Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB imp129 (20 / abril / 2021)

Toledo, Miguel Ferrer, 1564 – Alonso Suárez, Recopilación de los más famosos autores Griegos y Latinos que trataron de la excelencia y generacion de los cavallos, y assimismo como se han de doctrinar y curar sus enfermedades, y también de las mulas y su generación, Traductor: Alonso Suárez

Publicació de la fitxa: 2012-12-30
Darrera modificació: 2014-01-12
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:reproducció
Estat:completa

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:expressa
Data:1564
Comentaris a la data:El privilegi d'impressió porta data de Madrid, 21 de maig de 1563, i la taxa, de Madrid, 22 de setembre de 1564.
Impressor + lloc
Miguel Ferrer (fl. 1558 – 1572)
Lloc:Toledo

Portada + colofó

Portada:«Recopilación de los más famosos autores Griegos y Latinos que trataron de la excelencia y generacion de los cavallos, y assimismo como se han de doctrinar y curar sus enfermedades, y también de las mulas y su generación, agora nuevamente trasladados de Latín en nuestra lengua Castellana por el licenciado Alonso Suarez, y añadido en muchas partes de los modernos lo que en los antiguos faltaron juntamente con muchas declaraciones en las márgenes las cuales son para mejor intelligencia y declaración de la presente obra, dirigido al illustre y muy magnífico señor Álvaro de Loaysa, señor de la villa de Güerta de Valdecarávanos»
Comentaris a la portada:En vermell i negre. Tot sota l'escut dels Loaísa (Loayza o Loaiza), amb uns versos al·lusius escrits a costat i costat en sentit vertical. Al peu, nota sobre el privilegi reial i la taxa d'impressió.
Colofó:«Impresso en Toledo, en casa de Miguel Ferrer, año 1564» (f. 193v)
Dedicatari, comitent, editor, etc.
Alonso Suárez (fl. 1563 - 1564)
Funció:Traductor
Álvaro de Loaísa y Toro (fl. s. XVI)
Funció:Dedicatari

Col·lació

Col·lació:A4, B-Z8, Aa8, Bb7

Índex de continguts

Suárez, Alonso (fl. 1563 - 1564), Recopilación de los más famosos autores Griegos y Latinos que trataron de la excelencia y generacion de los cavallos, y assimismo como se han de doctrinar y curar sus enfermedades, y también de las mulas y su generación, Traductor: Suárez, Alonso (fl. 1563 - 1564)

Format

Format:in-fol.
Comentaris a format:[4] + CXCIII + [1] + [2] ff. (el cos del volum conté en realitat 188 ff. perquè la foliació salta els núm. 65, 66, 67, 68 i 147). Foliació en romans, excepte al f. 8, que és en aràbics; per error, f. VI en lloc de f. IV. El primer plec (sign. A1-4), sense foliar, conté els preliminars, que acaben al f. 1r [sign. B1r]. El text de l'obra comença al f. 1v. Un foli amb la taxa i les errates i dos de taula de matèries al final, sense foliar.
Taca
Disposició del text:r. tirada
glosses
Notes (taca):Taula de matèries a 2 columnes. Comentaris als marges.

Tipus

Gòtics. Rúbriques, títols corrents, foliació, taxa d'impressió i errates en humanístics.

Ornaments i estampes xilogràfiques

Inicials:xilografiades
Il·lustracions:xilografiades [estampes xilogràfiques]
Notes (il·lustracions):Escut a la portada. Frens i instruments als marges i, excepcionalment, dins el text.

Observacions generals de tot l'imprès

Observacions:Contingut general: sign. A1v, privilegi d'impressió; sign. A2r-A4v, pròleg del traductor amb dedicatòria a Álvaro de Loaísa; sign. A4v-B1r [=f. 1r], advertiment al lector; ff. 1v-19r, Libro de Pedro Crecentino [=Pietro de' Crescenzi], en el qual se tracta de la naturaleza, generación, doctrina y enfermedades de los cavallos; ff. 19r-31r, Prosíguese adelante De las mulas algunas cosas que son necessarias saber, sacadas del tractado que escrivió Manuel Díaz [=Manuel Díez], y otros varones excelentes; ff. 31r-37r, Libro del excelentissimo philosopho, y muy esperimentado capitan Xenophón [=Xenofont], en el qual tracta del arte militar de la cavallería y quales han de ser los cavallos y el buen cavallero para la guerra; ff. 37v-101r, Libro segundo de la medicina, doctrina y generación de los cavallos de Absirto, Herocles [=Absirt, Hièrocles]...; ff. 101v-152r, Libro segundo de la medicina de cavallos de Absirto, Herocles...; ff. 152v-193r, Hippiatria o historia y medicina de cavallos de Laurencio Rusio [=Lorenzo Rusio]; f. [1rv] taxa d'impressió i errates; ff. [1r-2v], taula de matèries.

Bibliografia d'aquesta edició

Catàlegs i repertoris:Rodríguez (1790), Catálogo de algunos escritores ..., pp. 8-9
Llorente Lázaro (1856), Compendio de la bibliografía de ..., pp. 29-32
Antón Ramírez (1865), Diccionario de bibliografía ..., p. 365, núm. 846
Salvà i Mallén (1872), Catálogo de la biblioteca de ..., núm. 2613, nota
Morcillo Olalla (1883), Bibliografía veterinaria ..., pp. 57-60
Pérez Pastor (1887), La imprenta en Toledo ..., pp. 120, núm. 302 (ex. BNE)
Gallardo (1863-1889), Ensayo de una biblioteca ..., núm. 3973
Torrecilla (1916-1921), Índice de bibliografía hípica ..., núm. 514
Vindel (1930-1934), Manual gráfico-descriptivo del ..., núm. 2908
Sanz Egaña (1941), Historia de la veterinaria ..., pp. 108-111 (ex. BHMM)
Palau i Dulcet (1948-1977), Manual del librero ..., núm. 323185
Aguilar Piñal (1970), Impresos castellanos del siglo ..., *** (ex. BL)
Palau Claveras (1973), Bibliografía hispánica de ..., p. ***
AA.DD. (1972-1984), Catálogo colectivo de obras ..., vol. Letra R, núm. 434 i vol. Letra S, núm. 2089, 'Suarez, Alonso'
Castrillo Márquez (1985), Catálogo de obras impresas en el ..., núm. 1364 (ex. BHUCM MED)
Rhodes (1989), Catalogue of Books Printed in ..., p. 200 (ex. BL)
AA.DD. (2002), Catálogo de incunables y obras ..., núm. 487 (ex. BHMM)
Becedas González (2005), La ciencia y la técnica en la ..., p. 90, núm. 23 (ex. BGHUSal); pp. 13, 33 i 35-36
Wilkinson (2010), Iberian Books: Books Published in ..., p. 708, núm. 18151, amb el nom 'Alfonso Suárez de La Fuente' (?)
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español , 'Suárez, Alonso'

Llista d'exemplars

East Lansing (Michigan) - Michigan State University Library - Special Collections: Veterinary Medicine
Signatura:XX folio SF743 .S8 1564
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Londres [London] - British Library - General Reference Collection
Signatura:779.i.4
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Madrid - Biblioteca Histórica Municipal de Madrid - Colecciones especiales
Signatura:I 288
Signatures antigues:V 996
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:A la portada: «Es de Juan Mal[donado] de Guevara y Fonseca»
Al verso de la portada: «Este libro es de Juan Albares Borjes»
Biblioteca del Matadero Municipal, reunida per Cesáreo Sanz Egaña, que ingressà el 1983 a la Biblioteca Municipal on constituí la Colección Veterinaria.
Altres intervencions:Anotacions manuscrites.
Persones relacionades:Juan Maldonado de Guevara y Fonseca (fl. s. XVII-1)
Juan Álvarez Borges (fl. 1669 – 1680)
Cesáreo Sanz Egaña (1885 – 1959)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Reproduccions:Sanz Egaña (1941), Historia de la veterinaria ..., p. 109 (facs. de la portada)
Madrid - Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid - Fondo antiguo
Signatura:BH FOA 4811
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:A la portada: «Soy de Francisco de Valencia».
Escuela Española de Veterinaria (ex-libris a la portada)
Facultad de Veterinaria de la UCM (fins a l'any 2000)
Altres intervencions:Anotacions manuscrites.
Estat de conservació:Restaurat.
Persones relacionades:Francisco de Valencia y Sáenz del Pontón (1742 – 1806)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Madrid - Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid - Fondo antiguo
Signatura:BH FOA 4812
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Falta la portada els ff. I-IV i el del colofó. Els ff. V-VII, incomplets.
Portada, pròleg i índex manuscrits afegits per Juan Morcillo Olalla.
Possessors:Juan Morcillo Olalla
Facultad de Veterinaria de la UCM (fins a l'any 2000)
Persones relacionades:Juan Morcillo Olalla (1828 – 1908)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Madrid - Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid - Fondo antiguo
Signatura:BH MED 1621
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Antonio Hernández Morejón (segell)
Falcultad de Medicina de la UCM (fins a l'any 2000).
Persones relacionades:Antonio Hernández Morejón (1773 – 1836)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Reproduccions:Biblioteca Digital Dioscórides
Google Llibres
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Impresos
Signatura:R/12105
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Luis de Usoz.
Persones relacionades:Luis de Usoz y Río (1805 – 1865)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Impresos
Signatura:R/13
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Especificitats de l'exemplar
en relació a l'exemplar ideal:
El foli que conté la taxa i les errates s'ha relligat després de la portada.
Estat de conservació:Portada i darrers folis restaurats.
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Impresos
Signatura:R/2984
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manca la portada, el f. sign. A3 i del darrer plec només té el f. sign. Bb2. Dos folis en blanc insertats entre els ff. sign. A3 i B1 (= f. 1).
Altres intervencions:Anotacions manuscrites.
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Madrid - Biblioteca de la Real Academia de la Historia - Impresos: San Román
Signatura:1/1682
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Eduardo Fernández San Román (segell i ex-libris).
Persones relacionades:Eduardo Fernández San Román (1818 – 1887)
Madrid - Biblioteca de la Real Academia de la Lengua
Signatura:S. Coms. 12-B-14
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Estat de conservació:Portada i últim foli deteriorats.
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Madrid - Biblioteca del Senado - Fondo Histórico
Signatura:FH 24515
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Carles Maria Isidre de Borbó, infant d'Espanya (segell).
Persones relacionades:Carles Maria Isidre de Borbó (1788 – 1855)
Reproduccions:Biblioteca digital del Senado
Oviedo - Biblioteca de la Universidad de Oviedo: Biblioteca Central - Fondo antiguo
Signatura:CEA-351
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Observacions:BC.E Sección Especial (CE)
Oviedo - Biblioteca de la Universidad de Oviedo: Biblioteca Central - Fondo antiguo
Signatura:CGR-809
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Observacions:BC.G Sección General (CG)
Possessors:Comte de Toreno (ex-libris).
Estat de conservació:Curt de marges.
Persones relacionades:José María Queipo de Llano y Ruiz de Saravia (1786 – 1843)
Salamanca - Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca - Impresos antiguos
Signatura:BG/37548
Signatures antigues:33-5-11
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Colegio Real de la Compañía de Jesús (Salamanca)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Reproduccions:Reproducció digital parcial de la biblioteca
Sant Sebastià [Donostia] - Biblioteca Municipal Central de Donostia-San Sebastián / Donostiako Udal Liburutegi Nagusia
Signatura:R Arm-2 15
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Observacions:Els ff. CLXXXVII, CLXXXVIII, CLXXXIX, CXC, CXCI i CXCII estan malmesos.
Segells:«Biblioteca Pública Municipal, San Sebastián»
«21 oct 1926»
Altres intervencions:Anotacions manuscrites.
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Santo Domingo de Silos (Burgos) - Biblioteca de la Abadía de Santo Domingo de Silos
Signatura:Bo1-c23
Signatures antigues:115-a
MF-b/1-40
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Observacions:De l'antiga biblioteca de la Botica del monestir.
Estat de conservació:Malmès per la humitat i restaurat amb paper afegit.
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Sevilla - Biblioteca General de la Universidad de Sevilla - Fondo antiguo: Impresos
Signatura:A Res. 11/4/01
Signatures antigues:A 34/190
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manca portada i llicència d'impressió, substituïdes per còpies manuscrites del s. XIX. Al final, també manca el foli d'errates i la taula de matèries.
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca
Reproduccions:Fondo Antiguo Digital de la BUS
València - Biblioteca Historicomèdica Vicent Peset Llorca - Fons antic
Signatura:IHMC FA/0616
Signatures antigues:C/29
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Gener de Perellós, marquès de Dosaigües (ex-libris)
Biblioteca de la Facultat de Medicina (Universitat de València)
Persones relacionades:Gener Rabassa de Perellós i de Palafox (1786 – 1843)
Descripcions:Catàleg online de la biblioteca