Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB doc92 (19 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials – 154/115

Publicació de la fitxa: 2014-07-12
Darrera modificació: 2014-07-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:completa

Tipologia

Tipus de document:Encant
Per unitat productora:Notarial

Matèria

Argenter – Barcelona – Filosofia – Llibres – Religió – Tècnica – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Barcelona - Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Protocols notarials
Signatura:154/115
Òlim:Antoni Vinyes, Inventari i encant dels béns de Bartomeu Serra, argenterde Barcelona (1448-1460), 77 ff.

Data i lloc

Datació:expressa
Data:1448 - 1460
Lloc:Barcelona

Contingut

Regest

Encant públic dels béns de Bartomeu Serra, argenter, ciutadà de Barcelona.
Persones relacionades
1. Bartomeu Serra (m. 1448) - posseïdor de llibres
2. Llorenç Gual (fl. 1444 – 1454) - comprador

Text

Llibres
2. Anònim, Mostrari d'argenteria (referències genèriques)
Text:"Primo, un libret de mostres de argenter, an En Lorens Gual, argenter, .IIII. sous, .VII."
Observacions:Comprat el 7-IV-1451. Núm. 10 de l'inventari ("un libre de deboxats").

Observacions

En els dies 25-II-1449 (f. 63v) i 7-IV-1451 (ff. 69v-70r) es van vendre els 10 llibres que ja figuraven a l'inventari de béns, conservat a Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/115 – Inventari, Notarial – 1448. S'hi poden reconèixer tots.

Bibliografia

Edicions:Madurell i Marimon (1968), "Manuscrits eiximenians", doc. 27
Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., doc. 242 (només els llibres)
Citacions:Iglesias Fonseca (1996), Llibres i lectors a la Barcelona ..., p. 342