Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc5 (24 / juliol / 2021)

Localitat: Barcelona

Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2007-03-05
Institucions:
Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Arxiu del Monestir de Santa Maria de Pedralbes
Arxiu del Palau Requesens
Arxiu Diocesà de Barcelona
Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona
Arxiu Històric de Protocols de Barcelona
Arxiu Parroquial de Santa Maria del Mar
Biblioteca de Catalunya
Biblioteca de l'Ateneu Barcelonès
Biblioteca de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona
Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
Biblioteca del Convent dels Carmelitans Descalços
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona
Col·lecció particular de Joan Pau Par
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 299, f. 52v – Manament, Reial – 18 novembre 1313
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 707, f. 159v – Investigació judicial – 24 març 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1071, f. 77r – Manament, Reial – 24 octubre 1359
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1179, f. 106v – Manament, Reial – 4 gener 1362
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1566, f. 84r – Concessió, Reial – 5 octubre 1356
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Apèndix general – vol. 700, ff. 87v-93r – Inventari, Reial – 18 juliol 1323
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 342, f. 114r – Tresoreria, Reial – febrer 1361
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 62v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 491, f. 64v – Tresoreria, Reial – febrer 1368
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 871, ff. 186v-*** – Tresoreria, Reial – 15 gener 1362
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 943, f. 247r – Tresoreria, Reial – c. 1359
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 1547, f. 28rv – Investigació judicial, Reial – 12 juny 1370
Barcelona - ACA - Reial Patrimoni: Mestre Racional – vol. 2311/1, f. 3v – Rendició de comptes, Reial – 9 abril 1372
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – *** – Inventari, Notarial – 21 febrer 1437
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 230, f. 170rv – Convinença, Notarial – 24 gener 1362
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 348, ff. 7r-14r – Inventari, Notarial – 8 juliol 1430
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 514 – Inventari, Notarial – 17 juny 1433
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, ff. 1r-3r – Encant, Notarial – 29 octubre 1434
Barcelona - ACB - Dignitats i oficis: Notaria particular – vol. 521, plec núm. 4 (Julià de Roure, 1421-1428) – Inventari, Notarial – 16 agost 1428
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.6, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 novembre 1432
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.8, s. núm., ff. 18v-20r – Inventari, Notarial – 11 març 1445
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.9, s. núm. – Inventari, Notarial – 5 novembre 1450
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.11, s. núm. – Inventari, Notarial – 22 febrer 1464
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.21, s. núm. – Inventari, Notarial – 16 febrer 1502
Barcelona - AHCB - Fons municipal: Manuscrits municipals – 01/1G-34 – Marmessoria, Inventari, Notarial – 30 juny 1466
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 14/1, ff. 72r-75v i 85v – Inventari, Notarial – 22 juny 1338
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19r – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 20/10, f. 19rv – Rebut, Notarial – 8 maig 1369
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 23/15, ff. 22v-28v – Compravenda, Inventari, Notarial – 30 maig 1364
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 58/23, f. 80r – Convinença, Notarial – 29 gener 1400
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 132/2, ff. 13v-14r – Censal/violari, Penyora, Notarial – 5 juny 1420
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 145/2 – Censal/violari, Notarial – 8 febrer 1426
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – 301/109?, 5-III-1530 – Inventari, Notarial – 5 març 1530
Barcelona - AHPB - Protocols notarials – vol. 23/5, ff. 50v-51r – Compravenda, Notarial – 13 març 1355
Barcelona - BC - Arxiu històric – Hospital, Herències, llegats, vol. VIII, inv. 1, carpeta 25/1 – Inventari, Notarial – 1399
Barcelona - BC - Arxiu històric – Manuals notarials, 1-fol. – Censal/violari, Notarial – 13 setembre 1475
Palma [Ciutat de Mallorca] - ARM – RP-3424, ff. 64-65. – Ordre de pagament – 6 maig 1362 - 16 juliol 1362
Perpinyà - ADPO - Archives notariales – 1B194, ff. 41r-47r – Inventari, Notarial – 6 febrer 1385
Persones documentades a la localitat:
Agnès Metge (fl. 1348 – 1364)
Alamanda (esposa de Guillem de Rogers) (fl. 1379 – 1380)
Alfonso García del Caudete (fl. 1393 – 1417)
Andreu Miquel Mir (major) (fl. 1512 – 1541)
Antic Roca (c. 1530 – c. 1580)
Antònia de Santa Sofia (fl. 1420)
Antònia (esposa de Joan Espicer) (fl. 1460 – 1467)
Antoni Amiguet (s. XV – c. 1520/1521)
Antoni Borrell (fl. 1377 – 1383)
Antoni Bussot (fl. 1394)
Antoni Mas (m. 1445)
Antoni Pallarès i Carbasser (fl. 1537 – 1595)
Antoni Ricard (fl. 1360 – 1422)
Antoni Silvestre (fl. 1379)
Arnau de Matamala (fl. 1416 – 1429)
Arnau des Vilar (fl. 1323)
Arnau de Vilallonga (fl. 1344)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Arnau Falgars (fl. 1382)
Astruc Bonsenyor Descortal (fl. 1372 – 1383)
Astruc Bonsenyor (fl. 1258 – 1278)
Astruc Bonsenyor (fl. 1315 – 1342)
Astruga (esposa d'Astruc [Bonsenyor]) (fl. 1342)
Bartomeu de Ribes (fl. 1311)
Bartomeu de Tresbens (fl. 1359 – 1375)
Bartomeu Fener (fl. 1380)
Bartomeu Gras (fl. s. XV-1)
Bartomeu Senós (fl. 1386 – 1420)
Bartomeu Sestries (fl. 1359 – 1388)
Bendit Caravida (fl. 1383 – 1395)
Beneittu de Penacal (fl. 1370 – 1380)
Benvenist Ismael (fl. ante 1320 – 1328)
Berenguera d' Almúnia (fl. 1324)
Berenguera Llull (fl. 1299 – 1329)
Berenguer Candell (fl. 1362 – 1386)
Berenguer de Fontanelles (fl. 1324)
Berenguer Duran (fl. 1361 – 1390)
Berenguer Guanter (fl. 1382)
Berenguer Maluí (fl. 1324)
Berenguer Perpètua (fl. 1344)
Berenguer Samora (fl. 1382)
Bernat Balbs (fl. 1371 – 1372)
Bernat Cavaller (fl. 1311)
Bernat de Caldòvol (fl. 1379 – 1393)
Bernat de Casademunt (fl. 1393)
Bernat de Casaldòvol (fl. 1467 – 1526)
Bernat de Granollacs (ante 1421 – c. 1487-1488)
Bernat de Pertegàs (fl. 1309 – 1339)
Bernat de Puigferrer (fl. 1324)
Bernat de Tornamira (fl. 1392)
Bernat Engilbert (fl. 1362)
Bernat Llança (fl. 1402)
Bernat Marc (fl. 1407)
Bernat Marquet (fl. 1287 – 1310)
Bernat Sallimona (fl. 1294 – 1316)
Bernat Serra (s. XIII – 1338)
Bernat Soler (fl. 1400)
Bernat Tolsà (fl. 1324)
Blanca (esposa de Bernat Bages) (fl. 1390 – 1394)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat Metge (fl. 1324)
Bondavid Bonsenyor (fl. 1284 – 1293)
Bonet Saltell Gracià (fl. Girona – Barcelona)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Cabrit (1402)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Cristòfol Perpinyà (fl. 1437)
Cristòfol Sarriba (m. 1434)
Daniel (mestre) (m. 1432)
Domènec Cohaner (fl. 1395)
Eloi Vidal (m. 1450)
Estevanet (fl. 1367)
Esteve Satorre (I) (fl. 1373 – 1394)
Esteve Satorre (II) (m. 1458)
Eulàlia (m. 1433)
Felip de Ferrera (1392 – 1397)
Felip Jutge (fl. 1325)
Ferrer Saiol (fl. 1349 - 1385)
Francesca (esposa de Joan de l'Hort) (fl. 1377)
Francesca (esposa de Ramon Mateu) (fl. 1394)
Francesca (llevadora de Barcelona) (fl. 1376 – 1377)
Francesca (vídua de Berenguer Satorre) (fl. 1392 – 1394)
Francesc Bertran (fl. 1407)
Francesc Canes (fl. 1354 – 1381)
Francesc Conill (fl. 1371)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Francesc de Granollacs (fl. 1384 – 1422)
Francesc de Guavecs (fl. 1414)
Francesc de Ladernosa (fl. 1355 – 1389)
Francesc Joan (fl. 1395)
Francesc Riba (fl. 1400)
Francesc Vilareig (fl. 1405)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Gabriel Miró (m. 1487)
Gabriel Quintana (fl. s. XIV – s. XV)
Gerard de Cervelló (fl. 1309)
Gracià Lobell (fl. 1391)
Guerau Cortills (fl. 1378)
Guerau de Casanova (fl. 1392)
Guillem Colteller (fl. 1357 – 1392)
Guillem de Fontanes (fl. 1324)
Guillem de Llorà (fl. 1309 – ante 1344)
Guillem de Pujol (fl. 1406)
Guillem Desbosc (fl. 1382)
Guillem Desmàs (fl. s. XV-1)
Guillem de Vallferosa (fl. 1311)
Guillem Fuster (fl. 1343)
Guillem Jordà (fl. 1294 – 1330)
Guillem Mascaró (fl. 1395)
Guillem Metge (m. 1359)
Guillem Orelles (fl. 1388)
Guillem Pujol (fl. 1365 – 1392)
Guillem Sacapella (fl. 1377)
Guillem Sagarriga (fl. 1370 – 1407)
Hasday Cresques (c. 1340 – 1410 - 1411)
Isaac Xaham (fl. 1324)
Jafudà Bonsenyor (fl. 1294 – 1331)
Jaume Aulesa (m. 1388)
Jaume Boixadell (fl. 1464 – 1494)
Jaume de Montserrat (fl. 1370 – 1386)
Jaume Ferrer (1310)
Jaume (fl. 1437)
Jaume Quintana (m. 1458)
Jaume Sabater (fl. 1311)
Jaume Tosell
Jeroni Masnovell (s. XV – s. XVI)
Joana (esposa d'Arnau Sarrovira) (fl. 1383)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Arnau (m. 1496)
Joan Bertran (fl. 1406)
Joan de Fulgines (fl. 1349 – 1375)
Joan de la Geltrú (fl. 1325)
Joan Desplà (fl. 1399)
Joan d' Esplugues (m. 1430)
Joan Desvall (fl. 1402)
Joan de Vesac (fl. 1432 – 1462)
Joan Ferrer (fl. 1392)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Jacme (m. 1384)
Joan Jofre (fl. 1392)
Joan Llaneres (fl. 1464)
Joan Pujol (fl. 1407)
Joan Valls (s. XV – 1517)
Joan Vicenç (fl. 1428 – 1464)
Jucef Abenafia (fl. 1366 – 1408)
Jucef Salomó (fl. 1391)
Lleonís Mestre (m. 1437)
Llorenç Bassa (fl. 1339 – 1404)
Lluís Martí (fl. 1456)
Lluís Queralt (fl. 1406)
Mahir Bonin (fl. 1395)
Margalida (esposa de Pere Xeménez) (fl. 1377)
Mateu de Suria (fl. 1302 – 1321)
Mateu Vinyes (m. 1440)
Melcior Rotllan (fl. 1445 – ante 1464)
Miquel Climent Vicenç (m. 1502)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Rossell (fl. 1350 – 1375)
Miquel Tosell (fl. 1350 – 1390)
Mossé Enoc (fl. 1376 – 1424)
Mossé Falcó (fl. s. XIV-2)
Narcís Colunya (m. 1518)
Narcís Solà (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Nicolau Amigó (fl. 1367)
Nicolau Andreu (fl. 1309)
Nicolau Llabià (fl. 1479 – 1489)
Nicolau Palazí (fl. 1309)
Nicolau Pere (m. 1506)
NN (mare de Joan Garcés) (fl. 1341)
Onofre Moradell (fl. 1445 – 1467)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pere Alemany (fl. 1392)
Pere Coll (fl. s. XIV – s. XV)
Pere Company (m. 1428)
Pere de Besanta (fl. 1400)
Pere de Casclarí (fl. 1324)
Pere de la Geltrú (fl. 1323 – 1324)
Pere de Montornès (fl. 1324)
Pere Durbà (fl. 4 setembre 1382)
Pere Engilbert (fl. 1359 – 1361)
Pere Gavet (fl. 1311 – 1346)
Pere Germà (fl. 1394)
Pere Güells (fl. 1434 – 1437)
Pere Janer (fl. 1343)
Pere Marquet (fl. 1311)
Pere Peoner (fl. 1379)
Pere Ribes (m. 1457)
Pere Ricard (m. c. 1417)
Pere Rossell (fl. 1482 – 1530)
Pere Safont (fl. 1354 – 1363)
Pere Sant (fl. 1400)
Pere Terrassa (fl. 2 agost 1367 – 17 octubre 1396)
Ramon Botí (Barcelona)
Ramon, botxí de Barcelona (fl. s. XV ex. - XVI in.)
Ramon de Màrgens (fl. 1394)
Ramon de Vila-rovir (fl. 1404 – 1435)
Ramon Pujol (fl. 1410)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Reginó (fl. 1388)
Roger [mestre] (m. 1318)
Romeu Francolí (fl. 1359 – 1402)
Saltell Gracià (fl. Barcelona)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Samuel Gracià (1391)
Sança Canes (m. 1385)
Sobirana (esposa de Guillem de Lorà) (m. ante 1352)
Tomàs Camps (fl. s. XVI-1)
Ulric d' Alemanya (fl. 1312)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)
Vicenç Bonanat (fl. 1364 – 1394)
Vicenç de Colunya (fl. 1435 – 1481)
Vicenç Fortsalsa (fl. 1394)
Vidal Descortal (fl. 1381 – 1398)
Vidal Morcat (fl. 1323)
Vidal Xaham (fl. 1324)