Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc87 (15 / abril / 2021)

Manresa - Arxiu Comarcal del Bages - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384

Publicació de la fitxa: 2020-12-16
Darrera modificació: 2020-12-16
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Anatomia – Comptabilitat – Literatura – Llibres – Lul·lisme – Medicina – Prestamisme – Religió – Tintorer

Llocs / territoris

Territoris:Catalunya (principat)
Localitats:Manresa

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Manresa - Arxiu Comarcal del Bages - Fons notarials: Districte de Manresa
Signatura:Tr. 302, 10-VII-1384
Òlim:Llibre particular de Berenguer Salamó, Maria, la seva esposa, i el benefici de l'Alba a la Seu de Manresa, 1367-1502

Data i lloc

Datació:expressa
Data:10 juliol 1384
Lloc:Manresa

Llengua

Català

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Berenguer Salamó, tintorer, ciutadà de Manresa, fet a instància de la seva vídua, Maria.
Persones relacionades
1. Berenguer Salamó (fl. 1354 – 1384) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
1. Ricard l'Anglès, Anatomia, Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. libre de pergamí, de medicina, ab posts cubertes de vermell, qui comença en la primera fulla, en letra vermella: «Anichonia en .I. art de Galiè»; e feneix en la penúltima fulla: «nos de ciprés»".
Observacions:Transcripció de Torras 2004.
2. Hipòcrates, Aforismes [sense el comentari de Galè], Traductor: Anònim
Text:"Ítem, .I. libre de paper de forma major, ab posts cubertes de vert; e comença en la primera fulla scrita, en lo vermel: «Ací comença la primera parola dels forismes»; e feneix en la penúltima fulla: «del mestra és per retini»".
Observacions:Transcripció de Torras 2004.

Observacions

El volum notarial que conserva aquest inventari és un "llibre particular" amb actes relatives a l'activitat del tintorer i la seva esposa i al benefici de l'Alba a la Seu de Manresa. Biblioteca de 9 llibres, en català. Seguim la numeració publicada per Torras 2004, encara que no individualitza tots els volums citats i inclou tant llibres com escriptures.

Altres llibres: (3) ".I. libre de paper, de forma major, en lo qual no havia res scrit" [previst per a llibre de comptes?]; (4) ".I. libre poch, de paper, ab posts, en lo qual ha scrites alcunes vides de sants"; (5) [=5-8] ".IIII. libres, de paper, en los quals lo defunt scrivé ço qui li era degut del tint"; (6) [=9] ".I. libre sotil, de paper, ab cuberta negra de pergamí, en què ha alcuns versos <de> madona sancta Maria" [Ramon Llull, Hores de nostra dona santa Maria?].

També es conserva l'inventari de béns de la vídua, Maria (ibid., 10-X-1409, ed. de la biblioteca a Torras 2004: doc. 289), i segurament l'encant (ibid., 18-XI-1409, citat com "un altre" inventari per Torras 2004: ibidem). Aquest inventari conté escriptures i llibres de comptes, les Vides de sants (5), el llibre en blanc (15), dos Flos sanctorum que Maria i el mateix Berenguer tenien a penyora (3 i 12), un Gracisme (7), un llibre "de profecies" (8), i "un altra libra de paper" sense cap indicació (6), l'únic que podria correspondre a un dels dos llibres mèdics. No obstant això, fa l'efecte que aquests llibres mèdics, com els Flos sanctorum, podien ser penyores de vendes a crèdit tot i que la font no ho especifiqui.

Bibliografia

Edicions:Torras i Cortina (2004), L'escriptura i el llibre a la ..., doc. 162 (només els llibres)