Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc401 (24 / juliol / 2021)

Territori: València (regne)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-18
Citat als documents:
Alcoi - AMAL - Cort del justícia – II-1 (217), p. 363 – Penyora, Notarial – 30 maig 1330
Alzira - AMA - Llibres dels Actes dels Jurats e Consell – vol. 3/48, f. 36 – Acta, Municipal – 15 juny 1457
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència, Reial – 20 gener 1275
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 511, ff. 45r-v – Lletra – 27 novembre 1330
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 77r. – Lletra – 17 desembre 1332
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 82r. – Lletra – 6 gener 1333
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament, Reial – 14 juliol 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1740, f. 52r – Llicència, Reial – 6 febrer 1374
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - BC - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r – Inventari, Notarial – 25 agost 1429
Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423
Barcelona - BC - Manuscrits – 235, ff. 1r-23r – Inventari, Notarial – 30 juny 1423
Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – Inventari, Notarial – 30 setembre 1450
Elx - AME – Cabildo, 2 – Proposició, Contracte, Municipal – 18 desembre 1401
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. d'Antoni Toscà – Testament, Notarial – 25 gener 1455
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – Procura, Notarial – 8 abril 1434
València - ACCV - Protocols notarials – Andreu Polgar, vol. 23204, s.f. – Inventari, Notarial – 24 maig 1440
València - ACCV - Protocols notarials – Pere Andreu, vol. 6332, s.f. – Inventari, Notarial – 27 juny 1427
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 11135, s.f. – Inventari, Notarial – 22 maig 1508
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23181, s. f. – Procura, Notarial – 11 juny 1410
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23183, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 14 agost 1409
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23184, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 15 abril 1413
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Notarial – 25 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Àpoca, Notarial – 31 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 7 març 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 26 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca, Procura, Notarial – 14 març 1414
València - ACV - Protocols i notals – vol. 71, s.f. – Censal/violari, Notarial – 6 setembre 1399
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-24, f. 245 – Acta, Ordinació, Municipal – 30 maig 1410
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, f. 21 – Acta, Vària, Municipal – 13 agost 1435
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, f. 185 – Ordinació, Censal/violari, Municipal – 11 març 1437
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta, Ordinació, Municipal – 23 març 1436
València - ARV - Clero – vol. 1780 (Convent de Sant Domènec), f. 307r – Cessió, Eclesiàstic – 29 març 1542
València - ARV - Justícies de València – Justícia civil, vol. 912, mà 13, f. 19r – Censal/violari, Rendició de comptes, Notarial – 1447
València - ARV - Registres notarials – vol. 1539, ff. 14v-18v – Inventari, Notarial – 24 gener 1439
Persones documentades al territori:
Abdalà (fl. 1460)
ʿAbdallāh al-Monestet (fl. 1374)
Abrafim Abenxoha (fl. 1343 – 1365)
Airó, vídua de Guillem Picó (fl. València)
alcaidessa de Paterna (fl. 1398)
Aldonça Eimeric (fl. 1494)
Alfons Ferrando (fl. 1468)
Alfons Martí (fl. 1310)
Alfonso de Déus (fl. 1438)
Alfonso de Segovia (fl. 1468)
Andreu Barceló (fl. 1399)
Andreu Benfa (fl. 1468)
Andreu (fl. 1310)
Andreu Vives (fl. 1453)
Àngela (esposa de Tomàs de Calatrava) (fl. 1506)
Antoni d' Alagó (fl. 1404)
Antoni de Vilaspinosa (fl. 1364 – 1380)
Antoni Ferrer (fl. 1371)
Antoni Miracle (fl. 1464)
Antoni Narbonés (fl. 1428)
Antoni Negre (fl. 1453)
Antoni Peris (fl. 1464)
Antoni Prats (fl. 1414)
Antoni Riera (fl. 1399)
Antoni Roig (fl. 1633)
Aparici Espert (1368)
Arnau Colomer (fl. 1368)
Arnau de Peralta (fl. 1409)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Ferragut (fl. 1414)
Arnau Gilis (fl. 1406)
Barcelona (esposa de Francesc Soler) (fl. 1453)
Bartomeu Ametla (fl. 1381)
Bartomeu Castellar (fl. 1399)
Bartomeu de Garleny (fl. 1281)
Bartomeu Domingo (fl. 1428)
Bartomeu Guardiola (fl. 1454)
Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462)
Bartomeu Martí (fl. 1415 – 1417)
Bartomeu Palacià (fl. 1415)
Bartomeu Ros d'Ursins (fl. 1381)
Bartomeu Safont (fl. 1293 – 1327)
Bartomeu Sestor (fl. 1468)
Beatriu de Lloria (c. 1275 – 1334)
Beatriu (filla de Francesc Fraga) (fl. 1494)
Benet Ortí (fl. 1399)
Benet Tomia (fl. 1487)
Benvinguda (fl. 1325)
Berenguer Andreu (fl. 1399)
Berenguer Borràs (fl. 1409)
Berenguer d' Alçamora (fl. 1401)
Berenguer de Gostemps (fl. 1399 – 1414)
Berenguer des Far (fl. 1310)
Berenguer Eimeric (fl. 1283)
Berenguer Martorell (fl. 1399)
Berenguer Ribes (fl. 1399)
Berenguer Sala (fl. 1454)
Berenguer Vicent (fl. 1404)
Bernardí Pujol (fl. 1311)
Bernat Cerdà (fl. 1381)
Bernat Cursà (fl. 1428)
Bernat d' Artesa (fl. 1404)
Bernat d' Oluja (fl. 1453)
Bernat Domènec (fl. 1400)
Bernat Faberzà (fl. 1364 – 1385)
Bernat Fontanils (fl. s. XV-1)
Bernat Guillem (fl. 1404)
Bernat Joan (fl. 1464)
Bernat Jofre (fl. 1324)
Bernat Maig (fl. 1453)
Bernat Martí (fl. 1311)
Bernat Mas (fl. 1473)
Bernat Minguet (fl. 1345 – 1393)
Bernat Picó (fl. 1404)
Bernat Santmartí (fl. 1381)
Bernat Tamarit (m. 1428)
Bernat Vives (m. 1453)
Bonafilla (esposa de Samuel Najarí) (fl. 1407)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat de Bellpuig (fl. 1404)
Bonanat Peris (fl. 1404)
Bonanat Vernet (fl. 1356)
Çaat Zeyt (fl. 1438)
Caterina Corrals (fl. 1477)
Caterina (esposa de Francesc Tamarit) (fl. 1428)
Caterina (fl. 1452)
Caterina, vídua de Gonçal Peris (fl. 1404)
Caterina (vídua de Pere Figuerola) (fl. 1399)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Clara (esposa de Pere Torres) (fl. 1453)
Damiata de Blanes (fl. 1506)
D. de Vallporcar (fl. 1406)
Domingo, de Navarrete (fl. 1427)
Domingo Olzina (fl. 1381)
Domingo Pi (fl. 1436)
Domingo Sabater (fl. 1468)
Domingo Torreçella (fl. 1311)
Elionor de Requesens (fl. 1542)
Espanya Sisternes (m. 1356)
Esperança (filla de Jaume Pina) (fl. 1453)
Esteve Ribes (fl. 1453)
Façan Abenxoa (fl. 1364 – 1373)
Façan Abenxoha (m. 1324)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Ferrer de Cotlliure (fl. 1276 – 1280)
Ferrer Moragues / Sarriera (fl. 1323)
Francesc Adarín (fl. 1464)
Francesca (esposa de Bonanat de Berga) (fl. 1333 – 1369)
Francesc Aznar (fl. 1468)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Francesc Castelló (fl. 1401)
Francesc Comes (fl. 1464)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc de Clapers (fl. 1324)
Francesc Fraga (1494)
Francesc Gilabert de Centelles, comte d'Oliva (fl. 1464)
Francesc Gilabert de Centelles Riu-sec i Fernández de Heredia (fl. 1464)
Francesc Marc (1401)
Francesc Rubert (fl. 1464)
Francesc Serra (1404)
Francesc Soler (fl. 1453)
Francesc Tamarit (fl. 1428)
Francesc Torres (fl. 1455)
Francesc Vidal (fl. 1454)
Gabriel del Mas (fl. 1468)
Gabriel Descortell (fl. 1399 – 1414)
Gabriel Ferrandes (fl. 1404)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Just (fl. 1453)
Galceran de Borja (fl. 1494)
Galceran de Jorba (fl. 1416)
Garcia (fl. 1311)
Gil Aznar (fl. 1368)
Gil Ramírez (fl. 1399)
Gonçal Peris (fl. 1404)
Guerau Iborra (fl. 1529)
Guillem Caldes (fl. 1404)
Guillem de Barberà (fl. 1311)
Guillem de Torres (fl. 1404)
Guillem de Vallferosa (fl. 1311)
Guillem Espert (fl. 1368)
Guillem Esteve (fl. 1404)
Guillem Estrany (fl. 1488)
Guillem Ferriz (Ferrís) (fl. 1529)
Guillem (fl. 1310)
Guillem Gilabert (m. 1542)
Guillem Gostanç (fl. 1464)
Guillem Metge (fl. 1399)
Guillem Miravet (fl. 1401)
Guillem Morera (fl. 1322)
Guillemona (fl. 1405)
Guillem Picó (fl. 1404)
Guillem Restany (fl. 1312)
Guillem Saselva (fl. 1341 – 1344)
Guillem Vallfarosa (fl. 1381)
Homahan (fl. 1324)
Isaac Perfet (fl. 1394)
Isabel (esposa de Gabriel Descortell) (fl. València)
Isabel (esposa de Jaume Peres) (fl. 1464)
Isabel, esposa de Joan de Morella (fl. 1404)
Isabel (vídua de Jaume Pina) (fl. 1453)
Isabel (vídua de Pere Soler) (fl. 1542)
Isabel (vídua de Ramon de Peralada) (fl. 1464)
Jacomina de Canyelles (fl. 1323)
Jaume Amalric (fl. 1404)
Jaume Barceló (fl. 1450)
Jaume Clariana (fl. 1325)
Jaume d' Anguer (fl. 1429)
Jaume de Calataiud (fl. 1311)
Jaume de Montblanc (fl. 1399)
Jaume de Perpinyà (fl. 1464)
Jaume de València (fl. 1394)
Jaume Ermengol (fl. 1404)
Jaume Esteve (fl. 1452)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume (fl. 1310)
Jaume Fuster (fl. 1404)
Jaume Gay (fl. 1421)
Jaume Guerau (fl. 1410 – 1436)
Jaume Honorat Roig (fl. 1468)
Jaume Jofre (fl. 1450)
Jaume Pàmies (fl. 1404)
Jaume Peres (fl. 1464)
Jaume Pina (1453)
Jaume Saragossà (fl. 1448)
Jaumeta, esposa de Alfons Ferrando (fl. 1468)
Jaume Trancador (fl. 1468)
Jaume Trullols (fl. 1468)
Jaume Vila (fl. 1468)
Joana Gavarda (fl. 1399)
Joan Albaredes (fl. 1454)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Amell (fl. 1306 – 1324)
Joan Barceló (fl. 1468)
Joan Benfa (fl. 1468)
Joan Bonshoms (fl. 1404)
Joan Cardona (fl. 1542)
Joan d' Alzamora (fl. 1404)
Joan del Mas (fl. 1394)
Joan del Mas (fl. 1464)
Joan de Prades (fl. 1419 – 1447)
Joan de Pròixida (fl. 1464)
Joan de Salamanca (fl. 1436)
Joan de Salamanca (fl. 1542)
Joan de Santfeliu (fl. 1404)
Joan de Segura (fl. 1468)
Joan de Tous (fl. 1494)
Joan d' Ordàs (fl. 1399)
Joan Eiximenes (fl. 1440)
Joaneta (fl. 1398)
Joan Fenollosa (fl. 1399)
Joan Ferragut (s. XV-1)
Joan Ferrando (fl. 1404)
Joan Ferrer (fl. 1414)
Joan Forner (fl. 1393)
Joan Fuster (fl. 1404)
Joan Gil (fl. 1442)
Joan Girat (fl. 1453)
Joan Gostemps (fl. 1414)
Joan Loni (fl. 1428)
Joan Martí (fl. 1429)
Joan Martí (fl. 1454)
Joan Morellà (fl. 1404)
Joan Navarro (fl. 1440)
Joan Noguera (fl. 1398 – 1456)
Joan Prats (fl. 1414)
Joan Rabassa (fl. 1394)
Joan Rafael (fl. 1393)
Joan Ripoll (fl. 1414)
Joan Rubau (fl. 1404)
Joan Sánxez (fl. 1404)
Joan Servent (fl. 1464)
Joan Vallseguer (fl. 1453)
Jordi Alaçà (fl. 1428)
Juan de Leitago (fl. 1436 – 1442)
Jucef Cabrit (fl. 1382)
Jucef Tauell (fl. 1324)
Julià Eres (m. 1410)
Lleonard Maça (fl. 1414)
Llidó (fl. 1442)
Llorenç Ballester (fl. 1436)
Llorenç Martínez (fl. 1490)
Lluís Alcanyís (c. 1440 – 1506)
Lluís Gassó (fl. 1428)
Lluís Jordà (fl. 1414)
Lluís Planell (fl. 1453)
Mahomat Gimi (fl. 1458)
Manuel de Vilafranca (fl. 1393 – 1407)
Manuel Salvador (fl. 1393)
Marc Casals (fl. 1468)
Marc Mateu (fl. 1490)
Marc Palàcio (fl. 1436)
Martí de Calça-roja (fl. 1304 – 1338)
Martí de Surriaga (fl. 1468)
Martí Falcó (fl. 1468)
Martí Marquès (fl. 1506)
Martí Miquel (fl. 1440)
Mateu Narbonés (fl. 1404)
Melcior Garcia (fl. 1542)
Miquel Arbúcies (fl. 1404)
Miquel Ballester (fl. 1434)
Miquel Climent (fl. s. XV-1)
Miquel d' Eivissa (fl. 1464)
Miquel de Miracle (fl. 1404)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Egual (fl. 1454)
Miquel Garí (fl. 1381)
Miquel Gil (fl. 1391 – 1393)
Miquel Gombau (fl. 1529)
Miquel Just (fl. 1428)
Miquel Pineda (fl. 1468)
Miquel Sabater, el jove (fl. 1508)
Miquel Sabater, el major (1508)
Miquel Sellers (fl. 1436)
Morzen Angeli (fl. 1324)
Mossé Pompoller (fl. 1404)
Nadal (fl. 1415)
Nicolau Filac (fl. 1453)
Nicolau Foios (fl. 1542)
Nicolau Foix (fl. 1540)
Nicolau Martí (m. 1439)
Nicolau Palacià (fl. 1410 – 1423)
Nicolau Santafé (fl. 1407)
Nicolau Serra (fl. 1399)
Nicolau Talaiero (fl. 1325)
Omar Tauell (fl. 1324)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Pasqual Levana (fl. 1453)
Pasqual Matoses (fl. 1428)
Pau Conesa (fl. 1468)
Pau (fl. 1324)
Pau Rosell (fl. 1468)
Pelegrina (esposa de Martí Navarro) (fl. 1436)
Pere Alcanyís (m. 1479)
Pere Alfarba (fl. 1444)
Pere Alfonso (fl. s. XV-1)
Pere Amorós (fl. València)
Pere Bonmacip (fl. 1325)
Pere Centelles (fl. 1399)
Pere Comes (fl. 1381)
Pere Comes (fl. 1399)
Pere Dalmau (fl. 1330)
Pere de Lieja (fl. 1457)
Pere de Segarra (fl. 1420)
Pere Desplà (fl. 1399)
Pere d' Esplugues (fl. 1324)
Pere de Vilanova (fl. 1284)
Pere Escuder (fl. 1440)
Pere Feliu (fl. 1454)
Pere garcia (fl. 1435)
Pere Gilabert (fl. 1542)
Pere Marc (m. 1428)
Pere Mas (fl. 1506)
Pere Mir (fl. 1404)
Pere Nomdedéu (fl. 1478)
Pere Palau (fl. 1427)
Pere Pelegrí (fl. 1399)
Pere Pintor (fl. 1488)
Pere Poc (fl. 1381)
Pere Puget (fl. 1454)
Pere Raudor (fl. 1506)
Pere Romeu (fl. 1452)
Pere Ros d'Ursins (fl. 1343 – 1367)
Pere Santes (fl. 1488)
Pere Soler (fl. 1408)
Pere Soler (fl. 1529)
Pere Soler (m. 1542)
Pere Torà (fl. 1454)
Pere Vicent (fl. 1473)
Pericó d' Esplugues (fl. 1324)
Pericó Seró (fl. 1324)
Pero Martines (fl. 1307)
Peronella, filla de Pere Ros d'Orsins (fl. 1381)
Perot Peres (fl. 1542)
Ponç (fl. 1542)
Ràdio (fl. 1415)
Ramona (esposa de Ferran Deulofeu) (fl. 1393)
Ramon Amalric (1404)
Ramon Blanc (fl. 1404)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon de Palnella (fl. 1400)
Ramon de Peralada (fl. 1464)
Ramon de Riu-sec (fl. 1464)
Ramon de Vilanova (fl. 1404)
Ramon Faberzà (fl. 1322 – 1343)
Ramon Montanyana (fl. 1453)
Salomó Abominexel (fl. 1311)
Salvador Mezquita (fl. 1458)
Samuel Afri (fl. 1398 – 1400)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Sança de Usurla (fl. 1468)
Sanç Enyequez Navarro (1440)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Saureta, esposa de Guillem de Torres (fl. 1404)
Segarra (fl. 1420)
Sibl·la (vídua de Bernat Vives) (fl. 1453)
Tomàs de Calatrava (fl. 1506)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Úrsula (esposa de Martí Marquès) (fl. 1506)
Úrsula Sabater (fl. 1508)
Úrsula (vídua de Miquel Sabater, el jove) (fl. 1508)
Vicent Amalric (fl. 1404)
Vicent Calcena (fl. 1506)
Vicent de Castre (fl. 1414)
Vicent Desgraus (fl. 1450)
Vicent Queralt (fl. 1399)
Vicent Soler (fl. 1399)