Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB imp33 (23 / abril / 2021)

Lió [Lyon], Jean de La Place, 1521 – Joan Ventallol, Pràtica mercantívol

Publicació de la fitxa: 2013-11-17
Darrera modificació: 2015-02-14
Bases de dades:Sciència.cat

Descripció

Autor:Lluís Cifuentes; Antonio Contreras Mas
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Identificació de l'exemplar ideal

Real / reconstruït:Real
Datació:expressa
Data:1521
Impressor + lloc
Jean de La Place (fl. c. 1506 – 1527)
Lloc:Lió [Lyon]

Portada + colofó

Portada:«Pràtica mercantívol, composta | e ordenada per en Joan Vantallol, | de la Ciutat de Mallorques», en minúscules gòtiques (f. [Ir] = a1r).
Comentaris a la portada:Amb ornamentació xilogràfica sobre el títol (vegeu Ornaments i estampes).
Verso en blanc.
Colofó:«En nom de nostro senyor Déu y de la gloriasa [sic] Verge Maria y de madona sancta Pràxedis, patrona nostra, acaba la arithmètica e geometria composte e ordonade per En Joan Vantalol, natural de la Ciutat de Mallorques, y a ses despeses stampada en la ciuitat [sic] de Lyó per mestre Joan de La Place, e acabada a 23 de april, any 2521 [sic]» (f. CXXXIIIv = L1v).
Comentaris al colofó:Segueix: «Registre. a.b.c.d.e.f.g.h.i.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.v.x.y.z.A.B.C.D.E.F.G.H.I.K.L. Totes són de quatre fules» (f. CXXXIIIv = L1v).

Col·lació

Col·lació:a-z4, A-L4
Comentaris a la col·lació:Foliació en romans al marge superior dret dels folis (CXXXIII ff.), amb errors tipogràfics que no n'alteren el nombre. Aquesta foliació no consta als dos primers folis, tot i que els compta, ni als tres folis finals que contenen la «Taula de la present hobra la qual conté sis tractats» (ff. L2r-L3r) i la «Taula de correctió de la present obra» (ff. L3r-L4v), que acaba amb la recomanació «Lo qui volrà corregir la present hobre és manaster primer coregesca [sic] lo nombre de les fules». El volum té en total 136 folis.

Índex de continguts

Ventallol, Joan (fl. s. XV ex. - XVI in.), Pràtica mercantívol

Format

Format:in-4
Taca
Caixa d'escriptura
Alçada:144 mm
Base:99 mm
Títols corrents:De cada part de l'obra.

Tipus

Gòtics.

Ornaments i estampes xilogràfiques

Inicials:xilografiades
Notes (inicials):Amb motius vegetals.
Il·lustracions:xilografiades [estampes xilogràfiques]
Notes (il·lustracions):Escut de pell de toro alemany, coronat, que carrega una àliga bicèfala amb escudets, també coronats, a cada ala amb les armes de la Monarquia Hispànica al de l'esquerra i les del regne de Mallorca al de la dreta, tot sobre un fons vegetal i inscrit en un marc, situat sobre el títol.
Figures geomètriques al tractat 6è (torres, vaixells, arbres, bigues, tendes, bótes, etc.).
Altres elements:rúbriques
calderons
Notes (altres elements):Operacions aritmètiques i taula d'errates en caràcters àrabs.

Observacions generals de tot l'imprès

Observacions:Arco 1916 afirma haver-ne vist tres exemplars: un a la BAB, mancat de la portada, un altre en mans de Fidel de Moragas i Rodes (1859 – 1951), complet, i un altre a la Biblioteca Provincial de Tarragona, sense portada. Vindel 1930 dóna notícia d'un exemplar a la Llibreria Babra de Barcelona.

Bibliografia d'aquesta edició

Edicions modernes:Alemany i Vich (1955), Pratica mercantivol composta e ... (ed. facs. de la portada, ex. BLA)
Ventallol (1985), Pratica mercantiuol composta e ... (ed. facs., ex. March)
Mesquida i Cantallops (1996), La Pràtica mercantívol de ...
Catàlegs i repertoris:Corminas (1849), Suplemento á las «Memorias para ..., p. 271 ("impresa en Lion 1528")
Bover de Rosselló (1868), Biblioteca de escritores baleares, vol. 2, pp. 489-490, núm. 1311
Picatoste Rodríguez (1891), Apuntes para una biblioteca ..., pp. 329, núm. 850 , no en coneix ex.
Arco y Molinero (1916), La imprenta en Tarragona: apuntes ..., p. 283
Aguiló i Fuster (1923), Catálogo de obras en lengua ..., pp. 501-502, núm. 1945 , amb facs. de la portada (ex. BC 10-V-24)
Vindel (1930), Catálogo de la antigua Librería ..., p. 63
Vindel (1930-1934), Manual gráfico-descriptivo del ..., pp. 113-114 (facs. portada i colofó)
Palau i Dulcet (1948-1977), Manual del librero ..., núm. 358617
Stillwell (1970), The Awakening Interest in Science ..., p. 247
Vindel (1945-1954), El arte tipográfico en España ..., núm. 3134
Smith (1970), Rara arithmetica: a catalogue of ... (1908-1939), p. 319, no en coneix ex.
AA.DD. (1972-1984), Catálogo colectivo de obras ..., vol. 15 (Letras V-Z), p. 566
López Piñero (1981, 1984 i 1986), Los impresos científicos ..., núm. 1720
Gültlingen (1992-<2012>), Bibliographie des livres ..., vol. ***, pp. ***
Wilkinson (2010), Iberian Books: Books Published in ..., p. ***, núm. ***
Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español
Bibliografia secundària:Domínguez Bordona (1961), "La Pràtica mercantívol de ..."

Llista d'exemplars

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Impresos
Signatura:XXVI/5/1
Conservat/perdut:conservat
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:07 CM-582
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manca la portada, el f. a4 i els plecs K-L.
Segells:Segell del convent de Santa Caterina de Barcelona (al f. a2r i al tall inferior).
Possessors:Convent de Santa Caterina de Barcelona (dominicans), fins a la desamortització de 1836.
Estat de conservació:Mutilat. Restaurat.
Relligadura:En pergamí. Guillotinat.
Descripcions:Catàleg online de la BRUB
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:10-V-24
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Segells:Segell de la biblioteca de l'IEC (portada).
Possessors:«J. Domènech», d'una mà del s. XVI (portada)
«Petri Jornet», en caràcters hebreus (portada), d'un mà potser del s. XVIII (Jaume Riera i Sans).
Altres intervencions:Anotacions manuscrites en català d'una mà del s. XVI, segurament la mateixa que s'identifica a la portada com J[oan]. Domènech.
Estat de conservació:Taques.
Relligadura:En pell, signada per Miquel Rius. Talls daurats.
Persones relacionades:Joan Domènec (fl. s. XVI)
Pere Jornet (fl. s. XVII / XVIII)
Descripcions:Catàleg online de la BC
Reproduccions:Memòria Digital de Catalunya
Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Impresos
Signatura:15-II-47
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manquen els plecs a-f, I-L i els ff. g2-g3. D'alguns en queden només restes.
Segells:Segell de la BC (ff. XXVr, LIr, CXXIIIIv).
Possessors:Joan Salvat (col·lecció adquirida per la BC el 1993).
Altres intervencions:Algunes anotacions manuscrites d'una mà del s. XVI.
Estat de conservació:Mutilat. Taques d'òxid i d'humitat.
Relligadura:En pergamí. Restes de tancadors de pell.
Persones relacionades:Joan Salvat i Dalmau (1931)
Descripcions:Catàleg online de la BC
Reproduccions:Google Books (deficient en alguns folis)
Barcelona - Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès - Reserva impresa
Signatura:GOb 4
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manquen els ff. I-VIII (a1-b4).
Possessors:«Franciscus Vidal», ex-libris manuscrit.
Altres intervencions:Anotacions i operacions matemàtiques manuscrites.
Estat de conservació:Taques d'òxid, humitat i tinta. Relligadura malmesa.
Relligadura:En pergamí.
Persones relacionades:Francesc Vidal
Descripcions:Catàleg online de la BAB
Girona - Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona - Fons antic
Signatura:S/193
Conservat/perdut:conservat
Descripcions:Catàleg online de la UdG
Girona - Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona - Fons antic
Signatura:S/341
Conservat/perdut:conservat
Descripcions:Catàleg online de la UdG
Londres [London] - Bernard Quaritch
Signatura:Hispanica 2013, 37
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Altres intervencions:Algunes anotacions marginals, en part tallades per la guillotina.
Estat de conservació:Els marges d'alguns folis estan malmesos i restaurats, sense afectar al text.
Relligadura:En pell de vedell marró, amb rics daurats, signada per Emilio Brugalla (c/ Aribau, Barcelona). Guillotinat.
Notes:L'ofereix a la venda el llibreter antiquari Peter Harrington (Londres).
Descripcions:Quaritch (autumn 2013), Hispanica: A short selection of ..., núm. 37
Peter Harrington
Madrid - Biblioteca Histórica de la Universidad Complutense de Madrid - Fondo antiguo
Signatura:BH FG 471
Signatures antigues:09.05
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manquen els ff. a1-b4, k2-k3, r2-r3, L1-L4, substituïdes per còpies. El f. K1 també té còpia, però no manca l'original.
Possessors:Francisco Guerra, la biblioteca del qual ingressà a la BHUCM l'any 2006.
Relligadura:En pergamí.
Persones relacionades:Francisco Guerra Pérez-Carral (1916 – 2011)
Descripcions:Catàleg online de la BHUCM (per "Vantallol").
Reproduccions:Hathi Trust Digital Library ("Vantallol")
Google Books ("Vantallol")
Montserrat - Biblioteca de l'Abadia de Montserrat - Segle XVI
Conservat/perdut:conservat
Oriola [Orihuela] - Biblioteca Pública del Estado - Fondo antiguo
Signatura:R. 7487
Conservat/perdut:conservat
Descripcions:Catàleg online de la BPEO
Palma [Ciutat de Mallorca] - Biblioteca Bartomeu March
Signatura:B-103-A-32
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manquen cinc folis, substituïts per facsímils d'un altre exemplar.
Sense cap ex-libris, ni anotacions o marques de cap tipus.
Possessors:Pere Sampol i Ripoll.
Adquirit el 1958 per Bartomeu March després de la mort de l'anterior.
Relligadura:En pell, d'Emilio Brugalla (Barcelona), datada el 1959. Talls daurats.
Persones relacionades:Pere Sampol i Ripoll (m. 1956)
Bartomeu March i Servera (1917 – 1998)
Palma [Ciutat de Mallorca] - Biblioteca Lluís Alemany
Signatura:E2-49
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Possessors:Lluís Feliu.
Lluís Alemany, compra als hereus de l'anterior c. 1939-1940.
Relligadura:En pell.
Persones relacionades:Lluís Feliu (m. ante 1940)
Lluís Alemany i Vich (1912 – 1983)
Descripcions:Catàleg online de la BLA
Reus - Biblioteca del Centre de Letura de Reus - Reserva
Signatura:511VEN-12
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manquen els ff. I-IX, XLV-XLVI, CII-CIII i a partir del f. CVI (substituïts per facsímils de l'exemplar de la Biblioteca de Catalunya, excepte els ff. CII-CIII).
Altres intervencions:Anotacions manuscrites.
Estat de conservació:Mutilat. Taques d'òxid i d'humitat. Forats d'insectes.
Relligadura:En pergamí. Guillotinat.
Descripcions:Catàleg online del CLR
Salamanca - Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca - Impresos antiguos
Signatura:BG/36871
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manca foli de portada.
Possessors:«Es de Gabriel Soler, mallorquín, natural de la villa de Falanix. Anyo 1599» (foli de guarda).
«Es de la librería de mi Collegio de San Yldefonso. Septiembre 19 de 1737. Don Francisco Fuentes» (foli de guarda).
Altres intervencions:Anotacions manuscrites.
Relligadura:En pergamí, amb tancadors de pell. Reforçada amb un foli de pergamí procedent d'un còdex manuscrit en lletra gòtica a dues tintes.
Persones relacionades:Gabriel Soler (fl. 1599)
Francisco Fuentes de Rebolledo (fl. 1737)
Descripcions:Catàleg online de la BGHUSal
Reproduccions:Catàleg online de la BGHUSal (parcial: ff. a2r, a2v i L1v)
Sevilla - Biblioteca Colombina - Impresos
Signatura:12-6-7
Signatures antigues:«9903» (portada, ms. d'Hernando Colón)
14608 (Repertorio de Colón)
GG-177-14
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:complet
Segells:Segell de la Colombina.
Possessors:Anotació manuscrita d'Hernando Colón en el verso de l'últim foli: «Este libro ansí enquadernado costó 48 dineros en Barcelona por junio de 1536, y el ducado vale 288 dineros». En aquesta estada a Barcelona també va adquirir el ms. mèdic Sevilla - Colombina - Manuscritos - 7-4-27.
Estat de conservació:Atacat pels insectes.
Relligadura:En pergamí amb tancadors de pell. Al llom, autor, títol i la signatura antiga «N 14», a ploma.
Persones relacionades:Hernando Colón (1488 – 1539)
Descripcions:Catàleg online de la Colombina (per "Vantallol").
Vic - Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic - Biblioteca episcopal
Signatura:XVI-230
Conservat/perdut:conservat
Complet/incomplet:incomplet
Observacions:Manquen els darrers folis.
Possessors:Josep Angelet.
Relligadura:En pergamí.
Persones relacionades:Josep Angelet (fl. s. XVII-2)
Descripcions:Catàleg online de l'ABEV