Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc55 (26 / octubre / 2020)

Localitat: Palma (Ciutat de Mallorca)

Nom breu: Palma
Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2020-09-10
Institucions:
Arxiu Capitular de Mallorca
Arxiu del Regne de Mallorca
Arxiu Diocesà de Mallorca
Arxiu Municipal de Palma
Biblioteca Bartomeu March
Biblioteca del Convent de Sant Francesc de Palma
Biblioteca Diocesana de Mallorca
Biblioteca Lluís Alemany
Biblioteca Pública de Palma Can Sales
Col·lecció particular de Jaume Antoni Prohens
Col·lecció particular del marquès de Vivot
Societat Arqueològica Lul·liana
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1418, f. 186v – Llicència; Reial – 27 juliol 1357
Palma (Ciutat de Mallorca) - ACM - Protocols notarials – XIII-I-24, s. f. – Inventari; Notarial – 21 agost 1371
Palma (Ciutat de Mallorca) - ARM – Reial Patrimoni (RP), 3450, f. 65v – Ordre de pagament – [s.d.]
Palma (Ciutat de Mallorca) - ARM - Protocols notarials – C-73/2473, ff. 15r-17v – Inventari; Notarial – 7 agost 1433
Palma (Ciutat de Mallorca) - ARM - Protocols notarials – M-156, ff. 78v-79r – Inventari; Notarial – 15 abril 1439
Palma (Ciutat de Mallorca) - ARM - Protocols notarials – M-190, ff. 84r-98v i 116v – Inventari; Notarial – 7 febrer 1463
Persones documentades a la localitat:
Andreu Catany (m. 1433)
Bartomeu Claret (m. 1463)
Bonanat Julià (fl. 1357 – 1379)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Jafudà, àlies Lleó (fl. 1354)
Pere Pujades (fl. 1333 – 1346)
Pere Pujol (m. 1371)
Pere Saflor (fl. 1354 – 1383)