Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

loc396 (14 / agost / 2022)

Territori: Catalunya (principat)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Cartes reials, Pere III – caixa ***, núm. *** – Llicència, Reial – 1 abril 1384
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Processos en quart – 1417-1418A – Procés, Reial – 8 novembre 1417
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 121, f. 16r – Lletra – 17 juny 1301
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament, Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència, Reial – 30 gener 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1086, f. 164rv – Credencial, Reial – 4 maig 1372
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1234, ff. 61v-62r – Manament, Reial – 14 abril 1372
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament, Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1372, f. 115v – Manament, Reial – 14 febrer 1386
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra, Reial – 3 setembre 1386
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1749, ff. 79v-80r – Lletra, Reial – 18 març 1385
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1899, ff. 66v-67r – Concessió, Reial – 20 juliol 1389
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1968, f. 32v – Manament, Reial – 1 maig 1395
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2032, f. 57r – Manament – 28 maig 1402
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari, Reial – 18 juliol 1323
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 265, f. 93v – Tresoreria, Reial – juliol 1302
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria, Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Investigació judicial, Reial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari, Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari, Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari, Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant, Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari, Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari, Notarial – 15 desembre 1388
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari, Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari, Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari, Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari, Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria, Inventari, Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari, Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/8, f. 35rv – Àpoca, Notarial – 6 juny 1382
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19r – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19rv – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/12, ff. 121r-123r – Testament, Notarial – 13 juliol 1381
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/12, ff. 133r-134v – Testament, Notarial – 19 agost 1383
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/1, f. 10r – Àpoca, Notarial – 3 novembre 1358
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda, Notarial – 13 març 1355
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda, Inventari, Notarial – 30 maig 1364
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença, Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 112/26, s. f. – Inventari, Notarial – 2 novembre 1440
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari, Penyora, Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari, Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/115 – Inventari, Notarial – 1448
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 175/91, ff. 337-357 – Inventari, Notarial – 9 febrer 1461
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari, Notarial – 5 març 1530
Barcelona - BC - Arxiu Històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari, Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu Històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari, Notarial – 13 setembre 1475
Cervera - ACSG - Col·leccions: Faust Dalmases i Massot – capsa 47, plec 14, Inventari, 1436 – Inventari, Notarial – 1436
Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – Inventari, Notarial – 1439
Desconeguda - Desconeguda – s/n – Inventari, Notarial – s. XIV ex.
El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari, Personal/familiar – 1586
Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari, Notarial – 10 gener 1362
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari, Notarial – 15 març 1406
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria, Inventari, Encant, Notarial – 19 agost 1427
Girona - AHG - Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari, Notarial – 31 gener 1342
Girona - AHG - Notaria de Calonge – Cg 28, s. f. – Inventari, Notarial – 5 gener 1466
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – Ca 122/37 – Donació, Notarial – 28 octubre 1326
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 59, s. f. – Debitori, Notarial – 20 agost 1333
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 239, s. f. – Debitori, Notarial – 18 setembre 1359
Girona - AHG - Notaria de Castelló d'Empúries – vol. 269, ff. 107v-108r – Donació, Notarial – 14 setembre 1347
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1024 bis – Llibre particular, Notarial – 6 març 1361 - 7 abril 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – Pe 1143 – Llibre particular, Notarial – 24 abril 1377 - 21 nov. 1389
Girona - AHG - Notaria de Peralada – vol. 24, f. 129v – Tutoria, Notarial – 1325
Girona - AMGI - Col·leccions: Ajuntament de Girona – Llibres de particulars, reg. 62603 – Inventari, Notarial – 5 gener 1454
Lleida - AML – Fons Municipal, Llibre de crims, reg. 788, ff. 10r-18r – Procés – [s.d.]
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 143 – Notarial – 5 novembre 1334 - 15 gener 1392
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 245, 19-IX-1384 – Inventari, Notarial – 19 setembre 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari, Notarial – 10 juliol 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 416 – Notarial – 20 abril 1392 - 24 febrer 1436
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 482, ff. 131v-142r – Inventari, Notarial – 25 juny 1386
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – Inventari, Notarial – 11 gener 1391
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – Inventari, Notarial – 25 agost 1396
Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – manual de 1298, *** – Debitori, Notarial – 13 gener 1298
Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r – Inventari, Encant, Notarial – 27 febrer 1363
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – AH, Governació, lletres comunes, 6729, f. 19v. – Lletra – 16 juny 1348
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – Inventari, Notarial – 24 febrer 1520
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r – Inventari, Notarial – 10 abril 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 29r-31v – Inventari, Notarial – 20 agost 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 167v-200v – Inventari, Notarial – 12 juny 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 260r-270v i 111r-130r – Inventari, Notarial – 19 abril 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 300v-316v – Inventari, Notarial – 14 febrer 1440
Tortosa - ACBEB - Ajuntament de Tortosa – Llibres de provisions, vol. 3, f. 41v – Acord, Municipal – 5 febrer 1347
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***) – Inventari, Notarial – 1457
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura, Inventari, Notarial – 16 juny 1401
Persones documentades al territori:
Abraham Boniac (fl. 1331 – 1380)
Abraham de Castelló (fl. 1336)
Abraham Desportell (fl. 1370 – 1400)
Abraham Tharòs (fl. 1324)
Abrahim (fl. 1387)
Ada (esposa de Gerard de Sant Dionís) (1355)
Adalaís (filla de Bernat Vicari) (fl. 1306)
Agnès (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)
Agnès Metge (fl. 1348 – 1364)
Àgueda (filla de Guillem Rabosa) (fl. 1348)
Alamanda (esposa de Guillem de Rogers) (fl. 1379 – 1380)
Albert (fra) (fl. 1291 – 1310)
Alemanya (vídua de Pere Nadal) (1355)
Alfons Frederic d'Aragó (1294 – 1338)
Alfonso García del Caudete (fl. 1393 – 1417)
Alfonso Romero (fl. 1309)
Amic [mestre] (fl. 1280)
Andreu Colomer (fl. 1417 – 1450)
Andreu Lloberola (fl. 1467)
Andreu Mestre (1356)
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Andreu Sebenc (fl. 1345 – 1348)
Andreu Seguer (fl. 14 gener 1347)
Angeleta (filla de Berenguer Moner Jr) (1360)
Angelo da Francavilla (fl. 1372)
Anna (esposa de Ramon Gerard) (1350)
Anna (esposa de Ramon Valero) (1355)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Pere Espier) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Bussot (fl. 1394)
Antoni d' Alçamora (1364)
Antoni Dessoler (fl. 1379 – 1381)
Antoni de Viladamat (fl. 1440)
Antoni Figueres (fl. 1525)
Antoni Guimerà (fl. 1426 – 1457)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Negre (fl. 1467)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Antoni Pallarès i Tuixanès (ante 1459 – c. 1547)
Antoni Pellisser (fl. 1480)
Antoni Perpinyà (1356)
Antoni Plana (fl. 1427 – 1429)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Antoni Roca (m. 1440)
Antoni Runa (fl. 1442 – 1446)
Antoni Silvestre (fl. 1379)
Antoni Solà (9 octubre 1410)
Antoni Vidal (fl. 1324)
Arbert de Mediona (fl. 1324)
Arnau Amell (7 gener 1333)
Arnau Cirera (fl. 1309)
Arnau de Balmanyà (1349)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau de Palma (fl. 10 abril 1296)
Arnau de Palou (fl. 1374 – 1381)
Arnau de Socarrats (1315)
Arnau des Vilar (fl. 1323)
Arnau de Valls (fl. 8 agost 1279)
Arnau de Valpeguera (fl. 11 octubre 1373)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Falgars (fl. 1382)
Arnau Fontanals (fl. 1431 – 1454)
Arnau Gàmir (fl. s. XV-1)
Arnau Germà (fl. 1362 – 1386/1398)
Arnau Guitard (1359)
Arnau Menerca (fl. 23 desembre 1295)
Arnau Pelegrí (1355)
Arnau Pomer (fl. 1334)
Arnau Riera (1354)
Arnau Rossinyol (1311 - 1312)
Arnau Rossinyol (1359)
Arnau Sarriera (fl. 1331 – 1348)
Arnau Seguer (fl. 1385)
Arnau Soler (1350)
Arnau Veguer (fl. 1347)
Astruc Bonjuhà Baró (fl. 1400 – 1417)
Astruc Bonjuhà Gracià (fl. 1413)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruc Cresques Nassí (1410)
Astruc de Besalú (fl. 1380 – 1405)
Astruc Desportell (fl. 1366 – 1369)
Astruc Jucef (25 novembre 1367)
Astruc Momet (fl. 1392)
Astruc Zabarra (fl. 1407)
Astruga de Codines (1325)
Astruga (esposa d'Astruc [Bonsenyor]) (fl. 1342)
Bartomeu (14 octubre 1333)
Bartomeua Bonet (m. 1443)
Bartomeu de Plana (1356)
Bartomeu de Ribes (fl. 1311)
Bartomeu de Tresbens (fl. ante 1295 – 1375)
Bartomeu Fener (fl. 1380)
Bartomeu (fill de Pompià de Pirari) (1345)
Bartomeu Girona (ante 1349)
Bartomeu Gironí (fl. 1335)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Guascó (fl. 1308)
Bartomeu Joan Niubó (fl. 1480)
Bartomeu Massot (fl. 1480)
Bartomeu Molló (fl. 1509)
Bartomeu Nadal (fl. 1348 – 1359)
Bartomeu Nadal Sr. (fl. ante 1346)
Bartomeu Pedrissa (m. 1443)
Bartomeu Saplana (fl. 1346 - 1353)
Bartomeu Saragossa (fl. 1431 – 1442)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Bartomeu Sestries (fl. 1359 – 1388)
Bartomeu Surià (fl. 1309)
Barzelai Bevenist (ante 1359)
Bastià de Palau (1359)
Beatriu (filla de Pere Costa) (1325)
Bella Amico (fl. 1221 – 1282)
Bellaire (esposa de Samuel Gallipapa) (fl. 1380)
Bellshom Vidal (fl. 1392)
Bendit Caravida (fl. 1383 – 1395)
Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380)
Benvenist Ismael (fl. ante 1320 – 1328)
Benvinguda de Mallnovell (fl. 1310)
Berenguer (1355)
Berenguera (dona de Gerard Sardà) (fl. 13 març 1296)
Berenguera (dona de Guillem Romaní) (fl. 13 maig 1299)
Berenguera (dona de Pere Casany) (fl. 12 juny 1348)
Berenguera (esposa de Guillem Nadal) (1355)
Berenguer Aguiló (fl. 1309)
Berenguer Alegre (m. 1350)
Berenguera Llull (fl. 1299 – 1329)
Berenguer Arloví (fl. 1391)
Berenguer Blanquer (1373)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer Cavaller (c. 1355)
Berenguer Cavaller (fl. 1391)
Berenguer Clon (fl. 1346)
Berenguer de Cases (fl. 1377)
Berenguer de Fontanelles (fl. 1324)
Berenguer de Llobera (1315)
Berenguer de Vilalta (fl. 1284)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Febrer (1355 - 1364)
Berenguer Ferrer (fl. s. XIV-2)
Berenguer Gaiot (fl. 1323)
Berenguer Guanter (fl. 1382)
Berenguer Llobet (1315)
Berenguer Maguessa (1346)
Berenguer Malví (fl. 1324)
Berenguer Manguessa (1348)
Berenguer Moner (fl. 1347 - 1360)
Berenguer Moner Jr (1360)
Berengueró de Pujol (fl. 1310)
Berenguerona (fl. 1311)
Berengueró Sarriera (fl. 1310)
Berenguer Pasqual (1360)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Berenguer Pompià (fill de Pompià de Pirari) (1345)
Berenguer Ramon (fl. 1348 – 1358)
Berenguer Ramon Poc (1358)
Berenguer Renard (fl. 1334)
Berenguer Renard, jr (fl. 1347)
Berenguer Sabater (fl. 1372 – 1380)
Berenguer Safranquesa (m. 1396)
Berenguer Samora (fl. 1382)
Berenguer Saurina (fl. 1357 – 1359)
Berenguer Suger (fl. 3 desembre 1346)
Berenguer Sunyer (fl. 1356 – 1382)
Berenguer Tries (fl. 1419)
Bernarda (esposa de Pere Corredor) (fl. 1339)
Bernat (1342)
Bernat (1355)
Bernat Alanyà (fl. 1391)
Bernat Amorós (fl. 13 novembre 1376)
Bernat Antoni (fl. 4 gener 1375)
Bernat Balbs (fl. 1371 – 1372)
Bernat Barbelli (fl. 1309)
Bernat Berga (fl. 1347 – 1349)
Bernat Berga (m. 1309)
Bernat Boter (fl. 1326)
Bernat Broigeria (fl. 1288)
Bernat Carlús (fl. 1354 – 1392)
Bernat Cavaller (fl. 1311)
Bernat Cerdà (fl. 1387 – 1411)
Bernat Cerdà (m. 1360)
Bernat Colom (1359)
Bernat d' Areix (fl. 1310)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Bolea (fl. 1309)
Bernat de Borriana (fl. 1286)
Bernat de Caldòvol (fl. 1379 – 1393)
Bernat de Calmunt (fl. 1307)
Bernat de Canelles (1325)
Bernat de Casademunt (fl. 1393)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Corbera (fl. 1323)
Bernat de Costa (fl. 14 agost 1368)
Bernat de Cruïlles (fl. 1360 – post 1436)
Bernat de Fàbrega (fl. 15 juliol 1382)
Bernat de Figuerola Jr. (1363 – 1411)
Bernat de Figuerola Sr. (c. 1325 – 1394)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – 1487/1488)
Bernat de Llampaies (fl. 1279 – 1326)
Bernat de Pertegàs (fl. 1309 – 1339)
Bernat de Puigferrer (fl. 1324)
Bernat de Salesnoves (fl. 1364 – 1385)
Bernat de Segalers (fl. 1309)
Bernat Desllor (fl. 1376 – 1448)
Bernat Desplà (fl. 1310 – 1317)
Bernat Desvall Jr (1357)
Bernat Desvall Sr (ante 1357)
Bernat de Tornamira (fl. 1391 – 1392)
Bernat de Vilar (1359)
Bernat Dexesa (fl. 1332)
Bernat d' Olzinelles (fl. 1384)
Bernat Domingo (fl. 1299)
Bernat Duran (fl. 1320 – 1337)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Fàbrega (1355)
Bernat Ferrer (fl. 1467)
Bernat Ferrer (fl. 4 octubre 1346)
Bernat Fuster (fl. 1431)
Bernat Isern (fl. 1324)
Bernat Jonquera (1348 - 1349)
Bernat Llança (fl. 1402)
Bernat Marc (fl. 1407)
Bernat Marquet (fl. 1287 – 1310)
Bernat Mateu (fl. 1333)
Bernat Metge (fl. 1284 – ante 1324)
Bernat Mialaret (1322)
Bernat Moltó (fl. 1301)
Bernat Nadal Jr (fl. 1349)
Bernat Nadal (m. 1350)
Bernat Neuter (fl. 1286)
Bernat Oriol (fl. 1375 – 1400)
Bernat Paitaví (fl. 1332 – 1349)
Bernat Percaçot (fl. 1310)
Bernat Pla (fl. 21 gener 1372)
Bernat Rafanell (fl. 1307)
Bernat Riba (1359)
Bernat Riera (1355)
Bernat Sabat (ante 1356)
Bernat Sacavalleria (fl. març 1382)
Bernat Sacosta (1355)
Bernat Sala (fl. 1298)
Bernat Sallimona (fl. 1286 – 1316)
Bernat Sanoguera (fl. 1352)
Bernat Saragossana (fl. 1377 – 1389)
Bernat Sarriera (fl. 1319)
Bernat Sarriera (fl. 1336 – 1375)
Bernat Sassala (fl. 1323)
Bernat Sebent (fl. 7 febrer 1316)
Bernat Senent (fl. 1314 – 1336)
Bernat Serra (m. 1380)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Simó (fl. 15 juliol 1382)
Bernat Soler (fl. 1347 – 1360)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bernat Sunyer (1318 - 1333)
Bernat Tolosà (fl. 1324)
Bernat Tolsà (fl. 1324)
Bernat Veguer (fl. 4 octubre 1299)
Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361)
Bernat Vicari (fl. 1307)
Bernat Vidal (1355)
Bernat Vinyes (fl. 1361 – 1389)
Bertran de la Torre (m. c. 1330)
Bertran Samora (1355)
Biona Sollam (fl. 1391)
Blanca de Manresa (fl. 1350 – 1356)
Blanca (esposa de Bernat Bages) (fl. 1390 – 1394)
Blanca (esposa de Jaume Sala) (fl. 1377 – 1392)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanada (esposa de Castelló Sarriera) (fl. 1377)
Bonanat Gironès (fl. 1383 – 1398)
Bonanat Metge (fl. 1324 – ante 1351)
Bonanat Surià (fl. 1309)
Bonastruc Saporta (1194 – c. 1270)
Bondavid Bonsenyor (fl. 1284 – 1293)
Bondia Gracià (fl. 1413 – 1462)
Bonet Abraham (1356)
Boneta (esposa de Jucef) (1351)
Bonet de Gange (fl. 1301 – c. 1329)
Bonet Saltell Gracià (fl. Girona – Barcelona)
Bonfat (fl. 1282)
Boniac Boniac (fl. 1392)
Bonifaci [mestre] (fl. 1278 – 1279)
Bonjuhà Alleva (fl. 1404)
Bonjuhà Astruc (fl. 1330 – 1357)
Bonjuhà Bondavid (fl. 1395 – 1404)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Bonjuhà Cresques (fl. s. XIV)
Bonjuhà Isaac (fl. 1380)
Bonjuhà Saltell Gracià (fl. 1413)
Bonjuhà Vidal (fl. 1407)
Bononat nadal (1355)
Bonora (vídua de Jucef) (24 setembre 1340)
Bonsenyor Brunell (fl. 1391)
Bonsenyor Hasday (fl. 1399)
Cabrit (1402)
Castelló Cabrera (1359)
Castelló Riera (1355)
Castelló Sarriera (fl. 1377)
Caterina (esposa de Bernat Sarriera) (fl. 1381)
Caterina (esposa de Francesc Samsó) (fl. 1402)
Caterina (esposa de Guillem Maguessa) (1346)
Caterina (esposa de Joan de Canes) (fl. ante 1350)
Caterina (esposa de Ramon Musset) (fl. 1469)
Caterina (esposa de Ramon Querol) (fl. 10 gener 1374)
Caterina (esposa de Tortosa de Vilar) (1355)
Caterina (filla de Berenguer Manguessa) (1346)
Caterina (fl. 1323)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Caterina Ramon Tremp, filla (fl. 7 gener 1375)
Caterina (vídua de Guillem Manresa) (fl. 1355)
Cecília (esposa de Bernat Broigeria) (fl. 1288)
Cerdà (1315)
Cetí (metgessa) (fl. 1367 – 1368)
Clara (filla de Francesc Reixac) (1347)
Clara (filla de Joan de Canes) (ante 1350)
Clara (metgessa) (fl. 1344 – 1345)
Constança (esposa de Joan Fiveller) (fl. 5 agost 1382)
C. Orsoles (fl. 22 juliol 1279)
Cotona (filla de Guillem Bartomeu) (fl. 1331)
Cresques Abiatar (fl. 1459 – 1473)
Cresques Benvenist (1393)
Cresques Elies (fl. 1341 – 1348)
Cresques Malet (fl. 1391 – 1407)
Cresques Vidal (1356)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Dalmau de Creixell (1315)
Dalmau de Llobet (1315)
Dalmau de Palau (1359)
Danda (esposa de Duran de Santponç) (fl. 10 desembre 1346)
Daniel [mestre] (m. 1432)
Diego Salinas (fl. 1433)
Dolça (esposa de mestre Joan) (fl. 1288)
Dolça (esposa de Ramon Gerard) (ante 1356)
Dolça (filla de Bernat Broigeria) (fl. 9 març 1288)
Dolç (fl. 1286)
Dolcic (esposa de Maimó Gallipapa) (fl. 1384)
Domènec Coaner (fl. 1395)
Domènec del Ros (ante 1359 – 1359)
Domènec Llombard (1357)
Domingo Diago (fl. 1433)
Duran de Santponç (fl. 1345)
Duran (fl. 1335)
Elailarda (esposa de Martí Borda) (fl. 1341)
Elies (fl. 1344 – 1344)
Elisenda de Vilamartí (20 setembre 1347)
Elisenda (esposa de Bernat de Figuerola) (1365)
Elisenda (esposa de Joan Flandí Sr) (1358)
Eloi (I) Vidal (m. 1450)
En Bofim (fl. c. 1275)
Enric d' Alemanya (fl. 1309 – 1316)
Ermesenda (esposa de Bernat Paitaví) (ante 1349)
Ermesenda (esposa de Guillem Bonet) (1355)
Ermessenda (esposa de Bernat de Llampaies) (fl. 1293)
Ermessenda (esposa de Joan Flandí) (fl. 1351 – 1360)
Esteró (esposa de Samuel Salamó) (fl. 1384)
Estevanet (fl. 1367)
Esteve de Roda (fl. 1323)
Esteve Fabre (fl. 1433)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eufrasina Calderó (fl. 1525)
Eufrasina Castelló (fl. 1526)
Eulàlia (m. 1433)
Façan Abenxoha (m. 1324)
Felip d' Acs (fl. 1302 – 1308)
Felip de Ferrera (1392 – 1397)
Felip de Soldevila (m. 1490)
Felip Jutge (m. 1334)
Ferran de Fajadella (1355)
Ferrer de Fajadella (ante 1355)
Ferrer de Lillet (fl. 1310)
Ferrer de Sequerol (1355)
Ferrer Fajadella (pare) (fl. 24 abril 1381)
Ferrer Moragues (fl. 1294 – 1323)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesca (dona de Joan Bernat) (fl. 8 març 1382)
Francesca (esposa de Bartomeu Nadal) (fl. 1348 – 1358)
Francesca (esposa de Berenguer Moner) (1347)
Francesca (esposa de Bernat Colom) (1359)
Francesca (esposa de Bernat Sarriera) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Joan de l'Hort) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Ramon Mateu) (fl. 1394)
Francesca (filla de Berenguer Manguessa) (1346)
Francesca (filla de Francesc Reixac) (1347)
Francesca (filla de Pompià de Pirari) (1345)
Francesca (filla de Ramon Gerard) (1356)
Francesca (llevadora de Barcelona) (fl. 1376 – 1377)
Francesca (vídua de Berenguer Satorre) (fl. 1392 – 1394)
Francesc Bertran (fl. 1407)
Francesc Broca (m. 1349)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc Català (1350)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc Corral (fl. 18 octubre 1379)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Guavecs (fl. 1414)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc de Palau (1375)
Francesc de Riusec (fl. 1395)
Francesc Desprat (fl. 20 maig 1365)
Francesc de Torralba (1367)
Francesc de Torres (1364)
Francesc Espigoler (fl. 1374)
Francesc Gori (1359)
Francesc Gracià (fl. 1413 – 1462)
Francesc (II) de Pedralbes (fl. 1407 – 1453)
Francesc Joan (fl. 1395)
Francesc Mallol (fl. 1431)
Francesc Martí (fl. 1387)
Francesc Novell (fl. 1468)
Francesc Novell jr (fl. 1468)
Francesc Oliver (fl. 1395)
Francesc Paitaví (fl. 1349)
Francesc Pellisser (fl. 1375)
Francesc Prat (c. 1355)
Francesc Reixac (1347)
Francesc Riba (fl. 1400)
Francesc Rossell (fl. 25 setembre 1373)
Francesc Salip (fl. 3 maig 1376)
Francesc Samsó (fl. 1407)
Francesc Sarta (m. 1400)
Francesc Satorre (m. 1386)
Francesc Sunyer (fl. 1334)
Francesc Vilareig (fl. 1405)
Gabriel Cerdà (fl. 1414 – 1449)
Gabriel Garcia (fl. 1419 – 1458)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gabriel Roure (fl. 1509)
Garcia Simón (fl. 1309)
Gerarda (esposa de Ramon Asern) (1348)
Gerarda (filla de Pompià de Pirari) (1345)
Gerard de Cerujano (fl. 19 maig 1383)
Gerard de Sant Dionís (1342)
Gerard (fl. 1301)
Gerard Moltó (fl. 1310)
Gerard Sabastida (fl. 1310)
Gerard Sardà (fl. 13 març 1296)
G. Forner (fl. 1333)
Gilabert de Castellcir (fl. 1323)
Gilabert de Sala (1359)
Gilbert d' Alemanya (fl. 1351)
Gracià Lobell (fl. 1391)
Gr. Carbell (1355)
Gr. Joan (1355)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Guerau de Casanova (fl. 1392)
Guerau de Gorçoles (fl. 1310)
Gueraula de Codines (fl. c. 1260 – c. 1330)
Guillem (28 setembre 1338)
Guillema (esposa de Jofre Oliver) (fl. 1348)
Guillema (esposa de Pere Bartomeu) (1358)
Guillem Amorós (fl. 7 gener 1382)
Guillema (vídua de Guillem Joan) (fl. 1355 – 1377)
Guillem Basolí (fl. 1347 – 1355)
Guillem Batlle (fl. 1301)
Guillem Beguda (1317 - 1318)
Guillem Bernat (14 octubre 1333)
Guillem Blanc (fl. 1349)
Guillem Bonet (1355)
Guillem Bonet (fl. 1391)
Guillem Calvo (ante 1360)
Guillem Coll (m. 1453)
Guillem Colom (fl. 4 agost 1377)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem Costa (1355)
Guillem d' Avinyó (fl. 1330)
Guillem de Besiers (fl. 1304)
Guillem de Castre (1347)
Guillem de Ferran (fl. 1323)
Guillem de Fontanes (fl. 1324)
Guillem de Lerç (1290)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem de Mas (fl. 1310)
Guillem de Montcada (1310)
Guillem de Montesquiu (1310)
Guillem d' Enguix (1391)
Guillem de Peralta (fl. 5 agost 1382)
Guillem de Pujol (fl. 1406)
Guillem de Rosanes (fl. 1285 – 1308)
Guillem de Samatan (fl. 1292)
Guillem Desbosc (fl. 1382)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem Desprat (fill de Joan Desprat, apotecari) (fl. 8 juny 1377)
Guillem Desprat (fl. 17 gener 1382)
Guillem Dessoler (fl. 1323)
Guillem des Soler (fl. 1324)
Guillem de Vallferosa (fl. 1311)
Guillem Diani (1357)
Guillem Estela (fl. 1416 – 1436)
Guillem Figuera (fl. 1349)
Guillem (fl. 1309)
Guillem Foix (fl. 1322)
Guillem Fortià (fl. 1320)
Guillem Fuster (I) (fl. s. XIV-1)
Guillem Fuster (II) (fl. 1343 – 1348)
Guillem Goiandor (fl. 1384)
Guillem Gombau (fl. 1349)
Guillem Irondell (28 abril 1362 – ante 25 novembre 1367)
Guillem Joan (fl. ante 1355)
Guillem Jordà (fl. 1294 – 1330)
Guillem Llobet (fl. 1377)
Guillem Maguessa (1348)
Guillem Maguessa (fl. 1346 - 1351)
Guillem Manresa (fl. ante 1355)
Guillem Mascaró (fl. 1395)
Guillem Mateu (1355)
Guillem Metge (m. 1358)
Guillem Nadal (fl. 1333 – 1356)
Guillem Negre (fl. 1427)
Guillemó des Soler (fl. 1324)
Guillem Orelles (fl. 1388)
Guillem Paitaví (fl. 22 setembre 1299)
Guillem Pellicer (fl. 1417)
Guillem Ponçà (ante 1351)
Guillem Porta (fl. 1311)
Guillem Pradalca (1310)
Guillem Pujol (fl. 1365 – 1377)
Guillem Pujol (fl. 1378 – 1428)
Guillem Rabosa (fl. 1348)
Guillem Ramon (fl. 1374)
Guillem Ramon Joan (1355)
Guillem Ripoll (1361)
Guillem Romaní (fl. 13 maig 1299)
Guillem Rossell (fl. 1350 – 1360)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sacosta (fl. 1374)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Guillem Sarriera (I) (fl. 1268 – 1294)
Guillem Segon (fl. 1323)
Guillem Seguí (fl. ante 1348)
Guillem Terrades (fl. 1296 – 1299)
Guillem Terrer (fl. 1337)
Guillem Tolosa (fl. 1286)
Guillem Tolsà (fl. 1354 – 1358)
Guillem Torró (fl. 1335)
Guillem Vajader (fl. 1320)
Guillem Veguer (fl. 1301)
Guillem Verge (1346)
Guillem Vicent Jr (fl. 1374)
Guillem Vicent Sr (ante 1357)
Guillermina (esposa de Jaume Barrera) (fl. 1 maig 1296)
Hasdai Cresques (c. 1340 – 1410/1411)
Hasday Brunell (1391 – 1399)
Hasday Taroç (1393)
Hug de Santapau (fl. 1323)
Hug (germà de Guillem Irandell) (28 abril 1362)
Hugolí [mestre] (fl. 1268 – 1277)
Huguet Jutge (m. 1310)
Isaac Xaham (fl. 1324)
Jacob Boniac (fl. 1392)
Jacob de Gange (fl. 1353 – 1400)
Jafudà Bonsenyor Descortal (fl. 1371 – 1373)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Jauma (esposa de Pere Oliver) (fl. 1348)
Jaume Arloví (9 octubre 1410)
Jaume Arloví (fl. ante 1392)
Jaume Artolí (9 octubre 1410)
Jaume Aulesa (m. 1388)
Jaume Barraca (1295 - 1311)
Jaume Barrera (fl. 1296)
Jaume Barrera (fl. 1296 – 1325)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume Bonet (fl. 1343)
Jaume Borrassa (1310 - 1318)
Jaume Burguesa (fl. 1323)
Jaume Cambra (fl. 1351)
Jaume Capoler (1348)
Jaume Castell (fl. 23 gener 1348)
Jaume Colom (ante 1347)
Jaume d' Agramont (m. 1348)
Jaume d' Altafaia (fl. 1357)
Jaume de Biosca (fl. 1282)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume de Tresserres (fl. s. XIV-2)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume Figuera (fl. 1381 – 1399)
Jaume (llibert de Lleonís Mestre) (fl. 1437)
Jaume March (fl. 1480)
Jaume Martorell (fl. 1400)
Jaume Metge (fl. 1358)
Jaume Morell (fl. 1380)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jaume Riera (fl. 1342 – 1359)
Jaume Sabater (fl. 1311)
Jaume Sala (fl. ante 1377)
Jaume Sarriera (I) (fl. 1298 – 1310)
Jaume Teixidor (fl. 1407)
Jaume Tosell
Jaume Veguer (fl. 1300)
Jaume Vicari (fl. 14 octubre 1307)
Jaume Vidal (fl. 1395)
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alacreu (fl. 24 setembre 1346)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnal (1329 - 1348)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan Bacó (1346 - 1347)
Joan Baptista Tolrà (m. 1620)
Joan Bassols (fl. 1461)
Joan Benet Armant (fl. 1467)
Joan Bernat de Fato (1355)
Joan Bernat d' Ortiz (1355)
Joan Bernat (fl. 8 març 1382)
Joan Bertran (fl. 1406)
Joan Biar (1355)
Joan Bru (fl. 1430)
Joan Calabroni (1358)
Joan Campllong (fl. 4 gener 1375)
Joan Clot (1339)
Joan Coromines (fl. 1451 – 1465)
Joan de Canes (fl. 1350)
Joan de Castelló (fl. 8 març 1382)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan de la Geltrú (fl. 1316 – 1343)
Joan del Forn (fl. 1431)
Joan de Montpeller (fl. 1284)
Joan de Navion (fl. 1495)
Joan Desplà (fl. 1399)
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan Desprat (fl. 15 maig 1376)
Joan Destorrent (1355)
Joan Desvall (fl. 1402)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Escuder (1337)
Joan Feliu (1353)
Joan Ferrandis (m. 1440)
Joan Ferrer (fl. 1391 – 1392)
Joan Fiveller (fl. 5 agost 1382)
Joan (fl. 1288)
Joan Flandí (fl. 1351 – 1397)
Joan Flandí Sr (ante 1358)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Garranyeu (1359)
Joan Guinard (1325)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Jofre (fl. 1392)
Joan l'Anglès (fl. 1298)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Maguessa (fl. 1384 – 1388)
Joan Miquel (m. 1360)
Joan Nadal (1356)
Joan Onori (fl. 1469)
Joan Pidre (fl. 1413)
Joan Prat (c. 1355)
Joan Pujol (fl. 1407)
Joan Riera (fl. ante 1443)
Joan Saurí (fl. 1341)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1421 – 1464)
Jofre Oliver (fl. 1347)
Jordi (9 octubre 1410)
Josep Falcó (fl. 3 novembre 1379)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Jucef Bacó (fl. 1309)
Jucef Bonafós (fl. 1391)
Jucef Cavaller (fl. 1453 – 1485)
Jucef (fl. 1340 – 1351)
Jucef Salomó (fl. 1391)
Lleonard Sorià (fl. 1436 – 1450)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Llorenç Ferrer (1357)
Llorenç Fluvià (fl. 1431)
Llorenç Ressó (1348)
Lluís March (fl. 1480)
Lluís Martí (fl. 1456)
Lluís Queralt (fl. 1406)
Magdalena (filla de Francesc Reixac) (fl. 1347 – 1353)
Mahir Bonin (fl. 1395)
Maimó Bonjuhà (fl. 1326 – 1348)
Mancipeta (fl. 1392)
Manuel Dalmau (fl. 1441)
Manuel [mestre] (fl. 1391)
Marc Alanyà (fl. 1391)
Marc d' Avinyó (fl. 1392)
Marc del Corral (fl. 1362 – 1410)
Marc Roca (fl. 1396 – 1427)
Marc Solà (fl. 1492)
Margalida (esposa de Pere Xeménez) (fl. 1377)
Margarida de Tornerons (fl. 1401)
Margarida (esposa de Francesc Reixac) (1347)
Margarida (esposa de Guillem Vicent) (1354)
Margarida (esposa de Pere Oliver) (fl. 1347)
Margarida (filla de Bernat Vidal) (1355)
Maria (esposa de Pompià de Pirari) (1345)
Martèsia (esposa de Berenguer Sunyer) (fl. 1382)
Martí Bellit (fl. 1457 – 1467)
Martí Borda (fl. 1341)
Martí de Furvià (1327)
Martí de Revolta (fl. 1297)
Martí de Vilaroja (fl. 1437)
Martí d' Osca (fl. 1433)
Martí Ferrer (fl. 1309)
Martí (fl. 1293)
Martín López de Borja (fl. 1323)
Mateu Borda (fl. 1335)
Mateu d' Espanya (fl. 1309)
Mateu de Suria (fl. 1302 – 1321)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Maurat Vidal (fl. 1333 – 1339)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miguel López de Anson (fl. 1325)
Miquel Calvo (1360)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel (fl. 1509)
Miquel (I) Satorre (fl. 1394)
Miquel Metge (fl. 1348 – 1369)
Miquel Rossell (fl. 1350 – 1375)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Mossé Abdue (fl. 1408)
Mossé Abraham Desportal (fl. 1376 – 1400)
Mossé Bellshom Benet (fl. 1417)
Mossé ben Nahman (1194 – c. 1270)
Mossé Cabrit (fl. 1400)
Mossé Desportal (fl. 1368 – 1394)
Mossé Enoc (fl. 1376 – 1424)
Mossé Falcó (fl. 1375 – 1395)
Mossé Jucef (fill de Jucef) (fl. 1351)
Nadal Llambrí (fl. 1376 – 1401)
Na Llobeta (fl. 1417 – 1418)
Narcís Banyils (fl. 1391)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís de Casanoves (fl. 1391)
Narcís de Cases (28 abril 1362)
Narcís de Casesnoves (fl. 1375 – 1377)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Natan Mossé Desportal (fl. 1383 – 1410)
Nicolaua (esposa de Guillem Irondell) (25 novembre 1367)
Nicolau Amigó (fl. 1367)
Nicolau Andreu (fl. 1301 – 1321)
Nicolau Copons (fl. 1409)
Nicolau Desprat (fl. 4 gener 1375)
Nicolau Filella (1359)
Nicolau (fill de Berenguer Manguessa) Manguessa (fl. 1348)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Palazí (fl. 1309)
Nicolau Pere (m. 1506)
Nicolau Sacavalleria (fl. 1373)
Nissim Ferrer (fl. 1408)
NN Ardoví (fl. 1309 – 1343)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Pal·ladi Serradell (fl. 1405 – 1411)
Parell (fl. 1433)
Pascal de Pina (fl. 1367 – 1379)
Pau de Lunell (fl. 1415)
Pau Sarriera (fl. 1377)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere Abat (1356)
Pere Ainard (25 gener 1336)
Pere Alemany (fl. 1391 – 1392)
Pere Arnau (20 març 1397)
Pere Baldoví (1351)
Pere Barceló (fl. 1334)
Pere Bartomeu (1358)
Pere Batlle (fl. 1349)
Pere Bos (1327)
Pere Burriac (1367)
Pere Carbonell (fl. 1337)
Pere Casany (fl. 26 gener 1348)
Pere Casat (fl. 1344)
Pere Cavaller (m. ante 1371)
Pere Cirera (fl. 1324)
Pere Coll (1353)
Pere Coll (fl. 1309)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Colom (fl. 1324)
Pere Company (m. 1428)
Pere Corredor (fl. 1339)
Pere Costa (fl. 1325 – 1335)
Pere d' Abella (fl. 1350 – 1357)
Pere d' Arciac (1337)
Pere d' Arenys (fl. 1299)
Pere de Besanta (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Pere de Bonelles (fl. 1309)
Pere de Casanatal (23 gener 1348)
Pere de Casclarí (fl. 1324)
Pere de Cavalleria (1334)
Pere de Déu (fl. 1353 – ante 1377)
Pere de Guardiola (1355)
Pere de la Geltrú (fl. 1317 – 1324)
Pere de Llobera (1315)
Pere de Montcalb (fl. 1320)
Pere de Montornès (fl. 1324)
Pere de Perpinyà (fl. 1310)
Pere de Prades (fl. 1409)
Pere de Resteioles (1364)
Pere de Roure (fl. 28 febrer 1377)
Pere de Serra (fl. 1279)
Pere Despuig (fl. 4 gener 1375)
Pere Despujol (1345 - 1360)
Pere Destorrent (fl. 1380)
Pere de Vilanova (fl. 1346)
Pere de Vilar (1326)
Pere d' Isovals (fl. 1355 – 1384)
Pere Dominic de Torralba (1364)
Pere Duran (fl. 1379)
Pere Durbà (fl. 4 setembre 1382)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Espier (fl. 1391 – 1392)
Pere Estampa (fl. 3 juliol 1374)
Pere Ferrer (fl. 21 novembre 1377)
Pere (fill de mestre Joan) (fl. 1287)
Pere Fuster (fl. 1349)
Pere Garbí (fl. 1419)
Pere Gavet (fl. 1311 – 1346)
Pere Gener (fl. 1292 – 1355)
Pere Germà (fl. 1372 – 1400)
Pere Gironell (fl. 18 desembre 1339)
Pere Guardiola (fl. 1391 – 1392)
Pere Guardiola (fl. 21 novembre 1377)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Guerau (fl. 1339)
Pere (I) de Viladamat (fl. 1410 – 1436)
Pere (II) de Viladamat (fl. 1440 – 1476)
Pere Janer (fl. 1309)
Pere Joan Sirvent (fl. 1468)
Pere Jutge (fl. 1285 – 1316)
Pere Lacera (m. 1440)
Pere Laguet (ante 1346)
Pere Llobet (1315)
Pere Mallol (1356)
Pere Marell (1310)
Pere Marquet (fl. 1311)
Pere Mateu (1347 - 1358)
Pere Mialaret (1322)
Pere Miquel (fl. 1297)
Pere Miquel (fl. 1327 – 1351)
Pere Nadal (ante 1355)
Pere Nadal (fl. 1346 – 1348)
Pere Navarro (fl. 1311)
Pere Novell (fl. 1468)
Pere Oliver (fl. 1334 – 1360)
Pere Palell (1355)
Pere Pau (fl. 1401 – 1453)
Pere Pedret (fl. 1437)
Pere Pelegrí (ante 1355)
Pere Pelegrí (fl. 1382)
Pere Pellisser (fl. 1350)
Pere Peoner (fl. 1379)
Pere Queralbs (fl. 1401)
Pere Ramon (fl. 1338)
Pere Raset (1355)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Ricard (m. c. 1417)
Pere Ritxard (fl. 1329 – 1363)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Sabater (fl. 1279)
Pere Saconomina (fl. 1329)
Pere Safont (fl. 1354 – 1363)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Sarriera (fl. 1377)
Pere Sassala (fl. 1323)
Pere Saura (1311)
Pere Sebenc (fl. 1345)
Pere Seguer (1323)
Pere Seguer (1349)
Pere Serra (fl. 1359 – 1361)
Pere Simó (fl. 1282)
Pere Solsona (fl. 1324)
Pere Terrassa (fl. 1367 – 1402)
Pere Tries (fl. 1419)
Pere Vecià (1325)
Pere Veguer (fl. 1300)
Pere Vicenç (fl. s. XIII)
Pere Vilarnau (1355)
Pere Xifre (fl. 1384)
Perfecte (26 maig 1332)
Perfet de Vilafort (fl. 1381)
Perfet (fl. 1323)
Pericó Janer (fl. 1309)
Pericó Ricard (1322)
Perla (esposa de Jafudà Gallipapa) (fl. 1380)
Perpinyà Blan (30 abril 1381 – 31 desembre 1382)
Pompià de Pirari (1345)
Ponç Salvador (m. 1381)
Ponç Tina (1337)
Pons de Guardiola (1355)
Rafael Tosser (fl. 1442)
Raimon Albert (fl. 11 maig 1383)
Ramon (1326)
Ramona (esposa de Berenguer Renard) (fl. 1345)
Ramona (esposa de Guillem Basolí) (1355)
Ramona (esposa de Guillem Paitaví) (fl. 22 setembre 1299)
Ramona (esposa de Pere Costa) (fl. 1334)
Ramon Asern (1348)
Ramon Asern Jr (1348)
Ramon Ballester (fl. 1395)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon, botxí de Barcelona (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Ramon de Bonifai (fl. 1309)
Ramon de Caselles (1310)
Ramon de Cornellà (fl. ante 1334)
Ramon de Domina (1353)
Ramon de Foces (fl. 1282)
Ramon de Lerç (1290)
Ramon de Màrgens (fl. 1394)
Ramon Descamp (fl. 1356 – 1369)
Ramon Desmont (fl. 1313)
Ramon de Tirazona (fl. 1307)
Ramon de Torre (fl. 1311)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Ramon d' Om (fl. 1374)
Ramon d' Om Jr (1355)
Ramon Ferrer (1355)
Ramon (fl. 1284)
Ramon Folc VI de Cardona (fl. 1259 – 1320)
Ramon Gerard (1350)
Ramon Hortall (1347)
Ramon Isern (fl. 1359 – 1361)
Ramon Martí (fl. 1320)
Ramon Menescal (fl. 1353 – 1359)
Ramon Musset (fl. 1469)
Ramon Pere (1286 - 1287)
Ramon Pujol (fl. 1410)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Ramon Safont (fl. 1310)
Ramon Sanç (fl. 1304)
Ramon Saplana (1349)
Ramon Tremp (fl. 7 gener 1375)
Ramon Valero (ante 1355 – 1355)
Ramon Vilarnau (1355)
Reginó (metgessa) (fl. 1388)
Roger [mestre] (m. 1318)
Romeu de Corbera (fl. 1323)
Romeu de Pal (fl. 1325)
Romeu Francolí (fl. 1359 – 1402)
Salomó Albala (fl. 1409)
Salomó Atzai (fl. 1380)
Salomó Isaac (fl. 1393 – 1406)
Salomó [mestre] (fl. 1261 – 1262)
Salomó [mestre] (fl. 1392)
Saltell Gracià (fl. Barcelona)
Salvadora (esposa de Gerard Sust) (fl. 1437 – 1438)
Samuel Cabrera (1359)
Samuel Cabrit (fl. 1359)
Samuel Cavaller (fl. 1479)
Samuel Cohen (fl. 1395)
Samuel Cohen (fl. 1401 – 1415)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Samuel Gracià (1391)
Sança Canes (m. 1385)
Sança (esposa de Bernat Vidal) (ante 1355)
Sanxa Llop (fl. 1323)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Seguí (c. 1330)
Sibil·la de Mobundins (fl. 14 gener 1340)
Sibil·la (esposa d'Arnau Soler) (1350)
Sibil·la (esposa de Nicolau Manguessa) (1348)
Sibil·la (esposa de Pere Laguet) (1346)
Sibil·la (filla de Bernat Senent) (fl. 1325)
Sibil·la (mare de Francesc Samsó) (fl. 1402)
Simó de Geronella (fl. 1310)
Simó Estrader (fl. 31 novembre 1373)
Simó Firader (fl. 24 abril 1381)
Simona Ritxarda (fl. 1380)
Simon de Jaca (fl. 1417)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Sollam (fl. 1391)
Teodora (esclava de Jaume Riera) (1359)
Tharòs Abraham (fl. 1324)
Tomàs Camps (fl. s. XVI-1)
Tomàs (mestre) (fl. 1286)
Tortosa de Vilar (1355)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Vecià Pelegrí (fl. 1310 – 1333)
Vezican (fl. 1310)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)
Vicenç Fortsalsa (fl. 1394)
Vicenç (I) Bonanat (fl. 1357 – 1382)
Vicenç (II) Bonanat (fl. 1386 – 1401)
Vicent Prim (fl. 1376)
Vicent Terramala (fl. 1350)
Vidal Abnazaia (fl. 1401)
Vidal Albar (fl. 1390 – 1392)
Vidal Astruc de Besalú (fl. 1380 – 1421)
Vidal Brunell (fl. 1391)
Vidal de Berlonga (fl. 1323)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1398)
Vidal Mercader (25 setembre 1338)
Vidal Morcat (fl. 1323)
Vidal Xaham (fl. 1324)
Vilar (1349)
Zahadia (filla de Francesc Desprat) (fl. 20 maig 1365)