Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc82 (09 / juliol / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 23-VI-1438

Publicació de la fitxa: 2014-07-06
Darrera modificació: 2014-07-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Barcelona – Corretger – Gramàtica – Literatura – Llibres – Religió – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 515, 23-VI-1438
Òlim:Julià de Roure, Llibre d'inventaris i encants, 29-X-1434 a 23-I-1443

Data i lloc

Datació:expressa
Data:23 juny 1438
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Jofre de Colunya, corretger, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Jofre de Colunya (m. 1438) - posseïdor de llibres
2. Julià de Roure (fl. 1401 – 1447) - notari

Text

Llibres
3. Anònim, Mostrari de corretgeria (referències genèriques)
Text:"Ítem, .III. dotzenes de full<s> abtes a l'offici del corr<e>ger".
Observacions:Una col·lecció de mostres.

Observacions

Biblioteca de 4 llibres, en llatí i en català (f. 79v). Els llibres eren "en la cambra del dit alberch". Altres llibres: (2) "libre per apendre infants, lo qual comensa: «a. b. c. d.»" (núm. 2, venut amb unes "oretes" per 10 s.).

Encant fet el 25-VI-1438 (ibid.); entre els llibres subhastats (dos de més que a l'inventari, als ff. 124r, 126rv i 127v) no hi ha el mostrari, però sí un Gamaliel (núm. 4), adquirit pel llibreter Pere Mascaró per 1 lliura.

Bibliografia

Edicions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 191 (només llibres) [i doc. 192 (encant dels llibres)]
Citacions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 342