Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc676 (03 / desembre / 2020)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres – reg. 1411, f. 143r

Publicació de la fitxa: 2020-06-01
Darrera modificació: 2020-06-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Tipologia

Manament – Reial

Matèria

Agrimensor – Geometria – Geomètric – Mallorca – Mestre de nivell

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Cancelleria reial, Registres
Signatura:reg. 1411, f. 143r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:14 setembre 1346
Lloc:Lleida

Contingut

Regest

Pere III el Cerimoniós, havent-ne rebut bones referències, mana a Pere Ros, geomètric o mestre de nivell, que vagi a posar-se al servei de Felip de Boïl, governador del regne de Mallorca, que el necessita per a les iniciatives que aquest li farà saber.
Persones relacionades
1. Pere III el Cerimoniós (1319 – 1387) - atorgant
2. Pere Ros (fl. 1346 - 1347) - destinatari
3. Felip de Boïl (m. 1348) - beneficiari

Text

Transcripció:«Petrus et cetera. Fideli nostro Petro Ros, geometrico aut magistro livelli, salutem et cetera. Quia ars vestra mensurandi cum livello et aliis ingeniis subtilibus ante regalem nostram presenciam laudabili testimonio extitit comendata, propterea, de fide et legalitate vestre confidentes, volumus vobisque dicimus et mandamus, quatenus, pro aliquibus nostris negociis utilitatem et comodum nostre rei publice tangentibus, ad regnum nostrum Maioricarum transfretetis indilate, in regno aliqua peracturus de quibus dilectus consiliarius noster Philippus de Boil, gubernator regni Maioricarum antedicti, vos clarius et lacius informabit. Necminus, volumus ac vobis precipiendo mandamus quatenus eis que ex parte nostra super hiis vobis referet idem gubernator fidem plenariam adhibeatis eaque totaliter compleatis. Data Ilerde, .XVIII. kalendas octobris, anno Domini .M.CCC.XLVI. — Vidit Jaspertus. — Dominicus [Petri] de Laçano ex provisione facta in consilio ad relationem thesaurarii».

Observacions

Hem revisat la transcripció de Trenchs.

Bibliografia

Edicions:Trenchs Òdena (2011), Documents de Cancelleria i de ..., pp. 230-231, doc. 794
Reproduccions:PARES ACA