Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc81 (26 / octubre / 2020)

Localitat: València

Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2007-03-01
Institucions:
Arxiu Capitular de la Catedral de València
Arxiu del Regne de València
Arxiu del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi
Arxiu Històric Municipal de València
Arxiu Metropolità de l'Arquebisbat de València
Biblioteca del Ateneo Mercantil de Valencia
Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Biblioteca Historicomèdica Vicent Peset Llorca
Biblioteca Municipal Serrano Morales
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència; Reial – 20 gener 1275
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari; Notarial – 27 juliol 1479
València - ACV - Protocols i notals – Prot. de Jaume Monfort, 3656, s. f. – Àpoca; Compravenda; Notarial – 27 agost 1410
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta; Ordinació; Municipal – 23 març 1436
Persones documentades a la localitat:
Abrafim Abenxoha (fl. 1343 – 1365)
Antoni de Vilaspinosa (fl. 1364 – 1380)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462)
Beatriu de Lloria (c. 1275 – 1334)
Bernat Faberzà (fl. 1364 – 1385)
Bernat Fontanils (fl. s. XV-1)
Bernat Minguet (fl. 1345 – 1393)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Ceti (fl. 1367 – 1368)
Domingo Pi (fl. 1436)
Façan Abenxoa (fl. 1364 – 1373)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Francesca (esposa de Bonanat de Berga) (fl. 1333 – 1369)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Jaume Guerau (fl. 1410 – 1436)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan de Prades (fl. 1419 – 1447)
Joan de Salamanca (fl. 1436)
Joan Ferragut (s. XV-1)
Joan Noguera (fl. 1398 – 1456)
Juan de Leitago (fl. 1436 – 1442)
Julià Eres (m. 1410)
Llorenç Ballester (fl. 1436)
Marc Palàcio (fl. 1436)
Miquel Climent (fl. s. XV-1)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Sellers (fl. 1436)
Pere Alfonso (fl. s. XV-1)
Pere Ros d'Ursins (fl. 1343 – 1367)
Ramon Faberzà (fl. 1322 – 1343)