Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

loc396 (28 / octubre / 2021)

Territori: Catalunya (principat)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 121, f. 16r – Lletra – 17 juny 1301
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament, Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència, Reial – 30 gener 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament, Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió, Reial – 5 octubre 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra, Reial – 3 setembre 1386
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1899, ff. 66v-67r – Concessió, Reial – 20 juliol 1389
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1968, f. 32v – Manament, Reial – 1 maig 1395
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2032, f. 57r – Manament – 28 maig 1402
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari, Reial – 18 juliol 1323
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 265, f. 93v – Tresoreria, Reial – juliol 1302
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria, Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Investigació judicial, Reial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari, Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari, Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari, Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant, Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari, Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari, Notarial – 15 desembre 1388
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari, Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari, Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari, Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari, Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria, Inventari, Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari, Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/8, f. 35rv – Àpoca, Notarial – 6 juny 1382
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19r – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19rv – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/12, ff. 121r-123r – Testament, Notarial – 13 juliol 1381
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda, Inventari, Notarial – 30 maig 1364
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença, Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 112/26, s. f. – Inventari, Notarial – 2 novembre 1440
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari, Penyora, Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari, Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/115 – Inventari, Notarial – 1448
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari, Notarial – 5 març 1530
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda, Notarial – 13 març 1355
Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari, Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari, Notarial – 13 setembre 1475
Cervera - ACSG - Col·leccions: Faust Dalmases i Massot – capsa 47, plec 14, Inventari, 1436 – Inventari, Notarial – 1436
Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – Inventari, Notarial – 1439
Desconeguda - Desconeguda – s/n – Inventari, Notarial – s. XIV ex.
El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari, Personal/familiar – 1586
Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari, Notarial – 10 gener 1362
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari, Notarial – 15 març 1406
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria, Inventari, Encant, Notarial – 19 agost 1427
Girona - AHG - Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari, Notarial – 31 gener 1342
Girona - AHG - Notaria de Calonge – Cg 28, s. f. – Inventari, Notarial – 5 gener 1466
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – Ca 122/37 – Donació, Notarial – 28 octubre 1326
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 59, s. f. – Debitori, Notarial – 20 agost 1333
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 269, ff. 107v-108r – Donació, Notarial – 14 setembre 1347
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1024 bis – Llibre particular, Notarial – 6 març 1361 - 7 abril 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1143 – Llibre particular, Notarial – 24 abril 1377 - 21 nov. 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – vol. 24, f. 129v – Tutoria, Notarial – 1325
Girona - AMGI - Col·leccions: Ajuntament de Girona – Llibres de particulars, reg. 62603 – Inventari, Notarial – 5 gener 1454
Lleida - AML – Fons Municipal, Llibre de crims, reg. 788, ff. 10r-18r – Procés – [s.d.]
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 143 – Notarial – 5 novembre 1334 - 15 gener 1392
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 245, 19-IX-1384 – Inventari, Notarial – 19 setembre 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari, Notarial – 10 juliol 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 416 – Notarial – 20 abril 1392 - 24 febrer 1436
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 482, ff. 131v-142r – Inventari, Notarial – 25 juny 1386
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – Inventari, Notarial – 11 gener 1391
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – Inventari, Notarial – 25 agost 1396
Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r – Inventari, Encant, Notarial – 27 febrer 1363
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – AH, Governació, lletres comunes, 6729, f. 19v. – Lletra – 16 juny 1348
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – Inventari, Notarial – 24 febrer 1520
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r – Inventari, Notarial – 10 abril 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 29r-31v – Inventari, Notarial – 20 agost 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 167v-200v – Inventari, Notarial – 12 juny 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 260r-270v i 111r-130r – Inventari, Notarial – 19 abril 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 300v-316v – Inventari, Notarial – 14 febrer 1440
Tortosa - ACBEB - Ajuntament de Tortosa – Llibres de provisions, vol. 3, f. 41v – Acord, Municipal – 5 febrer 1347
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***) – Inventari, Notarial – 1457
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura, Inventari, Notarial – 16 juny 1401
Persones documentades al territori:
Abraham Boniac (fl. 1331 – 1380)
Abraham de Castelló (fl. 1336)
Abraham Desportell (fl. 1370 – 1400)
Abraham Tharòs (fl. 1324)
Adalaís (filla de Bernat Vicari) (fl. 1306)
Agnès (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)
Agnès Metge (fl. 1348 – 1364)
Àgueda (filla de Guillem Rabosa) (fl. 1348)
Alamanda (esposa de Guillem de Rogers) (fl. 1379 – 1380)
Alfonso García del Caudete (fl. 1393 – 1417)
Alfonso Romero (fl. 1309)
Amic [mestre] (fl. 1280)
Andreu Mestre (1356)
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Andreu Sebenc (fl. 1345 – 1348)
Andreu Seguer (fl. 14 gener 1347)
Anna (esposa de Ramon Gerard) (1350)
Anna (esposa de Ramon Valer) (1355)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Joan Espicer) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Bussot (fl. 1394)
Antoni d' Alçamora (1364)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547)
Antoni Perpinyà (1356)
Antoni Plana (fl. 1427 – 1429)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Antoni Roca (m. 1440)
Antoni Silvestre (fl. 1379)
Antoni Solà (9 octubre 1410)
Antoni Vidal (fl. 1324)
Arbert de Mediona (fl. 1324)
Arnau Amell (7 gener 1333)
Arnau de Balmanyà (1349)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau de Palma (fl. 10 abril 1296)
Arnau de Palou (fl. 1374 – 1381)
Arnau de Socarrats (1315)
Arnau des Vilar (fl. 1323)
Arnau de Valls (fl. 8 agost 1279)
Arnau de Valpeguera (fl. 11 octubre 1373)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Falgars (fl. 1382)
Arnau Gàmir (fl. s. XV-1)
Arnau Menerca (fl. 23 desembre 1295)
Arnau Pomer (fl. 1334)
Arnau Rossinyol (1311 - 1312)
Arnau Sarriera (fl. 1331 – 1348)
Arnau Seguer (fl. 1385)
Arnau Soler (1350)
Arnau Veguer (fl. 1347)
Astruc Bonjuhà Baró (fl. 1400 – 1417)
Astruc Bonjuhà Gracià (fl. 1413)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruc Cresques Nassí (1410)
Astruc de Besalú (fl. 1380 – 1405)
Astruc Desportell (fl. 1366 – 1369)
Astruc Jucef (25 novembre 1367)
Astruc Momet (fl. 1392)
Astruc Zabarra (fl. 1407)
Astruga de Codines (1325)
Astruga (esposa d'Astruc [Bonsenyor]) (fl. 1342)
Bartomeu (14 octubre 1333)
Bartomeu de Plana (1356)
Bartomeu de Ribes (fl. 1311)
Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375)
Bartomeu Fener (fl. 1380)
Bartomeu (fill de Pompià de Pirari) (1345)
Bartomeu Girona (ante 1349)
Bartomeu Gironí (fl. 1335)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Nadal (fl. 1346)
Bartomeu Pedrissa (m. 1443)
Bartomeu Saplana (fl. 1346 - 1353)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Bartomeu Sestries (fl. 1359 – 1388)
Bella Amico (fl. 1221 – 1282)
Bellaire (esposa de Samuel Gallipapa) (fl. 1380)
Bellshom Vidal (fl. 1392)
Bendit Caravida (fl. 1383 – 1395)
Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380)
Benvenist Ismael (fl. ante 1320 – 1328)
Benvinguda de Mallnovell (fl. 1310)
Berenguera d' Almúnia (fl. 1324)
Berenguera (dona de Gerard Sardà) (fl. 13 març 1296)
Berenguera (dona de Guillem Nadal) (1355)
Berenguera (dona de Guillem Romaní) (fl. 13 maig 1299)
Berenguera (dona de Pere Casany) (fl. 12 juny 1348)
Berenguer Alegre (m. 1350)
Berenguera Llull (fl. 1299 – 1329)
Berenguer Arloví (fl. 1391)
Berenguer Blanquer (1373)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer Cavaller (fl. 1391)
Berenguer Clon (fl. 1346)
Berenguer de Cases (fl. 5 maig 1377)
Berenguer de Fontanelles (fl. 1324)
Berenguer de Vilalta (fl. 1284)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Ferrer (fl. s. XIV-2)
Berenguer Gaiot (fl. 1323)
Berenguer Guanter (fl. 1382)
Berenguer Maluí (fl. 1324)
Berenguer Manguessa (1346)
Berenguer Manguessa (1348)
Berenguer Moner (1347)
Berenguerona (fl. 1311)
Berengueró Sarriera (fl. 1310)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Berenguer Pompià (fill de Pompià de Pirari) (1345)
Berenguer Ramon (1348)
Berenguer Renard (fl. 1334)
Berenguer Renard, jr (fl. 1347)
Berenguer Sabater (fl. 1372 – 1380)
Berenguer Safranquesa (m. 1396)
Berenguer Samora (fl. 1382)
Berenguer Suger (fl. 3 desembre 1346)
Berenguer Sunyer (fl. 1382)
Bernarda (esposa de Pere Corredor) (fl. 1339)
Bernat Alanyà (fl. 1391)
Bernat Amorós (fl. 13 novembre 1376)
Bernat Antoni (fl. 4 gener 1375)
Bernat Balbs (fl. 1371 – 1372)
Bernat Barbelli (fl. 1309)
Bernat Berga (fl. 1347)
Bernat Boter (fl. 1326)
Bernat Broigeria (fl. 1288)
Bernat Cavaller (fl. 1311)
Bernat Cerdà (fl. 1387 – 1411)
Bernat Cerdà (m. 1360)
Bernat d' Areix (fl. 1310)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Borriana (fl. 1286)
Bernat de Caldòvol (fl. 1379 – 1393)
Bernat de Calmunt (fl. 1307)
Bernat de Casademunt (fl. 1393)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Costa (fl. 14 agost 1368)
Bernat de Cruïlles (fl. 1360 – post 1436)
Bernat de Fàbrega (fl. 15 juliol 1382)
Bernat de Figuerola Jr. (1363 – 1411)
Bernat de Figuerola Sr. (c. 1325 – 1394)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488)
Bernat de Llampaies (m. 1326)
Bernat de Pertegàs (fl. 1309 – 1339)
Bernat de Puigferrer (fl. 1324)
Bernat de Salesnoves (fl. 1364 – 1385)
Bernat Desllor (fl. 1376 – 1448)
Bernat Desplà (fl. 1310 – 1317)
Bernat de Tornamira (fl. 1392)
Bernat Domènec (fl. 1299)
Bernat Duran (fl. 1320 – 1337)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Ferrer (fl. 4 octubre 1346)
Bernat Fuster (fl. 1431)
Bernat Jonquera (1348 - 1349)
Bernat Llança (fl. 1402)
Bernat Marc (fl. 1407)
Bernat Marquet (fl. 1287 – 1310)
Bernat Moltó (fl. 1301)
Bernat Nadal Jr (fl. 1349)
Bernat Nadal (m. 1350)
Bernat Neuter (fl. 1286)
Bernat Oriol (fl. 1375 – 1400)
Bernat Paitaví (fl. 1332 – 1349)
Bernat Percaçot (fl. 1310)
Bernat Pla (fl. 21 gener 1372)
Bernat Rafanell (fl. 1307)
Bernat Sacavalleria (fl. març 1382)
Bernat Sala (fl. 1298)
Bernat Sallimona (fl. 1294 – 1316)
Bernat Saragossana (fl. 1377 – 1389)
Bernat Sarriera (fl. 1319)
Bernat Sarriera (fl. 1336 – 1375)
Bernat Sassala (fl. 1323)
Bernat Sebent (fl. 7 febrer 1316)
Bernat Senent (fl. 1314 – 1336)
Bernat Serra (m. 1380)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Simó (fl. 15 juliol 1382)
Bernat Soler (fl. 1347 – 1360)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bernat Sunyer (1318 - 1333)
Bernat Tolosà (fl. 1324)
Bernat Tolsà (fl. 1324)
Bernat Veguer (fl. 4 octubre 1299)
Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361)
Bernat Vicari (fl. 1307)
Bernat Vinyes (fl. 1361 – 1389)
Biona Sollam (fl. 1391)
Blanca d'Aragó (c. 1302 – 1348)
Blanca de Manresa (fl. 1350 – 1356)
Blanca (esposa de Bernat Bages) (fl. 1390 – 1394)
Blanca (esposa de Jaume Sala) (fl. 1377)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanada (esposa de Castelló Sarriera) (fl. 1377)
Bonanat Gironès (fl. 1383 – 1398)
Bonanat Metge (fl. 1284)
Bonanat Metge (fl. 1324)
Bonastruc Saporta (1194 – c. 1270)
Bondavid Bonsenyor (fl. 1284 – 1293)
Bondia Gracià (fl. 1413 – 1462)
Boneta (esposa de Jucef) (1351)
Bonet de Gange (fl. 1301 – c. 1329)
Bonet Saltell Gracià (fl. Girona – Barcelona)
Bonfat (fl. 1282)
Boniac Boniac (fl. 1392)
Bonifaci [mestre] (fl. 1278 – 1279)
Bonjuhà Alleva (fl. 1404)
Bonjuhà Astruc (fl. 1330 – 1357)
Bonjuhà Bondavid (fl. 1395 – 1404)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Bonjuhà Cresques (fl. s. XIV)
Bonjuhà Isaac (fl. 1380)
Bonjuhà Saltell Gracià (fl. 1413)
Bonjuhà Vidal (fl. 1407)
Bonora (vídua de Jucef) (24 setembre 1340)
Bonsenyor Brunell (fl. 1391)
Bonsenyor Hasday (fl. 1399)
Cabrit (1402)
Castelló Sarriera (fl. 1377)
Caterina (dona de Ramon Querol) (fl. 10 gener 1374)
Caterina (esposa de Bernat Sarriera) (fl. 1381)
Caterina (esposa de Francesc Samsó) (fl. 1402)
Caterina (esposa de Guillem Manguessa) (1346)
Caterina (esposa de Joan de Cans) (fl. ante 1350)
Caterina (esposa de Tortosa de Vilar) (1355)
Caterina (filla de Berenguer Manguessa) (1346)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Caterina Ramon Tremp, filla (fl. 7 gener 1375)
Cecília (esposa de Bernat Broigeria) (fl. 1288)
Cerdà (1315)
Cetí (metgessa) (fl. 1367 – 1368)
Clara (filla de Francesc Reixarch) (1347)
Clara (filla de Joan de Cans) (ante 1350)
Clara (metgessa) (fl. 1344 – 1345)
Constança (dona de Joan Fiveller) (fl. 5 agost 1382)
C. Orsoles (fl. 22 juliol 1279)
Cotona (filla de Guillem Bartomeu) (fl. 1331)
Cresques Benvenist (1393)
Cresques Elies (fl. 1341 – 1348)
Cresques Malet (fl. 1391 – 1407)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Dalmau de Llobet (1315)
Danda (esposa de Duran de Santponç) (fl. 10 desembre 1346)
Daniel [mestre] (m. 1432)
Dolça (esposa de mestre Joan) (fl. 1288)
Dolça (esposa de Ramon Gerard) (ante 1356)
Dolça (filla de Bernat Broigeria) (fl. 9 març 1288)
Dolç (fl. 1286)
Dolcic (esposa de Maimó Gallipapa) (fl. 1384)
Domènec Coaner (fl. 1395)
Duran de Santponç (fl. 1345)
Duran (fl. 1335)
Elailarda (esposa de Martí Borda) (fl. 1341)
Elies (fl. 1344 – 1344)
Elisenda de Vilamartí (20 setembre 1347)
Elisenda (esposa de Bernat de Figuerola) (1365)
Eloi Vidal (m. 1450)
En Bofim (fl. c. 1275)
Enric d' Alemanya (fl. 1309 – 1316)
Ermesinda (esposa de Bernat de Llampaies) (fl. 1293)
Ermessenda (esposa de Bernat Paitaví) (ante 1349)
Ermessenda (esposa de Joan Flandí) (fl. 1351)
Esteró (esposa de Samuel Salamó) (fl. 1384)
Estevanet (fl. 1367)
Esteve de Roda (fl. 1323)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eulàlia (m. 1433)
Façan Abenxoha (m. 1324)
Felip d' Acs (fl. 1302 – 1308)
Felip de Ferrera (1392 – 1397)
Felip Jutge (fl. 1325)
Ferrer de Lillet (fl. 1310)
Ferrer Fajadella (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Fajadella (pare) (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Moragues (fl. 1294 – 1323)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesca (dona de Joan Bernat) (fl. 8 març 1382)
Francesca (esposa de Bartomeu Nadal) (1348)
Francesca (esposa de Berenguer Moner) (1347)
Francesca (esposa de Bernat Sarriera) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Joan de l'Hort) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Ramon Mateu) (fl. 1394)
Francesca (filla de Berenguer Manguessa) (1346)
Francesca (filla de Francesc Reixarch) (1347)
Francesca (filla de Pompià de Pirari) (1345)
Francesca (filla de Ramon Gerard) (1356)
Francesca (llevadora de Barcelona) (fl. 1376 – 1377)
Francesca (vídua de Berenguer Satorre) (fl. 1392 – 1394)
Francesc Bertran (fl. 1407)
Francesc Broca (m. 1349)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc Corral (fl. 18 octubre 1379)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Guavecs (fl. 1414)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc de Palau (1375)
Francesc de Riusec (fl. 1395)
Francesc Desprat (fl. 20 maig 1365)
Francesc de Torralba (1367)
Francesc de Torres (1364)
Francesc Espigoler (fl. 1374)
Francesc Gracià (fl. 1413 – 1462)
Francesc Joan (fl. 1395)
Francesc Martí (fl. 1387)
Francesc Oliver (fl. 1395)
Francesc Paitaví (fl. 1349)
Francesc Pellisser (fl. 1375)
Francesc Reixarch (1347)
Francesc Riba (fl. 1400)
Francesc Rossell (fl. 25 setembre 1373)
Francesc Salip (fl. 3 maig 1376)
Francesc Samsó (fl. 1407)
Francesc Sarta (m. 1400)
Francesc Satorre (m. 1386)
Francesc Sunyer (fl. 1334)
Francesc Vilareig (fl. 1405)
Gabriel Cerdà (fl. 1414 – 1449)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gerarda (esposa de Ramon Asern) (1348)
Gerarda (filla de Pompià de Pirari) (1345)
Gerard de Cerujano (fl. 19 maig 1383)
Gerard de Sant Dionís (1342)
Gerard (fl. 1301)
Gerard Moltó (fl. 1310)
Gerard Sardà (fl. 13 març 1296)
Gilabert de Castellcir (fl. 1323)
Gilbert d' Alemany de Pàdua (fl. 1351)
Gracià Lobell (fl. 1391)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Guerau de Casanova (fl. 1392)
Guerau de Gorçoles (fl. 1310)
Gueraula de Codines (fl. c. 1260 – c. 1330)
Guillem (28 setembre 1338)
Guillema (esposa de Jofre Oliver) (fl. 1348)
Guillem Amorós (fl. 7 gener 1382)
Guillema (vídua de Guillem Joan) (fl. 12 gener 1377)
Guillem Basolí (1355)
Guillem Batlle (1347)
Guillem Batlle (fl. 1301)
Guillem Beguda (1317 - 1318)
Guillem Bernat (14 octubre 1333)
Guillem Blanc (fl. 1349)
Guillem Bonet (fl. 1391)
Guillem Coll (m. 1453)
Guillem Colom (fl. 4 agost 1377)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Castre (1347)
Guillem de Ferran (fl. 1323)
Guillem de Fontanes (fl. 1324)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem de Montcada (1310)
Guillem de Montesquiu (1310)
Guillem d' Enguix (1391)
Guillem de Peralta (fl. 5 agost 1382)
Guillem de Pujol (fl. 1406)
Guillem de Rosanes (fl. 1285 – 1308)
Guillem de Samatan (fl. 1292)
Guillem Desbosc (fl. 1382)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem Desprat (fill de Joan Desprat, apotecari) (fl. 8 juny 1377)
Guillem Desprat (fl. 17 gener 1382)
Guillem Dessoler (fl. 1323)
Guillem des Soler (fl. 1324)
Guillem de Vallferosa (fl. 1311)
Guillem Figuera (fl. 1349)
Guillem (fl. 1309)
Guillem Foix (fl. 1322)
Guillem Fortià (fl. 1320)
Guillem Fuster (I) (fl. s. XIV-1)
Guillem Fuster (II) (fl. 1343 – 1348)
Guillem Goiandor (fl. 1384)
Guillem Gombau (fl. 1349)
Guillem Irondell (28 abril 1362 – ante 25 novembre 1367)
Guillem Joan (fl. 12 gener 1377)
Guillem Jordà (fl. 1294 – 1330)
Guillem Maguessa (fl. 1346 - 1351)
Guillem Manguessa (1348)
Guillem Mascaró (fl. 1395)
Guillem Metge (m. 1359)
Guillem Nadal (fl. 1333)
Guillem Negre (fl. 1427)
Guillemó des Soler (fl. 1324)
Guillem Orelles (fl. 1388)
Guillem Paitaví (fl. 22 setembre 1299)
Guillem Pellicer (fl. 1417)
Guillem Ponç (ante 1351)
Guillem Porta (fl. 1311)
Guillem Pradalca (1310)
Guillem Pujol (fl. 1365 – 1392)
Guillem Rabosa (fl. 1348)
Guillem Ramon (fl. 1374)
Guillem Romaní (fl. 13 maig 1299)
Guillem Rossell (fl. 1350)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sacosta (fl. 21 març 1374)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Guillem Sarriera (I) (fl. 1268 – 1294)
Guillem Seguí (fl. ante 1348)
Guillem Terrades (fl. 29 març 1294)
Guillem Terreny (fl. 1337)
Guillem Tolosa (fl. 1286)
Guillem Torró (fl. 1335)
Guillem Vajader (fl. 1320)
Guillem Veguer (fl. 1301)
Guillem Verge (1346)
Guillem Vicent (fl. 1374)
Guillermina (dona de Jaume Barrera) (fl. 1 maig 1296)
Hasday Brunell (1391 – 1399)
Hasday Cresques (c. 1340 – 1410 - 1411)
Hasday Taroç (1393)
Hug (germà de Guillem Irandell) (28 abril 1362)
Hugolí [mestre] (fl. 1268 – 1277)
Isaac Xaham (fl. 1324)
Jacob Boniac (fl. 1392)
Jacob de Gavia (fl. 1395)
Jafudà Bonsenyor Descortal (fl. 1371 – 1373)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Jauma (esposa de Pere Oliver) (fl. 1348)
Jaume Arloví (9 octubre 1410)
Jaume Artolí (9 octubre 1410)
Jaume Aulesa (m. 1388)
Jaume Barraca (1295 - 1311)
Jaume Barrera (fl. 1296)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume Borrassa (1310 - 1318)
Jaume Burguesa (fl. 1323)
Jaume Càmera (1351)
Jaume Capoler (1348)
Jaume Castell (fl. 23 gener 1348)
Jaume Colom (ante 1347)
Jaume d' Agramont (m. 1348)
Jaume de Biosca (fl. 1282)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume de Tresserres (fl. s. XIV-2)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume Figuera (fl. 1381 – 1399)
Jaume (fl. 1437)
Jaume Martorell (fl. 1400)
Jaume Morell (fl. 1380)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jaume Riera (fl. 1344 – 1351)
Jaume Sabater (fl. 1311)
Jaume Sala (fl. 1392)
Jaume Sarriera (I) (fl. 1298 – 1310)
Jaume Tosell
Jaume Veguer (fl. 1300)
Jaume Vicari (fl. 14 octubre 1307)
Jaume Vidal (fl. 1395)
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alacreu (fl. 24 setembre 1346)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnal (1329 - 1348)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan Bacó (1346 - 1347)
Joan Baptista Tolrà (m. 1620)
Joan Bernat (fl. 8 març 1382)
Joan Bertran (fl. 1406)
Joan Bru (fl. 1430)
Joan Campllong (fl. 4 gener 1375)
Joan de Cans (fl. 1350)
Joan de Castelló (fl. 8 març 1382)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan de la Geltrú (fl. 1325)
Joan de Montpeller (fl. 1284)
Joan de Navion (fl. 1495)
Joan Desplà (fl. 1399)
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan Desprat (fl. 15 maig 1376)
Joan Desvall (fl. 1402)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Escuder (1337)
Joan Feliu (1353)
Joan Ferrandis (m. 1440)
Joan Ferrer (fl. 1392)
Joan Fiveller (fl. 5 agost 1382)
Joan (fl. 1288)
Joan Flandí (fl. 1397)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Jofre (fl. 1392)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Maguesa (fl. 1384)
Joan Miquel (m. 1360)
Joan Nadal (1356)
Joan Pujol (fl. 1407)
Joan Saurí (fl. 1341)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1428 – 1464)
Jofre Oliver (fl. 1347)
Jordi (9 octubre 1410)
Josep Falcó (fl. 3 novembre 1379)
Jucef (1340)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Jucef Bacó (fl. 1309)
Jucef Bonafós (fl. 1391)
Jucef Cavaller (fl. 1453 – 1485)
Jucef Salomó (fl. 1391)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Llorenç Ressó (1348)
Lluís Martí (fl. 1456)
Lluís Queralt (fl. 1406)
Magdalena (filla de Francesc Reixarch) (1347)
Mahir Bonin (fl. 1395)
Maimó Bonjuhà (fl. 1326 – 1348)
Mancipeta (fl. 1392)
Manuel [mestre] (fl. 1391)
Marc Alanyà (fl. 1391)
Marc d' Avinyó (fl. 1392)
Marc Roca (fl. 1396 – 1427)
Margalida (esposa de Pere Xeménez) (fl. 1377)
Margarida de Tornerons (fl. 1401)
Margarida (esposa de Francesc Reixarch) (1347)
Margarida (esposa de Pere Oliver) (fl. 1347)
Margarida (vídua de Guillem Vicent) (fl. 14 desembre 1379)
Maria (esposa de Pompià de Pirari) (1345)
Martèsia (esposa de Berenguer Sunyer) (fl. 1382)
Martí Borda (fl. 1341)
Martí de Revolta (fl. 1297)
Martí de Vilaroja (fl. 1437)
Martí Ferrer (fl. 1309)
Martí (fl. 1293)
Martín López de Borja (fl. 1323)
Mateu Borda (fl. 1335)
Mateu de Suria (fl. 1302 – 1321)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miguel López de Anson (fl. 1325)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Metge (fl. 1348 – 1369)
Miquel Rossell (fl. 1350 – 1375)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Mossé Abdue (fl. 1408)
Mossé Abraham Desportal (fl. 1376 – 1380)
Mossé Bellshom Benet (fl. 1417)
Mossé ben Nahman (1194 – c. 1270)
Mossé Cabrit (fl. 1400)
Mossé Desportal (fl. 1368 – 1394)
Mossé Enoc (fl. 1376 – 1424)
Mossé Falcó (fl. s. XIV-2)
Mosse Jucef (fill de Jucef) (fl. 1351)
Nadal Llambrí (fl. 1376 – 1401)
Na Llobeta (fl. 1417 – 1418)
Narcís Banyils (fl. 1391)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís de Casanoves (fl. 1391)
Narcís de Cases (28 abril 1362)
Narcís de Casesnoves (fl. 1375 – 1377)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Natan Mossé Desportal (fl. 1383 – 1397)
Nicolaua (esposa de Guillem Irondell) (25 novembre 1367)
Nicolau Amigó (fl. 1367)
Nicolau Andreu (fl. 1301 – 1321)
Nicolau Copons (fl. 1409)
Nicolau Desprat (fl. 4 gener 1375)
Nicolau (fill de Berenguer Manguessa) Manguessa (fl. 1348)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Palazí (fl. 1309)
Nicolau Pere (m. 1506)
Nicolau Sacavalleria (fl. 1373)
Nissim Ferrer (fl. 1408)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Pal·ladi Serradell (fl. 1405 – 1411)
Pau de Lunell (fl. 1415)
Pau Sarriera (fl. 1377)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere Abat (1356)
Pere Ainard (25 gener 1336)
Pere Alemany (fl. 1392)
Pere Arnau (20 març 1397)
Pere Baldoví (1351)
Pere Barceló (fl. 1334)
Pere Batlle (fl. 1349)
Pere Burriac (1367)
Pere Carbonell (fl. 1337)
Pere Casany (fl. 26 gener 1348)
Pere Casat (fl. 1344)
Pere Cavaller (m. ante 1371)
Pere Cirera (fl. 1324)
Pere Coll (1353)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Colom (fl. 1324)
Pere Company (m. 1428)
Pere Corredor (fl. 1339)
Pere Costa (fl. 1335)
Pere d' Abella (fl. 1350 – 1357)
Pere d' Arciac (1337)
Pere d' Arenys (fl. 13 març 1299)
Pere de Besanta (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Pere de Casanatal (23 gener 1348)
Pere de Casclarí (fl. 1324)
Pere de Déu (fl. 1353 – ante 1377)
Pere de la Geltrú (fl. 1323 – 1324)
Pere de Montcalb (fl. 1320)
Pere de Montornès (fl. 1324)
Pere de Perpinyà (fl. 1310)
Pere de Prades (fl. 1409)
Pere de Pujola (1345 - 1347)
Pere de Resteioles (1364)
Pere de Roure (fl. 28 febrer 1377)
Pere Despuig (fl. 4 gener 1375)
Pere Despujol (1350 - 1351)
Pere Destorrent (fl. 1380)
Pere de Vilanova (fl. 1346)
Pere d' Isovals (fl. 1355 – 1384)
Pere Dominic de Torralba (1364)
Pere Duran (fl. 1379)
Pere Durbà (fl. 4 setembre 1382)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Estampa (fl. 3 juliol 1374)
Pere Ferrer (fl. 21 novembre 1377)
Pere (fill de mestre Joan) (fl. 1287)
Pere Fuster (fl. 1349)
Pere Gavet (fl. 1311 – 1346)
Pere Gener (fl. 1292 – 1355)
Pere Germà (fl. 1394)
Pere Gironell (fl. 18 desembre 1339)
Pere Guardiola (fl. 21 novembre 1377)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Lacera (m. 1440)
Pere Laguet (ante 1346)
Pere Mallolí (1356)
Pere Marell (1310)
Pere Marquet (fl. 1311)
Pere Mateu (1347 - 1358)
Pere Miquel (fl. 1297)
Pere Miquel (fl. 1327 – 1351)
Pere Nadal (fl. 1346)
Pere Navarro (fl. 1311)
Pere Oliver (fl. 1334 - 1349)
Pere Pelegrí (fl. 1382)
Pere Pellisser (fl. 1350)
Pere Peoner (fl. 1379)
Pere Queralbs (fl. 1401)
Pere Ramon (fl. 1338)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Ricard (m. c. 1417)
Pere Ritxard (fl. 1329 – 1363)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Sabater (fl. 1279)
Pere Safont (fl. 1354 – 1363)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Sarriera (fl. 1377)
Pere Sassala (fl. 1323)
Pere Saura (1311)
Pere Sebenc (fl. 1345)
Pere Seguer (1349)
Pere Simó (fl. 1282)
Pere Solsona (fl. 1324)
Pere Terrassa (fl. 1367 – 1402)
Pere Veguer (fl. 1300)
Pere Vicenç (fl. s. XIII)
Pere Xifre (fl. 1384)
Perfecte (26 maig 1332)
Perfet de Vilafort (fl. 1381)
Perfet (fl. 1323)
Perla (esposa de Jafudà Gallipapa) (fl. 1380)
Perpinyà Blan (30 abril 1381 – 31 desembre 1382)
Pompià de Pirari (1345)
Ponç Salvador (m. 1381)
Ponç Tina (1337)
Raimon Albert (fl. 11 maig 1383)
Ramona (dona de Guillem Paitaví) (fl. 22 setembre 1299)
Ramona (esposa de Berenguer Renard) (fl. 1345)
Ramona (esposa de Guillem Basolí) (1355)
Ramona (esposa de Pere Costa) (fl. 1334)
Ramon Asern (1348)
Ramon Asern Jr (1348)
Ramon Ballester (fl. 1395)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon Botí (Barcelona)
Ramon, botxí de Barcelona (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Ramon de Caselles (1310)
Ramon de Dominà (1353)
Ramon de Foces (fl. 1282)
Ramon de Màrgens (fl. 1394)
Ramon Desmont (fl. 1313)
Ramon de Tirazona (fl. 1307)
Ramon de Torre (fl. 1311)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Ramon Ferrer (1355)
Ramon (fl. 1284)
Ramon Gerard (1350)
Ramon Hortall (1347)
Ramon Martí (fl. 1320)
Ramon Pere (1286 - 1287)
Ramon Pujol (fl. 1410)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Ramon Safont (fl. 1310)
Ramon Sanç (fl. 1304)
Ramon Saplana (1349)
Ramon Tremp (fl. 7 gener 1375)
Ramon Valer (ante 1355 – 1355)
Reginó (metgessa) (fl. 1388)
Roger [mestre] (m. 1318)
Romeu Francolí (fl. 1359 – 1402)
Salomó Albala (fl. 1409)
Salomó Atzai (fl. 1380)
Salomó Isaac (fl. 1393 – 1406)
Salomó [mestre] (fl. 1261 – 1262)
Salomó [mestre] (fl. 1392)
Saltell Gracià (fl. Barcelona)
Samuel Cavaller (fl. 1479)
Samuel Cohen (fl. 1395)
Samuel Cohen (fl. 1401 – 1415)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Samuel Gracià (1391)
Sança Canes (m. 1385)
Sanxa Llop (fl. 1323)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Seguí (c. 1330)
Sibil·la de Mobundins (fl. 14 gener 1340)
Sibil·la (esposa d'Arnau Soler) (1350)
Sibil·la (esposa de Nicolau Manguessa) (1348)
Sibil·la (esposa de Pere Laguet) (1346)
Sibil·la (filla de Bernat Senent) (fl. 1325)
Sibil·la (mare de Francesc Samsó) (fl. 1402)
Simó de Geronella (fl. 1310)
Simó Estrader (fl. 31 novembre 1373)
Simó Firader (fl. 24 abril 1381)
Simona Ritxarda (fl. 1380)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Sollam (fl. 1391)
Tharòs Abraham (fl. 1324)
Tomàs Camps (fl. s. XVI-1)
Tortosa de Vilar (1355)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Vecià Pelegrí (fl. 1310 – 1333)
Vezican (fl. 1310)
Vicenç Bonanat (fl. 1364 – 1394)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)
Vicenç Fortsalsa (fl. 1394)
Vicent Prim (fl. 1376)
Vicent Terramala (fl. 1350)
Vidal Abnazaia (fl. 1401)
Vidal Albar (fl. 1390 – 1392)
Vidal Astruc de Besalú (fl. 1380 – 1421)
Vidal Brunell (fl. 1391)
Vidal de Berlonga (fl. 1323)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1398)
Vidal Mercader (25 setembre 1338)
Vidal Morcat (fl. 1323)
Vidal Xaham (fl. 1324)
Vilar (1349)
Zahadia (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)