Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc83 (02 / juliol / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 16-VI-1440

Publicació de la fitxa: 2014-07-06
Darrera modificació: 2014-07-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Barcelona – Cuina – Dret – Gramàtica – Llibres – Religió – Tapiner – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 515, 16-VI-1440
Òlim:Julià de Roure, Llibre d'inventaris i encants, 29-X-1434 a 23-I-1443

Data i lloc

Datació:expressa
Data:16 maig 1440
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Salvador Martí, tapiner, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Salvador Martí (m. 1440) - posseïdor de llibres
2. Julià de Roure (fl. 1401 – 1447) - notari

Text

Llibres
1. Anònim, Mostrari de tapineria (referències genèriques)
Text:"<Primo>, .I. libre de mostres de tronchar".
Observacions:Un llibre de mostres de tallat. Vegeu l'encant (núm. 1).
5-6. Anònim, Llibre d'aparellar de menjar
Text:"Primo, en la cuyna trobam les coses següents: [...] ítem, dos libres".
Observacions:Identificat a l'encant (núm. 3).

Observacions

Bibliioteca de 6 llibres, en llatí i en català (ff. 161r, 165v i 168v). Els llibres són "en la cambre contigüe al menjador", dintre d'un "coffret petit ab dos panys" (1), "en la cambre sobirana" (2-4) i "en la cuyna" (5-6). Altres llibres: (2-3) Doctrinal [d'Alexandre de Villedieu]; (4) Taule de Johan Fabre [Johannes Fabri, Tabula].

Encant a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 20-V-1440 – Encant; Notarial – 20 maig 1440, en el qual apareixen altres llibres.

Bibliografia

Edicions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 209 (només llibres)
Citacions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 342