Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB imp3 (25 / maig / 2020)

Barcelona, Joan Rosenbach, 21 juny 1494 – Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels

Publicació de la fitxa: 2010-06-22
Darrera modificació: 2016-10-08
Bases de dades:Eiximenis

Descripció

Autor:Sadurní Martí
Procedència:altra procedència
Estat:bàsica

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:expressa
Data:21 juny 1494
Impressor + lloc
Joan Rosenbach (s. XV – 1530)
Lloc:Barcelona
Sigles:r

Portada + colofó

Frontispici:[0j] 75 x 166 Dos àngels dintre d'una orla rectangular sostenen un altre rectangle amb el títol de l'obra "Libre dels Angels"
Portada:aij: <vermell> Aci comença lo libre dels | angels ordonat per lo re | uerend meſtre Franceſch | eximenis del ordre dels fra | res menors meſtre en la | ſacra Theologia e ſeguex | ſe lo capitol primer que po- | ſa curt e en general la al- | teſa de la angelical natura. || <negre> A{46x53}ngelical | natura es | tan alta e | tan mare | uellosa
Colofó:A laor de noſtre ſenyor deu | y dela glorioſiſſima verge | maria mare ſua fini la im | preſſio del present libre de ls | Angels Per lo reuerent | maeſtre Johan Roſenbach | de haydelberch Alamany | En la elegant ciutat de Bar- | çelona a .xxj. de Juyn Any | de noſtre ſenyor .M.cccc. | lxxxx.quatre.

<marca de l'impressor, centrada>
Comentaris al colofó:La marca de l'impressor (64 x 64)
Dedicatari, comitent, editor, etc.
Macià Ferrer (fl. 1494)
Funció:Promotor
Pere Ramon Gavarró (fl. 1494)
Funció:Promotor
Nota:L'acord entre els promotors i Rosenbach per tirar 700 exemplars del "Llibre dels àngels" és de 22-4-1494. El 20-6-14949 Rosebach confirma que ja s'ha acabat la impressió. (HERNANDO)

Col·lació

Col·lació:[0-06] [plec de rúbriques] + [a]-r5

Índex de continguts

Eiximenis, Francesc (1327/1332 – 1409), Llibre dels àngels
Consistència:completa

Format

Format:in-4
Taca
Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Caixa d'escriptura
Alçada:210
Base:145
Intercolumni:10
Número de ratlles:44
Títols corrents:Als parells "Libre" centrat. Als imparells el número de llibre, en lletres, centrat a la columna esquerrer i a sobre de la columna dreta "Carta" i el número de plana.
Reclams:No en té ?

Bibliografia d'aquesta edició

Catàlegs i repertoris:Goff: Goff, Frederick R. Incunabula in American libraries: a third census. Millwood (N.Y.), 1973. (Reproduced from the annotated copy of the original edition (New York, 1964) maintained by Goff). (Supplement. New York, 1972.)
BOOCT: Bibliography of old Catalan texts. Compiled by Beatrice Jorgensen Concheff. Madison, 1985.
Haeb(BI): Haebler, Konrad. Bibliografía ibérica del siglo XV. 2 parts. La Haya, Leipzig, 1903-17.
Vindel(A): Vindel, Francisco. El arte tipográfico en España durante el siglo XV. 9 vols. Madrid, 1945-51.
Kurz: Kurz, Martin. Handbuch der iberischen Bilddrucke des XV. Jahrhunderts. Leipzig, 1931.
Pell Ms
CIBN: Bibliothèque Nationale. Catalogue des incunables. T. I (Xylographes, A-G); T. II (H-Z). Paris, 1981-2014.
IBE: Biblioteca Nacional [Madrid]. Catálogo general de incunables en bibliotecas españolas. Coordinado y dirigido por Francisco García Craviotto. 2 vols. Madrid, 1989-90. (Adiciones y correcciones. I-II, Madrid, 1991-94).
Martín Abad
GW: Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Bd. I [etc.] Stuttgart, etc., 1968- [in progress]. (Vols. 1-7 reproduced with additions and corrections from the original edition (Leipzig, etc., 1925-38)). [See also GW Manuskript - GW M: http:/​/​www.gesamtkatalogderwiegendrucke.de

Llista d'exemplars

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:07 Inc 486
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:Bon. 7-IV-28
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:Esp. 9-Fol.
Signatures antigues:R. 262094
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Coberta: "Es de Joan libre notari | primo ligito et deinde indicato ?"
Relligadura:NOTA DE LA BdC: Exemplar incomplet: falten els f. sign. [ ]3-[ ]4 (substituïts per un facsímil) i r8. Enquadernació en vedell color avellana. Decoració de bandes paral·leles concèntriques que formen un rectangle central. El pla posterior d aquest rectangle, ple de ferros gòtics. En el rectangle anterior, composició central que representa dos àngels que aguanten la custòdia. Les bandes estan decorades amb ferros i florons gòtics. Tot gofrat. En el llom, fils, ferros i nervis gofrats. En la decoració de les bandes horitzontals els ferros estan col·locats horitzontalment, tal com era costum, fent una mena de cadena. Guardes de pergamí. Signada: Brugalla 1947 , talls daurats i taques d òxid Esp. 9-Fol. 02 Ex-libris: Diputacion Provincial de Barcelona. Biblioteca Central - Ex-libris Jaume Espona al contraplà anterior, anotació ms.: [...] Joan Libro not., primo legito et deinde indicato al f. sign. [ ]1, postil·les ms
Barcelona - Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona - Incunables
Signatura:Inc. 47
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Barcelona - Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona - Incunables
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Reproduccions:http:/​/​bipadi.ub.edu/​cdm/​compoundobject/​collection/​ ...
Filadèlfia [Philadelphia] - Rosenbach Museum and Library
Signatura:???
Conservat/perdut:conservat
Madrid - Biblioteca Nacional de España - Impresos
Signatura:INC/2423
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Incunables
Signatura:4º 102
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
París - Bibliothèque nationale de France - Imprimés
Signatura:D-300
Conservat/perdut:conservat
Possessors:Desportes, Philippe
Colbert, Jean Baptiste
València - Biblioteca Històrica de la Universitat de València - Impresos
Signatura:Inc. 167
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet