Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc401 (18 / maig / 2021)

Territori: València (regne)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-18
Citat als documents:
Alcoi - AMAL - Cort del justícia – II-1 (217), p. 363 – Penyora, Notarial – 30 maig 1330
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència, Reial – 20 gener 1275
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 511, ff. 45r-v – Lletra – 27 novembre 1330
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 77r. – Lletra – 17 desembre 1332
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 82r. – Lletra – 6 gener 1333
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament, Reial – 14 juliol 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1740, f. 52r – Llicència, Reial – 6 febrer 1374
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - BC - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r – Inventari, Notarial – 25 agost 1429
Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423
Barcelona - BC - Manuscrits – 235, ff. 1r-23r – Inventari, Notarial – 30 juny 1423
Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – Inventari, Notarial – 30 setembre 1450
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. d'Antoni Toscà – Testament, Notarial – 25 gener 1455
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – Procura, Notarial – 8 abril 1434
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23181, s. f. – Procura, Notarial – 11 juny 1410
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23183, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 14 agost 1409
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23184, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 15 abril 1413
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Notarial – 25 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Àpoca, Notarial – 31 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 7 març 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 26 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca, Procura, Notarial – 14 març 1414
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta, Ordinació, Municipal – 23 març 1436
València - ARV - Justícies de València – Justícia civil, vol. 912, mà 13, f. 19r – Censal/violari, Rendició de comptes, Notarial – 1447
València - ARV - Registres notarials – vol. 1539, ff. 14v-18v – Inventari, Notarial – 24 gener 1439
Persones documentades al territori:
ʿAbdallāh al-Monestet (fl. 1374)
Abrafim Abenxoha (fl. 1343 – 1365)
Alfons Martí (fl. 1310)
Andreu (fl. 1310)
Antoni de Vilaspinosa (fl. 1364 – 1380)
Antoni Ferrer (fl. 1371)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Bartomeu de Garleny (fl. 1281)
Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462)
Bartomeu Safont (fl. 1293 – 1327)
Beatriu de Lloria (c. 1275 – 1334)
Berenguer Eimeric (fl. 1283)
Bernat Domènec (fl. 1400)
Bernat Faberzà (fl. 1364 – 1385)
Bernat Fontanils (fl. s. XV-1)
Bernat Martí (fl. 1311)
Bernat Minguet (fl. 1345 – 1393)
Bonafilla (esposa de Samuel Najarí) (fl. 1407)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat de Bellpuig (fl. 1404)
Bonanat Vernet (fl. 1356)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Domingo Pi (fl. 1436)
Domingo Torreçella (fl. 1311)
Espanya Sisternes (m. 1356)
Façan Abenxoa (fl. 1364 – 1373)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Ferrer de Cotlliure (fl. 1276 – 1280)
Ferrer Moragues / Sarriera (fl. 1323)
Francesca (esposa de Bonanat de Berga) (fl. 1333 – 1369)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Francesc Conill (fl. 1371)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Garcia (fl. 1311)
Guillem de Barberà (fl. 1311)
Guillem (fl. 1310)
Guillemona (fl. 1405)
Guillem Saselva (fl. 1341 – 1344)
Jaume Ermengol (fl. 1404)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume (fl. 1310)
Jaume Guerau (fl. 1410 – 1436)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Amell (fl. s. XIII ex. - XIV in.)
Joan del Mas (fl. 1394)
Joan de Prades (fl. 1419 – 1447)
Joan de Salamanca (fl. 1436)
Joan Ferragut (s. XV-1)
Joan Forner (fl. 1393)
Joan Noguera (fl. 1398 – 1456)
Joan Rabassa (fl. 1394)
Joan Ripoll (fl. 1414)
Juan de Leitago (fl. 1436 – 1442)
Jucef Cabrit (fl. 1382)
Julià Eres (m. 1410)
Llorenç Ballester (fl. 1436)
Lluís Alcanyís (c. 1440 – 1506)
Manuel de Vilafranca (fl. 1400 – 1407)
Marc Palàcio (fl. 1436)
Martí de Calça-roja (fl. 1304 – 1338)
Miquel Ballester (fl. 1434)
Miquel Climent (fl. s. XV-1)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Gil (fl. 1391 – 1393)
Miquel Sellers (fl. 1436)
Mossé Pompoller (fl. 1404)
Nicolau Martí (m. 1439)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Pelegrina (esposa de Martí Navarro) (fl. 1436)
Pere Alcanyís (m. 1479)
Pere Alfonso (fl. s. XV-1)
Pere Dalmau (fl. 1330)
Pere de Vilanova (fl. 1284)
Pere Ros d'Ursins (fl. 1343 – 1367)
Ramona (esposa de Ferran Deulofeu) (fl. 1393)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon de Palnella (fl. 1400)
Ramon Faberzà (fl. 1322 – 1343)
Samuel Afri (fl. 1398)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)