Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB loc81 (18 / maig / 2021)

Localitat: València

Creació de la fitxa: 2007-03-01
Darrera modificació: 2007-03-01
Institucions:
Arxiu Capitular de la Catedral de València
Arxiu del Regne de València
Arxiu del Reial Col·legi-Seminari de Corpus Christi
Arxiu Històric Municipal de València
Arxiu Metropolità de l'Arquebisbat de València
Biblioteca del Ateneo Mercantil de Valencia
Biblioteca Històrica de la Universitat de València
Biblioteca Historicomèdica Vicent Peset Llorca
Biblioteca Municipal Serrano Morales
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu
Citat als documents:
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 20, f. 205r – Llicència, Reial – 20 gener 1275
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 511, ff. 45r-v – Lletra – 27 novembre 1330
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 77r. – Lletra – 17 desembre 1332
Barcelona - ACA - Cancelleria reial, Registres – reg. 534, f. 82r. – Lletra – 6 gener 1333
Barcelona - AHCB - Arxiu notarial – Inventaris, caixa I.14, s. núm. – Inventari, Notarial – 27 juliol 1479
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23181, s. f. – Procura, Notarial – 11 juny 1410
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23183, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 14 agost 1409
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23184, s. f. – Debitori, Censal/violari, Notarial – 15 abril 1413
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Notarial – 25 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Obligació, Àpoca, Notarial – 31 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 7 març 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Procura, Notarial – 26 gener 1414
València - ACCV - Protocols notarials – vol. 23192, s. f. – Àpoca, Procura, Notarial – 14 març 1414
València - AHMV - Manual de Consells – vol. A-31, ff. 73v-74r – Acta, Ordinació, Municipal – 23 març 1436
València - ARV - Justícies de València – Justícia civil, vol. 912, mà 13, f. 19r – Censal/violari, Rendició de comptes, Notarial – 1447
València - ARV - Registres notarials – vol. 1539, ff. 14v-18v – Inventari, Notarial – 24 gener 1439
Persones documentades a la localitat:
Abrafim Abenxoha (fl. 1343 – 1365)
Andreu (fl. 1310)
Antoni de Vilaspinosa (fl. 1364 – 1380)
Antoni Ferrer (fl. 1371)
Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311)
Bartomeu de Garleny (fl. 1281)
Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462)
Bartomeu Safont (fl. 1293 – 1327)
Beatriu de Lloria (c. 1275 – 1334)
Berenguer Eimeric (fl. 1283)
Bernat Faberzà (fl. 1364 – 1385)
Bernat Fontanils (fl. s. XV-1)
Bernat Martí (fl. 1311)
Bernat Minguet (fl. 1345 – 1393)
Bonanada de Tovià (fl. 1364 – 1396)
Bonanat de Bellpuig (fl. 1404)
Cetí (fl. 1367 – 1368)
Domingo Pi (fl. 1436)
Domingo Torreçella (fl. 1311)
Façan Abenxoa (fl. 1364 – 1373)
Faraig de Bellvís (fl. 1339 – 1387)
Ferrer Moragues / Sarriera (fl. 1323)
Francesca (esposa de Bonanat de Berga) (fl. 1333 – 1369)
Francesc Barceló (fl. s. XIV ex. - XV in.)
Francesc Conill (fl. 1371)
Gabriel Garcia (fl. s. XV)
Garcia (fl. 1311)
Guillem de Barberà (fl. 1311)
Guillem (fl. 1310)
Guillemona (fl. 1405)
Jaume (fl. 1310)
Jaume Guerau (fl. 1410 – 1436)
Joan Alemany (fl. s. XVI)
Joan Amell (fl. s. XIII ex. - XIV in.)
Joan del Mas (fl. 1394)
Joan de Prades (fl. 1419 – 1447)
Joan de Salamanca (fl. 1436)
Joan Ferragut (s. XV-1)
Joan Forner (fl. 1393)
Joan Noguera (fl. 1398 – 1456)
Joan Rabassa (fl. 1394)
Joan Ripoll (fl. 1414)
Juan de Leitago (fl. 1436 – 1442)
Jucef Cabrit (fl. 1382)
Julià Eres (m. 1410)
Llorenç Ballester (fl. 1436)
Lluís Alcanyís (c. 1440 – 1506)
Manuel de Vilafranca (fl. 1400 – 1407)
Marc Palàcio (fl. 1436)
Martí de Calça-roja (fl. 1304 – 1338)
Miquel Climent (fl. s. XV-1)
Miquel Domenge (fl. 1479)
Miquel Sellers (fl. 1436)
Mossé Pompoller (fl. 1404)
Nicolau Martí (m. 1439)
Pere Alfonso (fl. s. XV-1)
Pere de Vilanova (fl. 1284)
Pere Ros d'Ursins (fl. 1343 – 1367)
Ramona (esposa de Ferran Deulofeu) (fl. 1393)
Ramon de Palnella (fl. 1400)
Ramon Faberzà (fl. 1322 – 1343)
Samuel de Granada (fl. 1391 – 1418)
Umer Tauell (fl. 1362 – 1393)