Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc91 (19 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 154/115

Publicació de la fitxa: 2014-07-12
Darrera modificació: 2014-08-29
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Inventari
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Argenter – Barcelona – Filosofia – Llibres – Religió – Tècnica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:154/115
Òlim:Antoni Vinyes, Inventari i encant dels béns de Bartomeu Serra, argenterde Barcelona (1448-1460), 77 ff.

Data i lloc

Datació:estimada
Data:1448
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Inventari dels béns de Bartomeu Serra, argenter, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Bartomeu Serra (m. 1448) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
10. Anònim, Mostrari d'argenteria (referències genèriques)
Text:"Ítem, un libre de deboxats, ab coberta de posts e bollons, en què ha diverses pintures e deboxaments".
Observacions:Un llibre de mostres ('dibuixats'). Núm. 2 de l'encant ("un libret de mostres de argenter").

Observacions

Probablement fet al mes d'octubre de 1448. El registre de l'encant públic dels seus béns, que també es conserva, s'inicià el 31-X-1448; vegeu Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/115 – Encant, Notarial – 1448 - 1460.

Biblioteca de 10 llibres, tots en català (ff. 17r-18r). Els llibres eren "en lo scriptori". Altres llibres (tots amb fragments de text en català o la indicació "en romans" excepte els núm. 9 i 10): (1) Evangelis; (2) Ps.-Agustí d'Hipona, Soliloquis; (3) "appellat Johan de Pachs... comença «Doctrina moral»", i una obra que comença «Com lo molt alt e molt poderós senyor En Jacme» [Jafudà Bonsenyor, Paraules de savis i de filòsofs], i el volum acaba «afflegits e treballats» [Joan de Gal·les, Breviloqui]; (4) Història de sant Llàtzer; (5) Ps.-Francesc Eiximenis, Doctrina compendiosa; (6) Gamaliel; (7) "Flor de la Bíblia, fet per lo bisbe de Jahent" [Ps.-Pere Pasqual]; (8) Commemoració dels difunts cristians; (9) "Los .X. manaments" [Vicis i virtuts?].

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1951-1952), "Manuscritos trecentistas y ...", doc. 23 (extrets)
Madurell i Marimon (1968), "Manuscrits eiximenians", doc. 24 (extrets)
Madurell i Marimon (1974), "Regesta documental de biblias ...", doc. 47 (extrets)
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 241 (només els llibres)
Citacions:Batlle i Gallart (1981), "Las bibliotecas de los ciudadanos ...", p. 29
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., pp. 341-342
Español Bertrán (1997), "La transmisión del conocimiento ...", pp. 82-83, 86 i 100