Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1135 (24 / juliol / 2021)

Puigcerdà - Col·lecció particular de Josep M. Martí i Terrada - s/n

Publicació de la fitxa: 2012-12-02
Darrera modificació: 2014-10-27
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:catàlegs
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:il·localitzat
Ciutat:Puigcerdà
Institució:Col·lecció particular de Josep M. Martí i Terrada
Signatura:s/n

Relligadura

Original:no
Notes:Canibell 1918 no en dóna cap dada, però l'al·lusió a l'estat deficient del principi i el final del volum fa pensar que va estar sense relligar durant un temps indeterminat.

Història

Estat de conservació:El facsímil publicat el 1918 permet apreciar-ne un bon estat general. Tanmateix, hi mancaven potser 2 folis al principi i el verso del darrer foli (f. 161v) estava molt afectat pel ròssec i no es llegia.
Procedència:El 1917 el testimoni era a la col·lecció particular de Josep M. Martí i Terrada, farmacèutic de Puigcerdà (però mort aquell any i heretat per la seva filla). Aquell any figurà a l'Exposició Bibliogràfica annexa al II Congrés de Metges de Llengua Catalana (Barcelona, 1917) i és descrit al seu catàleg. L'Arxiu Comarcal de la Cerdanya ingressà l'arxiu de Josep M. Martí, però no aquest ms. (consulta 2007). Ignorem si continua en mans dels seus descendents.
Persones relacionades:Josep M. Martí i Terrada (1837 – 1917)

Bibliografia

Descripcions:Canibell i Masbernat (1918), Bibliografia medical de Catalunya ..., § 1980, pp. xxi, [xxxi] i 359-360
Reproduccions fotogràfiques:Canibell i Masbernat (1918), Bibliografia medical de Catalunya ..., § 1980, entre pp. 358-359, facs. de dos folis del ms. digitalitzat a l'Arxiu de Sciència.cat

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada
Origen:Puigcerdà?
Copista:Anònim
Comitent:Anònim [possiblement, un metge (cirurgià o barber-cirurgià)]
Notes:Datació a partir del facsímil publicat al catàleg de Canibell 1918, p. 359, que el fa «del sigle XV» i afirma que és un «receptari provinent de Puigcerdà», encara que això darrer segurament s'ha d'interpretar com a referit a la localització de la col·lecció particular que el va aportar a l'exposició. El ms. és òbviament una còpia en net d'un original anterior, obra d'un copista professional.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Pergamí
Foliació
Núm. total de folis:179 ff. (XVIII + 161)
Notes:Al principi hi ha 18 folis sense numerar, que contenen una taula alfabètica de malalties, amb indicació dels folis on apareix la recepta corresponent; aparentment, en manquen dos, que contenien les lletres A i B. La resta del volum té foliació antiga en xifres aràbigues (ff. 1-99) continuada en romans (ff. C-CLXI).
Dimensions
Alçada x base:68 x 97 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:43 x 70 mm
Ratllat:sí.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica híbrida
Localització:Catalunya
Especificacions:Més aviat gran per les dimensions del ms., molt clara i arrodonida, amb trets de la gòtica textual. Una sola mà.
Correccions antigues
Correcció 1
Corrector:Anònim
Especificacions:Correccions que poden ser de la mateixa mà.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. A cada recepta, tant la rúbrica com el text s'inicien amb majúscules lleugerament més grans que el text. El facsímil no permet deduir si tenen color.
Orles i extensions:Orla; Sanefa. El primer foli del text (f. 1r) duu una orla en vermell en els marges superior i esquerre. Decoració amb el signe de la lliura?, a manera de sanefa, al final de les receptes, no sistemàtica.
Rúbriques:Calderons; Rúbriques. En vermell. Les rúbriques, precedides per un calderó i sovint centrades. El text s'inicia amb un altre calderó, sovint amb decoració descendent pel marge. L'al·lusió als «incípits» en vermell a Canibell 1918 es deu referir a les rúbriques de cada recepta.
Marginalia:sí. Xifres aràbigues per indicar les enumeracions de virtuts (facsímil) i potser també apartats secundaris dintre de cada capítol.

Descripció interna

1. Anònim, Receptari de Puigcerdà (Col·l. Martí) – Ir-XVIIIv i 1r-161v
Rúbriques:(1) «Ad fracturam vene»; [...] «Pro clarificatione visus»; «Ad idem»; «Virtutes sive proprietates aque vite sive ardentis» [...]