Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc667 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, f. 56rv

Publicació de la fitxa: 2020-05-10
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Àrab – Llibres – Mallorca – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1135, f. 56rv

Data i lloc

Datació:expressa
Data:28 maig 1352
Lloc:Lleida

Contingut

Regest

Pere III el Cerimoniós mana a un individu de o a Mallorca [el governador del regne, Gilabert de Centelles?] que faci perquè se li enviï el llibre traduït de l'àrab al català per intermediació del difunt Jaume Roig que s'havia extraviat i que ha estat localitzat per Berenguer Tornamira, veguer de Mallorca. Igualment, es nega a concedir el dret a dur armes a un parent seu que era clergue.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Jaume Roig (fl. 1344 – 1348) - intermediari
3. Berenguer Tornamira (fl. 1352 – 1368) - posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Lo rey d'Aragó. — Vostra letra havem reebuda per la qual nos significàvets que havíets trobat lo libre sarraÿnesch tralladat en romanç lo qual En Jacme Roig, quòndam, nos fahia aesplenar de morisch en romanç cathalà, lo qual fo perdut, e aquell té En Berenguer Tornamira, veguer de Mallorcha. La qual letra e les coses en aquella contengudes bé enteses, vos responem que Nós scrivim per nostres letres al dit En Berenguer que·l dit libre nos trameta, car Nós li farem [ms. farā] pagar so que li costarà. Per què volem e us manam que façats en tal guisa que breument hajam lo dit libre [ms. letre]. Quant és a la licència la qual nos supplicàssets que donàssem de aportar armes a .I. prevere cosí vostre, vos responem que no és honesta cosa, ne de la nostra cort null temps ixen semblants cartes en favor de clergues. Data en Leyda, sots nostre segell secret, a .XXVIII. dies de maig en l'any de la nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LII. — Dominus rex mandavit Bartholomeo de Lauro».
Llibres
Anònim, Tractat d'astrologia no identificat (mestre Salomó/Jaume Roig), Traductor: Salomó Bofill de Peralada

Observacions

L'escrivà va oblidar d'indicar-ne el destinatari. Sembla que hauria de ser una autoritat mallorquina superior al veguer, que en l'època eren el procurador fiscal (o mestre racional) i el governador del regne (llavors Gilabert de Centelles). Jaume Roig no havia traduït el llibre sinó que l'havia fet traduir per compte del rei, aparentment a Mallorca (Rubió ho diu correctament en aquest document però no en l'altre que s'esmenta a continuació). N'hem revisat la transcripció.
Vegeu el manament a Tornamira a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, ff. 55v-56r – Manament; Reial – 28 maig 1352.

Bibliografia

Edicions:Coroleu i Inglada (1889), Documents histórichs catalans ..., p. 54
Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, doc. 163
Reproduccions:PARES ACA