Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc73 (26 / juliol / 2021)

Localitat: Saragossa [Zaragoza]

Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2016-04-10
Institucions:
Archivo del Colegio Notarial de Aragón
Biblioteca Capitular de la Catedral de Zaragoza
Biblioteca del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
Biblioteca General Universitaria de Zaragoza
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 263, f. 72v – Manament, Reial – 2 març 1296
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 270, ff. 195v-196r – Manament, Reial – 6 octubre 1306
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 414, ff. 19v-20r. – Lletra – 5 octubre 1327
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1056, ff. 24v-25r – Lletra – 4 gener 1340
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1718, f. 121r – Lletra – 20 juliol 1373
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1744, f. 134v – Manament, Reial – 23 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1745, f. 86v – Vària, Reial – 18 maig 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1811, f. 69r – Lletra, Reial – 15 març 1375
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1812, f. 69r – Manament, Reial – 20 març 1378
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72r – Manament, Reial – 19 juny 1390
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 1873, f. 72rv – Lletra, Reial – 19 juny 1390
Saragossa [Zaragoza] - ACNA - Protocolos notariales – Antón Melero, papeles sueltos, núm. 390 – Inventari, Notarial – 22 juny 1426
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca, Procura, Notarial – 14 març 1414
Persones documentades a la localitat:
Abraham Benvenist (fl. 1393)
Alazar ben Alazar (fl. 1397)
Alazar fill de Ezdra Alazar (fl. 1391)
Alazar Golluf (1389)
Antonio Calbo (fl. 1468)
Astruc Alazar (fl. 1398)
Azarías Abenjacob (fl. 1324)
Bartomeu de Sanaüja (fl. 1284)
Benedicto de Flor (fl. 1400)
Benvenist de la Caballería (fl. 1373 – c. 1410)
Berenguer d'Almenor (fl. 1400)
Berenguer de Campgal (fl. 1402)
Bernardo Saurí (fl. 1391)
Bites Abenforna (fl. 1398)
Bonafós de la Caballería (fl. 1402)
Bonastruc Baçó (fl. 1283)
Bonet de Bidosa (fl. 1308)
Bonjuhà Cabrit (m. ante 1385)
Caterina Miquel (fl. 1377 – 1392)
Domingo Granyes (fl. 1310)
Domingo Lanaja (fl. 1405)
Eximén Alvares de Rada (fl. 1312)
Eximén Pérez de Pina (fl. 1310)
Ezdra Alazar fill de Jucef Alzar (fl. 1391)
Ezdra fill d'Alazar ben Alazar (fl. 1397)
Ezdra fill de Mosé Alazar (fl. 1397)
Fernando Jiménez de Galloz (fl. 1401)
Floreta (esposa de Jucef Sanoga) (fl. 1374 – 1381)
Francesc Conill (fl. 1376 – 1404)
Garcia Pérez d'Olivan (fl. 1308)
Gil Darcos (fl. 1402)
Guillem de Belera (fl. 1284)
Hasday Cresques (c. 1340 – 1410 - 1411)
Íñigo Lorenzo (fl. 1320 – 1323)
Jaufred de Lucha (fl. 1308)
Jehuda Abendavid (fl. 1397)
Jehuda Almalí (fl. 1392 – 1400)
Joan (fl. 1283)
Joan Garcés (fl. 1311)
Joan Pere (fl. 1307)
Juan de Galbarra (fl. 1441 – 1469)
Juan Martínez (fl. 1405)
Juce Avençati (fl. 1393)
Jucef Abenzamerro (fl. 1380 – 1384)
Jucef Alazar (fl. 1397 – 1399)
Jucef Almalí (fl. 1324)
Jucef Almalí (fl. 1392 – 1400)
Jucef Baçó (fl. 1310)
Jucef Chinillo (fl. 1406)
Jucef fill d'Ezdra ben Mosé Alazar (fl. 1397)
Junez Abenforna (fl. 1398)
Junez Trigo (fl. 1381 – 1391)
Mahir Alazar (fl. 1397)
María de Jassa (fl. 1469)
Martín Ezquierdo (m. 1426)
Menahem Marcos (fl. 1400)
Miles (fl. 1310)
Mira (vídua d'Alazar) (fl. 1397)
Mosé Abenavez (fl. 1400)
Mosé Alazar (fl. 1391 – 1400)
Mosé fill de Jucef Alazar (fl. 1391)
Nicolau Carròs d'Arborea (fl. 1453)
Pascual Ledós (fl. 1405 – 1410)
Pedro, de Fochences (fl. 1399)
Pedro de Torrellas (fl. 1359 – 1405)
Pero Martines (fl. 1307)
Pero Pérez de Cariñena (fl. 1372)
Rabí Azarías (fl. 1311)
Ramon de Torrellas (fl. 1399)
Ramon de Vilert (fl. 1284)
Ramon Querol (fl. 1361 - 1400)
Salomón Abenardut (fl. 1397)
Salomón Abenavez (fl. 1400)
Salomón Abnarrabí (fl. 1404)
Salomón Afia (fl. 1408)
Salomón Alazar fill de Jucef Alazar (fl. 1391)
Salomón Alazar (fl. 1397)
Samuel Alfaquí (fl. 1396 – 1423)
Samuel Cresques (fl. 1397)
Sancho de Trillo (fl. 1399)
Sanz de Riudor (fl. 1365 – c. 1375)
Todros Benvenist (fl. 1400)
Tolosana (esposa de Benvenist de la Caballería) (fl. 1407)
Vidal Abnarrabí (fl. 1400 – 1407)