Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc671 (24 / juliol / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v

Publicació de la fitxa: 2020-05-22
Darrera modificació: 2020-08-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:parcial

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Àrab – Jueus – Llibres – Mallorca – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1131, f. 177v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:3 febrer 1349
Lloc:València

Contingut

Regest

Pere el Cerimoniós mana a mestre Salamó, jueu de Mallorca, que acabi de traduir al català el llibre en àrab que li deixarà Francesc Roís, ciutadà de Mallorca.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Salomó Bofill de Peralada (fl. 1333 – 1361) - destinatari
3. Francesc Roís (fl. 1349) - intermediari, posseïdor de llibres

Text

Transcripció:«Lo rey d'Aragó. — Fem-vos saber que, Nós pregan, escrivim a·n Francesch Roýs que us prest aquell libre sarraÿnesch que vós havets començat d'arromançar. Per què volem e us manam que del dit En Francesch lo dit libre procurets [...] acabar lo pus tost que porets. — [Data en València], sots nostre segell secret, a .III. dies anats del mes de febrer, en l'any de Nostre Senyor .M.CCC.XLVIII. — Al maestre Salamó, jueu de Mallorca».
Llibres
Anònim, Tractat d'astrologia no identificat (mestre Salomó/Jaume Roig), Traductor: Salomó Bofill de Peralada

Observacions

El registre no està digitalitzat (23/05/2020).
La petició a Francesc Roís a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1131, f. 177v – Sol·licitud, Reial – 3 febrer 1349.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, doc. 138