Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc64 (04 / desembre / 2021)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris J. F. Franc ***-***)

Publicació de la fitxa: 2014-02-03
Darrera modificació: 2015-11-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Cirurgià – Cirurgia – Llibres – Medicina – Religió – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-*** (inventaris J. F. Franc ***-***)

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1512
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Francesc Vila, cirurgià de Vic.
Persones relacionades
1. Francesc Vila (m. 1512) - posseïdor de llibres
2. Joan Francesc Franc (fl. 1505 – 1529) - notari

Text

Llibres
Junyent § 237. Bernat de Gordon, Lliri de medicina, Traductor: Anònim
Text:“Item altre libre de posts de paper escrit de mà, qui·s nomena lo Gordó; comensa: «En nom de Déu»”.
Junyent § 242. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:“Un altre libre cornat de posts fet de mà en paper, anomenat Lanfranch, ab bolletes”.
Observacions:Possiblement en català.
Junyent § 260. Hipòcrates, Claudi Galè, Aforismes [amb el comentari de Galè], Traductor: Anònim
Text:“Hun libre de mà ab posts de medicina qui comensa: «Lo sermó de monsènyer»; e fineix: «diles religioses» etc.”

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
Altres llibres: Libre dels àngels, potser de Francesc Eiximenis (Junyent 131); “Hun altre libre petit de medicina ab post, anomenat Segon Gorgo” (Junyent 238).

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 237, 238, 242 i 260 (només llibres en català)