Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1105 (15 / maig / 2021)

Palma [Ciutat de Mallorca] - Biblioteca Bartomeu March - B-103-V2-02

Publicació de la fitxa: 2010-01-25
Darrera modificació: 2013-10-06
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Procedència:altra procedència
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Palma [Ciutat de Mallorca]
Institució:Biblioteca Bartomeu March
Signatura:B-103-V2-02

Relligadura

Datació:1480-1489. La relligadura fou executada a Nàpols per algú no allunyat de l'ambient dels qui relligaven per als reis de la dinastia d'Aragó. Tamaro de Marinis coneix aquesta relligadura napolitana: cf. La Legatura artistica in Italia nei secoli XV e XVI, I
Notes:II + II.
Llom
Matèria:Llom de pell marró, diferent de la de les tapes.
Títols:N'hi ha quatre, sense cap inscripció. A cada secció la decoració és de dos quadrats incisos, partits per aspes, i amb quatre flors, una a cada partió, tot en sec.
Altres:Els plecs són directament cosits a les tapes mitjançant nervis interns. No es pot veure quants n'hi ha, a causa d'una tira de pell que uneix de dalt a baix les contratapes amb els folis de guarda i impossibilita l'accés sensorial als nervis.
Coberta
Matèria:Post recoberta de pell vermella, un poc enfosquida.
Títols:Contratapa I, a l'angle superior esquerre, tira de paper enganxada amb inscripció impresa: «Co: Petri Francisci Passerini | Excelsi Duc. Consilii Praesidis». Més avall cap al centre, rectangle de paper amb exlibris: «R. E.» [= Raphael Esmerian]. A sota, una mica més avall del centre de la contratapa, altre rectangle de paper amb exlibris: «BM» [= Bartomeu March (Servera)], en lletres vermelles i blaves i tocs de verd; l'exlibris és signat amb lletra d'estampilla malva: «A. Palomino Olalla». Angle inferior esquerre, rectangle de paper enganxat, amb impressió de segell de cera. Angle inferior dret, rectangle apaisat de paper enganxat, amb signatura antiga: «I. IX. 2.». Contratapa II, angle inferior dret, signatura en llapis ratllada: «103-V2-2»; a sota, una altra signatura en llapis, sense ratllar: «106V2-3»; a sota, una altra signatura en llapis, ratllada: «105-I».
Altres:305 x 220 x 70
Decoració de la coberta:Les dues tapes tenen la mateixa decoració d'estil oriental en ferros daurats: tres grans rectangles incisos i a dintre enquadraments i entrellaçats linials i en cadeneta. A l'interior del camp definit pels tres rectangles, pels enquadraments i els entrellaçats, roses o margarites gofrades en sec. Cinc botons de llautó a les dues tapes.
Altres elements:Tancadors: Restes de sengles tancadors als llavis superior i inferior de les contratapes, restes de dos tancadors al llavi central, amb cinc bollons. Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Talls: Al tall superior hi ha deixat senyals una taca d'humitat. Capçalera i capçada a dalt i a baix. Llavis de la mateixa pell que les tapes.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Notes:Al primer foli sense numerar, sota el dibuix de la Nativitat, fragment rectangular, de paper, enganxat, amb nota de propietat impresa dins sanefa de cadeneta: «De libre propiedad perteneciente | al Doctor D. Miguel Laborda | Galindo de Salcedo, obispo elec-|-to de S. Juan de Puerto Rico».
La brevíssima descripció que Josep M. March donava els anys 1920-1922 de l'aleshores manuscrit 1230 de la Biblioteca Capitular de Saragossa i els pocs textos que en cita coincideixen amb la nostra descripció i amb els textos transcrits per nosaltres. Sobretot hi ha la lliçó Rebliques per Rubriques, recollida per March, exclusiva del manuscrit de Saragossa i no repetida en cap altre manuscrit eiximenisià de la Vida de Crist que nosaltres coneguem, la qual obre el manuscrit ara mallorquí. El mateix passa amb la succinta notícia que donava Pascual Galindo en el seu catàleg de manuscrits i incunables desapareguts de l'Arxiu Capitular de Saragossa, quan feia constar el nombre de folis, el capítol en el qual s'acaba el ms. i el seu bon estat. Per tant, seria impossible no identificar aquest ms. ara mallorquí amb l'olim 1230 de la Biblioteca Capitular de Saragossa.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Folis [1]-XXXVII i CCXVII-CCLXXI, del carro de dues rodes, del tipus Valls i Subirà II, 37, datada a Vic el 1416, i Briquet 3528, datada justament a Perpinyà a el 1429, amb variants similars a Gènova entre 1429 i 1433, a Holanda entre 1430 i 1434, a Pisa entre 1431 i 1448, a Koblenz i Brusel·les el 1432, a Perpinyà els anys 1432-1437, a Forcalquier el 1433, a Anvers el 1434, a Palerm i a Fabriano el 1442, a Lucca els anys 14441452, a Udine el 1447, a Treviso el 1448, a Provença els anys 1448-1452, a Ginebra el 1449, a Pignerolo i a Barcelona el 1451, a Montpeller el 1452, i a Catània el 1453.
Foliació
Núm. total de folis:275
Núm. de guardes originals:3 amb gravat + 10 sense numerar
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Foliació contínua, en tinta i xifres romanes, coetània de l'escriptura del manuscrit a l'angle superior dret del recto dels folis.
Dimensions
Alçada x base:295 x 220
Composició material
Plecs
Número:25
Plec 1
Plec:Plec coix.
Tipus:1/2
Folis:[1-3]
Reclam:[amb taló després del primer foli, folis sense numerar.]
Plec 2
Tipus:5+2
Folis:[4-13]
Reclam:[folis sense numerar.]
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:1-12
Reclam:sabs que ell
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:13-24
Reclam:Augusti
Plec 5
Tipus:6+2
Folis:25-36
Reclam:beneyt quin
Plec 6
Tipus:6+2
Folis:37-48
Reclam:e que haguessen
Plec 7
Tipus:6+2
Folis:49-60
Reclam:nihil spiritualis
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:61-72
Reclam:be axi com per
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:73-84
Reclam:corporals
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:85-96
Reclam:generos
Plec 11
Tipus:6+2
Folis:97-108
Reclam:con tota la
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:109-120
Reclam:aytals
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:121-132
Reclam:bon seny
Plec 14
Tipus:6+2
Folis:133-144
Reclam:interrogat
Plec 15
Tipus:6+2
Folis:145-156
Reclam:dat a la terra
Plec 16
Tipus:6+2
Folis:157-168
Reclam:exaltacio
Plec 17
Tipus:6+2
Folis:169-180
Reclam:la conuidaua
Plec 18
Tipus:6+2
Folis:181-192
Reclam:E apres que
Plec 19
Tipus:6+2
Folis:193-204
Reclam:hobeyu e
Plec 20
Tipus:6+2
Folis:205-216
Reclam:E apres de
Plec 21
Tipus:6+2
Folis:217-228
Reclam:en la ley
Plec 22
Tipus:6+2
Folis:229-240
Reclam:la condampnaua
Plec 23
Tipus:6+2
Folis:241-252
Reclam:en aco car
Plec 24
Tipus:6+2
Folis:253-264
Reclam:de deu ço
Plec 25
Plec:Plec coix.
Tipus:6/5
Folis:265-[275]
Signatures:sí. Signatures de quadern alfanumèriques, llevat del darrer plec on només són numèriques, a l'angle inferior dret del recto dels folis de la primera part de cada plec, de la a a la z.
Reclams:sí. Reclams horitzontals al marge inferior, sota la segona columna.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Impaginació del foli LXr: 25 + 60 + 20 + 60 + 46 × 37 + 180 + 77.
Caixa d'escriptura
Alçada x base:180 x 140
Número de ratlles:27-32
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom: 1111 2222. Primera línia trepitjada. Quatre línies verticals de justificació, dues línies horitzontals de justificació. L'escriptura va de justificació a justificació i de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats rodons per al ratllat, visibles al marge dret.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Escriptura gòtica cursiva formada, amb influència de la bastarda, de mans diverses.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Revisions i correccions marginals i alguna a l'interior dels corondells, del mateix copista, als fol. VIIIrb, XVIvb, XXIrb, XLra, XLIra, XLVIra, XLVIIIIvb, LXIIIrb, LXIIIIrb, LXVIIIra, LXXVIIIrb, LXXXVrb, XCva, XCIIIva, CXIIra, CXLva, CLIIIrb, CLIIIIrb, CLXIIIIva, CLXVvb, CLX-VIIva, CLXXVIrb-va, CLXXXVIIIvb, CCXVva, CCXVIIrb, CCXXIIIIva, CCXXXVIIra, CCXLVIIIrb.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Els tres folis sense numerar del plec 1) contenen sengles dibuixos a la ploma, amb tocs de groc, a) del Naixement de Jesucrist a l'estable de Betlem, b) de la fugida a Egipte, i c) de la Crucifixió. Els dibuixos són realistes, amb representació convencional dels paisatges, vegetació, ciutats, etc. Atès que el plec és coix, hom es pregunta si aquesta part del manuscrit no haurà estat depredada antigament o moderna.
Inicials de rúbriques, de pròleg i de tractats blaves i vermelles, amb filigrana plena de colors malva i vermell a l'interior de les lletres, i antenes dels mateixos colors al marge. A cada capítol de cada tractat, capitals blaves o vermelles, alternant, amb mitja filigrana dins i entorn de la capital i antenes de color vermell o malva al marge. Rúbriques. A l'interior dels paràgrafs, majúscules amb tocs de vermell. Calderons vermells a les rúbriques, absents en el cos de l'obra, llevat del que acompanya la nota del fol. XXIrb.
Marginalia:sí. Al primer foli sense numerar, sobre el gravat de la Nativitat, inscripció del s. XX en llapis: «François d'Eximenes | imprimé en 1496 | Haebler 711 com Ximenez», nota qui sap si de Ferraiuoli (cf. infra, V, 4), dels venedors en la subhasta del 1972 o d'algun comprador anterior. Haebler 711 indica l'edició de la Vita Christi d'Eiximenis en castellà feta per Mein. Ungut i Joan Peignitzer el 1496. Opinem que el més raonable és relacionar la nota amb la subhasta del 1972, perquè en el catàleg de la mateixa es fa referència al fet que el ms. d'Eiximenis, escrit en català, és inèdit en aquesta llengua i que només se'n coneix la traducció castellana impresa a Granada, citada per Haebler; el fet incidia evidentment en el valor de subhasta del manuscrit, sobretot perquè hom callava sobre el fet que era incomplet i sobre la relativa gran quantitat de mss. de la Vida de Crist eiximenisiana.
Signes de nota als fol. XXVIIrab, CLVIIvb. Notes marginals en llatí als fol. LXXIIIIrb, CCVIIIvab, CCVIIIIra.

Història

Segells:No n'hi ha, i tampoc no hi ha senyals que hom n'hagi volgut erradicar d'anteriors.
Notes de possessors:Cf. supra, I, 1, c); «103-V2-02», «1.IX.2», «105-I».
Estat de conservació:Molt bo, ja constatat per J. M. March els anys vint del segle XX, confirmat en el catàleg de la venda del 1972 i revalidat amb la relligadura Olalla.
Procedència:Catalunya o Itàlia, d'acord amb les filigranes.

Pietro Francesco Passerini, president del Con-sell del Duc (probablement de Gènova); Laborda Galindo, bisbe preconitzat de Puerto Rico; Arxiu Capitular de Saragossa. E. F. el robà a mitjan segle XX i el vené a Amèrica, on anà a parar a les mans de Raphael Esmerian. No hi va figurar gaire temps, car el ms. fou adquirit per la casa de subhastes Galliéra, de Paris, i el 1972 ja era posat a la venda; el comprà aquell any Bartomeu March Servera i el llegà a la Biblioteca que fundà a Mallorca. De fet, en l'exemplar del catàleg de la venda del 1972 conservat avui a la Biblioteca March, el nostre manuscrit és assenyalat com a recomanat o pressentit de compra amb una línia blava (els desestimats ho són amb una línia vermella). Com s'ha pogut comprovar, el 1975 March ja feia saber públicament en una Nadala que posseïa la peça.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – [5]-[CCLXXIII]ra
Consistència:fragmentària
Taula de capítols:Fol. [1]ra, inc. de la taula: «Assi comensen les Rebliques (sic) en lo libre appellat vida de Jhesu Christ. Comença lo prolech en lo libre appellat vida de Jhesu Christ en cartes I…».
Fol. [13]rb, exp. de la taula: «Capitol LXXXIII Com deuem hauer ne per qui los sants apostols e euangelistes en sobirana Reuerencia».
Fol. Vva, inc. de l'obra: «(rúbrica) Açi comensa lo primer tractat del present libre de la vida de Jhesu Christ Capitol primer qui ensenya que es predestinacio e com Jhesu Christ en quant deu no estech
ne poch esser predestinat (fi de rúbrica). Lo primer tractat donchs de aquest libre si ha a tractar de la predestinacio eternal del nostre Saluador e dels grans bens qui de aqui nos son seguits los quals los Theolechs appellen obres de predestinacio. Per que per declaracio de aquesta materia Nota que segons que posa sant Agusti en lo libre appellat de la predestincio dels sants per aquet nom predestinacio entenen comunament los sants doctors aytant com es tot aquesta proposicio So es que deus eternalment ha ordonat de dar fi nalment a la creatura que hauia proposada de crear gracia gratifi cant e apres perpetual gloria…».
Fol. [CCLXXIII]ra, expl. de l'obra: «… e apres que serien ab ell en peradis sobre XII cadires excellents en gloria. Aquests donchs tan alts patrons diu aquest doctor hayam tots temps en special honor pregant los que sien nostres aduocats ab los sants dexebles e euangelistes. Açi es acabat lo VIIen libre de la vida de Jhesu christ On es dit com lo senyor appella los sants apostols e dexebles
e com los informa per diuerses maneres per que fossen aptes a preycar la sua sancta doctrina euangelical... (fi ne mutilus)».
Pròlegs:Fol. Ira, inc. del pròleg: «(rúbrica) Assi comença lo prolech en lo libre appellat Vida de Jhesu Chist axi com per auant hoyrets en lo present libre (fi de rúbrica). Al molt honorable e discret Caualler mossen Pere Dartes maestre Racional del molt alt princep e senyor Don marti per la gracia
de deu Rey de Arago lo seu orador e en Jhesu Christ seruidor frare ffrancesch (expunct exime) exemenis del orde dels frares menors si matex en tot just seruey e mayorment en aquell qui sia en manifestacio e honor e gloria del dit nostre Redemptor e saluador Jhesu Christ…».
Fol. Vrb, exp. del pròleg: «… Lo Xe ensenya com vendra a la fi del mon jutyar los bons e los mals e aqui veuras manifestacio de la sua perpetual senyoria e Regne qui durera in secula seculorum».
Bibliografia:Josep M. March, S. J., Còdexs catalans i altres llibres manuscrits d'especial interès de la Biblioteca Capitular de Saragossa, dins «BBC», VI (1920-1922), 358-359; Martí, Eiximenis, 474; Anònim, Bibliothèque Raphael Esmerian. Première Partie. Manuscrits à peintures, livres des XVe et XVIe siècles… Vente à Paris Palais Galliéra, 10, Avenue Pierre Ier de Serbie, le mardi 6 juin 1972, à 14 h. 30, París, Tournon 1972, 17-19 [reprodueix en fotografi a en blanc i negre la tapa posterior, que ha conservat els quatre tancadors de metall, i el foli Irab]; [Bartolomé March Servera i Biblioteca March],
Navidad 1975 [nadala que consisteix en un full de paper de fi l, tamany elefant, plegat sense tallar en forma de quadern, i reprodueix en fotografi a i amb colors la primera pàgina del pròleg del nostre manuscrit (fol. Irab) i dos dels dibuixos a la ploma dels folis sense foliar, dels quals es parla més avall, afegint una notícia succinta sobre el manuscrit, treta de la que dóna el catàleg del 1972 de la venda Esmerian]; BOOCT (1984) cnum 722; BITECA (1998-2003) manid 1519 cnum 722.