Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc669 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, ff. 55v-56r

Publicació de la fitxa: 2020-05-22
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Àrab – Llibres – Mallorca – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1135, ff. 55v-56r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:28 maig 1352
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Pere el Cerimoniós demana a Berenguer Tornamira, veguer de Mallorca, un llibre traduït de l'àrab al català semblant a un altre que havia fet traduir el tresorer Jaume Roig i que s'havia perdut (arran de la mort d'aquest últim i del trasbals de la pesta).
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Berenguer Tornamira (fl. 1352 – 1368) - destinatari, posseïdor de llibres
3. Jaume Roig (fl. 1344 – 1348) - intermediari

Text

Transcripció:«Entès havem que vós havets .I. libre tralladat de sarraÿnesch en cathalà, semblant de .I. libre sarreÿnesch que·n Jacme Roig nos feya tralladar, lo qual se perdé. Per ço volem e us manam que·l dit libre nos trametats encontinent car Nós vos farem satisfer so que costarà. E açò no mudets ne tardets. Dada en Leyda, sots nostre segell secret, en l'any de la nativitat de Nostre Senyor .M.CCC.LII. — A l'amat nostre En Berenguer Tornamira, vaguer de Mallorcha. — Dominus rex mandavit Bartholomeo de Lauro».
Llibres
Anònim, Tractat d'astrologia no identificat (mestre Salomó/Jaume Roig), Traductor: Salomó Bofill de Peralada

Observacions

En la data, a causa del canvi de foli, l'escrivà va oblidar de copiar el dia i el mes. Jaume Roig no havia traduït el llibre sinó que l'havia fet traduir per compte del rei, aparentment a Mallorca (Rubió ho interpreta malament en aquest document, però no en l'altre que s'esmenta a continuació). N'hem revisat la transcripció.
Vegeu, sobre el mateix afer, Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1135, f. 56rv – Manament; Reial – 28 maig 1352, amb la data completa.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, doc. 162
Reproduccions:PARES ACA