Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc396 (18 / maig / 2021)

Territori: Catalunya (principat)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 121, f. 16r – Lletra – 17 juny 1301
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament, Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència, Reial – 30 gener 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament, Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió, Reial – 5 octubre 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra, Reial – 3 setembre 1386
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1899, ff. 66v-67r – Concessió, Reial – 20 juliol 1389
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2032, f. 57r – Manament – 28 maig 1402
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari, Reial – 18 juliol 1323
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 265, f. 93v – Tresoreria, Reial – juliol 1302
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria, Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Investigació judicial, Reial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari, Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari, Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari, Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant, Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari, Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari, Notarial – 15 desembre 1388
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari, Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari, Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari, Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari, Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria, Inventari, Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari, Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda, Inventari, Notarial – 30 maig 1364
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença, Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari, Penyora, Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari, Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari, Notarial – 5 març 1530
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda, Notarial – 13 març 1355
Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari, Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari, Notarial – 13 setembre 1475
Cervera - ACSG - Fons Dalmases – capsa 47, plec 14, Inventari, 1436 – Inventari, Notarial – 1436
Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – Inventari, Notarial – 1439
Desconeguda - Desconeguda – s/n – Inventari, Notarial – s. XIV ex.
El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari, Personal/familiar – 1586
Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari, Notarial – 10 gener 1362
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari, Notarial – 15 març 1406
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria, Inventari, Encant, Notarial – 19 agost 1427
Girona - AHG - Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari, Notarial – 31 gener 1342
Girona - AHG - Notaria de Calonge – Cg 28, s. f. – Inventari, Notarial – 5 gener 1466
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – Ca 122/37 – Donació, Notarial – 28 octubre 1326
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1024 bis – Llibre particular, Notarial – 6 març 1361 - 7 abril 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1143 – Llibre particular, Notarial – 24 abril 1377 - 21 nov. 1389
Girona - AMGI - Col·leccions: Ajuntament de Girona – Llibres de particulars, reg. 62603 – Inventari, Notarial – 5 gener 1454
Lleida - AML – Fons Municipal, Llibre de crims, reg. 788, ff. 10r-18r – Procés – [s.d.]
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 143 – Notarial – 5 novembre 1334 - 15 gener 1392
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 245, 19-IX-1384 – Inventari, Notarial – 19 setembre 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari, Notarial – 10 juliol 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 416 – Notarial – 20 abril 1392 - 24 febrer 1436
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 482, ff. 131v-142r – Inventari, Notarial – 25 juny 1386
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – Inventari, Notarial – 11 gener 1391
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – Inventari, Notarial – 25 agost 1396
Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r – Inventari, Encant, Notarial – 27 febrer 1363
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – AH, Governació, lletres comunes, 6729, f. 19v. – Lletra – 16 juny 1348
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – Inventari, Notarial – 24 febrer 1520
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r – Inventari, Notarial – 10 abril 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 29r-31v – Inventari, Notarial – 20 agost 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 167v-200v – Inventari, Notarial – 12 juny 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 260r-270v i 111r-130r – Inventari, Notarial – 19 abril 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 300v-316v – Inventari, Notarial – 14 febrer 1440
Tortosa - ACBEB - Ajuntament de Tortosa – Llibres de provisions, vol. 3, f. 41v – Acord, Municipal – 5 febrer 1347
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***) – Inventari, Notarial – 1457
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura, Inventari, Notarial – 16 juny 1401
Persones documentades al territori:
Abraham Desportell (fl. 1370 – 1400)
Abraham Tharòs (fl. 1324)
Agnès Metge (fl. 1348 – 1364)
Alamanda (esposa de Guillem de Rogers) (fl. 1379 – 1380)
Alfonso García del Caudete (fl. 1393 – 1417)
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Joan Espicer) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Bussot (fl. 1394)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547)
Antoni Plana (fl. 1427 – 1429)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Antoni Roca (m. 1440)
Antoni Silvestre (fl. 1379)
Arbert de Mediona (fl. 1324)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Falgars (fl. 1382)
Arnau Gàmir (fl. s. XV-1)
Astruc Bonjuhà Baró (fl. Manresa)
Astruc Bonjuhà Gracià (fl. 1413)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruc Cresques Nassí (1410)
Astruc de Besalú (1405)
Astruc Desportell (fl. 1366 – 1369)
Astruc Malet (fl. 1407)
Astruc Momet (fl. 1392)
Astruc Zabarra (fl. 1407)
Astruga (esposa d'Astruc [Bonsenyor]) (fl. 1342)
Astruga (fl. 1323)
Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375)
Bartomeu Fener (fl. 1380)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Pedrissa (m. 1443)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Bartomeu Sestries (fl. 1359 – 1388)
Bellaire (esposa de Samuel Gallipapa) (fl. 1380)
Bellshom Vidal (fl. 1392)
Bendit Caravida (fl. 1383 – 1395)
Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380)
Benvenist Ismael (fl. ante 1320 – 1328)
Benvinguda de Mallnovell (fl. 1310)
Berenguera Llull (fl. 1299 – 1329)
Berenguer Arloví (fl. 1391)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer Cavaller (fl. 1391)
Berenguer de Vilalta (fl. 1284)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Ferrer (fl. s. XIV-2)
Berenguer Gaiot (fl. 1323)
Berenguer Guanter (fl. 1382)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Berenguer Sabater (fl. 1372 – 1380)
Berenguer Safranquesa (m. 1396)
Bernat Alanyà (fl. 1391)
Bernat Balbs (fl. 1371 – 1372)
Bernat Boter (fl. 1326)
Bernat Cerdà (fl. 1387 – 1411)
Bernat Cerdà (m. 1360)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Caldòvol (fl. 1379 – 1393)
Bernat de Calmunt (fl. 1307)
Bernat de Casademunt (fl. 1393)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Cruïlles (fl. 1360 – post 1436)
Bernat de Figuerola Jr. (1363 – 1411)
Bernat de Figuerola Sr. (c. 1325 – 1394)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488)
Bernat de Llampaies (m. 1326)
Bernat de Pertegàs (fl. 1309 – 1339)
Bernat de Salesnoves (fl. 1364 – 1385)
Bernat Desllor (fl. 1376 – 1448)
Bernat de Tornamira (fl. 1392)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Marc (fl. 1407)
Bernat Marquet (fl. 1287 – 1310)
Bernat Oriol (fl. 1375 – 1400)
Bernat Percaçot (fl. 1310)
Bernat Sallimona (fl. 1294 – 1316)
Bernat Saragossana (fl. 1377 – 1389)
Bernat Sarriera (fl. 1336 – 1375)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Soler (fl. 1360)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361)
Bernat Vinyes (fl. 1361 – 1389)
Blanca (esposa de Bernat Bages) (fl. 1390 – 1394)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat Metge (fl. 1284)
Bonastruc Saporta (1194 – c. 1270)
Bondavid Bonsenyor (fl. 1284 – 1293)
Bondia Gracià (fl. 1413)
Bonet Saltell Gracià (fl. Girona – Barcelona)
Bonfat (fl. 1282)
Boniac Boniac (fl. 1392)
Bonjuhà Alleva (fl. 1404)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Bonjuhà Cresques (s. XIV-2)
Bonjuhà Isaac (fl. 1380)
Bonjuhà Saltell Gracià (1413)
Bonjuhà Vidal (1407)
Bonsenyor Brunell (fl. 1391)
Bonsenyor Hasday (fl. 1399)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Cresques Benvenist (1393)
Cresques Elies (fl. 1341 – 1348)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Daniel (mestre) (m. 1432)
Dolcic (esposa de Maimó Gallipapa) (fl. 1384)
Domènec Cohaner (fl. 1395)
Eloi Vidal (m. 1450)
En Bofim (fl. c. 1275)
Enric d' Alemanya (fl. 1309 – 1316)
Esteró (esposa de Samuel Salamó) (fl. 1384)
Estevanet (fl. 1367)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eulàlia (m. 1433)
Felip de Ferrera (1392 – 1397)
Ferrer Moragues / Sarriera (fl. 1323)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesca (esposa de Joan de l'Hort) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Ramon Mateu) (fl. 1394)
Francesca (llevadora de Barcelona) (fl. 1376 – 1377)
Francesca (vídua de Berenguer Satorre) (fl. 1392 – 1394)
Francesc Bertran (fl. 1407)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Guavecs (fl. 1414)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc Joan (fl. 1395)
Francesc Martí (fl. 1387)
Francesc Riba (fl. 1400)
Francesc Samsó (fl. 1407)
Francesc Sarta (m. 1400)
Francesc Satorre (m. 1386)
Francesc Vilareig (fl. 1405)
Gabriel Cerdà (fl. 1414 – 1449)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gerard de Cervelló (fl. 1309)
Gracià Lobell (fl. 1391)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Guerau de Casanova (fl. 1392)
Gueraula de Codines (fl. c. 1260 – c. 1330)
Guillem Bonet (fl. 1391)
Guillem Coll (m. 1453)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Ferran (fl. 1323)
Guillem de Guimerà (m. 1396)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem de Pujol (fl. 1406)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem Dessoler (fl. 1323)
Guillem (fl. 1309)
Guillem Fuster (fl. 1343)
Guillem Jordà (fl. 1294 – 1330)
Guillem Mascaró (fl. 1395)
Guillem Metge (m. 1359)
Guillem Negre (fl. 1427)
Guillem Orelles (fl. 1388)
Guillem Pellicer (fl. 1417)
Guillem Porta (fl. 1311)
Guillem Pujol (fl. 1365 – 1392)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Hasday Brunell (1391 – 1399)
Hasday Cresques (c. 1340 – 1410 - 1411)
Hasday Taroç (1393)
Jacob Boniac (fl. 1392)
Jacob de Gavia (fl. 1395)
Jafudà Bonsenyor Descortal (fl. 1371 – 1373)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Jaume Aulesa (m. 1388)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume d' Agramont (m. 1348)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume de Tresserres (fl. s. XIV-2)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume (fl. 1437)
Jaume Martorell (fl. 1400)
Jaume Morell (fl. 1380)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jaume Sala (1392)
Jaume Sarriera (fl. 1310)
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan Baptista Tolrà (m. 1620)
Joan Bertran (fl. 1406)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan de la Geltrú
Joan de Montpeller (fl. 1284)
Joan de Navion (fl. 1495)
Joan Desplà (fl. 1399)
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Ferrandis (m. 1440)
Joan Ferrer (fl. 1392)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Jofre (fl. 1392)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Miquel (m. 1360)
Joan Pujol (fl. 1407)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1428 – 1464)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Jucef Bacó (fl. 1309)
Jucef Bonafós (fl. 1391)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Lluís Martí (fl. 1456)
Lluís Queralt (fl. 1406)
Mahir Bonin (fl. 1395)
Mancipeta (fl. 1392)
Manuel [mestre] (fl. 1391)
Marc Alanyà (fl. 1391)
Marc d' Avinyó (fl. 1392)
Marc Roca (fl. 1396 – 1427)
Margalida (esposa de Pere Xeménez) (fl. 1377)
Margarida de Tornerons (fl. 1401)
Mateu de Suria (fl. 1302 – 1321)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Metge (fl. 1348 – 1369)
Miquel Rossell (fl. 1350 – 1375)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Mossé Abdue (fl. 1392)
Mossé Avinardut (fl. 1309)
Mossé Bellshom Benet (fl. 1417)
Mossé ben Nahman (1194 – c. 1270)
Mossé Cabrit (fl. 1400)
Mossé Desportal (fl. 1394)
Mossé Enoc (fl. 1376 – 1424)
Mossé Falcó (fl. s. XIV-2)
Nadal Llambrí (fl. 1376 – 1401)
Na Llobeta (fl. 1417 – 1418)
Narcís Banyils (fl. 1391)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís de Casanoves (fl. 1391)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Natan Mossé Desportal (fl. 1397)
Nicolau Amigó (fl. 1367)
Nicolau Andreu (fl. 1309)
Nicolau Copons (fl. 1409)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Pere (m. 1506)
Nissim Ferrer (fl. 1408)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Palladio (fl. 1407)
Pal·ladi Serradell (fl. 1405 – 1411)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere Alemany (fl. 1392)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Company (m. 1428)
Pere de Besanta (fl. 1400)
Pere de la Geltrú (fl. 1323 – 1324)
Pere de Perpinyà (fl. 1310)
Pere de Prades (fl. 1409)
Pere de Vilanova (fl. 1346)
Pere d' Isovals (fl. 1355 – 1384)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Gavet (fl. 1311 – 1346)
Pere Germà (fl. 1394)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Janer (fl. 1343)
Pere Lacera (m. 1440)
Pere Miquel (fl. 1327 – 1351)
Pere Peoner (fl. 1379)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Ricard (m. c. 1417)
Pere Ritxard (fl. 1329 – 1363)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Safont (fl. 1354 – 1363)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Sasala (fl. 1323)
Pere Simó (fl. 1282)
Pere Terrassa (fl. 2 agost 1367 – 17 octubre 1396)
Perfet (fl. 1323)
Perla (esposa de Jafudà Gallipapa) (fl. 1380)
Perpinyà Blan (30 abril 1381 – 31 desembre 1382)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon Botí (Barcelona)
Ramon, botxí de Barcelona (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Ramon de Foces (fl. 1282)
Ramon de Màrgens (fl. 1394)
Ramon de Tirazona (fl. 1307)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Ramon Pujol (fl. 1410)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Ramon Safont (fl. 1310)
Reginó (fl. 1388)
Roger [mestre] (m. 1318)
Romeu Francolí (fl. 1359 – 1402)
Salomó Albala (fl. 1409)
Salomó Atzai (fl. 1380)
Salomó Isaac (fl. 1393 – 1406)
Salomó, [mestre] (fl. 1392)
Saltell Gracià (fl. Barcelona)
Samuel Cohen (fl. 1395)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Samuel Gracià (1391)
Sança Canes (m. 1385)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Simó de Geronella (fl. 1310)
Simona Ritxarda (fl. 1380)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Tharòs Abraham (fl. 1324)
Tomàs Camps (fl. s. XVI-1)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Vicenç Bonanat (fl. 1364 – 1394)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)
Vicenç Fortsalsa (fl. 1394)
Vidal Abnazaia (fl. 1401)
Vidal Albar (fl. 1390)
Vidal Astruc de Besalú (fl. 1405)
Vidal Brunell (fl. 1391)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1398)