Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB imp28 (06 / maig / 2021)

València, Anònim, 1474 –

Publicació de la fitxa: 2011-02-21
Darrera modificació: 2021-04-09
Bases de dades:Cançoners

Descripció

Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:expressa
Data:1474
Impressor + lloc
Anònim
Lloc:València
Sigles:a

Portada + colofó

Portada:Trobes en lahors de la Verge Maria

Índex de continguts

Fenollar, Bernat, L'alta sens par, humil Verge Maria
Centelles, Jordi de (1430? – 1496), De fe, d'amor, la mes encesa flama
Corella, Joan Roís de (1435 – 1497), Terme perfet de l'etern consistori
Fenollar, Bernat, Mirant, senyor de molta reverencia
Castellví, Francí de, Mare del Fill al Qual sou vera filla
Castellví, Francí de, Mare del Fill al Qual sou vera filla
Barceló [mossèn], Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens
Barceló [mossèn], Obriu, obriu, senyora, vostres coffrens
Alcanyís, Lluís (c. 1440 – 1506), Per vós lloar he mester vostra força
Nàjera, Joan de, Molt mes que spectable senyor virtuos
Cardona, Berenguer de, Sagrat vaxell, archiu sobreycellent
Cardona, Berenguer de, Mare de Deu, eternalment prevista
Peres, Pere, Qui s'atreveix vostres lahors comptar
Verdanxa, Joan, Pont del gran cel, de parahis escala
Moreno, Joan, Jo, si bé em tinc per indigna serventa
Vallmanya, Antoni, Sou vos sens par, Verge, dona polida
Munyoç, Lluís, Verge sens par, de les castes pus casta
Gamisa, Joan (fl. 1472 – 1491), A tu m'acost, mare del Creador
Vinyoles, Narcís, Dilecta da Dio, odediente anzilla
Vinyoles, Narcís, O, pur engast de l'alt carvoncle feta
Sobrevero, Joan, Perque lohar puga vostra senyoria