Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc396 (25 / juliol / 2021)

Territori: Catalunya (principat)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 121, f. 16r – Lletra – 17 juny 1301
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament, Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència, Reial – 30 gener 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament, Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió, Reial – 5 octubre 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra, Reial – 3 setembre 1386
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1899, ff. 66v-67r – Concessió, Reial – 20 juliol 1389
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2032, f. 57r – Manament – 28 maig 1402
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari, Reial – 18 juliol 1323
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 265, f. 93v – Tresoreria, Reial – juliol 1302
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria, Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Investigació judicial, Reial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari, Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari, Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari, Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant, Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari, Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari, Notarial – 15 desembre 1388
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari, Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari, Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari, Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari, Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria, Inventari, Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari, Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19r – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19rv – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda, Inventari, Notarial – 30 maig 1364
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença, Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari, Penyora, Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari, Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari, Notarial – 5 març 1530
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda, Notarial – 13 març 1355
Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari, Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari, Notarial – 13 setembre 1475
Cervera - ACSG - Fons Dalmases – capsa 47, plec 14, Inventari, 1436 – Inventari, Notarial – 1436
Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – Inventari, Notarial – 1439
Desconeguda - Desconeguda – s/n – Inventari, Notarial – s. XIV ex.
El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari, Personal/familiar – 1586
Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari, Notarial – 10 gener 1362
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari, Notarial – 15 març 1406
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria, Inventari, Encant, Notarial – 19 agost 1427
Girona - AHG - Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari, Notarial – 31 gener 1342
Girona - AHG - Notaria de Calonge – Cg 28, s. f. – Inventari, Notarial – 5 gener 1466
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – Ca 122/37 – Donació, Notarial – 28 octubre 1326
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1024 bis – Llibre particular, Notarial – 6 març 1361 - 7 abril 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1143 – Llibre particular, Notarial – 24 abril 1377 - 21 nov. 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – vol. 24, f. 129v – Tutoria, Notarial – 1325
Girona - AMGI - Col·leccions: Ajuntament de Girona – Llibres de particulars, reg. 62603 – Inventari, Notarial – 5 gener 1454
Lleida - AML – Fons Municipal, Llibre de crims, reg. 788, ff. 10r-18r – Procés – [s.d.]
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 143 – Notarial – 5 novembre 1334 - 15 gener 1392
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 245, 19-IX-1384 – Inventari, Notarial – 19 setembre 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari, Notarial – 10 juliol 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 416 – Notarial – 20 abril 1392 - 24 febrer 1436
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 482, ff. 131v-142r – Inventari, Notarial – 25 juny 1386
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – Inventari, Notarial – 11 gener 1391
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – Inventari, Notarial – 25 agost 1396
Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r – Inventari, Encant, Notarial – 27 febrer 1363
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – AH, Governació, lletres comunes, 6729, f. 19v. – Lletra – 16 juny 1348
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – Inventari, Notarial – 24 febrer 1520
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r – Inventari, Notarial – 10 abril 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 29r-31v – Inventari, Notarial – 20 agost 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 167v-200v – Inventari, Notarial – 12 juny 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 260r-270v i 111r-130r – Inventari, Notarial – 19 abril 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 300v-316v – Inventari, Notarial – 14 febrer 1440
Tortosa - ACBEB - Ajuntament de Tortosa – Llibres de provisions, vol. 3, f. 41v – Acord, Municipal – 5 febrer 1347
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***) – Inventari, Notarial – 1457
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura, Inventari, Notarial – 16 juny 1401
Persones documentades al territori:
Abraham de Castelló (fl. 1336)
Abraham Desportell (fl. 1370 – 1400)
Abraham Tharòs (fl. 1324)
Adalaís (filla de Bernat Vicari) (fl. 1306)
Agnès (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)
Agnès Metge (fl. 1348 – 1364)
Alamanda (esposa de Guillem de Rogers) (fl. 1379 – 1380)
Alatzar Avinardut (fl. 1323)
Alfonso García del Caudete (fl. 1393 – 1417)
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Joan Espicer) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Bussot (fl. 1394)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547)
Antoni Plana (fl. 1427 – 1429)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Antoni Roca (m. 1440)
Antoni Silvestre (fl. 1379)
Arbert de Mediona (fl. 1324)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau de Roca (fl. 3 desembre 1382)
Arnau des Vilar (fl. 1323)
Arnau de Valpeguera (fl. 11 octubre 1373)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Falgars (fl. 1382)
Arnau Gàmir (fl. s. XV-1)
Astruc Bonjuhà Baró (fl. Manresa)
Astruc Bonjuhà Gracià (fl. 1413)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruc Cresques Nassí (1410)
Astruc de Besalú (1405)
Astruc Desportell (fl. 1366 – 1369)
Astruc Malet (fl. 1407)
Astruc Momet (fl. 1392)
Astruc Zabarra (fl. 1407)
Astruga (esposa d'Astruc [Bonsenyor]) (fl. 1342)
Astruga (fl. 1323)
Bartomeu de Ribes (fl. 1311)
Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375)
Bartomeu Fener (fl. 1380)
Bartomeu Gironí (fl. 1335)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Pedrissa (m. 1443)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Bartomeu Sestries (fl. 1359 – 1388)
Bellaire (esposa de Samuel Gallipapa) (fl. 1380)
Bellshom Vidal (fl. 1392)
Bendit Caravida (fl. 1383 – 1395)
Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380)
Benvenist Ismael (fl. ante 1320 – 1328)
Benvinguda de Mallnovell (fl. 1310)
Berenguera d' Almúnia (fl. 1324)
Berenguera (filla de Berenguer Massot) (fl. 22 agost 1331)
Berenguera Llull (fl. 1299 – 1329)
Berenguer Arloví (fl. 1391)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer Cavaller (fl. 1391)
Berenguer de Cases (fl. 5 maig 1377)
Berenguer de Fontanelles (fl. 1324)
Berenguer de Vilalta (fl. 1284)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Ferrer (fl. s. XIV-2)
Berenguer Gaiot (fl. 1323)
Berenguer Guanter (fl. 1382)
Berenguer Maluí (fl. 1324)
Berenguer Massot (fl. 22 agost 1331)
Berengueró Sarriera (fl. 1310)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Berenguer Renard (fl. 1334)
Berenguer Sabater (fl. 1372 – 1380)
Berenguer Safranquesa (m. 1396)
Berenguer Samora (fl. 1382)
Bernat Alanyà (fl. 1391)
Bernat Amorós (fl. 13 novembre 1376)
Bernat Antoni (fl. 4 gener 1375)
Bernat Balbs (fl. 1371 – 1372)
Bernat Barbelli (fl. 1309)
Bernat Boter (fl. 1326)
Bernat Cavaller (fl. 1311)
Bernat Cerdà (fl. 1387 – 1411)
Bernat Cerdà (m. 1360)
Bernat d' Areix (fl. 1310)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Bolaç (fl. 1310)
Bernat de Borriana (fl. 1286)
Bernat de Caldòvol (fl. 1379 – 1393)
Bernat de Calmunt (fl. 1307)
Bernat de Casademunt (fl. 1393)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Costa (fl. 14 agost 1368)
Bernat de Cruïlles (fl. 1360 – post 1436)
Bernat de Fàbrega (fl. 15 juliol 1382)
Bernat de Figuerola Jr. (1363 – 1411)
Bernat de Figuerola Sr. (c. 1325 – 1394)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488)
Bernat de Llampaies (m. 1326)
Bernat de Pertegàs (fl. 1309 – 1339)
Bernat de Puigferrer (fl. 1324)
Bernat de Salesnoves (fl. 1364 – 1385)
Bernat Desllor (fl. 1376 – 1448)
Bernat Desplà (fl. 1310 – 1317)
Bernat de Tornamira (fl. 1392)
Bernat Domènec (fl. 1299)
Bernat Duran (fl. 1320 – 1337)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Llança (fl. 1402)
Bernat Marc (fl. 1407)
Bernat Marquet (fl. 1287 – 1310)
Bernat Moltó (fl. 1301)
Bernat Neuter (fl. 1286)
Bernat Oriol (fl. 1375 – 1400)
Bernat Percaçot (fl. 1310)
Bernat Pla (fl. 21 gener 1372)
Bernat Rafanell (fl. 1307)
Bernat Sacavalleria (fl. març 1382)
Bernat Sala (fl. 1298)
Bernat Sallimona (fl. 1294 – 1316)
Bernat Saragossana (fl. 1377 – 1389)
Bernat Sarriera (fl. 1319)
Bernat Sarriera (fl. 1336 – 1375)
Bernat Sassala (fl. 1323)
Bernat Senent (fl. 19 novembre 1314)
Bernat Serra (fl. 1 octubre 1383)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Simó (fl. 15 juliol 1382)
Bernat Soler (fl. 1360)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bernat Tolosà (fl. 1324)
Bernat Tolsà (fl. 1324)
Bernat Veguer (fl. 4 octubre 1299)
Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361)
Bernat Vicari (fl. 1307)
Bernat Vinyes (fl. 1361 – 1389)
Biona Sollam (fl. 1391)
Blanca d'Aragó (c. 1302 – 1348)
Blanca (esposa de Bernat Bages) (fl. 1390 – 1394)
Blanca (vídua de Jaume Sala) (fl. 28 març 1377)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanada (vídua de Castelló Sarriera) (fl. 11 juny 1377)
Bonanat Metge (fl. 1284)
Bonanat Metge (fl. 1324)
Bonastruc Saporta (1194 – c. 1270)
Bondavid Bonsenyor (fl. 1284 – 1293)
Bondia Gracià (fl. 1413)
Bonet (fl. 1323)
Bonet Saltell Gracià (fl. Girona – Barcelona)
Bonfat (fl. 1282)
Boniac Boniac (fl. 1392)
Bonjuhà Alleva (fl. 1404)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Bonjuhà Cresques (s. XIV-2)
Bonjuhà Isaac (fl. 1380)
Bonjuhà Saltell Gracià (1413)
Bonjuhà Vidal (fl. 1407)
Bonsenyor Brunell (fl. 1391)
Bonsenyor Hasday (fl. 1399)
Cabrit (1402)
Castelló Sarriera (fl. 28 març 1377)
Caterina (dona de Ramon Querol) (fl. 10 gener 1374)
Caterina (fl. 1324)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Caterina Ramon Tremp, filla (fl. 7 gener 1375)
Caterina (vídua de Bernat Sarriera) (fl. 8 febrer 1381)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Constança (dona de Joan Fiveller) (fl. 5 agost 1382)
Cotona (filla de Guillem Berenguer) (fl. 22 agost 1331)
Cresques Benvenist (1393)
Cresques Elies (fl. 1341 – 1348)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Daniel (mestre) (m. 1432)
Dolç (fl. 1286)
Dolcic (esposa de Maimó Gallipapa) (fl. 1384)
Domènec Cohaner (fl. 1395)
Duran (fl. 1335)
Eloi Vidal (m. 1450)
En Bofim (fl. c. 1275)
Enric d' Alemanya (fl. 1309 – 1316)
Esteró (esposa de Samuel Salamó) (fl. 1384)
Estevanet (fl. 1367)
Esteve de Roda (fl. 1323)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eulàlia (m. 1433)
Façan Abenxoha (m. 1324)
Felip d' Acs (fl. 1324)
Felip de Ferrera (1392 – 1397)
Felip Jutge (fl. 1325)
Ferrer Fajadella (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Fajadella (pare) (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Moragues / Sarriera (fl. 1323)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesca (dona de Joan Bernat) (fl. 8 març 1382)
Francesca (esposa de Joan de l'Hort) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Ramon Mateu) (fl. 1394)
Francesca (llevadora de Barcelona) (fl. 1376 – 1377)
Francesca (vídua de Berenguer Satorre) (fl. 1392 – 1394)
Francesca (vídua de Bernat Sarriera) (fl. 7 març 1377)
Francesc Bertran (fl. 1407)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc Corral (fl. 18 octubre 1379)
Francesc de Cerujano (fl. 19 maig 1383)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Guavecs (fl. 1414)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc Desprat (fl. 20 maig 1365)
Francesc Espigoler (fl. 1374)
Francesc Joan (fl. 1395)
Francesc Martí (fl. 1387)
Francesc Oliver (fl. 1395)
Francesc Pellisser (fl. 1375)
Francesc Riba (fl. 1400)
Francesc Rossell (fl. 25 setembre 1373)
Francesc Salip (fl. 3 maig 1376)
Francesc Samsó (fl. 1407)
Francesc Sarta (m. 1400)
Francesc Satorre (m. 1386)
Francesc Sunyer (fl. 1334)
Francesc Vilareig (fl. 1405)
Gabriel Cerdà (fl. 1414 – 1449)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gerard de Cerujano (fl. 19 maig 1383)
Gerard de Cervelló (fl. 1309)
Gerard (fl. 1301)
Gerard Moltó (fl. 1310)
Gracià Lobell (fl. 1391)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Guerau de Casanova (fl. 1392)
Guerau de Gorçoles (fl. 1310)
Gueraula de Codines (fl. c. 1260 – c. 1330)
Guillem Amorós (fl. 7 gener 1382)
Guillema (vídua de Guillem Joan) (fl. 12 gener 1377)
Guillem Batlle (fl. 1301)
Guillem Bonet (fl. 1391)
Guillem Castelló (fl. 22 agost 1331)
Guillem Coll (m. 1453)
Guillem Colom (fl. 4 agost 1377)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Ferran (fl. 1323)
Guillem de Fontanes (fl. 1324)
Guillem de Guimerà (m. 1396)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem de Montcada (1310)
Guillem de Peralta (fl. 5 agost 1382)
Guillem de Pujol (fl. 1406)
Guillem Desbosc (fl. 1382)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem Desprat (fill de Joan Desprat, apotecari) (fl. 8 juny 1377)
Guillem Desprat (fl. 17 gener 1382)
Guillem Dessoler (fl. 1323)
Guillem des Soler (fl. 1324)
Guillem de Vallferosa (fl. 1311)
Guillem (fl. 1309)
Guillem Foix (fl. 1322)
Guillem Fortià (fl. 1320)
Guillem Fuster (fl. 1343)
Guillem Galceran de Rocabertí (fl. 3 desembre 1382)
Guillem Joan (fl. 12 gener 1377)
Guillem Jordà (fl. 1294 – 1330)
Guillem Mascaró (fl. 1395)
Guillem Metge (m. 1359)
Guillem Negre (fl. 1427)
Guillemó des Soler (fl. 1324)
Guillem Orelles (fl. 1388)
Guillem Pellicer (fl. 1417)
Guillem Porta (fl. 1311)
Guillem Pujol (fl. 1365 – 1392)
Guillem Ramon (fl. 1374)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sacosta (fl. 21 març 1374)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Guillem Terreny (fl. 1337)
Guillem Torró (fl. 1335)
Guillem Vajader (fl. 1320)
Guillem Veguer (fl. 23 juliol 1301)
Guillem Vicent (fl. 1374)
Hasday Brunell (1391 – 1399)
Hasday Cresques (c. 1340 – 1410 - 1411)
Hasday Taroç (1393)
Isaac Xaham (fl. 1324)
Jacob Boniac (fl. 1392)
Jacob de Gavia (fl. 1395)
Jafudà Bonsenyor Descortal (fl. 1371 – 1373)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Jaume Aulesa (m. 1388)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume Burguesa (fl. 1323)
Jaume d' Agramont (m. 1348)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume de Tresserres (fl. s. XIV-2)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume (fl. 1437)
Jaume Martorell (fl. 1400)
Jaume Morell (fl. 1380)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jaume Sabater (fl. 1311)
Jaume Sala (fl. 1392)
Jaume Sarriera (fl. 1310)
Jaume Tosell
Jaume Veguer (fl. 1300)
Jaume Vicari (fl. 14 octubre 1307)
Jaume Vidal (fl. 1395)
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan Baptista Tolrà (m. 1620)
Joan Bernat (fl. 8 març 1382)
Joan Bertran (fl. 1406)
Joan Campllong (fl. 4 gener 1375)
Joan de Castelló (fl. 8 març 1382)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan de la Geltrú (fl. 1325)
Joan de Montpeller (fl. 1284)
Joan de Navion (fl. 1495)
Joan Desplà (fl. 1399)
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan Desprat (fl. 15 maig 1376)
Joan Desvall (fl. 1402)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Ferrandis (m. 1440)
Joan Ferrer (fl. 1392)
Joan Fiveller (fl. 5 agost 1382)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Jofre (fl. 1392)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Miquel (m. 1360)
Joan Pujol (fl. 1407)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1428 – 1464)
Josep Falcó (fl. 3 novembre 1379)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Jucef Bacó (fl. 1309)
Jucef Bonafós (fl. 1391)
Jucef Salomó (fl. 1391)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Lluís Martí (fl. 1456)
Lluís Queralt (fl. 1406)
Mahir Bonin (fl. 1395)
Mancipeta (fl. 1392)
Manuel [mestre] (fl. 1391)
Marc Alanyà (fl. 1391)
Marc d' Avinyó (fl. 1392)
Marc Roca (fl. 1396 – 1427)
Margalida (esposa de Pere Xeménez) (fl. 1377)
Margarida de Tornerons (fl. 1401)
Margarida (vídua de Guillem Vicent) (fl. 14 desembre 1379)
Martín López de Borja (fl. 1323)
Mateu Bord (fl. 1335)
Mateu de Suria (fl. 1302 – 1321)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miquel Basília (fl. 8 juliol 1318)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Metge (fl. 1348 – 1369)
Miquel Rossell (fl. 1350 – 1375)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Mossé Abdue (fl. 1408)
Mossé Abraham Desportal (fl. 5 gener 1378)
Mossé Avinardut (fl. 1309)
Mossé Bellshom Benet (fl. 1417)
Mossé ben Nahman (1194 – c. 1270)
Mossé Cabrit (fl. 1400)
Mossé Desportal (fl. 1394)
Mossé Enoc (fl. 1376 – 1424)
Mossé Falcó (fl. s. XIV-2)
Nadal Llambrí (fl. 1376 – 1401)
Na Llobeta (fl. 1417 – 1418)
Narcís Banyils (fl. 1391)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís de Casanoves (fl. 1391)
Narcís de Casesnoves (fl. 1375 – 1377)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Natan Mossé Desportal (fl. 1 octubre 1383)
Nicolau Amigó (fl. 1367)
Nicolau Andreu (fl. 1309)
Nicolau Copons (fl. 1409)
Nicolau Desprat (fl. 4 gener 1375)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Palazí (fl. 1309)
Nicolau Pere (m. 1506)
Nicolau Sacavalleria (fl. 1373)
Nissim Ferrer (fl. 1408)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Pal·ladi Serradell (fl. 1405 – 1411)
Pau de Lunell (fl. 1415)
Pau Sarriera (fl. 11 juny 1377)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere Alemany (fl. 1392)
Pere Carbonell (fl. 1337)
Pere Cirera (fl. 1324)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Colom (fl. 1324)
Pere Company (m. 1428)
Pere Costa (fl. 1335)
Pere de Besanta (fl. 1400)
Pere de Casclarí (fl. 1324)
Pere de la Geltrú (fl. 1323 – 1324)
Pere de Montcalb (fl. 1320)
Pere de Montornès (fl. 1324)
Pere de Perpinyà (fl. 1310)
Pere de Prades (fl. 1409)
Pere de Roure (fl. 28 febrer 1377)
Pere Despuig (fl. 4 gener 1375)
Pere Destorrent (fl. 1380)
Pere de Vilanova (fl. 1346)
Pere d' Isovals (fl. 1355 – 1384)
Pere Duran (fl. 1379)
Pere Durbà (fl. 4 setembre 1382)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Estampa (fl. 3 juliol 1374)
Pere Ferrer (fl. 21 novembre 1377)
Pere Gavet (fl. 1311 – 1346)
Pere Germà (fl. 1394)
Pere Guardiola (fl. 21 novembre 1377)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Janer (fl. 1343)
Pere Lacera (m. 1440)
Pere Marquet (fl. 1311)
Pere Miquel (fl. 1297)
Pere Miquel (fl. 1327 – 1351)
Pere Navarro (fl. 1311)
Pere Peoner (fl. 1379)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Ricard (m. c. 1417)
Pere Ritxard (fl. 1329 – 1363)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Safont (fl. 1354 – 1363)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Sarriera (fl. 11 juny 1377)
Pere Sassala (fl. 1323)
Pere Simó (fl. 1282)
Pere Terrassa (fl. 2 agost 1367 – 17 octubre 1396)
Pere Veguer (fl. 1300)
Perfet (fl. 1323)
Perla (esposa de Jafudà Gallipapa) (fl. 1380)
Perpinyà Blan (30 abril 1381 – 31 desembre 1382)
Ponç Vila (fl. 29 juliol 1324)
Raimon Albert (fl. 11 maig 1383)
Ramon Ballester (fl. 1395)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon Botí (Barcelona)
Ramon, botxí de Barcelona (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Ramon de Foces (fl. 1282)
Ramon de Màrgens (fl. 1394)
Ramon Desmont (fl. 1313)
Ramon de Tirazona (fl. 1307)
Ramon de Torre (fl. 1311)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Ramon Martí (fl. 1320)
Ramon Pujol (fl. 1410)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Ramon Safont (fl. 1310)
Ramon Sanç (fl. 1304)
Ramon Tremp (fl. 7 gener 1375)
Reginó (fl. 1388)
Roger de Llúria (1250 – 1305)
Roger [mestre] (m. 1318)
Romeu Francolí (fl. 1359 – 1402)
Salomó Albala (fl. 1409)
Salomó Atzai (fl. 1380)
Salomó Isaac (fl. 1393 – 1406)
Salomó, [mestre] (fl. 1392)
Saltell Gracià (fl. Barcelona)
Samuel Cohen (fl. 1395)
Samuel Cohen (fl. 1401 – 1415)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Samuel Gracià (1391)
Sança Canes (m. 1385)
Sanxa Llop (fl. 1323)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Sibil·la (filla de Bernat Senent) (fl. 1325)
Simó de Geronella (fl. 1310)
Simó Estrader (fl. 31 novembre 1373)
Simó Firader (fl. 24 abril 1381)
Simona Ritxarda (fl. 1380)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Sollam (fl. 1391)
Tharòs Abraham (fl. 1324)
Tomàs Camps (fl. s. XVI-1)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Vecià Pelegrí (fl. 31 gener 1319)
Vezican (fl. 1310)
Vicenç Bonanat (fl. 1364 – 1394)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)
Vicenç Fortsalsa (fl. 1394)
Vicent Prim (fl. 1376)
Vidal Abnazaia (fl. 1401)
Vidal Albar (fl. 1390)
Vidal Astruc de Besalú (fl. 1405)
Vidal Brunell (fl. 1391)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1398)
Vidal Morcat (fl. 1323)
Vidal Mossé Desportal (fl. 5 octubre 1379)
Vidal Xaham (fl. 1324)
Zahadia (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)