Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc5 (26 / setembre / 2020)

Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2007-03-05
Localitat:Barcelona
Nom breu:Barcelona
Institucions:
Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Arxiu de la Parròquia dels Sants Just i Pastor
Arxiu del Monestir de Sant Pere de les Puel·les
Arxiu del Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Arxiu del Palau Requesens
Arxiu Diocesà de Barcelona
Arxiu Històric de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Arxiu Parroquial de Santa Maria del Mar
Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès
Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Biblioteca del Convent dels Carmelitans Descalços
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Centre de Documentació de l'Orfeó Català
Col·lecció particular de Joan Pau Par
Col·lecció particular de Ramon d'Alòs-Moner i de Dou
Col·lecció particular desconeguda
Col·legi de Sant Ignasi (Sarrià)
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi
Reial Acadèmia de Bones Lletres
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Processos en foli – 123/1 – Procés; Reial – 7 juliol 1374 - 10 octubre 1377
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Processos en foli – 126/13 - 126/14b – Procés; Reial – 26 octubre 1377 - 4 febrer 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 149, f. 128r – Manament; Reial – 27 març 1312
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 290, f. 76v – Donació; Reial – 30 abril 1309
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament; Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 345, f. 194r – Lletra; Reial – 27 desembre 1309
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 627, f.107v – Manament; Reial – 20 abril 1344
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 887, f. 118v – Concessió; Reial – 12 gener 1349
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1058, f. 48rv – Manament; Reial – 7 desembre 1341
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament; Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1088, f. 15r – Manament; Reial – 23 juliol 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament; Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1261, f. 26r – Notificació; Reial – 11 febrer 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1261, f. 46r – Manament; Reial – 9 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1261, f. 46v – Debitori; Reial – 9 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió; Reial – 5 octubre 1356
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1586, f. 4v – Lletra; Reial – 21 gener 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1688, f. 49rv – Llicència; Reial – 25 maig 1383
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 43v – Manament; Reial – 4 setembre 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1739, f. 44r – Manament; Reial – 4 setembre 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1742, f. 7v – Reial; Lletra – 31 octubre 1374
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1751, f. 58 – Manament – 18 maig 1387
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1762, f. 153v – Manament; Reial – 21 octubre 1373
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria; Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 344, f. 103rv – Tresoreria; Reial – març 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 364, f. 109v – Tresoreria; Reial – 31 gener 1373
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 364, f. 133v – Tresoreria; Reial – abril 1373
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 540, f. 35r – Tresoreria; Reial – març 1420
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 587, f. 52v – Tresoreria; Reial – Setembre 1373
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 587, f. 66r – Tresoreria; Reial – Desembre 1373
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 44r – Tresoreria; Reial – 4 setembre 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 173v – Tresoreria; Reial – 10 setembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 829, f. 244r – Tresoreria; Reial – 31 desembre 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 853, f. 219r – Tresoreria; Reial – 14 febrer 1360
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria; Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria; Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Reial; Investigació judicial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2477, f. 58r – Tresoreria; Reial – gener 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari; Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença; Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari; Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari; Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant; Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari; Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari; Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari; Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari; Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Encant; Notarial – 1481 - 1484
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari; Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria; Inventari; Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari; Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença; Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 125/10, ff. 92v-93r – Compravenda; Debitori; Notarial – 4 desembre 1455
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 125/11, ff. 3r-4r – Afermament; Notarial – 9 febrer 1456
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari; Penyora; Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari; Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 154/112, ff. 38r-39r – Testament; Notarial – 1 octubre 1440
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 199/13 – Llicència; Notarial – 5 gener 1467
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 203/14 – Censal/violari; Notarial – 29 febrer 1468
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 203/37 – Censal/violari; Notarial – 4 gener 1497
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 246/23, f. 103rv – Testament; Notarial – 28 novembre 1517
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari; Notarial – 5 març 1530
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda; Notarial – 13 març 1355
Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari; Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari; Notarial – 13 setembre 1475
València - ASCCV - Protocols notarials – notari Jaume Vinader, vol. 9546, s.f. – Nomenament – 23 desembre 1428
Vincennes - SHD - Bibliothèque du Ministère de la Marine: Manuscrits – MS 70 – Llibre d'acordament – 9 maig 1406
Persones documentades a la localitat:
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Joan Espicer) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Astruc Bonsenyor (fl. s. XIII-2)
Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Daniel (m. 1432)
Eloi Vidal (m. 1450)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eulàlia (m. 1433)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc Riba (fl. 1400)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem Jordà (fl. 1302 – 1330)
Guillem Metge (m. 1359)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1288 – 1334)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume (fl. 1437)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1428 – 1464)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Lluís Martí (fl. 1456)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Pere (m. 1506)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Company (m. 1428)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Terrassa (fl. 2 agost 1367 – 17 octubre 1396)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Roger [mestre] (m. 1318)
Sança Canes (m. 1385)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Vicenç Bonanat (fl. 1364 – 1394)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)