Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms100 (20 / abril / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Col·leccions, Còdexs: Ripoll - 71

Publicació de la fitxa: 2012-03-20
Darrera modificació: 2018-05-21
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Col·leccions, Còdexs: Ripoll
Signatura:71
Signatura alternativa:«Estante 3º, cajón 2º, nº 5 moderno, nº 104 antiguo»

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVII?
Llom
Matèria:pergamí
Títols:«LOGICA | LOCHANI»
Coberta
Matèria:cartró folrat de pergamí

Història

Procedència:1. Biblioteca del monestir de Santa Maria de Ripoll? (s. XIV). 2. Arxiu de la Corona d'Aragó (ACA) (1822).
Quan l'abadia de Ripoll va ser suprimida pel govern espanyol del Trienni Constitucional i els seus béns assignats al patrimoni nacional (1822), la biblioteca va ingressar a l'ACA, però poc després, amb la restauració absolutista, se'n va ordenar la devolució (1823). L'aleshores director de l'ACA, Pròsper de Bofarull, va retenir 233 manuscrits (entre els quals aquest) amb el pretext d'acabar de catalogar-los i de fer-los relligar, i van ser els únics que es van salvar del saqueig i incendi que va patir l'abadia amb l'exclaustració de 1835, que va destruir la major i millor part de l'antiga biblioteca. Bofarull n'havia elaborat un catàleg complet durant els anys 1822-1823 (Valls 1931).
Persones relacionades:Pròsper de Bofarull i Mascaró (1777 – 1859)

Bibliografia

Descripcions:Beer (1907-1908), Die Handschriften des Klosters ..., vol. 2, pp. ***
Beer (1909-1910), "Los manuscrits del Monastir Santa ...", p. 504
Beer - García Villada (1915), "Barcelona - Archivo General de la ...", p. 579
Miquel Rosell - Mateu Ibars (inèdit), Manuscritos de Ripoll del ACA, pp. 130-131
Valls Taberner (1931), "Códices manuscritos de Ripoll", p. 166
Martínez Díez (1969 [=1970]), "Dos catálogos inéditos de la ...", p. *** (Marca, núm. ***) i *** (Ribas, núm. ***)
Solà (1966), "De sacramento altaris: dos ...", pp. ***

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIV - estimada
Origen:Monestir de Santa Maria de Ripoll?
Notes:«Del siglo 14» (inventari de Bofarull 1822-1823).
Occam va escriure el text 1 c. 1323 i l'original del text 2 després d'aquesta data.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:146
Notes:Mancat de foliació antiga; foliació en aràbics, moderna, a llapis. Els ff. 1rv, 142v-145r i 146v són en blanc.
Dimensions
Format:in-fol.
Alçada x base:308 x 207 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Quantes columnes:2
Notes:Texts 1-2 a dues columnes
Text 3 a ratlla tirada
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:2r-142r (texts 1-2)
Tipologia:Gòtica textual
Localització:Catalana
Datació:s. XIV
Especificacions:Molt acurada.
Escriptura 2
Lloc al ms:145v-146r (text 3)
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Catalana
Datació:s. XIV
Especificacions:Anotacions marginals de la mateixa mà.
Escriptura 3
Lloc al ms:f. 1v (text 1)
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Catalana
Datació:s. XIV
Especificacions:Anotacions marginals de la mateixa mà.
Decoració i jerarquització
Inicials:Afiligranades. En blau i en vermell, als texts 1 i 2
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. Rúbriques en vermell i calderons en blau i en vermell als texts 1 i 2

Descripció interna

1. Guillem d'Occam, Summa logicae – ff. 1v, 2ra-139ra
Observacions:Al f. 1v una mà diferent va copiar un altre pròleg que es troba en alguns mss. de l'obra.
2. Anònim, Abbreviatio in De sacramento altaris Guillelmi de Ockham – ff. 139rb-142rb
3. Arnau de Cartalhac, Al-Rāzī, Anònim, Receptes de medicina (ACA Ripoll 71) – ff. 145v-146r
Observacions:Copiades, aparentment, per dues mans diferents. La primera copià les tres primeres i les dues últimes (receptes 1-3 i 6-9), mentre que la segona copiaria les dues del mig situades a la meitat superior del f. 146r, considerablement entrades en comparació amb les altres (de fet estan situades en la segona columna, deixant la primera en blanc) i amb una tinta més fosca (receptes 4-5). Fora de la primera recepta, que a banda de la rúbrica és en català, totes les altres són en llatí però amb nombrosos catalanismes («pestenagues», «cassola», etc.) La referència al sagristà (recepta 3) semblaria indicar que foren copiades per algun monjo de l'abadia de Ripoll.