Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB doc93 (03 / juny / 2020)

Perpinyà [Perpignan] - Archives Départementales des Pyrénées Orientales - Archives notariales – ***

Publicació de la fitxa: 2014-07-18
Darrera modificació: 2014-09-01
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:bibliografia
Estat:bàsica

Tipologia

Inventari – Notarial

Matèria

Agricultura – Dret – Filosofia – Geografia – Història – Jurista – Llibres – Lul·lisme – Perpinyà – Traduccions

Identificació

Localització

Arxiu / fons:Perpinyà [Perpignan] - ADPO - Archives notariales
Signatura:***

Data i lloc

Datació:expressa
Data: juliol 1442
Lloc:Perpinyà [Perpignan]

Contingut

Regest

Regest:Inventari dels béns de Joan Aibrí, llicenciat en dret, ciutadà de Perpinyà.
Persones relacionades
1. Joan Aibrí (m. 1442) - posseïdor de llibres

Text

Llibres
Anònim, Compendi d'agricultura (referències genèriques)
Text:"[Ítem, uns] caserns de libres, tot nous, partida en latí e partida en romans, intitulats Liber ruralium comodorum".
Observacions:Ara per ara, no hi ha cap rastre d'una traducció catalana del compendi d'agricultura (Liber ruralium commodorum) de Pietro de' Crescenzi, així que cal pensar que la "partida en latí" corresponia a aquesta obra. La "partida en romans" (català) devia tractar del mateix tema. El volum no tenia cobertes, potser malmeses per l'ús.
Anònim, Mapamundi (referències genèriques)
Text:"[Ítem, un] libre ab posts cubertes de aluda blancha, ab hun senyal real dessús la aluda de la una part, en què és depinta la carta de navegar en sis taules".
Observacions:Al tractar-se d'un "libre", i relligat, és segur que no era una carta portolana, malgrat l'al·lusió al gènere a l'hora de descriure'n el contingut. Sembla que era un "mapamundi en taules" del tipus de l'Atles català. Duia l'heràldica reial a la coberta.

Observacions

Vidal 1897 n'indica 13 volums, que inclouen obres de Ramon Llull (Llibre de contemplació, De ascensu et descensu intellectus, Ars generalis ultima, Hores de Nostra Dona), un Tractat de la fe catòlica, els Proverbis de Salomó, les Econòmiques [d'Aristòtil?], un llibre sobre En qual manera jutgaven los jutges ans que los Usatges foren meses, un llibre de Constitucions de pau e treva e de Usatges, Valeri Màxim [traducció catalana?] i els dos que destaquem aquí. No en dóna la signatura.

Bibliografia

Edicions:Vidal (1897), Histoire de la ville de Perpignan ..., pp. 286-288 (extrets)