Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc66 (04 / desembre / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – R-575, ff. 74r-97v

Publicació de la fitxa: 2014-02-04
Darrera modificació: 2016-01-04
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Astrologia – Cirurgià – Cirurgia – Farmacologia – Filosofia – Gramàtica – Literatura – Llibres – Mallorca – Medicina – Religió – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:R-575, ff. 74r-97v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:11 febrer 1497
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Jaume Cebrià, cirurgià de Palma.
Persones relacionades
1. Jaume Cebrià (m. 1497) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
14. Bernat de Gordon, Lliri de medicina, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, hun libre scrit de paper, appellat Gordó, ab cubertes de posts".
Observacions:Possiblement en català.
15. Guiu de Chaulhac, Inventari o col·lectori de cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre scrit en paper, appellat Guido, liguat ab posts".
Observacions:Possiblement en català. Hi ha un altre exemplar d'aquesta obra, també en paper (núm. 17).
18. Lanfranc de Milà, Cirurgia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre appellat Lenfranch, scrit en paper, ligat ab posts".
Observacions:Possiblement en català.
21. Anònim, Tractat dels dotze signes (referències genèriques)
Text:"Ítem, hun libre scrit en pregamí, liguat ab posts, Dels XII signes".
Observacions:Possiblement en català.
22. Gil de Portugal, Llibre de receptes, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre scrit en paper, ab cubertes de paper engrutat; comensa lo primer capítol, scrit de vermell: «A conservar los cabells del cap»".
Observacions:Al ms. de la traducció italiana d'aquesta obra, feta el 1463 a partir d'una de catalana, el text comença, després del pròleg, amb la rúbrica: «Per conservare i capelli del capo». Sembla més plausible aquesta identificació que no la del Tresor de pobres (del qual Cebrià ja en posseïa un volum, el núm. 23), que en la traducció catalana comença, després del pròleg, amb la rúbrica: «De decaÿment de cabeylls».
23. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre en paper, cubertes de pregamí, appellat Tresor de pobres".
Observacions:Segurament en català.
24. Anònim, Tractat d'astrologia (referències genèriques)
Text:"Ítem, altre libre en paper, cubertes de paper engrutat, lo quall tracta de signes e planetes".
Observacions:Possiblement en català.
25. Abū-l-Ṣalt, Llibre de simples medecines, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre en paper, ab cubertes de paper engrutat, appellat Albumesar".
Observacions:Més que l'obra d'astrologia d'Abū Maʿshar (Hillgarth 1991: 923), podria tractar-se de la d'Abū-s-Ṣalt i en català («Albumesar», al ms. conservat).
26. Anònim, Tractat de medicina no identificat (Hillgarth 421)
Text:"Ítem, altre libre en paper, ab cubertes de paper engrutat, en lo quall no és lo principi e comensa lo primer capítol: «Del jugí de la sanitat»".
Observacions:Aparentment, un regiment de sanitat acèfal.
47. Anònim, Tractat de còmput o astrologia no identificat (Hillgarth 421)
Text:"Ítem, altre libre de paper, cubertes de cuyro engrutades, lo quall comensa: «Los meses de l'any»".
49. Anònim, Llibre de cuina no identificat (Hillgarth 421)
Text:"Ítem, altre libret petit, menys cubertes, en lo quall comensa: «Si vols fer salsa blancha»".
Observacions:Vegeu Llibre de Sent Soví (BHUV 216), recepta núm. 2: «Salsa blancha».
50. Gerard de Cremona, Teòrica de les planetes, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, altre libre de paper, cubertes de pregamí engrutades, lo qual és de les planetes".
Observacions:Possiblement aquesta obra i en català.

Observacions

Biblioteca de 51 llibres (ff. 78v-87r), en llatí i en català. Encant el 20-II-1497 (ff. 42r-73v), que només esmenta cinc llibres.
Altres llibres: Fra Anselm (10), "de medicina" (11 i 20), Cató en pla (51). Al costat de gramàtiques llatines, nombrosos llibres en català.

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., pp. 594-596, doc. 421 (la biblioteca completa)