Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc75 (23 / gener / 2020)

Barcelona - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm.

Publicació de la fitxa: 2014-07-12
Darrera modificació: 2014-07-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Tipologia

Encant – Notarial

Matèria

Barber-cirurgià – Barcelona

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - AHCB - Arxiu notarial
Signatura:Inventaris, caixa I.14, s. núm.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1481 - 1484
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Regest:Registre de la venda en encant públic d'alguns dels béns de Vicenç de Colunya, barber-cirurgià, ciutadà de Barcelona. Inclou vendes fetes en els dies 16-I-1481, 25-II-1481, 14-III-1482 i 7-II-1484.
Persones relacionades
1. Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481) - posseïdor de béns
2. Lluís Jorba (major) (1472 – 1519) - notari

Text

Transcripció:«Encantus bonorum hereditatis discreti Vincencii de Colunya, quondam, cirurgici, civis Barchinone».

Observacions

És un encant curt (3 ff.) que, evidentment, no inclou tots els béns del difunt, però no és un document fragmentari (el darrer foli només té escrita la part de dalt del recto). El nom del notari apareix a la rúbrica de la segona venda. Hi ha els noms dels corredors i dels compradors, però no el(s) del(s) hereu(s). La impressió és que conté només els béns que el(s) hereu(s) i la vídua no van voler conservar. Aquests béns són [16-I-1481:] una taula plegadissa, un bugader petit, un braguer, una gàbia de quatre cases, uns fogons vells de ferro, una gàbia de ferro, tres escarselles de cuir, unes taules de teixidor i un tornet per fer canyons, una gàbia de ferro per tenir ocells, una destral sense mànec, uns trossos de ferro vell, un bugader (que comprà Vicenç de Colunya, de relació desconeguda amb el barber-cirurgià), una caldera petita, uns bacins petits en què menjaven les gallines, uns bacins una mica més grans, una ballesta d'acer amb cinc carcaixs i passadors, uns canelobres, unes calces petites, una peça vella de roba folrada de pell, uns draps molt petits, tres gipons i uns folres de roba de poc valor, un manto negre d'home, un cove de canya gran; [25-II-1481:] una gonella de drap blanc usada la qual era de la muller del dit difunt [Francina], una gonella de drap de mescla; [14-III-1482:] tres turqueses encastades de poc valor; [7-II-1484:] una premsa, i una portadora amb cercles de ferro.