Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms107 (12 / maig / 2021)

Barcelona - Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona] - Reial Patrimoni: Batllia General de Catalunya - vol. 318

Publicació de la fitxa: 2012-03-21
Darrera modificació: 2016-07-10
Bases de dades:Sciència.cat, Arnau
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu de la Corona d'Aragó [Arxiu Reial de Barcelona]
Fons:Reial Patrimoni: Batllia General de Catalunya
Signatura:vol. 318
Signatura alternativa:Classe 2ª-Bl-2

Relligadura

Original:
Llom
Matèria:Pergamí
Coberta
Matèria:Pergamí

Història

Procedència:Capbreu de les rendes de Cervelló (duu per títol Capbreu de les rendes de Cervelló) elaborat sota la direcció d'Arnau Ballester, escrivà de la tresoreria de la reina Elionor de Sicília, muller de Pere III i senyora del castell de Cervelló, comissionat especialment per ella al respecte. Volum traslladat a l'arxiu de la Batllia General de Catalunya (sèrie de drets emfitèutics) procedent del del Mestre Racional.
Persones relacionades:Arnau Ballester (fl. 1374 – 1377)
Elionor de Sicília (1325 – 1375)

Bibliografia

Descripcions:AA.DD. (s. d.), Batllia General de Catalunya ..., vol. 1, p. 44
Conde y Delgado de Molina (2002), Inventario de los volúmenes de ..., ***
Gassiot Pintori (1993), "Herència i mercat de la terra: l ..."

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1374 - expressa
Origen:Barcelona
Copista:Arnau Ballester (fl. 1374 – 1377)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:193+IV ff.
Notes:Foliació antiga en romans, llevat dels quatre darrers folis, que no en duen cap.
Dimensions
Alçada x base:290 x 220 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:catalana
Especificacions:Diverses mans

Descripció interna

1. Arnau de Vilanova, Recepta per a ronya – f. 1r
Íncipit:«Primo, ajats de sal comun...»
Èxplicit:«... orinarà la gratela»
Rúbriques:«La recepta de la gratela»
Text:«La recepta de la gratela. — Primo, ajats de sal comun, .VIII. onçes; ítem, argent viu, .II. onçes; ítem, sagí de porch mascla, .V. onçes; ítem, ensens blanc, .I. onça; ítem, oli de lor, .II. onçes; ítem, suc de fumus terra, .II. onçes; ítem, suc de plantatga, .I. onça. — Totas las demuntditas coses deuen ésser picadas e mesclades en manera que sia engüent, menant-o molt anugs, en .I. bel morter de marbra; e al vespra, quant aquel qui à gratela se deu metra al lit, que prena del dit engüent e, al caliu, que se n'unta las palmas e las solas dels peus fragant bé. E açò faça per .IX. vespras e orinarà la gratela».
Observacions:Copiada per la mateixa mà que va escriure els índexs del capbreu que figuren als folis inicials (ff. 1v-3v) i als finals sense numerar (ff. Iv-IVv), sens dubte un dels escrivans que van copiar el capbreu.
Edicions:Cifuentes i Comamala (2011-2013), "La bibliografia mèdica catalana ...", p. 231, ap. 4