Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc80 (28 / setembre / 2022)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials – M-156, ff. 78v-79r

Publicació de la fitxa: 2014-07-06
Darrera modificació: 2020-09-14
Bases de dades:Sciència.cat, MedCat
Fons:Lluís Cifuentes

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Argenter – Llibres – Tècnica

Llocs / territoris

Territoris:Mallorca (regne)
Localitats:Palma [Ciutat de Mallorca]

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Palma [Ciutat de Mallorca] - Arxiu del Regne de Mallorca - Protocols notarials
Signatura:M-156, ff. 78v-79r

Data i lloc

Datació:expressa
Data:15 abril 1439
Lloc:Palma [Ciutat de Mallorca]

Llengua

Llatí

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Jaume Barceló, argenter, domiciliat a Mallorca, fill de Francesc Barceló, apotecari, ciutadà de València.
Persones relacionades
1. Jaume Barceló (m. 1439) - posseïdor de llibres
2. Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.) - esmentat

Text

Llibres
1. Anònim, Mostrari d'argenteria (referències genèriques)
Text:"Item, unum librum de deboxats".
Observacions:Un llibre de mostres ('dibuixats').

Observacions

Altres llibres: (2-3) "duos libros albos". Biblioteca de 3 llibres (f. 79r).
La informació sobre els seus orígens és extreta del testament (ibid., 30-III-1439).

Bibliografia

Edicions:Hillgarth (1991), Readers and Books in Majorca ..., p. 489, doc. 212