Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc84 (03 / juliol / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 20-V-1440

Publicació de la fitxa: 2014-07-06
Darrera modificació: 2016-08-08
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Encant – Notarial

Matèria

Barcelona – Cuina – Gramàtica – Llibres – Religió – Tapiner – Tècnica

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular
Signatura:vol. 515, 20-V-1440
Òlim:Julià de Roure, Llibre d'inventaris i encants, 29-X-1434 a 23-I-1443

Data i lloc

Datació:expressa
Data:20 maig 1440
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Encant dels béns de Salvador Martí, tapiner, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Salvador Martí (m. 1440) - posseïdor de llibres
2. Julià de Roure (fl. 1401 – 1447) - notari

Text

Llibres
1. Anònim, Mostrari de tapineria (referències genèriques)
Text:"Ítem, .I. libre de formes <de> [interl.: troncat], de pergamí, al sènyer En <Barthomeu> Rossell, marit de la hereva, <i filla d'En Salvador Martí, Na Joana>, .X. sous, .I.".
Observacions:Venut el 28-V-1440 pel preu més alt de tots els llibres. Iglesias 1996 edità "troncar". Núm. 1 de l'inventari, conservat "en la cambre contigüe al menjador".
3. Anònim, Llibre d'aparellar de menjar
Text:"Ítem, .I. libre de paper, de [interl.: parellar] de cyunar, .II. sous, .VII.".
Observacions:Núm. 5 o 6 de l'inventari, conservats "en la cuyna".

Observacions

Fet en els dies 20-28 de maig de 1440. Vegeu l'inventari dels béns a Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 515, 16-VI-1440 – Inventari; Notarial – 16 maig 1440, amb menys llibres que a l'encant. En aquest apareixen uns salms vesprals (4) i uns evangelis en català (5), que no consten a l'inventari, tots dos comprats pel gendre del difunt.

Bibliografia

Edicions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 210 (llibres de l'encant)