Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc401 (26 / octubre / 2020)

Territori: València (regne)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-18
Citat als documents:
Alcoi - AMAL - Cort del justícia – II-1 (217), p. 363 – Penyora; Notarial – 30 maig 1330
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència; Reial – 20 gener 1275
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament; Reial – 14 juliol 1340
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 juliol 1479
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – Procura; Notarial – 8 abril 1434
València - ACV - Protocols i notals – Prot. de Jaume Monfort, 3656, s. f. – Àpoca; Compravenda; Notarial – 27 agost 1410
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta; Ordinació; Municipal – 23 març 1436
Persones documentades al territori:
Abrafim Abenxoha (fl. 1343 – 1365)
Antoni de Vilaspinosa (fl. 1364 – 1380)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462)
Beatriu de Lloria (c. 1275 – 1334)
Bernat Faberzà (fl. 1364 – 1385)
Bernat Fontanils (fl. s. XV-1)
Bernat Minguet (fl. 1345 – 1393)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat Vernet (fl. 1356)
Ceti (fl. 1367 – 1368)
Domingo Pi (fl. 1436)
Espanya Sisternes (m. 1356)
Façan Abenxoa (fl. 1364 – 1373)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Francesca (esposa de Bonanat de Berga) (fl. 1333 – 1369)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Jaume Guerau (fl. 1410 – 1436)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan de Prades (fl. 1419 – 1447)
Joan de Salamanca (fl. 1436)
Joan Ferragut (s. XV-1)
Joan Noguera (fl. 1398 – 1456)
Juan de Leitago (fl. 1436 – 1442)
Julià Eres (m. 1410)
Llorenç Ballester (fl. 1436)
Marc Palàcio (fl. 1436)
Miquel Ballester (fl. 1434)
Miquel Climent (fl. s. XV-1)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Sellers (fl. 1436)
Pere Alfonso (fl. s. XV-1)
Pere Dalmau (fl. 1330)
Pere Ros d'Ursins (fl. 1343 – 1367)
Ramon Faberzà (fl. 1322 – 1343)