Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc72 (20 / gener / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 125/11, ff. 3r-4r

Publicació de la fitxa: 2014-07-12
Darrera modificació: 2014-07-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Afermament – Notarial

Matèria

Barber-cirurgià – Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHPB - Protocols notarials
Signatura:125/11, ff. 3r-4r
Òlim:Vicenç Bofill, Decimum septimum manuale comune, 4-II-1456 a 13-IV-1458.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:9 febrer 1456
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Lluís Martí, fill d'un reboster homònim de la reina regnant (Maria de Castella), ciutadà de Barcelona i ara habitant a la parròquia de Sant Vicenç de Sarrià, s'aferma com a aprenent amb Vicenç de Colunya, cirurgià i barber, ciutadà de Barcelona, durant un període de 4 anys («tam adiscendi vestrum officium sive artem de cirurgia et barbaria cum aliter serviendi vobis in omnibus mandatis vestris licitis et honestis»).
Persones relacionades
1. Lluís Martí (fl. 1456) - atorgant
2. Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481) - beneficiari
3. Vicenç Bofill (fl. 1413 – 1458) - notari

Bibliografia

Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color)
Citacions:Cardoner i Planas (1973), Història de la medicina a la ..., p. 119