Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc670 (25 / juliol / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v

Publicació de la fitxa: 2020-05-22
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Sol·licitud
Per unitat productora:Reial

Matèria

Àrab – Jueus – Llibres – Mallorca – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1131, f. 177v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:3 febrer 1349
Lloc:València

Contingut

Regest

Pere el Cerimoniós ordena a Francesc Roís, ciutadà de Mallorca, que faciliti l'accés de mestre Salamó, jueu del mateix lloc, al llibre en àrab que ell té i que el jueu té pendent d'acabar de traduir al català per al rei.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Francesc Roís (fl. 1349) - destinatari, posseïdor de llibres
3. Salomó Bofill de Peralada (fl. 1333 – 1361) - beneficiari

Text

Transcripció:«Lo rey d'Aragó. — Com Nós aquell libre vostre sarraïnesch, lo qual maestre Salamó ha ja començat d'aromançar en nostra lengua, vulam de tot en tot haver en nostre romanç, per ço us pregam que·ll dit libre prestets al dit maestre Salamó, per tal que·l puga acabar e trametre a Nós aquell que haurà aromançat. Data en València, sots nostre segell secret, a .III. dies anats del mes de febrer, en l'any de Nostre Senyor .M.CCC.XLVIII. — Al feel nostre En Fransesch Roýs, ciutadà de Mallorca. — Dominus rex mandavit Matheo Adriani».
Llibres
Anònim, Tractat d'astrologia no identificat (mestre Salomó/Jaume Roig), Traductor: Salomó Bofill de Peralada

Observacions

El registre no està digitalitzat (23/05/2020).
L'ordre a mestre Salamó a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v – Manament, Reial – 3 febrer 1349.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, doc. 137