Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc394 (25 / juliol / 2021)

Territori: Aragó (regne)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 414, ff. 19v-20r. – Lletra – 5 octubre 1327
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 24v-25r – Lletra – 4 gener 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1718, f. 121r – Lletra – 20 juliol 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1744, f. 134v – Manament, Reial – 23 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1745, f. 86v – Vària, Reial – 18 maig 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1811, f. 69r – Lletra, Reial – 15 març 1375
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1812, f. 69r – Manament, Reial – 20 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72r – Manament, Reial – 19 juny 1390
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72rv – Lletra, Reial – 19 juny 1390
Saragossa [Zaragoza] - ACNA - Protocolos notariales – Antón Melero, papeles sueltos, núm. 390 – Inventari, Notarial – 22 juny 1426
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23181, s. f. – Procura, Notarial – 11 juny 1410
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 7 març 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 26 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca, Procura, Notarial – 14 març 1414
Persones documentades al territori:
Aarón Constantín (fl. 1392 – 1407)
Aarón Satorra (fl. 1415)
Abraham Alfahuel (fl. 1310)
Abraham Almeridi (fl. 1399)
Abraham Chiliella (fl. 1415)
Abraham Constantín (fl. 1404)
Abraham de Piera (fl. 1401 – 1410)
Abraham [de Terol] (fl. 1310)
Abraham (fl. 1309)
Abraham Sadoc (fl. 1415)
Abrahim Alpahuel (fl. 1309)
Abrahim (fl. 1310)
Alatzar Avinardut (fl. 1323)
Alazar Abenardut (fl. 1344)
Alazar ben Alazar (fl. 1397)
Alazar fill de Ezdra Alazar (fl. 1391)
Alazar Golluf (1389)
Alfons (fl. 1323)
Alfonso de Santángel (fl. 1414)
Alfonso Olina (fl. 1415)
Alí de Bellvís (fl. 1390)
Andreu de Santjordi (fl. 1414)
Antonio Cabrera (fl. 1408)
Antonio Calbo (fl. 1468)
Astruc Alazar (fl. 1398)
Astruc Falleva (fl. 1399)
Astruc Rimoc (fl. 1395 – 1414)
Astruc Ximarc (fl. 1399)
Ató de Foces (fl. 1309)
Azarías Abenjacob (fl. 1324)
Bahiel Alfaquí (fl. 1230)
Bahiel Constantín (fl. 1392 – 1405)
Bartomeu de Sanaüja (fl. 1284)
Baruc Comparat (fl. 1399)
Benedicto de Flor (fl. 1400)
Benvenist de la Caballería (fl. 1373 – c. 1410)
Benvenist Rimoc (fl. 1398)
Berenguer d' Almenara (fl. 1400)
Berenguer de Campgal (fl. 1402)
Bernardo Ferriz (fl. 1399)
Bernardo Porquet (fl. 1402)
Bernardo Saurí (fl. 1391)
Bites Abenforna (fl. 1398)
Blanca d'Aragó (c. 1302 – 1348)
Bonafilla (esposa de Samuel Najarí) (fl. 1407)
Bonafós Abentilca (fl. 1400)
Bonafós de la Caballería (fl. 1402)
Bonastruc Baçó (fl. 1283)
Bonet de Bidosa (fl. 1308)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Ceti esposa de Jehuda Ezquerro (1401)
Cristóbal (fl. 1415)
David Abenardut (fl. 1310)
Domingo Granyes (fl. 1310)
Domingo Lanaja (fl. 1405)
Domingo Martín de Santacruz (fl. 1415)
Domingo Pérez (fl. 1322)
Domingo Polo (fl. 1400)
Dueña [vídua de Salomón Abendahuet] (fl. 1400)
Durán de Bonastre (fl. 1397 – 1402)
Enric d' Alemanya (fl. 1309 – 1316)
Ermengol Constantí (fl. 1284)
Esteve de Roda (fl. 1323)
Eximén Alvares de Rada (fl. 1312)
Eximén Cornell (fl. 1307)
Eximén de Casa (fl. 1310)
Eximén Pérez de Pina (fl. 1310)
Ezdra Alazar fill de Jucef Alzar (fl. 1391)
Ezdra fill d'Alazar ben Alazar (fl. 1397)
Ezdra fill de Mosé Alazar (fl. 1397)
Façan (fl. 1311)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Felipe Garcia d'Arazur (fl. 1322)
Fernando Jiménez de Galloz (fl. 1401)
Fernando Satorra (fl. 1415)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesc Calonge (fl. 1402)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc de Santjordi (fl. 1414)
Gabriel [Constantín] (fl. 1415)
García Pérez de Calatayud (fl. 1415)
Garcia Pérez d'Olivan (fl. 1308)
Gilabert Zapata (fl. 1402)
Gil Darcos (fl. 1402)
Gil de Daroca (fl. 1284)
Guillem de Belera (fl. 1284)
Guillem de Montcada (1310)
Haim Abenardut (fl. 1398 – 1399)
Haim Abencazez (fl. 1400)
Haim Comparat (fl. 1405)
Hasday Cresques (c. 1340 – 1410 - 1411)
Íñigo Lorenzo (fl. 1320 – 1323)
Isaac Comparat (fl. 1394)
Isaac Najarí (fl. 1398)
Isaac Sadoc (fl. 1415)
Isaac Saprut (fl. 1413)
Jaco Abenbarbas (1397)
Jacob Abenhalez (fl. 1397 – 1402)
Jacob Azarías (fl. 1394 – 1402)
Jacob Comparat (fl. 1390)
Jacos Cavalla (fl. 1404)
Jafuda Abensanç (fl. 1414)
Jaufred de Lucha (fl. 1308)
Jehuda Abendavid (fl. 1397)
Jehuda Abensanç (fl. 1414)
Jehuda Ezquerro (fl. 1401)
Joan de Peralta (fl. 1284)
Joan de Rocafort (fl. 1311)
Joan (fl. 1283)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Pere (fl. 1307)
Jonàs Desmaestre (fl. s. XIV-2)
Juan de Galbarra (fl. 1441 – 1469)
Juan de Ordás
Juan de Santángel (fl. 1415)
Juan Martínez (fl. 1405)
Juan Montaner (fl. 1381)
Juan Navarro (fl. 1405)
Juan Pérez de Calatayud (fl. 1415)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Jucef Abenardut (fl. 1367 – 1399)
Jucef Abenasaya (fl. 1399)
Jucef Abendahuet (fl. 1393)
Jucef Abendahuet (fl. 1393 – 1408)
Jucef Abenzamerro (fl. 1380 – 1384)
Jucef Alazar (fl. 1397 – 1399)
Jucef Almalí (fl. 1324)
Jucef Azarías (fl. 1394 – 1402)
Jucef Bacó (fl. 1309)
Jucef Baçó (fl. 1310)
Jucef Chinillo (fl. 1406)
Jucef Comparat (fl. 1399)
Jucef fill d'Ezdra ben Mosé Alazar (fl. 1397)
Jucef Lorqui (fl. 1408)
Jucef Sadoc (fl. 1410)
Jucef Saprut (fl. 1413)
Junez Abenforna (fl. 1398)
Junez Trigo (fl. 1381 – 1391)
León Çabarro (fl. 1400)
Llop Abenaxech (fl. 1310)
Llucià Conamines (fl. 1410)
Lope Comparat (fl. 1385 – 1408)
Magdalena (fl. 1310)
Mahir Alazar (fl. 1397)
Mahir Falleva (fl. 1399)
María de Jassa (fl. 1469)
Martí de Cassuis (fl. 1307)
Martín Ezquierdo (m. 1426)
Menahem Marcos (fl. 1400)
Miguel Pérez de Calatayud (fl. 1415)
Miles (fl. 1310)
Mira (vídua d'Alazar) (fl. 1397)
Mosé Abenavez (fl. 1400)
Mosé Abensanç (fl. 1414)
Mosé Alazar (fl. 1391 – 1400)
Mosé Algalit (fl. 1415)
Mosé Avinfoll (fl. 1310)
Mosé Axivil (fl. 1398)
Mosé Azarías (fl. 1415)
Mosé fill de Jucef Alazar (fl. 1391)
Mosé Sadoc (fl. 1415)
Mossé Avinardut (fl. 1309)
Nacim Abencazez (fl. 1398)
Nicolau Carròs d'Arborea (fl. 1453)
Oro, mare de Baruc Comparat (fl. 1400)
Oro, vídua de Todros Abentilca (fl. 1400)
Pascual de Almazán (fl. 1415)
Pascual Ledós (fl. 1405 – 1410)
Pedro, de Fochences (fl. 1399)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere Arnau de Conflent (fl. 1310)
Pere de Rosta (fl. 1309)
Pere de Vilanova (fl. 1284)
Pero Martines (fl. 1307)
Pero Pérez de Cariñena (fl. 1372)
Ponç de Mataró (fl. 1283)
Rabí Azarías (fl. 1311)
Rael Abnuba (fl. 1405)
Ramon de Torrellas (fl. 1399)
Ramon de Vilert (fl. 1284)
Ramon Falgars (fl. 1401)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Ramon Rolf (fl. 1310)
Rovén (fl. 1401)
Salomón Abenardut (fl. 1397)
Salomón Abenardut (fl. 1399)
Salomón Abenavez (fl. 1400)
Salomón Abendahuet (1408)
Salomón Abendahuet (fl. 1361 – 1393)
Salomón Abensaprut (fl. 1415)
Salomón Abnarrabí (fl. 1404)
Salomón Abnuba (1405)
Salomón Afia (fl. 1408)
Salomón Alazar fill de Jucef Alazar (fl. 1391)
Salomón Alazar (fl. 1397)
Salomón Alconstantín (fl. 1398)
Salomón Comparat (fl. 1394)
Salomón Constantín (1392)
Salomón Constantín fill de Mosé Constantín (fl. 1392)
Salomón Constantín (fl. 1402 – 1415)
Salomón [de Calataiud] (fl. 1326 – 1327)
Salomón de Quatorze (fl. 1399)
Salomó Rimoc (fl. 1414)
Samuel Abendahuet (fl. 1393)
Samuel Alfaquí (fl. 1396 – 1423)
Samuel Almeridi (fl. 1399)
Samuel Avinardut (fl. 1309)
Samuel Azarías (fl. 1415)
Samuel Cohen (fl. 1401 – 1415)
Samuel Corcos (fl. 1409)
Samuel Cresques (fl. 1397)
Samuel Najarí (1400 – 1407)
Samuel Pasagón (fl. 1410)
Sancho de Trillo (fl. 1399)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Sasón de Quatorze (fl. 1394)
Sento Saprut (s. XIV-2 – 1400 - 1425)
Shem-Tob ben Isaac Shaprut de Tudela (s. XIV-1 – s. XV primer quart)
Simó Martí (fl. 1310)
Todros Abenafia (fl. 1397 – 1413)
Todros Abendahuet (fl. 1393 – 1408)
Todros Abentilca (1400)
Todros Benvenist (fl. 1400)
Todros Cabra (fl. 1414)
Todros Constantín fill de Mosé Constantín (fl. 1392 – 1400)
Todros Constantín (fl. 1392 – 1400)
Tolosana (esposa de Benvenist de la Caballería) (fl. 1407)
Vidal Abnarrabí (fl. 1400 – 1407)
Vidal Avincalea (fl. 1310)
Vidal Cateya (fl. 1380)
Vidal Senyoret (fl. 1407)