Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc71 (22 / gener / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 125/10, ff. 92v-93r

Publicació de la fitxa: 2014-07-12
Darrera modificació: 2015-11-29
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Compravenda – Debitori – Notarial

Matèria

Barber-cirurgià – Barcelona – Esclaus

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB - Protocols notarials
Signatura:125/10, ff. 92v-93r
Òlim:Vicenç Bofill, Sextum decimum manuale comune, 20-VIII-1453 a 29-I-1456.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:4 desembre 1455
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Mestre Vicenç de Colunya, cirurgià i barber, ciutadà de Barcelona («magister Vincencius de Colunya, cirurgicus et barberius, civis Barchinone»), ven una esclava d'origen rus («de nascione rossorum»), de nom Juliana i edat d'uns 24 anys, a Tomàs Renard («Thome Renoardi»), argenter de la mateixa ciutat, per preu de 24 lliures barceloneses, durant un període de cinc anys, passats els quals li ha de retornar.
Persones relacionades
1. Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481) - atorgant
2. Tomàs Renard (fl. 1425 – 1455) - comprador
3. Vicenç Bofill (fl. 1413 – 1458) - notari

Observacions

Segueix (ff. 93rv) el reconeixement del deute per part de Tomàs Renard, amb l'estipulació dels terminis de pagament.

Bibliografia

Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color de la venda i del reconeixement del deute).
Citacions:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 119 (sense precisar-ne el contingut)