Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

mat64 (26 / setembre / 2021)

Medicina
Dietètica i higiene
Creació de la fitxa: 2007-03-20
Darrera modificació: 2007-03-20
Obres

Abano (pseudo), Pietro d'. De sanitate tuenda

—— [Traducció-Català] Abano (pseudo), Pietro d'. Vida i ordre del viure. Traductor: Anònim

Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī (c. 936 – c. 1013). Kitāb al-taṣrīf

—— [Traducció-Català] Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī (c. 936 – c. 1013). Dietes dels malalts. Traductor: Eimeric, Berenguer (s. XIII – c. 1356)

—— [Traducció-Llatí] Abū-l-Qāsim al-Zahrāwī (c. 936 – c. 1013). De cibariis infirmorum. Traductor: Eimeric, Berenguer (s. XIII – c. 1356)

Aldobrandí de Siena (s. XIII in. – 1296/1299). Livre de physique

—— [Traducció-Català] Aldobrandí de Siena (s. XIII in. – 1296/1299). Tractat de les viandes [versió P]. Traductor: Anònim

—— [Traducció-Català] Aldobrandí de Siena (s. XIII in. – 1296/1299). Tractat de les viandes i dels beures [versió M]. Traductor: Anònim

Anònim. Dieta i receptes de medicina (BNE 3066 I)

Anònim. Dietes i receptes de medicina (BNE 3066 II)

Anònim. Eixarm i recepta per a diverses malalties (AHPB 259/28)

Anònim. Glosse dietarum universalium Ysach

Anònim. Nota sobre els arbres fruiters i la fruita

Anònim. Prescripció d'una dieta (AHAT 54)

Anònim. Quaestio de cibo per quam virtutem nutriat

Anònim. Recepta per al restrenyiment (AHPB 259/9)

Anònim. Recepta per fer piment (ACA Ripoll 79)

Anònim. Recepta per fer piment (ACB Ext. Bn. Tarascó)

Anònim. Receptes per a les dents i la boca i per fer piment

Anònim. Regiment per al mal de trencadura

Anònim. Tractat de medicina no identificat (Hillgarth 421)

Aristòtil (pseudo). Epistola ad Alexandrum de conservatione sanitatis. Traductor: Joan de Sevilla (fl. s. XII-1)

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Recepta de piment per a l'estómac

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen Almarie

Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen sanitatis ad regem Aragonum

—— [Adaptació-Llatí] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Liber conservationis sanitatis abbreviatus. Adaptador: Anònim

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Summa del regiment de sanitat. Traductor: Anònim

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Summa del regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Israel ben Jucef Caslarí (fl. s. XIV-1)

—— [Adaptació-Llatí] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regimen sanitatis abbreviatum

—— [Traducció-Català] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat. Traductor: Sarriera, Berenguer (fl. 1298 – 1310)

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Llibre del regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Samuel ben David Eben-Soham, àlies Burla (fl. s. XV tercer quart)

—— [Traducció-Hebreu] Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311). Regiment de sanitat (hebreu). Traductor: Jucef ben Jafudà ha-Sefaradí (fl. s. XIV-2)

Hipòcrates (pseudo). Regiment de sanitat

Ibn Ẓuhr (c. 1091 – 1162). Kitāb al-agḏiya

—— [Traducció-Català] Ibn Ẓuhr (c. 1091 – 1162). Remembrança de les viandes

Joan, Antoni Benet (fl. 1483 – 1535). Nota sobre les prunes negres de misser Ferrer (AHPB 259/25)

Manfredi, Girolamo (c. 1430 – 1493). Liber de homine (Il perché)

—— [Traducció-Català] Manfredi, Girolamo (c. 1430 – 1493). Quesits. Traductor: Anònim

Perpètua, Berenguer (fl. 1344). Xarop per al mareig

Pseudo-Arnau de Vilanova. De bonitate memorie

Pseudo-Arnau de Vilanova; Inchy, Jean (fl. 1476). Commentum super Regimen sanitatis Salernitanum

—— [Traducció-Francès] Anònim; Pseudo-Arnau de Vilanova; Inchy, Jean (fl. 1476). Régime tres utile et tres proufitable pour conserver et garder la santé du corps humain

Sartre, Bernat (fl. s. XV). Receptari de Bernat Sartre