Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc30 (25 / juliol / 2021)

Localitat: Girona

Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2007-03-01
Institucions:
Arxiu Capitular de la Catedral de Girona
Arxiu Diocesà de Girona
Arxiu Històric de Girona
Arxiu Municipal de Girona
Biblioteca Diocesana del Seminari de Girona
Biblioteca Pública de Girona Carles Rahola
Col·lecció particular de Josep de Burgués
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra, Reial – 3 setembre 1386
Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari, Notarial – 10 gener 1362
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari, Notarial – 15 març 1406
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria, Inventari, Encant, Notarial – 19 agost 1427
Girona - AHG - Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari, Notarial – 31 gener 1342
Girona - AMGI - Col·leccions: Ajuntament de Girona – Llibres de particulars, reg. 62603 – Inventari, Notarial – 5 gener 1454
Persones documentades a la localitat:
Abraham de Castelló (fl. 1336)
Agnès (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antoni Plana (fl. 1427 – 1429)
Arnau de Roca (fl. 3 desembre 1382)
Arnau de Valpeguera (fl. 11 octubre 1373)
Astruc Bonjuhà Gracià (fl. 1413)
Astruc Zabarra (fl. 1407)
Berenguer Arloví (fl. 1391)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer Cavaller (fl. 1391)
Berenguer de Cases (fl. 5 maig 1377)
Berenguer de Vilalta (fl. 1284)
Berengueró Sarriera (fl. 1310)
Bernat Amorós (fl. 13 novembre 1376)
Bernat Antoni (fl. 4 gener 1375)
Bernat Boter (fl. 1326)
Bernat de Costa (fl. 14 agost 1368)
Bernat de Fàbrega (fl. 15 juliol 1382)
Bernat Desllor (fl. 1376 – 1448)
Bernat Pla (fl. 21 gener 1372)
Bernat Sacavalleria (fl. març 1382)
Bernat Sarriera (fl. 1319)
Bernat Sarriera (fl. 1336 – 1375)
Bernat Serra (fl. 1 octubre 1383)
Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361)
Blanca (vídua de Jaume Sala) (fl. 28 març 1377)
Bonanada (vídua de Castelló Sarriera) (fl. 11 juny 1377)
Bonastruc Saporta (1194 – c. 1270)
Bondia Gracià (fl. 1413)
Bonet Saltell Gracià (fl. Girona – Barcelona)
Bonjuhà Cresques (s. XIV-2)
Bonjuhà Saltell Gracià (1413)
Bonjuhà Vidal (fl. 1407)
Castelló Sarriera (fl. 28 març 1377)
Caterina (dona de Ramon Querol) (fl. 10 gener 1374)
Caterina Ramon Tremp, filla (fl. 7 gener 1375)
Caterina (vídua de Bernat Sarriera) (fl. 8 febrer 1381)
Constança (dona de Joan Fiveller) (fl. 5 agost 1382)
Cresques Benvenist (1393)
Ferrer Fajadella (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Fajadella (pare) (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Moragues / Sarriera (fl. 1323)
Francesca (dona de Joan Bernat) (fl. 8 març 1382)
Francesca (vídua de Bernat Sarriera) (fl. 7 març 1377)
Francesc Corral (fl. 18 octubre 1379)
Francesc de Camps (fl. 1364)
Francesc de Cerujano (fl. 19 maig 1383)
Francesc Desprat (fl. 20 maig 1365)
Francesc Espigoler (fl. 1374)
Francesc Pellisser (fl. 1375)
Francesc Rossell (fl. 25 setembre 1373)
Francesc Salip (fl. 3 maig 1376)
Francesc Samsó (fl. 1407)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gerard de Cerujano (fl. 19 maig 1383)
Guillem Amorós (fl. 7 gener 1382)
Guillema (vídua de Guillem Joan) (fl. 12 gener 1377)
Guillem Bonet (fl. 1391)
Guillem Coll (m. 1453)
Guillem Colom (fl. 4 agost 1377)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Peralta (fl. 5 agost 1382)
Guillem Desprat (fill de Joan Desprat, apotecari) (fl. 8 juny 1377)
Guillem Desprat (fl. 17 gener 1382)
Guillem Galceran de Rocabertí (fl. 3 desembre 1382)
Guillem Joan (fl. 12 gener 1377)
Guillem Pellicer (fl. 1417)
Guillem Ramon (fl. 1374)
Guillem Sacosta (fl. 21 març 1374)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Guillem Sarriera (fl. 1284)
Guillem Vicent (fl. 1374)
Hasday Taroç (1393)
Jaume Sala (fl. 1392)
Jaume Sarriera (fl. 1310)
Joan Bernat (fl. 8 març 1382)
Joan Campllong (fl. 4 gener 1375)
Joan de Castelló (fl. 8 març 1382)
Joan Desprat (fl. 15 maig 1376)
Joan Fiveller (fl. 5 agost 1382)
Joan Sarriera (fl. 8 febrer 1381)
Josep Falcó (fl. 3 novembre 1379)
Marc d' Avinyó (fl. 1392)
Marc Roca (fl. 1396 – 1427)
Margarida (vídua de Guillem Vicent) (fl. 14 desembre 1379)
Mossé Abraham Desportal (fl. 5 gener 1378)
Mossé Bellshom Benet (fl. 1417)
Mossé ben Nahman (1194 – c. 1270)
Mossé Desportal (fl. 1394)
Narcís Banyils (fl. 1391)
Narcís de Casanoves (fl. 1391)
Narcís de Casesnoves (fl. 1375 – 1377)
Natan Mossé Desportal (fl. 1 octubre 1383)
Nicolau Desprat (fl. 4 gener 1375)
Nicolau Sacavalleria (fl. 1373)
Nissim Ferrer (fl. 1408)
Pal·ladi Serradell (fl. 1405 – 1411)
Pau Sarriera (fl. 11 juny 1377)
Pere de Roure (fl. 28 febrer 1377)
Pere Despuig (fl. 4 gener 1375)
Pere Destorrent (fl. 1380)
Pere Estampa (fl. 3 juliol 1374)
Pere Ferrer (fl. 21 novembre 1377)
Pere Guardiola (fl. 21 novembre 1377)
Pere Miquel (fl. 1327 – 1351)
Pere Sarriera (fl. 11 juny 1377)
Raimon Albert (fl. 11 maig 1383)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Ramon Tremp (fl. 7 gener 1375)
Simó de Geronella (fl. 1310)
Simó Estrader (fl. 31 novembre 1373)
Simó Firader (fl. 24 abril 1381)
Vicent Prim (fl. 1376)
Vidal Mossé Desportal (fl. 5 octubre 1379)
Zahadia (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)