Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc396 (16 / gener / 2021)

Territori: Catalunya (principat)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 121, f. 16r – Lletra – 17 juny 1301
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament; Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament; Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament; Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 925, f. 168v – Llicència; Reial – 30 gener 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1357, f. 2r – Manament; Reial – 2 desembre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió; Reial – 5 octubre 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1674, f. 116v – Lletra; Reial – 3 setembre 1386
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1899, ff. 66v-67r – Concessió; Reial – 20 juliol 1389
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 2032, f. 57r – Manament – 28 maig 1402
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 265, f. 93v – Tresoreria; Reial – juliol 1302
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria; Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria; Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria; Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria; Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria; Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Reial; Investigació judicial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes; Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari; Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença; Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari; Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari; Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant; Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari; Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.1, s. núm. – Inventari; Notarial – 15 desembre 1388
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari; Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari; Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari; Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari; Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria; Inventari; Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari; Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda; Inventari; Notarial – 30 maig 1364
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença; Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari; Penyora; Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari; Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari; Notarial – 5 març 1530
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda; Notarial – 13 març 1355
Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari; Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari; Notarial – 13 setembre 1475
Cervera - ACSG - Fons Dalmases – capsa 47, plec 14, Inventari, 1436 – Inventari; Notarial – 1436
Cervera - ACSG - Fons notarials: Cervera – Pere Joan Valentí, àlias Falcó, ff. 25r, 29r-34r, 85r i 89v – Inventari; Notarial – 1439
Desconeguda - Desconeguda – s/n – Inventari; Notarial – s. XIV ex.
El Escorial - RBME – 35-IV-24 – Inventari; Privat – 1586
Girona - ADG – Manuals de col·lacions beneficials, vol. D-161, ff. 93r-109r – Inventari; Notarial – 10 gener 1362
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-*** – Inventari; Notarial – 15 març 1406
Girona - ADG - Fons episcopal: Processos (sèrie gen.) – C-791 – Marmessoria; Inventari; Encant; Notarial – 19 agost 1427
Girona - AHG - Fons d'institucions: Hospital de Santa Caterina – perg. 684 – Inventari; Notarial – 31 gener 1342
Girona - AHG - Fons notarials: Castelló d'Empúries – vol. 122/37 – Donació; Notarial – 28 octubre 1326
Girona - AHG - Fons notarials: Peralada – Pe 1024 bis – Llibre particular; Notarial – 6 març 1361 - 7 abril 1389
Girona - AHG - Fons notarials: Peralada – Pe 1143 – Llibre particular; Notarial – 24 abril 1377 - 21 nov. 1389
Girona - AMGI - Arxiu Històric – Vària, núm. 2127 – Inventari; Notarial – 5 gener 1454
Lleida - AML – Fons Municipal, Llibre de crims, reg. 788, ff. 10r-18r – Procés – [s.d.]
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 143 – Notarial – 5 novembre 1334 - 15 gener 1392
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 245, 19-IX-1384 – Inventari; Notarial – 19 setembre 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 302, 10-VII-1384 – Inventari; Notarial – 10 juliol 1384
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 416 – Notarial – 20 abril 1392 - 24 febrer 1436
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 482, ff. 131v-142r – Inventari; Notarial – 25 juny 1386
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 485, ff. 170v-179v – Inventari; Notarial – 11 gener 1391
Manresa - ACBG - Fons notarials: Districte de Manresa – Tr. 486, ff. 111v-112v – Inventari; Notarial – 25 agost 1396
Montblanc - ACCB - Fons notarials: Santa Coloma de Queralt – vol. 3594.3, ff. 63v-65v i 71v-73r – Inventari; Encant; Notarial – 27 febrer 1363
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – AH, Governació, lletres comunes, 6729, f. 19v. – Lletra – 16 juny 1348
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari; Notarial – 6 febrer 1385
Solsona - ADS - Farmàcia Pallarès – òlim vol. 1, interfoliat – Lletra; Privat – s. XVI primer quart
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – Manual notarial IV, Inventaris 1509-1520, ff. 178r-185r – Inventari; Notarial – 24 febrer 1520
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 14v-20r – Inventari; Notarial – 10 abril 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1217, ff. 29r-31v – Inventari; Notarial – 20 agost 1360
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 167v-200v – Inventari; Notarial – 12 juny 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 260r-270v i 111r-130r – Inventari; Notarial – 19 abril 1440
Tarragona - AHAT - Protocols notarials – vol. 1218, ff. 300v-316v – Inventari; Notarial – 14 febrer 1440
Tortosa - ACBEB - Ajuntament de Tortosa – Llibres de provisions, vol. 3, f. 41v – Acord; Municipal – 5 febrer 1347
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-*** (inventaris *** ***-***) – Inventari; Notarial – 1457
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura; Inventari; Notarial – 16 juny 1401
Persones documentades al territori:
Abraham Desportell (fl. 1370 – 1400)
Agnès Metge (fl. 1348 – 1364)
Alamanda (esposa de Guillem de Rogers) (fl. 1379 – 1380)
Alfonso García del Caudete (fl. 1393 – 1417)
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Joan Espicer) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Plana (fl. 1427 – 1429)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Antoni Roca (m. 1440)
Antoni Silvestre (fl. 1379)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Falgars (fl. 1382)
Arnau Gàmir (fl. s. XV-1)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruc Desportell (fl. 1366 – 1369)
Astruga (esposa d'Astruc [Bonsenyor]) (fl. 1342)
Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375)
Bartomeu Fener (fl. 1380)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Pedrissa (m. 1443)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Bellaire (esposa de Samuel Gallipapa) (fl. 1380)
Bendit Caravida (fl. 1383 – 1395)
Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380)
Benvenist Ismael (fl. ante 1320 – 1328)
Benvinguda de Mallnovell (fl. 1310)
Berenguera Llull (fl. 1299 – 1329)
Berenguer Arloví (fl. 1391)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer Cavaller (fl. 1391)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Ferrer (fl. s. XIV-2)
Berenguer Gaiot (fl. 1323)
Berenguer Guanter (fl. 1382)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Berenguer Sabater (fl. 1372 – 1380)
Berenguer Safranquesa (m. 1396)
Bernat Balbs (fl. 1371 – 1372)
Bernat Boter (fl. 1326)
Bernat Cerdà (fl. 1387 – 1411)
Bernat Cerdà (m. 1360)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Figuerola Jr. (1363 – 1411)
Bernat de Figuerola Sr. (c. 1325 – 1394)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488)
Bernat de Llampaies (m. 1326)
Bernat de Pertegàs (fl. 1309 – 1339)
Bernat de Salesnoves (fl. 1364 – 1385)
Bernat Desllor (fl. 1376 – 1448)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Marquet (fl. 1287 – 1310)
Bernat Oriol (fl. 1375 – 1391)
Bernat Sallimona (fl. 1294 – 1316)
Bernat Saragossana (fl. 1377 – 1389)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Soler (fl. 1360)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bernat Verdaguer (fl. 1335 – 1361)
Bernat Vinyes (fl. 1361 – 1389)
Blanca (esposa de Bernat Bages) (fl. 1390 – 1394)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bondavid Bonsenyor (fl. 1284 – 1293)
Bonjuà Cabrit (m. ante 1385)
Bonjuà Isaac (fl. 1380)
Bonsenyor Brunell (fl. 1391)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Cresques Elies (fl. 1341 – 1348)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Daniel (mestre) (m. 1432)
Dolcic (esposa de Maimó Gallipapa) (fl. 1384)
Eloi Vidal (m. 1450)
En Bofim (fl. c. 1275)
Enoc Mossé (fl. 1376 – 1415)
Enric d' Alemanya (fl. 1309 – 1316)
Esteró (esposa de Samuel Salamó) (fl. 1384)
Estevanet (fl. 1367)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eulàlia (m. 1433)
Felip de Ferrera (1392 – 1397)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesca (esposa de Joan de l'Hort) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Ramon Mateu) (fl. 1394)
Francesca (llevadora de Barcelona) (fl. 1376 – 1377)
Francesca (vídua de Berenguer Satorre) (fl. 1392 – 1394)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc Martí (fl. 1387)
Francesc Riba (fl. 1400)
Francesc Satorre (m. 1386)
Gabriel Cerdà (fl. 1414 – 1449)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gracià Lobell (fl. 1391)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Gueraula de Codines (fl. c. 1260 – c. 1330)
Guillem Bonet (fl. 1391)
Guillem Coll (m. 1453)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Guimerà (m. 1396)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem des Soler (fl. 1323)
Guillem Jordà (fl. 1302 – 1330)
Guillem Metge (m. 1359)
Guillem Negre (fl. 1427)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Jacob de Gavia (fl. 1395)
Jafudà Bonsenyor Descortal (fl. 1371 – 1373)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume d' Agramont (m. 1349)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume de Tresserres (fl. s. XIV-2)
Jaume (fl. 1437)
Jaume Morell (fl. 1380)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan Baptista Tolrà (m. 1620)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan de la Geltrú
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Ferrandis (m. 1440)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Miquel (m. 1360)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1428 – 1464)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Lluís Martí (fl. 1456)
Marc Roca (fl. 1396 – 1427)
Margalida (esposa de Pere Xeménez) (fl. 1377)
Margarida de Tornerons (fl. 1401)
Mateu de Suria (fl. 1302 – 1321)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Metge (fl. 1348 – 1369)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Mossé Falcó (fl. s. XIV-2)
Nadal Llambrí (fl. 1376 – 1401)
Na Llobeta (fl. 1417 – 1418)
Narcís Banyils (fl. 1391)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís de Casanoves (fl. 1391)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Nicolau Amigó (fl. 1367)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Pere (m. 1506)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Pal·ladi Serradell (fl. 1405 – 1411)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere ça Font (fl. 1356)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Company (m. 1428)
Pere de la Geltrú (fl. 1323 – 1324)
Pere d' Isovals (fl. 1355 – 1384)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Lacera (m. 1440)
Pere Miquel (fl. 1327 – 1351)
Pere Peoner (fl. 1379)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Ritxard (fl. 1329 – 1363)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Terrassa (fl. 2 agost 1367 – 17 octubre 1396)
Perla (esposa de Jafudà Gallipapa) (fl. 1380)
Perpinyà Blan (30 abril 1381 – 31 desembre 1382)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon Botí (Barcelona)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Reginó (fl. 1388)
Roger [mestre] (m. 1318)
Salomó Atzai (fl. 1380)
Salomó Isaac (fl. 1393 – 1406)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Sança Canes (m. 1385)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Simona Ritxarda (fl. 1380)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1391)
Vicenç Bonanat (fl. 1364 – 1394)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)
Vicenç Fortsalsa (fl. 1394)
Vidal Abnazaia (fl. 1401)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1396)