Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc9 (15 / agost / 2020)

Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris anònims ***-***)

Publicació de la fitxa: 2012-05-02
Darrera modificació: 2016-06-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Apotecari – Farmacologia – Llibres – Traduccions – Vic

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada
Signatura:ACF-*** (inventaris anònims ***-***)

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1420
Lloc:Vic

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Domingo Carbonell, apotecari, ciutadà de Vic.
Persones relacionades
1. Domingo Carbonell (m. 1420) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Junyent § 230. Nicolau de Salern, Antidotari, Traductor: Anònim
Text:"Item, un libre scrit en paper ab cuberta de cuyro vermell, apellat Antitotari o Nicholau, e comença en la primera fulla: «Yo, Nicholau, son estat pregat», e feneix la dita primera fulla: «encontinent temps»".
Observacions:Junyent va transcriure, segurament per error, «De Nicholau».
Junyent § 246. Pere Hispà, Tresor de pobres, Traductor: Anònim
Text:"Item, .I. altre libra scrit en paper ab cuberta de cuyro blancha, appellat Thesaurus pauperum, e comensa en la primera fulla, so és a saber, en lo vermell: «Comensa lo libre appellat Thesàurer de pobres», e en lo negre comensa: «En nom de la santa e no departible Trinitat», e feneix la dita primera fulla: «en alcú loch de sos»".
Junyent § 274. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:"Item, un libret scrit en paper ab cuberta de pergamí, apellat Receptari".
Junyent § 275. Anònim, Llibre receptari (referències genèriques)
Text:"Item altre libre scrit en paper apellat Receptari, la on scriuen los metges".

Observacions

Biblioteca de *** volums, en català i ***.
No consta notari ni signatura a Junyent 1943.

Bibliografia

Edicions:Junyent (1943), "Repertorio de noticias sobre ...", núm. 230, 246, 274 i 275 (només llibres en català)