Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

loc401 (28 / setembre / 2022)

Territori: València (regne)

Creació de la fitxa: 2020-08-18
Darrera modificació: 2020-08-18
Citat als documents:
Alcoi - AMAL - Cort del justícia – II-1 (217), p. 363 – Penyora, Notarial – 30 maig 1330
Alzira - AMA - Llibres dels Actes dels Jurats e Consell – vol. 3/48, f. 36 – Acta, Municipal – 15 juny 1457
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència, Reial – 20 gener 1275
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 38, f. 36v – Ordre de pagament, Reial – 17 setembre 1276
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 42, f. 132r – Manament, Reial – 26 agost 1279
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 46, f. 12r – Ordre de pagament, Reial – 29 juny 1279
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 46, f. 33r – Ordre de pagament, Reial – 21 març 1280
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 511, ff. 45r-v – Lletra – 27 novembre 1330
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 77r. – Lletra – 17 desembre 1332
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 82r. – Lletra – 6 gener 1333
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 131v-132r – Manament, Reial – 14 juliol 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1086, f. 164rv – Credencial, Reial – 4 maig 1372
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1740, f. 52r – Llicència, Reial – 6 febrer 1374
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 397, f. 118v – Tresoreria, Reial – març 1395
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - BC - Manuscrits – 229, ff. 19r-38r – Inventari, Notarial – 25 agost 1429
Barcelona - BC - Manuscrits – 233, ff. 1r-130r – Inventari, Notarial – 1423
Barcelona - BC - Manuscrits – 235, ff. 1r-23r – Inventari, Notarial – 30 juny 1423
Catí (Alt Maestrat) - APCatí - Protocols notarials – inv. anònim (plec solt) – Inventari, Notarial – 30 setembre 1450
Elx - AME – Cabildo, 2 – Proposició, Contracte, Municipal – 18 desembre 1401
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. d'Antoni Toscà – Testament, Notarial – 25 gener 1455
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – Procura, Notarial – 8 abril 1434
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 11135, s.f. – Inventari, Notarial – 22 maig 1508
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23181, s. f. – Procura, Notarial – 11 juny 1410
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23183, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 14 agost 1409
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23184, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 15 abril 1413
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Notarial – 25 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Àpoca, Notarial – 31 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 7 març 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 26 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca, Procura, Notarial – 14 març 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23204, s. f. – Inventari, Notarial – 24 maig 1440
València - ACV - Protocols i notals – vol. 71, s.f. – Censal/violari, Notarial – 6 setembre 1399
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-24, f. 245 – Acta, Ordinació, Municipal – 30 maig 1410
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, f. 21 – Acta, Vària, Municipal – 13 agost 1435
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, f. 185 – Ordinació, Censal/violari, Municipal – 11 març 1437
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta, Ordinació, Municipal – 23 març 1436
València - ARV - Clero – Vol. 6332, s.f. – Inventari, Notarial – 27 juny 1427
València - ARV - Clero – vol. 1780 (Convent de Sant Domènec), f. 307r – Cessió, Eclesiàstic – 29 març 1542
València - ARV - Justícies de València: Justícia civil – Justícia civil, vol. 912, mà 13, f. 19r – Censal/violari, Rendició de comptes, Notarial – 1447
València - ARV - Registres notarials – vol. 1539, ff. 14v-18v – Inventari, Notarial – 24 gener 1439
València - ARV - Registres notarials – vol. 2426, f. 25r – Testament, Notarial – 29 juliol 1429
Persones documentades al territori:
Abdalà (fl. 1460)
ʿAbdallāh al-Monestet (fl. 1374)
Abrafim Abenxoha (fl. 1343 – 1365)
Abrafim Xupió (fl. 1437)
Abrahim Cuayt àlies Alcàsser (fl. 1431)
Abrahim (fl. 1387)
Airó (vídua de Guillem Picó) (fl. València)
alcaidessa de Paterna (fl. 1398)
Aldonça Eimeric (fl. 1494)
Alfons Ferrando (fl. 1468)
Alfons Martí (fl. 1310)
Alfons Morera (fl. 1411 – 1429)
Alfonso Blasco (fl. 1454)
Alfonso de Déus (fl. 1438)
Alfonso de Segovia (fl. 1468)
Alfonso Garcés (fl. 1454)
Alfonso lo Barber (fl. 1454)
Alfons Rodrígeuz (fl. 1411)
Alí (fl. 1323)
Àlvar Llopis (fl. 1429 – 1441)
Andreua (esposa de Macià Mercer) (fl. 1454)
Andreu Ballester (fl. 1430 – 1441)
Andreu Benfa (fl. 1468)
Andreu Busquet (fl. 1454)
Andreu (fl. 1310)
Andreu Garcia (fl. 1435)
Andreu Giner (fl. 1429)
Andreu Guillem (fl. 1406)
Andreu (II) Barceló (fl. 1399 – 1413)
Andreu Vilar (fl. 1446)
Andreu Vives (fl. 1404 – 1437)
Andreu Vives (fl. 1453)
Àngela (esposa de Tomàs de Calatrava) (fl. 1506)
Antoneta (muller d'Antoni Biuloví) (fl. 1454)
Antoni Adzuara (fl. 1456)
Antoni Ametller (fl. 1412 – 1421)
Antoni Bisbal (fl. 1441)
Antoni Biuloví (1456)
Antoni Caro (fl. 1430)
Antoni d' Alagó (fl. 1404)
Antoni d' Alta-riba (fl. s. XV-1)
Antoni d' Anyó (fl. 1429)
Antoni de Bases (fl. 1446)
Antoni de Viana (fl. 1411)
Antoni de Vilaspinosa (fl. 1364 – 1380)
Antoni Domènec (fl. 1414)
Antonieta (esposa de Jaume de Bas) (fl. 1441)
Antoni Ferrer (fl. 1371 – 1429)
Antoni Font (fl. 1429)
Antoni Gascó (fl. 1441)
Antoni Goda (fl. 1403)
Antoni Gras (fl. 1412)
Antoni Linyerola (fl. 1441)
Antoni Martí (fl. 1407)
Antoni Micó (fl. 1411)
Antoni Miracle (fl. 1464)
Antoni Narbonés (fl. 1428)
Antoni Negre (fl. 1441 – 1453)
Antoni Pàmies (fl. 1419 – 1430)
Antoni Peralada (fl. 1431)
Antoni Pere (fl. 1431)
Antoni Perelada (fl. 1431)
Antoni Peris (fl. 1464)
Antoni Ponç (fl. 1429)
Antoni Ponç (fl. 1429 – 1431)
Antoni Prats (fl. 1414)
Antoni Riera (fl. 1399)
Antoni Roig (fl. 1633)
Antoni Roure (fl. 1441)
Antoni Salzadell (fl. 1407)
Antoni Sanç (fl. 1456)
Antoni Soler (fl. 1411 – 1442)
Antoni Sols (fl. 1402)
Antoni Vic (fl. 1464)
Aparici Cardona (fl. 1419)
Aparici Espert (1368)
Aparici Rovira (fl. 1411 – 1413)
Arnau Bertran (fl. 1431)
Arnau Colomer (fl. 1368)
Arnau de Peralta (fl. 1409)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Ferragut (fl. 1414)
Arnau Gilis (fl. 1406)
Arnau Joan (fl. 1431)
Arnau Paoner (fl. 1419)
Arnau Ribes (fl. 1454)
Arnau Sanç (fl. 1411)
Arnau Tries (fl. 1419)
Axa (esclava de Bartomeu Anyó) (fl. 1441)
Azmet Cabançó (fl. 1431)
Bàrbara (esposa d'Antoni Ametller) (m. 1412)
Barcelona (esposa de Francesc Soler) (fl. 1453)
Bartomeua (esposa de Bartomeu Vilar) (fl. 1331)
Bartomeu Ametla (fl. 1381)
Bartomeu Anyó (fl. 1406 – 1441)
Bartomeu Avenella (fl. s. XV-1)
Bartomeu Bataller (fl. 1429)
Bartomeu Borràs (fl. 1441)
Bartomeu Cabrera (fl. 1464)
Bartomeu Castellar (fl. 1399)
Bartomeu Citjar (fl. 1435)
Bartomeu Coscolla (1429)
Bartomeu de Garleny (fl. 1281)
Bartomeu Domingo (fl. 1428)
Bartomeu Dominguez (fl. 1407)
Bartomeu Garcia Torrabanyes (fl. 1456)
Bartomeu Gili (fl. 1440)
Bartomeu Guardiola (fl. 1454)
Bartomeu Lot (fl. 1429)
Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462)
Bartomeu Martí (fl. 1411 – 1417)
Bartomeu Martí (fl. 1438)
Bartomeu Masó (fl. 1412)
Bartomeu Miracle (fl. 1404)
Bartomeu Palacià (fl. 1415)
Bartomeu Peris (fl. 1441)
Bartomeu Queralt (fl. s. XV-1)
Bartomeu Ros d'Ursins (fl. 1354 – 1377)
Bartomeu Ros (fl. 1447)
Bartomeu Safont (fl. 1293 – 1327)
Bartomeu Samel (fl. 1406)
Bartomeu Segarra (fl. 1429)
Bartomeu Sestor (fl. 1468)
Bartomeu Terrades (fl. 1408)
Bartomeu Valls (fl. 1459)
Bartomeu Veia (fl. 1411)
Bartomeu Vilar (fl. 1431)
Beatriu de Lloria (c. 1275 – 1334)
Beatriu (esposa de Joan de Vilarasa) (fl. 1404)
Beatriu (filla de Francesc Fraga) (fl. 1494)
Benet Ortí (fl. 1399)
Benet Tomia (fl. 1487)
Benvinguda (esposa de Juliàs Eres) (fl. 1431)
Benvinguda (fl. 1325)
Berenguer Agell (fl. 1430)
Berenguer Andreu (fl. 1399)
Berenguer Boix (fl. 1419)
Berenguer Borràs (fl. 1409)
Berenguer d' Alçamora (fl. 1401)
Berenguer de Gostemps (fl. 1399 – 1414)
Berenguer des Far (fl. 1310)
Berenguer Eimeric (fl. 1274 – ante 1283)
Berenguer Eimeric (s. XIII – c. 1356)
Berenguer Martorell (fl. 1399)
Berenguer Plana (fl. 1402)
Berenguer Ribes (fl. 1399)
Berenguer Sala (fl. 1454)
Berenguer Talens (fl. 1438)
Berenguer Vicent (fl. 1404)
Bernarda (esposa d'Andreu Vives) (fl. 1411)
Bernarda (esposa d'Andreu Vives, metge) (fl. 1404 – 1437)
Bernardí Pujol (fl. 1311)
Bernardona (esposa de Salvador de Pont) (fl. 1419)
Bernat Antolí (m. 1413)
Bernat Ballester (fl. 1441)
Bernat Bataller (fl. 1411)
Bernat Batlle (fl. 1431)
Bernat Bru (fl. 1430)
Bernat Calbo (fl. 1414)
Bernat Calderer (1421)
Bernat Carbonell (fl. 1411 – 1413)
Bernat Cerdà (fl. 1381)
Bernat Colom (fl. 1411)
Bernat Cursà (fl. 1428)
Bernat d' Artesa (fl. 1404)
Bernat de Fonts (fl. 1441)
Bernat de Luna (fl. 1402)
Bernat de Rafels (fl. 1441)
Bernat de Sarrià (fl. 1325)
Bernat de Thous (fl. 1308)
Bernat d' Oluja (fl. 1453)
Bernat Durà (fl. 1429)
Bernat Faberzà (fl. 1364 – 1385)
Bernat Feliu (fl. 1419)
Bernat Ferrer (fl. 1454)
Bernat Fontanils (fl. s. XV-1)
Bernat Fulleda (fl. 1401 – 1438)
Bernat Full (fl. 1407)
Bernat Goçalbo (fl. 1406)
Bernat Guillem (fl. 1404)
Bernat Guinda (fl. 1419)
Bernat (II) Joan (fl. 1423 – 1464)
Bernat (I) Joan (1430)
Bernat Jermà (fl. 1429)
Bernat Jofre (fl. 1324)
Bernat Maig (fl. 1453)
Bernat Martí (fl. 1311)
Bernat Martí (fl. 1407)
Bernat Mas (fl. 1473)
Bernat Masó (m. 1412)
Bernat Mercader (fl. 1431)
Bernat Minguet (fl. 1345 – 1393)
Bernat Muntaner (fl. 1419)
Bernat Noguera (fl. 1413)
Bernat Oliver (1431 – 1446)
Bernat Peris (fl. 1401)
Bernat Picó (fl. 1404)
Bernat Planelles (fl. 1325)
Bernat Polo (fl. 1413)
Bernat Quintana (fl. 1411)
Bernat Riera (fl. 1412 – 1419)
Bernat Roger (fl. 1411)
Bernat Ros (fl. 1406)
Bernat Sabater (fl. 1411)
Bernat Sallit (fl. 1413)
Bernat Samel (fl. 1404)
Bernat Santmartí (fl. 1381)
Bernat Sanxo (fl. 1429)
Bernat Saplana (fl. 1411 – 1413)
Bernat Sauret (fl. 1408)
Bernat Segur (fl. 1441)
Bernat Sicília (fl. 1429)
Bernat Soler (fl. 1411 – 1430)
Bernat Sorell (fl. 1430)
Bernat Tamarit (m. 1428)
Bernat Vela (fl. 1411)
Bernat Vives (fl. 1453)
Blai Campells (fl. 1407)
Blas de Camanyes (fl. 1429)
Bonafilla (esposa de Samuel Najarí) (fl. 1407)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat de Bellpuig (fl. 1404)
Bonanat Ferrer (fl. 1412)
Bonanat Peris (fl. 1404)
Bonanat Vernet (fl. 1356)
Çaat lo Barber (fl. 1431)
Çaat Zeyt (fl. 1438)
Caterina Corrals (fl. 1477)
Caterina (esclava de Macià Martí) (fl. 1413)
Caterina (esposa d'Antoni d'Anyó) (fl. 1429)
Caterina (esposa de Bernat Oliver) (fl. 1431)
Caterina (esposa de Bernat Ros) (fl. 1406)
Caterina (esposa de Ferran Roís) (fl. 1419)
Caterina (esposa de Francesc Tamarit) (fl. 1428)
Caterina (esposa de Joan de Sengueren) (fl. 1441)
Caterina (esposa de Joan Gaià) (fl. 1419)
Caterina (esposa de Lluís d'Ordis) (fl. 1441)
Caterina (esposa de Pasqual de Llimotges) (fl. 1441)
Caterina (filla d'Esteve Ferrerola) (fl. 1421)
Caterina (fl. 1452)
Caterina (vídua de Bernat Oliver) (fl. 1446)
Caterina (vídua de Damià Carbonell) (fl. 1429)
Caterina, vídua de Gonçal Peris (fl. 1404)
Caterina (vídua de Pere Figuerola) (fl. 1399)
Celestina (esposa de Francesc Barceló) (fl. 1412)
Cetí (metgessa) (fl. 1367 – 1368)
Clara (esposa de Francesc Porta) (fl. 1431)
Clara (esposa de Pere Carrasquer) (fl. 1431)
Clara (esposa de Pere Torres) (fl. 1453)
Clara (esposa de Ramon Llopis) (fl. 1419)
Clara (germana de Bernat Oluja) (fl. 1454)
Constança (esposa de Joan Carrasquer) (fl. 1431)
Constança (esposa de Ramon Mir) (fl. 1408)
Constança (esposa de Salvador de la Tonda) (fl. 1430)
Damià Carbonell (m. 1429)
Damiata de Blanes (fl. 1506)
Damiata (esposa de mestre Francesc Martí Gradano) (fl. 1456)
Damiata (filla de Jaume Pàmies) (fl. 1429)
Daniel Climent (fl. 1441)
D. de Vallporcar (fl. 1406)
Dionís Català (fl. 1441)
Dolça (esposa d'Aparici Cardona) (fl. 1419)
Domènec Munyós (fl. 1429)
Domingo Andreu (fl. 1404 – 1441)
Domingo Català (1441)
Domingo Corts (fl. 1402)
Domingo, de Navarrete (fl. 1427)
Domingo Eiximenis (fl. 1431)
Domingo Ferrer (fl. 1412)
Domingo Fortuny (fl. 1431)
Domingo Gradano (1456)
Domingo Jaume (fl. 1441)
Domingo Joan (fl. 1412)
Domingo Llopis (fl. 1437)
Domingo Menor (fl. 1419)
Domingo Miró (fl. 1406 – 1431)
Domingo Olzina (fl. 1381)
Domingo Pi (fl. 1436)
Domingo Ponç (fl. 1441)
Domingo Romeu (fl. 1406)
Domingo Sabater (fl. 1468)
Domingo Torreçella (fl. 1311)
Domingo Vilar (1402)
Domingo Vinyoles (fl. 1414)
Elionor Baró (fl. 1464)
Elionor de Requesens (fl. 1542)
Elionor (esposa de Bartoemu Garcia Torrabanyes) (fl. 1456)
Elionor (filla de Ramon de Facs) (fl. 1464)
Elionor (fl. 1454)
Elvira Roís de Liori (fl. 1421)
Espanya Cisternes (m. 1356)
Esperança (filla d'Andreu Ballester) (fl. 1441)
Esperança (filla de Jaume Pina) (fl. 1453)
Esteve Gironès (fl. 1429)
Esteve Ribes (fl. 1441 – 1453)
Esteve Valença (fl. 1407 – 1413)
Façan Abenxoa (fl. 1364 – 1373)
Façan Abenxoha (m. 1324)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Ferran Garcia (fl. 1411)
Ferran Gonçalvez (fl. 1419)
Ferran Roís (fl. 1419)
Ferrer de Cotlliure (fl. 1276 – 1280)
Ferrer Moragues (fl. 1294 – 1323)
Francesc Adarín (fl. 1464)
Francesca (esposa de Berenguer de Gostemps) (fl. 1431)
Francesca (esposa de Bernat Calderer) (fl. 1421)
Francesca (esposa de Bonanat de Berga) (fl. 1333 – 1369)
Francesca (esposa de Domènec Munyós) (fl. 1429)
Francesca (esposa de Jaume Roig) (fl. 1403)
Francesca (esposa de Joan Corbera) (fl. 1419)
Francesca (esposa de Joan Girbés) (fl. 1431)
Francesca (esposa de Mateu Claramunt) (fl. 1419)
Francesca (esposa de Pere Climent) (fl. 1441)
Francesca (filla d'Arnau Bertran) (fl. 1431)
Francesca (filla de Bartomeu Borràs) (fl. 1441)
Francesca (filla de Joan Bonanç) (fl. 1429)
Francesc Agustí (fl. 1411)
Francesc Alberola (fl. 1437)
Francesc Amalric (fl. 1441)
Francesca (vídua de Francesc Sapenya) (fl. 1413)
Francesc Aznar (fl. 1468)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Francesc Barceló (m. 1412)
Francesc Berenguer (fl. 1431)
Francesc Calderer (fl. 1421)
Francesc Cardona (fl. 1413)
Francesc Castelló (fl. 1401)
Francesc Cerola (fl. 1408)
Francesc Closes (fl. 1404)
Francesc Comes (fl. 1464)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc de Clapers (fl. 1324)
Francesc de les Coves (fl. 1411 – 1430)
Francesc de Monfort (fl. 1401)
Francesc Erau (fl. 1429)
Francesc Espanyol (m. 1411)
Francesc Esteve (fl. 1413)
Francesc Fraga (1494)
Francesc Gençor (fl. 1412)
Francesc Gilabert de Centelles, comte d'Oliva (fl. 1464)
Francesc Gilabert de Centelles Riu-sec i Fernández de Heredia (fl. 1464)
Francesc Gil (fl. 1419)
Francesc Gili (fl. 1404)
Francesc Giner (fl. 1441)
Francesc Marc (1401)
Francesc Martí Gradano (fl. 1456)
Francesc Menaguerra (fl. 1419)
Francesc Miquel (fl. 1406)
Francesc Oliver (fl. 1446)
Francesc Pellicer (fl. 1411)
Francesc Pintor (fl. s. XV-2)
Francesc Porta (fl. 1429 – 1437)
Francesc Real (fl. 1411)
Francesc Ros (fl. 1441)
Francesc Rubert (fl. 1464)
Francesc Sapenya (m. 1413)
Francesc Serra (1404)
Francesc Serra (fl. 1429)
Francesc Soler (fl. 1453)
Francesc Tamarit (fl. 1428)
Francesc Tomàs (fl. 1404)
Francesc Torres (fl. 1429)
Francesc Torres (fl. 1455)
Francesc Vidal (fl. 1454)
Francesc Vilar (fl. 1456)
Gabriel Almudéver (fl. 1429)
Gabriel Barceló (fl. 1437)
Gabriel del Mas (fl. 1468)
Gabriel Descortell (fl. 1399 – 1414)
Gabriel Ferrandis (fl. 1404)
Gabriel Fuster (fl. 1441)
Gabriel Garcia (fl. 1419 – 1458)
Gabriel Jofre (fl. 1429 – 1437)
Gabriel Just (fl. 1453)
Gabriel Tomàs (fl. 1447)
Gabriel Trullols (fl. 1441)
Galceran Castellar (fl. 1438)
Galceran de Borja (fl. 1494)
Galceran de Jorba (fl. 1416)
Galceran Fontanals (fl. 1411)
Garcia Cosida (fl. 1404)
Garcia del Son (fl. 1309)
Garcia (fl. 1311)
Genèsia (vídua de Guillem Garriga) (fl. 1438)
Genís Navarro (fl. 1419)
Gerard Despont (fl. 1419)
Gil Aznar (fl. 1368)
Gil Ramírez (fl. 1399)
Gil Sánchez (fl. 1431)
Ginés Just (fl. 1438)
Gonçalbo Ferrandis (fl. 1413)
Gonçal Llopis (fl. 1419)
Gonçal Llopis (m. 1411)
Gonçal Peris (fl. 1404)
Granollers (fl. 1431)
Guerau de Benviure (fl. 1441)
Guerau de Figuerola (fl. 1406)
Guerau Figuerola (fl. 1406 – 1411)
Guerau Iborra (fl. 1529)
Guillem Balaguer (fl. 1431)
Guillem Berbegal (fl. 1438)
Guillem Caldes (fl. 1404)
Guillem Castelló (fl. 1411)
Guillem Ceriol (fl. 1429)
Guillem Collar (fl. 1419)
Guillem Daudé (fl. 1419)
Guillem de Barberà (fl. 1311)
Guillem de la Torre (fl. 1412)
Guillem de Reig (fl. 1429)
Guillem de Torres (fl. 1404)
Guillem de Vallferosa (fl. 1311)
Guillem de Vidaura (1404)
Guillem Espert (fl. 1368)
Guillem Esteve (fl. 1404 – 1437)
Guillem Estrany (fl. 1488)
Guillem Feliu (fl. 1419)
Guillem Ferrer (fl. 1413 – 1435)
Guillem Ferrer (fl. 1441)
Guillem Ferriz (Ferrís) (fl. 1529)
Guillem (fl. 1310)
Guillem Fuster (1419)
Guillem Garriga (1438)
Guillem Gilabert (m. 1542)
Guillem Goçalbo (fl. 1406)
Guillem Gostanç (fl. 1464)
Guillem Julià (fl. 1311)
Guillem Metge (fl. 1399)
Guillem Miralles (fl. 1419)
Guillem Miravet (fl. 1401)
Guillem Morera (fl. 1322)
Guillemona (esposa de Bartomeu Blasco) (fl. 1419)
Guillemona (esposa de Domingo Vilar) (fl. 1402)
Guillemona (esposa de Miquel Diago) (fl. 1402)
Guillemona (fl. 1405)
Guillem Picó (fl. 1404)
Guillem Porta (fl. 1429)
Guillem Restany (fl. 1312)
Guillem Sallit (fl. 1441)
Guillem Saselva (fl. 1341 – 1344)
Guillem Tolsà (fl. 1354 – 1358)
Guillem Usall (fl. 1404 – 1411)
Guillem Vallfarosa (fl. 1381)
Homahan (fl. 1324)
Hug de Cardona (1405 – 1470)
Hugolí [mestre] (fl. 1268 – 1277)
Huguet Espàrrec (fl. 1441)
Huguet Pere (fl. 1309)
Isaac Perfet (fl. 1391)
Isabel (esposa de Bartomeu Gili) (fl. 1440)
Isabel (esposa de Bernat (I) Joan) (fl. 1430)
Isabel (esposa de Gabriel Descortell) (fl. València)
Isabel (esposa de Jaume Miquel) (fl. 1441)
Isabel (esposa de Jaume Peres) (fl. 1464)
Isabel (esposa de Joan Amorós) (fl. 1454)
Isabel (esposa de Joan de Morella) (fl. 1404)
Isabel (esposa de Joan Noguera) (fl. 1456)
Isabel (esposa de Macià Martí) (fl. 1419)
Isabel (esposa de Miquel Pellicer) (fl. 1431)
Isabel (esposa de Vicent Peris) (fl. 1430)
Isabel (filla de Francesc Amalric) (fl. 1441)
Isabel Pellicer (fl. 1441)
Isabel (vídua de Ferran Garcés) (fl. 1440)
Isabel (vídua de Jaume Pina) (fl. 1453)
Isabel (vídua de Pere Soler) (fl. 1542)
Isabel (vídua de Ramon de Peralada) (fl. 1464)
Jacomina de Canyelles (fl. 1323)
Jafudà Abenvives (fl. 1346)
Jaime Ferrández de Soria (fl. 1437)
Jaume Alberola (fl. 1412)
Jaume Alboreda (fl. 1441)
Jaume Amalric (fl. 1404)
Jaume Arboreda (fl. 1446)
Jaume Barceló (fl. 1450)
Jaume Bernat (fl. 1411)
Jaume Bertran (fl. 1431)
Jaume Clariana (fl. 1325)
Jaume Climent (fl. 1441)
Jaume Crespí (fl. 1454)
Jaume d' Anguer (fl. 1429)
Jaume de Bas (fl. 1441)
Jaume de Calataiud (fl. 1311)
Jaume de Falcs (fl. 1407)
Jaume de les Coves (fl. 1430)
Jaume de Montblanc (fl. 1399)
Jaume de Perpinyà (fl. 1464)
Jaume Ermengol (fl. 1404)
Jaume Esteve (fl. 1441)
Jaume Esteve (fl. 1452)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume (fl. 1310)
Jaume (fl. 1407)
Jaume Foa (fl. 1413)
Jaume Fuster (fl. 1404 – 1441)
Jaume Gay (fl. 1421)
Jaume Guerau (fl. 1410 – 1436)
Jaume Honorat Roig (fl. 1468)
Jaume Jofre (fl. 1419 – 1450)
Jaume Malla (fl. 1402 – 1413)
Jaume Masó (fl. 1412)
Jaume Mateu (fl. 1429)
Jaume Miquel (fl. 1441)
Jaume Olreu (fl. 1408)
Jaume Orriols (fl. 1407)
Jaume Pàmies (I) (fl. 1429)
Jaume Pàmies (II) (fl. 1404 – 1441)
Jaume Pastor (fl. 1408)
Jaume Pere (fl. 1430)
Jaume Peres (fl. 1464)
Jaume Perfeta (fl. 1437)
Jaume Peris (fl. 1431)
Jaume Pina (1453)
Jaume Rialbes (fl. 1431)
Jaume Roca (fl. 1329 – 1330)
Jaume Ros (1407)
Jaume Roures (fl. 1411)
Jaume Saragossà (fl. 1448)
Jaume Soler (fl. 1430)
Jaumeta, esposa de Alfons Ferrando (fl. 1468)
Jaumeta (esposa de Berenguer Boix) (fl. 1419)
Jaumeta (esposa de Pere Solanes) (fl. 1419)
Jaumeta (esposa de Simó Safont) (fl. 1419)
Jaumeta (germana de Jaume Jofre) (fl. 1429)
Jaume Tarassona (fl. 1441)
Jaume Trancador (fl. 1468)
Jaume Trullols (fl. 1408)
Jaume Trullols (fl. 1468)
Jaume Vidal (fl. 1431)
Jaume Vila (fl. 1468)
Jeroni Fuster (fl. 1441)
Joan Adam (fl. 1464)
Joana (esposa d'Antoni Bisbal) (fl. 1441)
Joana (esposa de Bartomeu Bataller) (fl. 1429)
Joana (esposa de Domingo Català) (fl. 1441)
Joana (esposa de Lluís Salat) (fl. 1440)
Joana (filla de Joan Calbo) (fl. 1411)
Joana (filla de Joan Gomis) (fl. 1435)
Joana Gavarda (fl. 1399)
Joana Gil (fl. 1413)
Joan Agost (fl. 1441)
Joan Agustí (1406 – 1431)
Joan Alamany (fl. 1416)
Joan Albaredes (fl. 1454)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Almudéver (fl. 1441)
Joan Amalric (fl. 1421)
Joan Amat (fl. 1441)
Joan Amell (fl. 1306 – 1324)
Joan Amorós (fl. 1454)
Joan Andreu (fl. 1441)
Joan Argent (fl. 1429)
Joan Argent (fl. 1431)
Joan Armenguer (fl. 1419)
Joan Artigues (fl. c. 1401-1450)
Joan Avinent (fl. 1421)
Joan Barberà (fl. 1441)
Joan Barceló (fl. 1468)
Joan Barta (fl. 1431)
Joan Belsa (fl. 1441)
Joan Benanla (fl. 1440)
Joan Beneito (fl. 1408 – 1464)
Joan Benfa (fl. 1468)
Joan Berart (fl. 1431)
Joan Bernat (fl. 1412)
Joan Bonanç (fl. 1406 – 1429)
Joan Bonshoms (fl. 1404)
Joan Bosc (fl. 1430)
Joan Cabirol (fl. 1456)
Joan Calaforra (fl. 1412)
Joan Calbo (fl. 1411)
Joan Camps (fl. 1411 – 1441)
Joan Cardona (fl. 1542)
Joan Carrasquer (fl. 1431)
Joan Castellà (fl. 1441)
Joan Castellar (fl. 1454)
Joan Catançarn (fl. 1429)
Joan Caxet (fl. 1431)
Joan Clavari (fl. 1456)
Joan Climent (fl. 1402)
Joan Corbera (fl. 1419)
Joan d' Abella (fl. 1421)
Joan d' Alzamora (fl. 1404)
Joan de Camarena (fl. 1429 – 1435)
Joan de Canfranc (fl. 1454)
Joan de Galbes (fl. 1431)
Joan de Jaca (fl. 1401 – 1459)
Joan de Liminyana (fl. 1411)
Joan del Mas (fl. 1394)
Joan del Mas (fl. 1464)
Joan de Montsó (fl. 1441)
Joan de Morella (fl. 1403)
Joan de Pina (fl. 1430)
Joan de Prades (fl. 1419 – 1447)
Joan de Pròixida (fl. 1464)
Joan de Salamanca (fl. 1436)
Joan de Salamanca (fl. 1542)
Joan de Santfeliu (fl. 1404)
Joan de Santjordi (fl. 1454)
Joan de Sayes (fl. 1454)
Joan de Segura (fl. 1468)
Joan de Sengueren (fl. 1441)
Joan de Tous (fl. 1494)
Joan de Vilarasa (fl. 1404)
Joan d' Hanau (fl. 1309)
Joan d' Ordàs (fl. 1399)
Joan Eiximenes (fl. 1440)
Joan Eiximenis (fl. 1456)
Joan Esteve (fl. 1441)
Joaneta (fl. 1398)
Joan Fenollosa (fl. 1399)
Joan Ferragut (s. XV-1)
Joan Ferrando (fl. 1404)
Joan Ferrando (fl. 1426)
Joan Ferrer (fl. 1413)
Joan Forner (fl. 1393)
Joan Fuster (fl. 1404)
Joan Gaià (fl. 1419)
Joan Garbera (fl. 1429)
Joan Garcia (fl. 1407)
Joan Garcia (fl. 1411)
Joan Garcia (fl. 1419)
Joan Garcia (fl. 1441)
Joan Gascó (fl. 1419)
Joan Gascó (fl. 1419 – 1431)
Joan Gay (fl. 1454)
Joan Gil (fl. 1442)
Joan Girat (fl. 1453)
Joan Girbés (fl. 1431)
Joan Goçalbo (fl. 1441)
Joan Gomis (1435)
Joan Gostemps (fl. 1414)
Joan Guilla (fl. 1413)
Joan Ivanyes (fl. 1413)
Joan Loni (fl. 1428)
Joan Martí (fl. 1407)
Joan Martí (fl. 1429)
Joan Martí (fl. 1429)
Joan Martí (fl. 1429)
Joan Martí (fl. 1441)
Joan Martí (fl. 1446)
Joan Martí (fl. 1454)
Joan Martorell (fl. 1411)
Joan Mateu (fl. 1441)
Joan Mestre (fl. 1456)
Joan Miquel (fl. 1412 – 1413)
Joan Morellà (fl. 1404)
Joan Morera (fl. 1441)
Joan Morera (fl. 1454)
Joan Muntaner (fl. 1419)
Joan Munyós (fl. 1421)
Joan Nadal (fl. maig 1461)
Joan Navarro (fl. 1440)
Joan Noguera (fl. 1398 – 1456)
Joan Oliver (fl. 1446)
Joan Ortoneda (fl. 1411)
Joan Pastor (fl. 1430)
Joan Pastor (fl. s. XV-1)
Joan Pereta (fl. 1474 – 1479)
Joan Peris (fl. 1437)
Joan Prats (fl. 1414)
Joan Rabassa (fl. 1394)
Joan Rafael (fl. 1393)
Joan Ram (fl. 1456)
Joan Ripoll (fl. 1411)
Joan Rodrigo (fl. 1411)
Joan Rombau (fl. 1461)
Joan Rubau (fl. 1404)
Joan Rupià (fl. 1429)
Joan Saidó (fl. 1404)
Joan Sala (fl. 1429)
Joan Salvador (fl. 1411)
Joan Sánxez (fl. 1404)
Joan Sart (fl. 1454)
Joan Sartre (fl. 1435)
Joan Serrano (fl. 1429)
Joan Servent (fl. 1464)
Joan Soriano (fl. 1402)
Joan Soriano (fl. 1421)
Joan Vallseguer (fl. 1438 – 1453)
Joan Valls (fl. 1459)
Jofre de Tous (fl. 1447)
Jordi Alaçà (fl. 1428)
Juan de Leitago (fl. 1436 – 1442)
Juan Ferrández de Soria (fl. 1437)
Jucef Cabrit (fl. 1382)
Jucef Tauell (fl. 1324)
Julià Eres (fl. 1410 – 1431)
Just de Miravet (fl. 1431)
Lama (fl. 1325)
Lleonard de Vera (fl. 1430)
Lleonard Maça (fl. 1414)
Lleonard Ramon (fl. 1421)
Llidó (fl. 1442)
Llorenç Badoç (fl. 1441)
Llorenç Ballester (fl. 1429 – 1441)
Llorenç Ballester (fl. 1436)
Llorenç Martínez (fl. 1490)
Llorenç Peris (fl. 1441)
Llorenç Real (fl. 1411 – 1430)
Llorenç Reial (fl. 1431)
Llorenç Romeu (fl. 1411)
Lluc de Lleó (fl. 1454)
Lluc Gassó (1459)
Llúcia (esclava de Guillem Esteve) (fl. 1412)
Llúcia (esposa de Pere Ballester) (fl. 1430)
Lluís Alcanyís (c. 1440 – 1506)
Lluís de Santàngel (fl. 1438)
Lluís Domínguez (fl. 1404)
Lluís d' Ordis (fl. 1441)
Lluís Eiximenis (fl. 1411)
Lluís Gassó (fl. 1428)
Lluís Gil (fl. 1406)
Lluís Jordà (fl. 1414)
Lluís Llopis (fl. 1419)
Lluís Palma (fl. 1411)
Lluís Planell (fl. 1453)
Lluís Salat (fl. 1440)
Lluís Sanxo (fl. 1437)
Lluís Soler (fl. 1411)
Lope Martínez de Burgos (fl. 1440)
Macià Alegre (fl. 1441)
Macià Martí (fl. 1407 – 1447)
Macià Mercer (fl. 1421 – 1438)
Magdalena (esclava de Macià Martí) (fl. 1441)
Magdalena (fl. 1431)
Mahomat Gimi (fl. 1458)
Mansella (esposa de Domingo Ferrer) (m. 1412)
Manuel Castelló (fl. 1441)
Manuel de Vilafranca (fl. 1393 – 1407)
Manuel Salvador (fl. 1393)
Marc Casals (fl. 1468)
Marc Mateu (fl. 1490)
Marc Palàcio (fl. 1436)
Margalida (1454)
Margalida (esposa de Pere Pastor) (fl. 1429)
Margarida (esclava de Guillem Esteve) (fl. 1413)
Margarida (esposa de Francesc Gençor) (fl. 1412)
Margarida (esposa de Joan Barta) (fl. 1431)
Margarida (esposa de Lluís Gassó) (fl. 1441)
Margarida (esposa de Mateu de Tèrmens) (fl. 1412)
Maria (esposa de Domingo Fortuny) (fl. 1431)
Maria (esposa de Joan Serrano) (fl. 1429)
Maria (esposa de Pere Gonçalves) (fl. 1419)
Maria (esposa de Ramon Ferragut) (fl. 1419)
Maria Sànchez (fl. 1404)
Maria (vídua de Joan Adam) (fl. 1464)
Marieta (esposa de Bernat Muntaner) (fl. 1419)
Marta (esposa de Bernat Masó) (fl. 1412)
Martí Castrellenes (fl. 1429)
Martí d' Armelles (fl. 1413)
Martí de Calça-roja (fl. 1304 – 1338)
Martí de Surriaga (fl. 1468)
Martí de Termes (fl. 1429)
Martí Domènec (1431)
Martí Falcó (fl. 1468)
Martí II Vicent (fl. 1441)
Martí Marquès (fl. 1506)
Martí Martí (fl. 1459)
Martí Miquel (fl. 1440)
Martí Rodrigues (fl. 1430)
Martí Roís (fl. 1441)
Martí Rull (fl. 1413)
Mateua (esposa de Bernat Antolí) (fl. 1413)
Mateua Masó (fl. 1412)
Mateu Cardona (fl. 1429)
Mateu Claramunt (fl. 1419)
Mateu de Térmens (fl. 1411 – 1429)
Mateu Narbonés (fl. 1404)
Mateu Pedrós (fl. 1423)
Mateu Santceloni (fl. 1441)
Mateu Turó (fl. 1429)
Melcior Garcia (fl. 1542)
Miquela (esposa de Pere Soler) (fl. 1411)
Miquel Agustí (fl. 1431)
Miquel Alegre (fl. 1430)
Miquel Arbúcies (fl. 1404)
Miquel Ballester (fl. 1434)
Miquel Blasco (1454)
Miquel Bondia (fl. 1454)
Miquel Bru (fl. 1430)
Miquel Bru (fl. 1430)
Miquel Cardona (m. 1394)
Miquel Climent (fl. s. XV-1)
Miquel de Bermes (fl. 1454)
Miquel d' Eivissa (fl. 1464)
Miquel de Miracle (fl. 1404)
Miquel de Sentpere (fl. 1437)
Miquel Diago (1402)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Egual (fl. 1454)
Miquel Ferrer (fl. 1431)
Miquel Garí (fl. 1381)
Miquel Gil (fl. 1391 – 1393)
Miquel Gombau (fl. 1529)
Miquel Guardiola (fl. 1456)
Miquel Just (fl. 1428)
Miquel Just (fl. 1438)
Miquel Martí (fl. 1407)
Miquel Munyós (fl. 1429)
Miquel Oluja (fl. 1454)
Miquel Palomar (1437)
Miquel Pastor (fl. 1411)
Miquel Pastor (fl. 1430)
Miquel Pellisser (fl. 1411)
Miquel Pineda (fl. 1468)
Miquel Rodrigo (m. 1411)
Miquel Roig (fl. 1429)
Miquel Sabater, el jove (fl. 1508)
Miquel Sabater, el major (1508)
Miquel Sebastià (fl. 1416)
Miquel Segura (fl. 1411)
Miquel Sellers (fl. 1436)
Miracle Bartomeu (fl. 1404)
Morzen Angeli (fl. 1324)
Mossé Pompoller (fl. 1404)
Nadal (fl. 1415)
Nadal (fl. 1454)
Nadal Jornet (fl. 1430)
Nicola (esclau d'Esteve Valença) (fl. 1413)
Nicolau Figuerola (fl. 1440)
Nicolau Filac (fl. 1453)
Nicolau Foios (fl. 1542)
Nicolau Foix (fl. 1540)
Nicolau Martí (m. 1439)
Nicolau Montagut (fl. 1421)
Nicolau Palacià (fl. 1410 – 1423)
Nicolau Pidre (fl. 1413 – 1415)
Nicolau Santafé (fl. 1404 – 1414)
Nicolau Serra (fl. 1399)
Nicolau Talaiero (fl. 1325)
Omar Tauell (fl. 1324)
Orfresina (esposa de Pere Desmàs) (fl. 1430)
Ot de Montcada (fl. c. 1290 – 1341)
Pasqual de Llimotges (fl. 1441)
Pasqual de Vilanova (fl. 1459)
Pasqual Ferrerola (fl. 1421)
Pasqual Levana (fl. 1453)
Pasqual Matoses (fl. 1428)
Pau Ballester (fl. 1419)
Pau Conesa (fl. 1468)
Pau (fl. 1324)
Pau Rosell (fl. 1468)
Pedro López de Tudela (fl. 1408)
Pelegrí de Pertusa (fl. 1309)
Pelegrina (esposa de Martí Navarro) (fl. 1436)
Pere Aguilar (fl. 1464)
Pere Alamany (fl. 1412)
Pere Alcanyís (m. 1479)
Pere Alemany (fl. 1441)
Pere Alfarba (fl. 1444)
Pere Alfons (fl. 1412)
Pere Alfonso (fl. s. XV-1)
Pere Amorós (fl. València)
Pere Andrés (fl. 1447)
Pere Andreu (fl. 1427)
Pere Balaguer (fl. 1438)
Pere Ballester (fl. 1412 – 1430)
Pere Barreda (fl. 1435)
Pere Begues (fl. 1421)
Pere Berart (1431)
Pere Bernuç (fl. 1411)
Pere Bonmacip (fl. 1325)
Pere Borràs (fl. 1437)
Pere Carbonell (fl. 1430)
Pere Carrasquer (fl. 1431)
Pere Centelles (fl. 1399)
Pere Climent (fl. 1441)
Pere Comes (fl. 1381)
Pere Comes (fl. 1399)
Pere Dalmau (fl. 1330)
Pere d' Artés (fl. 1419)
Pere d' Avinyó (fl. 1421)
Pere de Capmanyes (fl. 1441)
Pere de la Roxella (fl. 1404 – 1406)
Pere de Lieja (fl. 1457)
Pere de Salamanca (fl. 1440)
Pere de Segarra (fl. 1420)
Pere de Sellés (fl. 1406)
Pere Desmàs (fl. 1430)
Pere Desplà (fl. 1399)
Pere d' Esplugues (fl. 1324)
Pere de Vilanova (fl. 1284)
Pere d' Olesa (fl. 1454)
Pere Donat (fl. 1419)
Pere Escuder (fl. 1440)
Pere Feliu (fl. 1454)
Pere Ferrer (fl. 1406 – 1411)
Pere Ferrer (fl. 1429)
Pere Figuerola II (fl. 1431)
Pere garcia (fl. 1435)
Pere Gilabert (fl. 1542)
Pere Goda (fl. 1403)
Pere Gonçalves (fl. 1419)
Pere Gros (fl. 1429)
Pere Gualit (fl. 1446)
Pere Guerau (fl. 1416)
Pere (III) Pastor (fl. 1411 – 1441)
Pere II Salzadell (fl. 1407)
Pere I Salzadell (fl. 1407)
Pere Lleopart (fl. 1421 – 1430)
Pere Mahiques (fl. 1441)
Pere Manyes (fl. 1419)
Pere Marc (m. 1428)
Pere Marçó (fl. 1430)
Pere Marí (fl. 1431)
Pere Martí (fl. 1429)
Pere Martí (fl. 1441)
Pere Mercader (fl. 1431)
Pere Mercer (1454)
Pere Meri (fl. 1431)
Pere Mir (fl. 1404)
Pere Monfort (fl. 1412)
Pere Moragues (fl. s. XIII)
Pere Nomdedéu (fl. 1478)
Pere Palau (fl. 1427)
Pere Pàmies (1429)
Pere Pastor (fl. 1411)
Pere Pastor (I) (fl. 1373 – 1403)
Pere Pastor (II) (fl. 1404 – 1446)
Pere Pelegrí (fl. 1399)
Pere Pelegrí (fl. 1419 – 1430)
Pere Peris (fl. 1431)
Pere Pintor (fl. 1488)
Pere Poc (fl. 1381)
Pere Puget (fl. 1454)
Pere Ramon (1421)
Pere Raudor (fl. 1506)
Pere Romeu (fl. 1452)
Pere Ros d'Ursins (fl. 1343 – 1367)
Pere Sanç (fl. 1438)
Pere Santes (fl. 1488)
Pere Siscar (fl. 1454)
Pere Solanes (fl. 1419)
Pere Soler (fl. 1407 – 1421)
Pere Soler (fl. 1421)
Pere Soler (fl. 1441)
Pere Soler (fl. 1529)
Pere Soler (I) (m. 1411)
Pere Soler (m. 1542)
Pere Tarroja (fl. 1431)
Pere Torà (fl. 1454)
Pere Tries (fl. 1419)
Pere Valero (1454)
Pere Vallfogona (fl. 1408)
Pere Vicent (fl. 1473)
Pere Villar (fl. 1401)
Pericó d' Esplugues (fl. 1324)
Pericó Seró (fl. 1324)
Pero Martinez (fl. 1307 – 1327)
Peronella (esposa de Macià Martí) (1411)
Peronella, filla de Pere Ros d'Orsins (fl. 1381)
Peronella (vídua de Pere Valero) (fl. 1454)
Perot Peres (fl. 1542)
Ponç de Rotg (fl. 1441)
Ponç (fl. 1542)
Ràdio (fl. 1415)
Ramona (esposa de Ferran Deulofeu) (fl. 1393)
Ramon Amalric (fl. 1404)
Ramon Andreu (fl. 1441)
Ramon Batalla (fl. 1429)
Ramon Blanc (fl. 1404)
Ramon Bonet (fl. 1344)
Ramon Comes (fl. 1423 – 1431)
Ramon de Facs (1464)
Ramon de Montsó (fl. 1447)
Ramon de Palnella (fl. 1400)
Ramon de Peralada (fl. 1464)
Ramon de Riu-sec (fl. 1464)
Ramon Despont (fl. 1309)
Ramon de Vilanova (fl. 1404 – 1421)
Ramonet (falconer) (fl. 1261 – 1268)
Ramon Faberzà (fl. 1322 – 1343)
Ramon Ferragut (1419)
Ramon Garí (fl. 1412)
Ramon Guàrdia (fl. 1404)
Ramon Gu`rdia (fl. 1404)
Ramon Llopis (fl. 1419)
Ramon Mir (fl. 1408)
Ramon Montanyana (fl. 1453)
Ramon Oriells (fl. 1411)
Ramon Pomar (fl. 1411)
Ramon Proençal (fl. 1411)
Ramon Roures (fl. 1404)
Ramon Sallena (fl. 1332)
Ramon Toda (fl. 1419)
Ricarda (esposa de Joan Calbo) (fl. 1411)
Ricau (fl. 1277)
Rodrigo Díaz (fl. 1419)
Romeu Batlle (fl. 1411)
Romeu Corts (fl. 1404 – 1411)
Salomó Abominexel (fl. 1311)
Salvador de la Tonda (1430)
Salvador del Castell (fl. 1413)
Salvador de Pont (fl. 1419)
Salvador Mateu (fl. 1409)
Salvador Mezquita (fl. 1458)
Salvador Xulvi (fl. 1441)
Samuel Afri (fl. 1398 – 1400)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Sança de Usurla (fl. 1468)
Sanç Calbo (fl. 1411)
Sanç Enyequez Navarro (1440)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Sarda (vídua de Bernat Oluja) (fl. 1454)
Saureta, esposa de Guillem de Torres (fl. 1404)
Saurina (esposa de Guerau de Figuerola) (fl. 1406)
Segarra (fl. 1420)
Selfa (esposa de Miquel Bru) (fl. 1430)
Sibl·la (vídua de Bernat Vives) (fl. 1411 – 1453)
Simó Armengol (fl. 1404)
Simó d' Alguaire (fl. 1406)
Simó Ibanyes (fl. 1411)
Simó Miró (fl. 1429)
Simó Safont (fl. 1419)
Teresa (esposa de Jaume Fuster) (fl. 1441)
Tomàs Blasco (fl. 1437)
Tomàs Daudé (fl. 1419)
Tomàs de Calatrava (fl. 1506)
Tomàs Marull (fl. 1435)
Tomàs Morell (m. 1413)
Tomàs Nicolau (fl. 1411)
Tomàs Pesor (fl. 1309)
Toribi Ferrandis (fl. 1441)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Úrsula (esposa de Bartomeu Anyó) (fl. 1406)
Úrsula (esposa de Domingo Romeu) (fl. 1406)
Úrsula (esposa de Martí Marquès) (fl. 1506)
Úrsula Sabater (fl. 1508)
Úrsula (vídua de Miquel Sabater, el jove) (fl. 1508)
Usola (esposa de Jaume Alboreda) (fl. 1441)
Usola (esposa de Joan Rombau) (fl. 1461)
Usola (esposa de Mateu de Térmens) (fl. 1429)
Valença (esposa d'Arnau Tries) (fl. 1419)
València Espanya (fl. 1430)
Vicent Almenara (1437)
Vicent Almenara (fl. 1437)
Vicent Amalric (fl. 1404 – 1431)
Vicent Calcena (fl. 1506)
Vicent Corts (fl. 1406)
Vicent de Benacasa (fl. 1431)
Vicent de Castre (fl. 1414)
Vicent Desgraus (fl. 1450)
Vicent Pastor (fl. 1446)
Vicent Peris (fl. 1430)
Vicent Queralt (fl. 1399)
Vicent Soler (fl. 1399)
Vilapinosa (fl. 1441)
Violant Baró (1464)
Violant (esposa de Bernat Guinda) (fl. 1419)
Violant (esposa de Domingo Miró) (fl. 1407)
Violant (esposa de Francesc Barceló) (fl. 1431)
Violant (esposa de Joan Ortoneda) (fl. 1411)
Violant (filla de Miquel Palomar) (fl. 1437)