Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

loc227 (28 / octubre / 2021)

Localitat: Castelló d'Empúries (Alt Empordà)

Nom breu: Castelló d'Empúries
Creació de la fitxa: 2014-11-14
Darrera modificació: 2020-09-14
Citat als documents:
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – Ca 122/37 – Donació, Notarial – 28 octubre 1326
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 59, s. f. – Debitori, Notarial – 20 agost 1333
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 269, ff. 107v-108r – Donació, Notarial – 14 setembre 1347
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Persones documentades a la localitat:
Abraham Vidal (fl. 1406)
Andreu Mestre (1356)
Anna (esposa de Ramon Gerard) (1350)
Anna (esposa de Ramon Valer) (1355)
Arnau Amell (7 gener 1333)
Arnau de Valls (fl. 8 agost 1279)
Arnau Menerca (fl. 23 desembre 1295)
Arnau Pomer (fl. 1334)
Arnau Seguer (fl. 1385)
Arnau Soler (1350)
Bartomeu (14 octubre 1333)
Bartomeu de Plana (1356)
Bartomeu (fill de Pompià de Pirari) (1345)
Bartomeu Girona (ante 1349)
Bartomeu Gironí (fl. 1335)
Bartomeu Nadal (fl. 1346)
Bartomeu Saplana (fl. 1346 - 1353)
Berenguera (dona de Gerard Sardà) (fl. 13 març 1296)
Berenguera (dona de Guillem Nadal) (1355)
Berenguera (dona de Guillem Romaní) (fl. 13 maig 1299)
Berenguer Alegre (m. 1350)
Berenguer Clon (fl. 1346)
Berenguer Manguessa (1346)
Berenguer Manguessa (1348)
Berenguer Moner (1347)
Berenguer Pompià (fill de Pompià de Pirari) (1345)
Berenguer Ramon (1348)
Berenguer Sunyer (fl. 1382)
Bernarda (esposa de Pere Corredor) (fl. 1339)
Bernat Berga (fl. 1347)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Llampaies (m. 1326)
Bernat Jonquera (1348 - 1349)
Bernat Nadal Jr (fl. 1349)
Bernat Nadal (m. 1350)
Bernat Paitaví (fl. 1332 – 1349)
Boneta (esposa de Jucef) (1351)
Bonora (vídua de Jucef) (24 setembre 1340)
Caterina (esposa de Guillem Manguessa) (1346)
Caterina (esposa de Tortosa de Vilar) (1355)
Caterina (filla de Berenguer Manguessa) (1346)
Clara (filla de Francesc Reixarch) (1347)
C. Orsoles (fl. 22 juliol 1279)
Cotona (filla de Guillem Bartomeu) (fl. 1331)
Dolça (esposa de mestre Joan) (fl. 1288)
Elies (fl. 1344 – 1344)
Ermesinda (esposa de Bernat de Llampaies) (fl. 1293)
Ermessenda (esposa de Bernat Paitaví) (ante 1349)
Ermessenda (esposa de Joan Flandí) (fl. 1351)
Ferrer Escarrer (1424)
Francesca (esposa de Bartomeu Nadal) (1348)
Francesca (esposa de Berenguer Moner) (1347)
Francesca (filla de Berenguer Manguessa) (1346)
Francesca (filla de Francesc Reixarch) (1347)
Francesca (filla de Pompià de Pirari) (1345)
Francesc Paitaví (fl. 1349)
Francesc Reixarch (1347)
Gerarda (esposa de Ramon Asern) (1348)
Gerarda (filla de Pompià de Pirari) (1345)
Gerard Sardà (fl. 13 març 1296)
Gilbert d' Alemany de Pàdua (fl. 1351)
Guillema (esposa de Jofre Oliver) (fl. 1348)
Guillem Basolí (1355)
Guillem Batlle (1347)
Guillem Bernat (14 octubre 1333)
Guillem Blanc (fl. 1349)
Guillem de Castre (1347)
Guillem Figuera (fl. 1349)
Guillem Goiandor (fl. 1384)
Guillem Maguessa (fl. 1346 - 1351)
Guillem Manguessa (1348)
Guillem Nadal (fl. 1333)
Guillem Paitaví (fl. 22 setembre 1299)
Guillem Ponç (ante 1351)
Guillem Pradalca (1310)
Guillem Romaní (fl. 13 maig 1299)
Guillem Rossell (fl. 1350)
Guillem Seguí (fl. ante 1348)
Guillem Terrades (fl. 29 març 1294)
Guillem Tolosa (fl. 1286)
Guillem Verge (1346)
Guillermina (dona de Jaume Barrera) (fl. 1 maig 1296)
Jauma (esposa de Pere Oliver) (fl. 1348)
Jaume Barrera (fl. 1296)
Jaume Càmera (1351)
Jaume Capoler (1348)
Jaume Riera (fl. 1344 – 1351)
Joan Bacó (1346 - 1347)
Joan Feliu (1353)
Joan (fl. 1288)
Joan Flandí (fl. 1397)
Joan Maguesa (fl. 1384)
Joan Saurí (fl. 1341)
Jucef (1340)
Llorenç Ressó (1348)
Magdalena (filla de Francesc Reixarch) (1347)
Manuel Jaume de Luna (fl. 1406)
Margarida (esposa de Francesc Reixarch) (1347)
Maria (esposa de Pompià de Pirari) (1345)
Martèsia (esposa de Berenguer Sunyer) (fl. 1382)
Martí de Revolta (fl. 1297)
Martí (fl. 1293)
Mosse Jucef (fill de Jucef) (fl. 1351)
Nicolau (fill de Berenguer Manguessa) Manguessa (fl. 1348)
Pere Abat (1356)
Pere Ainard (25 gener 1336)
Pere Arnau (20 març 1397)
Pere Baldoví (1351)
Pere Barceló (fl. 1334)
Pere Batlle (fl. 1349)
Pere Corredor (fl. 1339)
Pere Costa (fl. 1335)
Pere d' Arenys (fl. 13 març 1299)
Pere de Pujola (1345 - 1347)
Pere Despujol (1350 - 1351)
Pere (fill de mestre Joan) (fl. 1287)
Pere Fuster (fl. 1349)
Pere Laguet (ante 1346)
Pere Mateu (1347 - 1358)
Pere Nadal (fl. 1346)
Pere Pellisser (fl. 1350)
Pere Saura (1311)
Pere Xifre (fl. 1384)
Perfecte (26 maig 1332)
Pericó Servent (fl. 1424)
Pompià de Pirari (1345)
Ramona (dona de Guillem Paitaví) (fl. 22 setembre 1299)
Ramona (esposa de Guillem Basolí) (1355)
Ramona (esposa de Pere Costa) (fl. 1334)
Ramon Asern (1348)
Ramon Asern Jr (1348)
Ramon Ferrer (1355)
Ramon Gerard (1350)
Ramon Hortall (1347)
Ramon Saplana (1349)
Ramon Valer (ante 1355 – 1355)
Sibil·la (esposa d'Arnau Soler) (1350)
Sibil·la (esposa de Nicolau Manguessa) (1348)
Sibil·la (esposa de Pere Laguet) (1346)
Tortosa de Vilar (1355)
Vicent Terramala (fl. 1350)
Vidal Mercader (25 setembre 1338)