Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

Sciència.cat DB ms1161 (25 / maig / 2020)

Palma - Arxiu Capitular de Mallorca - Capbreus, còdexs i repertoris - CC-15333

Publicació de la fitxa: 2011-12-11
Darrera modificació: 2013-12-21
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Ciutat:Palma
Institució:Arxiu Capitular de Mallorca
Fons:Capbreus, còdexs i repertoris
Signatura:CC-15333

Relligadura

Notes:II + II.

En mal estat, només roman la coberta posterior i un bocí de l'anterior.
Coberta
Matèria:Pergamí flexible.
Títols:Foli de pergamí reutilitzat (document llatí).
Decoració de la coberta:No en té.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:El tipus d'escriptura emprat situa el còdex al 1490-1500 (primera part); i al 1501-1510 (segona part). - estimada

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:No s'han distingit.
Foliació
Núm. total de folis:38
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Restes d'una foliació antiga, en xifres romanes.
Dimensions
Alçada x base:217 x 150
Composició material
Plecs
Número:2
Notes:S'ha perdut el foli final del segon quadern.
Plec 1
Tipus:1+2
Folis:1-2
Plec 2
Plec:Plec coix.
Tipus:19/18
Folis:3-38
Signatures:sí. Cap resta.

Impaginació

Caixa d'escriptura
Alçada x base:159 x 119 mm.
Ratllat:sí. Pautat a tinta. Text escrit a ratlla tirada, amb la primera línia escrita i 22 línies per plana.
Escriptura
Escriptura 1
Datació:s. XV ex.
Especificacions:Cursiva gòtico-humanística.
Escriptura 2
Datació:s. XVI in.
Especificacions:Cursiva gòtico-humanística.
Decoració i jerarquització
Inicials:Rúbriques i calderons en vermell.

Història

Estat de conservació:Paper amb taques d'humitat.
Procedència:Desconegut.

Arxiu Capitular de Mallorca. Procedència ignota, si el ms. no ha nascut allí on radica.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Vida de Jesucrist – Ir.-38v
Consistència:fragmentària
Text:Fol. Ir, inc.: «(rúbrica) Aci comensa la contemplacio o comiat de la uerge maria del dimecres sant com parlaren Jesuchrist e la uerga maria familiarment de la passio de Jesuchrist e del proces que fonch fet en la passio de Jesuchrist. [inc. text] Lo dimecres sant en la nit per prechs de la gloriosa uerge maria...»
Fol. XXXVIIv, exp.: «... senyor coman la mia anima donant li an equesta uida present la tua gracia e della la tua santa gloria en la qual uius e retgnes per infi nita seculorum amen».
Colofó del copista: «fi nito libro sit laus et gloria cristo».
Fol. 37v, inc.: «(rúbrica) Contenplacio feta el cruxifi xi de Jesuchrist comensant al cap (fi de rúbrica). O cap sagrat principi regidor de tota creatura humana per la qual es tot lo mon gobernat...».
Fol. XXXVIIIv, exp.: «A la sinagoga. O tu infernal sinagoga sobra tota brutal bestia e cruel plora tostemps e plany lo gran crim que as comes car as mort lo gran legat que deu... (fine mutilus)».
Catàlegs:Miralles y Sbert (1941-43), Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca, vol. 3, p. 305; BITECA (1998) manid 2381 cnum 2876. Miralles y Sbert (1941-43), Catálogo del Archivo Capitular de Mallorca, vol. 3, p. 305; BITECA (1998) manid 2381 cnum 2877.
Edicions:Pedro Armengol Valenzuela, Obras de san Pedro Pascual..., vol. I, Roma 1905-1908, 21-35.