Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1098 (17 / juny / 2021)

València - Arxiu Capitular de la Catedral de València - Manuscrits - 167

Publicació de la fitxa: 2010-01-25
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Procedència:catàlegs
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:València
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de València
Fons:Manuscrits
Signatura:167

Relligadura

Datació:1818, com els altres mss. del Cristià de l'ACV. Efectivament, hom llegeix al «Quaderno» ja esmentat (ACV, lligall 684, 1-D), fol. [9]v: «Eximenez Regiment de princeps 20 [reales de vellón]».
Notes:I + I, amb filigrana Torreon, que no hem trobat repertoriada.
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:a) buida; b) teixell de pell amb el títol del ms.: «Regiment | de princeps»; c) buida; d) teixell de pell vermella en forma de rombe: «m. s.»; e) etiqueta de paper blanc enganxada, amb la cota del manuscrit:: «167»; f) buida.
Altres:Els plecs són relligats directament a les tapes mitjançant cinc nervis interns, que en treuen altres tants d'externs, formant sis seccions.
Coberta
Matèria:Ànima de cartró, recoberta de camussa marró.
Altres:305 x 225 x 130
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Capçalera i capçada dalt i baix.

Bibliografia

Reproduccions fotogràfiques:ILCC Microfilm 39 i 52

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:16 maig 1453. - expressa
Notes:L'inventari de 1656 de l'ACV porta una notícia inquietant al seu foli [13]v: «Item altre volum, cubertes de taula, en paper, que se intitula primer volum del dotzen llibre appellat Christia e compost per frances Eximens en lo qual volum se troba de regiment de Princeps e de Ciutats». És difícil que el volum que ens ocupa hagi pogut inspirar aquesta entrada, perquè és ben clar que es presenta repetidament com a volum segon. Segons això, la Seu valenciana hauria posseït durant el s. XVII el Dotzè sencer i, per tant, tots els volums del Cristià. En canvi, ara del Dotzè només hi ha la segona part.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:Filigrana del carro amb dues rodes, semblant a Briquet 3528, datat a Perpinyà el 1429.
Foliació
Núm. total de folis:482
Núm. de guardes afegides:1+17 + 1
Notes:Primitivament el manuscrit no era foliat. Probablement el segle XVII o el XVIII hom el numerà amb xifres aràbigues vermelles, deixant sense numerar la taula de capítols inicials. Aquesta numeració va del 1 al 474. Durant el segle XX hom revisà aquesta foliació, corregint-ne els errrors, com acabem de veure, i afegint una numeració en xifres romanes i en llapis al fulls inicials de taula, des del [I] al XVII. Finalment el mateix o un altre foliador renumerà de dalt a baix amb llapis i xifres aràbigues tot el manuscrit, escrivint els números a l'angle inferior esquerre del recto dels folis. Aquesta darrera numeració va del [1] al 503.
Dimensions
Alçada x base:295 x 210
Composició material
Plecs
Número:42
Notes:Els plecs són formats invariablement per un full inicial de pergamí, quatre de paper i un full final altra vegada de pergamí. En ambdós fulls la seqüència és carn-pèl, pèl-carn.
En el plec 7) hi ha dues anomalies: la primera és que entre els folis 64 i 65 en va quedar un sense numerar i posteriorment fou numerat en llapis com el foli 64-bis; la segona anomalia és que el full que havia d'ésser inicial de plec (folis 55 i 65 actuals) ha anat a parar en el lloc del full final (ara folis 60-61), i a l'inrevés. Això explica que el reclam del plec 6) anterior remeti al començament de l'actual foli 60ra, tal com confirma la seqüència dels capítols.
En el plec 8) el foliador es va estrompassar un foli entre el 74 i el 75, numerat ara en llapis com el 74 bis.
En el plec 9) és bisat en llapis el foli 80.
En el plec 14) és bisat el foli 144.
En el segon plec, coix, manca un foli, el darrer de la primera part del plec, que havia d'ésser de pergamí i contenia el principi de l'obra, amb el capítol 467 sencer i l'inici del 468, ara escapçat.
Tres folis de paper blanc són intercalats entre els folis 117 (137)-118 (138), 122 (142)-123 (143) i 124 (144)-125 (145), per protecció.
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:[I]-XII
Reclam:lo d ccc xxxiii
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:5/6
Folis:XIII-6
Reclam:martiniana
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:7-18
Reclam:-saltres
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:19-30
Reclam:fia
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:31-42
Reclam:ço es
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:43-54
Reclam:[rúbrica] Capitol dxviii
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:55-65
Reclam:en el foli 61: que ell no
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:66-76
Reclam:sospites
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:77-87
Reclam:-nament
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:88-99
Reclam:de reuerencia
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:100-111
Reclam:mes no sie
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:112-123
Reclam:feyals seruidors
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:124-135
Reclam:-mats
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:136-146
Reclam:per tal que nos
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:147-158
Reclam:com segons
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:159-170
Reclam:segonament
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:171-182
Reclam:-sar Rey de siria
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:183-194
Reclam:-nador dels
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:195-206
Reclam:si donchs
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:207-218
Plec 21
Tipus:6+2
Folis:219-230
Reclam:[rúbrica] corrompre
Plec 22
Tipus:6+2
Folis:231-242
Reclam:justicia
Plec 23
Tipus:6+2
Folis:243-254
Reclam:-encia
Plec 24
Tipus:6+2
Folis:255-266
Reclam:nos saben
Plec 25
Tipus:6+2
Folis:267-278
Reclam:-fa justicia
Plec 26
Tipus:6+2
Folis:279-290
Reclam:lom es
Plec 27
Tipus:6+2
Folis:291-302
Reclam:aço car
Plec 28
Tipus:6+2
Folis:303-314
Reclam:ab la vergua
Plec 29
Tipus:6+2
Folis:315-326
Reclam:casos
Plec 30
Tipus:6+2
Folis:327-338
Reclam:ciuylitat
Plec 31
Tipus:6+2
Folis:339-350
Reclam:tostemps
Plec 32
Tipus:6+2
Folis:351-362
Reclam:retenen ho
Plec 33
Tipus:6+2
Folis:363-374
Reclam:Prouerbi
Plec 34
Tipus:6+2
Folis:375-386
Reclam:a rebelles
Plec 35
Tipus:6+2
Folis:387-398
Reclam:per ma fe
Plec 36
Tipus:6+2
Folis:399-410
Reclam:luceolus
Plec 37
Tipus:6+2
Folis:411-422
Reclam:lo Quint
Plec 38
Tipus:6+2
Folis:423-434
Reclam:monen
Plec 39
Tipus:6+2
Folis:435-446
Reclam:e uso me
Plec 40
Tipus:6+2
Folis:447-458
Reclam:matex
Plec 41
Tipus:6+2
Folis:459-470
Reclam:car tot es
Plec 42
Tipus:6+2
Folis:471-[482]
Signatures:sí. Malmesa per la guillotina, es pot seguir d'un cap a l'altre del manuscrit. És alfanumèrica, sempre en la primera part de cada plec; comença al plec 2), i al foli 219 recomença.
Reclams:sí. Reclams horitzontals, enquadrats dins doble rectangle adornat amb arabescos.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli 220r: 25 + 63 + 15 + 60 × 35 + 190 + 67.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:190 x 140
Número de ratlles:36-42
Ratllat:sí. Sistema de ratllat amb tinta sèpia. 1111 2222. Quatre línies de justificació verticals, dues línies de justificació horitzontals. L'escriptura va de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV
Especificacions:Cursiva librària sensiblement dextrogira. Una mà escriu el text, una altra mà ha escrit les rúbriques.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions d'una altra mà: f. 1 (18)rb, 40 (57)rb, 47 (64)rb, 68 (86)vb, 70 (88)rb, 95 (115)vb, 118 (138)rb, 144-bis (168)va, 146 (167)va, 184 (205)va, 214 (235)rb, 235 (256)va, 254 (275)ra, 298 (319)vb, 301 (322)rb, 306 (327)rab, 307 (328)rb, 308 (329)rb, 323 (344)ra, 335 (356)rb, 371 (392)rb, 389 (410) rb, 390 (411)rab, 397 (418)rb, 398 (419)rava, 405 (426)vb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Inicials blaves i daurades, amb filigrana plena, cua i antenes de colors blau i malva als folis [I] (1)ra, 219 (240)ra, 313 (334)ra, 384 (405)ra. Capitals blaves i vermelles alternades amb filigrana i antenes de colors vermell i malva també alternats. Calderons blaus i vermells. Rúbriques amb vermelló. Lletres caudades.
Marginalia:sí. Notes i signes de nota, generalment en vermelló, a vegades posades dins rectangle. Manícules.

Història

Segells:Timbre de la «Biblioteca Catedral Valencia» al recto de tots els folis del manuscrit.
Estat de conservació:Oxidació avançada, especialment forta a partir del foli 328 (349), on ja ha calgut reparar forats.
Procedència:Catalunya o València.

No consta que Guillem Serra llegués a la catedral de València aquest ms., perquè en l'a. c. de Guia, 215, s'hi llegeix: «Item un altre libre d'emprempta en paper, de forma de full maior, appellat lo dotze del Cristia, ab cubertes de fust e mig cubertes de cordona [cordouà] vermell», és a dir, un exemplar de l'edició de Lambert Palmart de 1484. El volum manuscrit, doncs, per ventura fou adquirit pel Capítol valencià entre finals del s. XVI i entrat el s. XVII.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Dotzè del Crestià – [I]-474 (495)
Consistència:Només la part II
Taula de capítols:Fol. 1 (18)ra, inc. de l'obra: «(initio mutilus)… E si dius que cascu se pot sens vergonya procurar son prou dic te que uer es si lo prou es be de honor e de regiment no es sens gran confusio com aytal be procurat a si mateix sia uoler senyorejar als altres e presomir si mateix esser ne digne la qual cosa presomir es sobirana oradura e per conseguent ia maior follia es lo pendre con aytals honors sien solament degudes a persones senyalades e dotades de gran seny e de gran consciencia e de gran amor a la cosa publica e de gran consell les quals coses presomir de si mateix es gran
oradura…».
Fol. 474 (495)rab, exp. de l'obra: «Quartament sobretot per reuerencia e honor de nostre senyor deu princep e senyor de tots los princeps e generalment pare e faedor de tota creatura qui tostemps sia loat e per infi nita secula seculorum santifi cat beneyt e glorifi cat per tota natura en la sua magestat eternal e gloria perdurable amen. Ffi nito libro sit laus gloria Christo Amen. (rúbrica de lletra grossa) Aquest libre fon començat lo dia dels innocens any mcccc liii. E fon acabat dijous ans de pasqua de cinquagesma ha XVI del mes de mag any desus dit (fi de rúbrica)».
Folis 474 (485)v-[481] (503)v buits.
Rúbriques:Fol. [I]ra, inc. de les rúbriques: «(rúbrica) Aci comencen les Rubriques del segon volum del dotzen libre de regiment de princeps appelat cristia (fi de rúbrica) segueixse lo segon volum del Regiment dels princeps deles ciutats edela cosa publica en lo qual uolum se contenen la vª ela viª e viiª e viiiª parts de aquest dotzen libre de la obra del cristia. E lorde de aquest proces veuras en les robriques seguents. Lo primer capitol quies cccclxvii qui es aquell qui pot legudament pendre regiment de animes. Lo cccclxviii con procurarse regiment sia gran oradura per diuerses raons…».
Fol. XVrb, exp. de les rúbriques: «Lo dccccvii qui dona fi e compliment fi nal al libre. (rúbrica) E aci son acabades les Rubriques dela huytena part de aquest libre dotzen de Regiment de princeps appelat cristia cccccccccccccc (fi de rúbrica)».
Folis XVv-XVII v buits.
Catàlegs:Jaume Massó i Torrents, Manuscrits catalans de Valencia, dins «RBC», III (1903), 54-57; Les obres, 32; Martí, Eiximenis, 462; Elías Olmos Canalda, Códices de la Catedral de Valencia, València 1943, 125; BOOCT (1984) i BITECA (2007) cnum 667; BITECA (2007) manid 1466.
Edicions:J. Massó i Torrents, en el primer article acabat de citar, publica tot el capítol 907 i darrer del manuscrit; Curt Wittlin et al., Francesc Eiximenis. Dotzè Llibre del Crestià, Girona, Col·legi Universitari de Girona Diputació de Girona 1986-1987, 2 vols.: II/1, 518 p.; II/2, 649 p.