Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc407 (15 / abril / 2021)

Territori: Rosselló i Cerdanya (comtats)

Creació de la fitxa: 2020-08-27
Darrera modificació: 2020-08-27
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1068, ff. 169r-v – Lletra – 8 agost 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1658, f. 11v – Lletra, Reial – 12 setembre 1379
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1665, f. 95v – Manament, Reial – 6 gener 1382
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – RP-3394, ff. 46r-v. – Ordre de pagament – 30 març 1317 - 15 abril 1318
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – *** – Inventari, Notarial – juliol 1442
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2HDTP/41, plec 40, núm. 1 – Inventari, Notarial – 1383
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2J1/20, pp. 130-133; 2J1/25, pp. 264-265 – Inventari, Notarial – 22 abril 1449
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 2J1/39, pp. 70-71 – Inventari, Notarial – 1412
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/587, ff. 67r-69r – Inventari, Notarial – 1478
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/746, f. 86rv – Inventari, Notarial – 1410
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1007, ff. 110r-114r – Inventari, Notarial – 25 novembre 1429
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1461, f. 132v – Inventari, Notarial – 1426
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1610 – Inventari, Notarial – s. XV m.
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E1/1751, f. 44v – Inventari, Notarial – 1414
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E3/892, f. 7r – Inventari, Notarial – 1463
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 3E21/33, f. 16r – Inventari, Notarial – 1494
Perpinyà - MP - Manuscrits – Cartulaire Alart, vol. XXI, pp. 553-554 – Inventari, Notarial – 1454
Sant Mateu (Baix Maestrat) - Arxiu Municipal de Sant Mateu - Protocols notarials – prot. de Pere Comí, 1434 – Procura, Notarial – 8 abril 1434
Vic - ABEV - Arxiu de la Cúria Fumada – ACF-3705 (inventaris anònims 1397-1403) – Procura, Inventari, Notarial – 16 juny 1401
Persones documentades al territori:
Abraham Veguer (fl. 1409)
Alfons de Torrelleó (s. XV – s. XVI)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruc Lleó (fl. 1410)
Benvenist Vidal (fl. 1392)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Bernat de Berriac (c. 1270 – 1348)
Bernat de Berriac (fl. 1366 – 1374)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonet Bellshom (fl. 1394)
Bonjuhà Gracià (fl. 1392)
Cresques Malet (fl. 1395 – 1407)
David Cohen (fl. 1392)
David de Besalú (fl. 1370)
Duran [...onis] (fl. 1395)
Francesc Servent (s. XV – s. XVI)
Guillem Caner (fl. 1344)
Guillem Servent (fl. 1354 - 1355)
Jacob de Gauge (fl. 1393)
Jacob de Gavia (fl. 1395)
Jaume Tovià (fl. 1434)
Joan Gelabert (s. XV – s. XVI)
Lleó Jusse (fl. 1406 – 1410)
Margarida de Tornerons (fl. 1401)
Miquel de Tovià (m. 1417)
Pere de Perpinyà (fl. 1310)
Pere Déuslosal (fl. 1344)
Saltell Veguer (fl. 1409)
Samuel Alfaquí (fl. 1396 – 1404)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1398)
Vidal Samuel (fl. 1392)