Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc675 (21 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1748, f. 50v

Publicació de la fitxa: 2020-05-31
Darrera modificació: 2020-05-31
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Manament
Per unitat productora:Reial

Matèria

Astrologia – Llibres – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1748, f. 50v

Data i lloc

Datació:expressa
Data:2 abril 1384
Lloc:Lleida

Contingut

Regest

L'infant Joan, duc de Girona i lloctinent general del seu pare, el rei Pere III el Cerimoniós, mana a Pere Despalau, arxiver d'aquest darrer, que li faci arribar el llibre de ʿAlī ibn Abī-l-Riǧāl (Alí Abenragel) que és a l'arxiu reial, advertint-lo que el que vol ara és el de lletra rodona i no pas el que ja li ha enviat i li ha retornat.
Persones relacionades
1. Joan I el Caçador (1350 – 1396) - atorgant
2. Pere Despalau - destinatari

Text

Transcripció:«Lo primogènit. — Nós havem mester .I. libre qui és en l'archiu del senyor Rey e és de pregamí, ab cubertes verts o vermelles, escrit de letra redona, apellat Allí Abenrajel. Per què us manam que encontinent nos trametats lo dit libre per lo portador de la present letra. Però guardats que no·ns enviàsets aquell que·ns havíets prestat e us fem tornar, car no·l volem ni ho dehïm d'aquell, mas de l'altre, segons que dessús és specificat. — Dada en Leyda, sots nostre sagell secret, a .II. dies de abril de l'ayn .M.CCC.LXXXIIII. — Al feel nostre En Pere Palau, tinent les claus de l'archiu del senyor Rey de Barcelona. — Idem [=Domunus Dux mandavit mihi Guillelmo Gebelini]. — Probata».
Llibres
Ibn Abī-l-Riǧāl, Llibre de judicis de les estrelles, Traductor: Anònim

Observacions

Demana el que és escrit en llatí o en vulgar, però no el que és en àrab.
Vegeu Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 76v – Manament, Reial – 24 octubre 1359 i Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 32v – Lletra, Reial – 27 juny 1373.
Hem revisat la transcripció de Rubió.

Bibliografia

Edicions:Rubió i Lluch (1908-1921), Documents per l'historia de la ..., vol. 1, p. 320, doc. 353