Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1087 (19 / juny / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 4539

Publicació de la fitxa: 2009-12-18
Darrera modificació: 2013-10-04
Descripció
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:4539

Relligadura

Notes:El fragment és guardat en una carpeta de cartró, de dues tapes, lligades pel llom i pel tall central amb cinta de color negre. La carpeta amida 220 × 320. A la tapa Ir, angle inferior esquerre, en rotulador negre: «Ms. 4539»; en llapis: «Fol» | «32-I». A l'interior de la carpeta, el manuscrit és guardat encara amb una camisa de paper de ph neutre, de color blanc trencat, plegada en tres fulles, la central munida amb plec a dalt i a baix, per tal que el ms. resti protegit a l'interior de la camisa. Aquesta és verge d'anotacions i amida 227 × 310.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Fragment homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:La filigrana indica que el manuscrit ha estat escrit dins la primera meitat del segle XV. La lletra i la seva regularitat fan pensar en escriptures corrents a finals del segle XIV i principis del segle XV. - estimada
Notes:Adquirit per la BC en una sessió de subhastes a Barcelona a finals del segle XX.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana de les muntanyes somades de creu, semblant, no igual, al tipus Briquet 11722, datada a Savoia, a Nuremberg i en diversos llocs d'Itàlia des del 1413 al 1450. La filigrana del ms. té els cims més alts que la de Briquet.
Foliació
Núm. total de folis:5
Notes:Foliació moderna, contínua, a llapis i en xifres aràbigues a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:283 x 217
Composició material
Plecs
Número:1
Plec 1
Plec:Es tracta d'un plec coix del qual només romanen 5 folis, tal vegada originalment un ternió (això ho permetrien les filigranes) que ha perdut el foli final (en blanc).

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 4r: 17 + 68 + 15 + 70 + 34 × 35 + 190 + 57.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:190 x 153
Número de ratlles:34-39
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a tinta sèpia: 1111 2222. Quatre línies verticals de justificació, dues línies horitzontals de justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats rodons, de punxó i incisió directa, per a la construcció de la caixa d'escriptura, visibles en els angles d'intersecció de les línies, llevat dels marges que han estat ratats.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Escriptura gòtica librària, d'una sola mà. Copista únic.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions als folis 1va, 2ra.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicial d'endreça vermella i blava, amb tocs de filigrana, al fol. 1ra. Tres capitals blaves i vermelles alternades, la primera i la tercera amb tocs de filigrana malva, la segona queda a mig executar. Rúbriques. Calderons vermells.

Història

Segells:Timbre de la BC al marge inferior dret del foli 5vb.
Notes de possessors:No n'hi ha. La que hom llegeix a l'angle inferior esquerre del foli 5vb, ara mig esborrada a causa dels materials emprats en la restauració de la peça, és la que fou donada al manuscrit en el moment del seu ingrés: «Ms. 4539».
Estat de conservació:El manuscrit ha estat restaurat a fons d'ençà de la seva entrada a la BC. En el folis 1-2, la ratadura dels marges causada, segons sembla, per humitat comportava pèrdua de lletres en totes les línies de la segona columna al recto i de la primera al verso. En els folis 3-5, la ratadura només afecta dues línies inicials del text de les columnes. En aquestes condicions es fa difícil saber com era exactament el manuscrit, ni si tenia foliació, etc.
Procedència:Origen desconegut.

Propietaris i procedència desconegudes.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – 1-5
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. 1rb, inc. de la taula: «Procedent donchs al prim[er ...] ab la gracia de nostre senyor [... ...] saber que aquis conten e[... ...]yen las saguents Robri[ques]. Primer proposa curt e en g[eneral la al]tesa de la angelical natura...».
Fol. 5vb, exp.: «... Capitol l qui tanca lo libra el sotsmet ala sancta esgleya romana (rúbrica) CXXIII».
Pròlegs:Fol. 1ra, inc. del pròleg: «Al molt honorable e molt saui caualler mossen pere dartes mestre racional del molt alt princep e senyor Monsenyor en johan per la gracia de deu Rey darago lo seu humil seruidor frare françesch eximeni del orde dels frares menors si matex ab tota reuerencia en aquell eternal deu qui es pare de tots los sants angels e virtuoses sperits en gloria...».
Fol. 1rb, exp.: «... tracta de lur seruey diligent. [Lo quart] tracta de lur victoria fer[uent. Lo] quint tracta de lur honorab[le president]».
Edicions:Sergi Gascón, ib., 259-260, edita l'endreça del llibre a Pere d'Artés.
Bibliografia:Sergi Gascón, El ms. B-71 de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona i el ms. 4539 de la Biblioteca de Catalunya: dos nous còdexs del Llibre dels Àngels d'Eiximenis, dins «Actes del Trezè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Universitat de Girona 8-13 de setembre de 2003», vol. III, Barcelona, PAM 2007, 257-259.