Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc728 (24 / juny / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 282, f. 38v

Publicació de la fitxa: 2020-09-28
Darrera modificació: 2020-09-28
Bases de dades:MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Tipus de document:Tresoreria
Per unitat productora:Reial

Matèria

Alfaquí – Familiar/domèstic – Físic – Intèrpret – Jueus – Llibres – Metge (minories) – Notari – Pagament

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Mestre Racional
Signatura:vol. 282, f. 38v
Òlim:Llibre ordinari del tresorer del rei Pere Marc (jul. 1318-nov. 1318).

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1318
Lloc:Barcelona

Llengua

Català

Contingut

Regest

El tresorer del rei, Pere Marc, paga a Jafudà Bonsenyor, el que li era degut per una traducció d'una obra mèdica d'al-Zahrāwī de l'àrab al català.
Persones relacionades
1. Pere Marc (m. 1338) - atorgant
2. Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331) - beneficiari

Text

Llibres
Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī, Cirurgia, Traductor: Jafudà Bonsenyor
Observacions:Identificació a partir de Cardoner 1944, McVaugh 1993 i Cifuentes 2006.

Observacions

L'ordre del pagament a Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament, Reial – 18 novembre 1313.

Bibliografia

Reproduccions:El volum no està digitalitzat (28/09/2020).
Citacions:Cardoner i Planas (1944), "Nuevos datos acerca de Jafudà ...", pp. 288-289