Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms12 (15 / maig / 2021)

Cambridge (GB) - Trinity College Library - 350

Publicació de la fitxa: 2006-08-04
Darrera modificació: 2013-10-08
Bases de dades:Eiximenis
Descripció
Autor:Sadurní Martí
Estat:bàsica

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Cambridge (GB)
Institució:Trinity College Library
Signatura:350
Sigles usuals en la tradició:beta (Gascon 1992)

Relligadura

Datació:s. XVIII - XIX
Notes:I + I folis de paper fort, verjurat, sense filigrana visible. El foli final de guarda porta enganxat al seu recto el que havia estat el darrer foli del manuscrit o un anterior foli de guarda, molt fatigat, que hom havia numerat amb rúbrica i xifres romanes a continuació del CXLIX, i per això ara encara es distingeix perfectament l'inici del número: «C[L]».
Llom
Matèria:Llom de la mateixa pell.
Títols:1) Petita etiqueta rodona de paper amb una lletra: «B»; 2) teixell de pell vermella amb títol: «Tractatus | de Natur. | angelorum»; 3) incisió en la pell amb un número: «15»; 4) al capdavall, petita etiqueta de paper amb un número imprès: «14».
Independentment de les seccions definides pels nervis interns, al llom hi ha set línies horitzontals daurades que defineixen vuit espais en el llom, el primer i el darrer molt petits.
Altres:Els plecs són cosits entre ells i directament a les tapes mitjançant tres nervis interiors, que formen quatre seccions exteriors.
Coberta
Matèria:Post recoberta de pell de color marró. La tapa I és gairebé despresa del llom.
Títols:Contratapa I, a dalt, en llapis vermell: «B. 15. 14». Al centre, etiqueta de paper enganxada, amb l'escut-exlibris de la biblioteca del Trinity College. A continuació, una altra etiqueta de la mateixa biblioteca amb el nom del donador: «Bibliothecae | Coll. S. S. Trin. Cant. | donavit | (escrit a mà) Henricus Puckering | alias Newton Baronettus». Sota l'exlibris hi ha el nom del gravador: «Stephens sculpsit».
Altres:315 x 220 x 35
Decoració de la coberta:La pell és rasa, ben conservada.
Altres elements:Cobertes (folres) del mateix paper que els folis de guarda. Talls sense particularitats. Capçalera i capçada a dalt i a baix. Llavis gastats i encetats.

Bibliografia

Descripcions:Gascón Urís (1992), Edició crítica del Llibre dels ..., pp. 116*-122*.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Manuscrit homogeni.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV - estimada
Notes:Sir Henry Puckering (1618-1701), tercer baronet d'aquest nom, reialista i polític, era el fill petit de Sir Adam Newton i Katherine Puckering, filla del Lordkeeper Sir John Puckering. Va obtenir un MA a Cambridge el 1632. Després de la primera guerra civil anglesa va heretar de Sir Thomas Puckering, oncle-avi matern, adoptant el seu nom i mudant-se a la residència d'aquest, a the Priory, Warwick. El 1691 va donar la part més notable de la seva biblioteca al Trinity College de Cambridge. Molts dels manuscrits donats els havia heretat del seu pare, Sir Adam Newton ( 1630). Un altre ms. del Trinity College, l'antic R. 14. 17, donat per H. Puckering, també és un manuscrit que conté textos catalans, assenyaladament els opuscles de Roiç de Corella, tal com va exposar Bohigas, 38-42. La col·lecció Newton-Puckering és remarcable pel manuscrit autògraf de Milton i conté un gran nombre de documents italians, molts d'ells escrits per Jacopo di Castelvetro. Com arribaren els manuscrits catalans a mans de Sir Thomas Newton és incert, sense que es pugui excloure un iter italià.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:a) Foli I-22, del cap de bou del tipus Valls i Subirà II 1216, datada a Olot vers 1426, però no igual, perquè les banyes són mes fines, més ben dibuixades i més punxegudes.
b) Folis XXIII-CXLIX, de la torre somada de pal i estrella de quatre puntes. Altura del pal: 30 mm.; amplada de la torre: 25mm.; la torre és un quadrat cintrat i emmurallat amb merlets i tres torres que en sobresurten, amb una porta d'arc de mig punt d'entrada. No la trobem repertoriada ni en Briquet ni en Piccard.
Foliació
Núm. total de folis:149
Núm. de guardes afegides:1 + 1
Notes:Foliació coetània de l'escriptura, contínua, en xifres romanes i en rúbrica a l'angle superior dret del recto dels folis. En alguns folis escantonats, on aquesta numeració havia sucumbit, ha estat restituïda en xifres aràbigues i en llapis.
Dimensions
Alçada x base:303 x 215
Composició material
Plecs
Número:13
Notes:En el plec 2) hi ha desordre intern, constatació evident per a qui llegeix l'ordre en què s'hi presenten els capítols: [del llibre I] c. IX, X, XI, XVII, XVIII, XII, XIII, XIV, XV, XVI, [del llibre II] cc. II, III, I, V, IV. Si els folis d'aquest plec es llegeixen en l'ordre 13, 14, 16, 17, 15, 20, 18, 19, 22, 21, 23, es constata que els capítols tornen al seu ordre normal i, sobretot, que no hi ha pèrdua de text. Aleshores, però, hom ha d'admetre que almenys els dos darrers folis, el 21 i el 22, estan tallats del seu full natural i correcte i ubicats l'un en el lloc d'un altre:
Ordre dels fulls en el plec Ordre de lectura
5) ff. 17……………….. 18 ff. 15 ………………. ... 20
4) 16 …………………. 19 17 …………………….. 18
3) 15 …………………. 20 16 …………………….. 19
2) 14 …………………. 21 14 …………………….. 22
1) 13 …………………. 22 13 …………………….. 21
Al plec 6) hi ha un foli 53a, duplicant el LIII. El foli 53a només és escrit per la meitat del seu recto. Es tracta d'un foli-pont, que restitueix al seu lloc un tros de text que el copista s'havia estrompassat entre el folis LIIIv i LIIIIr.
Al foli XCIIr, el capítol XXIX del llibre o tractat IV és numerat XXX per error. Al foli CXXXVIIr, el capítol XXXII del tractat o llibre V és numerat XXXI per error.
Plec 1
Tipus:6+2
Folis:1-12
Reclam:-cellencies
Plec 2
Tipus:5+2
Folis:13-22
Reclam:ten grans
Plec 3
Tipus:6+2
Folis:23-34
Reclam:consell lo anima
Plec 4
Tipus:6+2
Folis:35-46
Reclam:deu al hom
Plec 5
Tipus:5+2
Folis:47-55
Plec 6
Tipus:7+2
Folis:56-70
Reclam:e diuulgada
Plec 7
Tipus:5+2
Folis:70-79
Reclam:toquen
Plec 8
Tipus:6+2
Folis:80-91
Reclam:a desesperacio
Plec 9
Tipus:6+2
Folis:92-103
Reclam:posa plinius
Plec 10
Tipus:6+2
Folis:104-115
Reclam:-ble sospitosa
Plec 11
Tipus:5+2
Folis:116-125
Reclam:temps
Plec 12
Tipus:6+2
Folis:126-135[2]
Reclam:quant lo preuere
Plec 13
Tipus:6+2
Folis:138-[100]49
Signatures:sí. Numeració de plecs moderna, en llapis i xifres aràbigues a l'angle inferior dret del primer foli de plec, amb l'error d'avançar un foli la numeracó del plec que fa tres; hom la troba al foli 22 i hauria d'ésser al 23.
Reclams:sí. Reclams horitzontals, uns a la dreta, altres centrats al marge inferior, els dels quatre primers plecs posats dins dibuixos de geometria plana simple.

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Notes:A les pàgines de dedicatòria i de l'obra: 149 × 209; en algunes pàgines de la taula de rúbriques: 145 × 210. Impaginació del foli 9r: 20 + 145 + 46 × 33 + 210 +60.
Caixa d'escriptura
Número de ratlles:34-37 en pàgina plena.
Ratllat:sí. Sistema de ratllat a la mina de plom: 1111 2222. Primera línia no escrita. Dues línies horitzontals de justificació, dues línies verticals de justificació, escriptura de justificació a justificació. UR variable.
Perforat:sí. Forats rodons, de punxó i incisió directa a partir del recto, visibles al marge dret del recto dels folis, un a dalt i un altre a baix, definint la caixa d'escriptura.
Escriptura
Escriptura 1
Especificacions:Lletra bastarda amb influències de la gòtica i de la humanística, de diverses mans que s'alternen de tota manera: en un mateix plec, en un mateix full, en un mateix foli. Copistes diversos.
Correccions antigues
Correcció 1
Folis afectats:Mots expunctuats pel mateix copista als folis XXIIIr, LXXIr i CXXXIIIIr. Correccions interlineades del mateix copista als folis XXVv, CXIXrv, CXXXVIIr.
Corrector:Anònim
Decoració i jerarquització
Inicials:Grans inicials de dedicatòria i del llibre primer de colors blau i vermell, amb filigrana plena de tipus floral, de color vermell i malva, folis Ir i VIIIv. Inicials del mateixos colors i recursos decoratius, però la meitat del tamany de les grans inicials, a l'inici dels llibres o tractats segon, f. 20v; tercer, f. XXXIXr; quart, f. LXXIIItr; i cinquè, f. CXV Ir. Capitals de capítol blaves i vermelles alternades, amb tocs de filigrana i antenes molt curtes. Rúbriques. Calderons vermells només a la taula de rúbriques. Alguna lletra caudada. Falta la rúbrica del capítol XLVII del llibre o tractat III, perquè el copista d'aquella part del manuscrit va deixar un espai tan minso entre capítol i capítol que el rubricador ho va deixar córrer.
Marginalia:sí. Signes de nota als folis LXXv, CXVIIIr, potser al f. XCIIIIr. Nota marginal al f. CXXVv.

Història

Segells:Timbres de la Biblioteca del Trinity College als folis Ir, CXLIXv.
Notes de possessors:«B. 15. 14», al llom i al foli Ir.
Estat de conservació:Hi ha molts forats de corc. El ms. va patir en temps reculat molta humitat que n'ha afectat el marge superior i el marge dret. Alguns folis perderen paper en el marge superior dret i han estat restaurats.
Procedència:Catalunya.

Sir Adam Newton, Sir Henry Puckering, Trinity College.

Descripció interna

1. Francesc Eiximenis, Llibre dels àngels – I-VII
Taula de capítols:Fol. VIIIv, inc. de l'obra: «Angelical natura es tan alta e tan marauellosa e tan excellent creada exalcada ordenada e glorifi cada per nostre senyor deu que passa tot nostre seny e enteniment segons lestament en que de present corem en esta mortal vida. En tant que lur altea e dignitat no podem pensar scriure ne parlar propria ment segons que es de fet ne requer lur gloriosa e magnifi -
ca reuerencia. Empero com dells parlar es a nos fort profi tos e necessaria per lo gran deute quels hauem e per les grans necessitats e miseries en que som posats en esta present vida…».
Fol. CXLIXv, exp. de l'obra: «… Acabat donchs aquest libre dells sants angels segons la mia ignorancia compost dels dits dels sants doctos e reuerents pares no resta sino fer gracies a deu tot poderos. Offerint lo a uos molt honorable Caualler mosen pere dartes Mahestre racional e Camarlench del molt alt princep e senyor nostre lo senyor en Johan huy Rey darago Regnant que hom compta M CCC XCII. Supplicant a la vostra bonea que a vos placia pendre aquest poch seruey de ma simplicitat a Reuerencia de Monsenyor sent Miquell e dells sants angells als quals yo se que hauets special deuocio. E placiaus que si res hi ha profi tos ne digne de llahor que tot ho atribuiscats a aquell qui es font de tot be e del quall deuallen tots nostres bens ço es a nostre senyor deu. E aço que y es de defalliment sia tot atribuit a la mia ignorancia la qual no es bastant a tractar ne determenar ne scriure tan alta e tan gran e tan speculatiua materia com es dels sants angels. Tot empero quant aci es sotsmet a la correccio de la santa ecclesia romana. La qual deu vulla exalçar e confortar e endreçar tots temps per sa merçe e a vos e a nos si faça e a tota vostra casa en especial per merits de monsenyor sent Miquell E dels sants angels als quals Vos recoman axi Cara ment com se ne puch. E ab aytant sia tots temps ab uos jhesu christ per lasua clemencia. Amen».
Preliminars:Fol. Ir, inc. de la dedicatòria: «Al molt honorable e molt saui caualler Mossen pere dartes Maestre racional del molt alt princep e senyor mon senyor don johan per la gracia de deu Rey darago lo seu humil seruidor ffrare francech (sic) eximeneç del horde dels frares menors si mateix ab tota reuerencia en aquell eternal deu qui es pare de tots los sants angels e virtuosos spirits en gloria. Reuerent senyer meu diuerses vegades ha plagut a la vostra senccera (sic) e feruent deuocio que hauets de temps antich ença als gloriosos angels de paradis moure a mi que sobre llur dignitat…».
Fol. Iv, exp. de la dedicatòria: «… deuets saber senyer meu que aquest libre dels sants angels en suma conte cinch tractats. Lo primer tractat de lur altea e natura excellent. Lo segon tractat de lur orde reuerent. Lo terç tractat de lur seruey diligent. Lo quart tractat de lur victoria feruent. Lo quint tractat de lur honorable president».
Rúbriques:Fol. Iv, inc. de la taula de rúbriques: «Proseguint donchs lo primer tractat ab la gracia de nostre senyor deu deuets saber que lo primer tractat conte VIII capitols segons ques seguexen. Capitol primer proposa curt e en general la altea dela natura angelical…».
Fol. VIIv, exp. de les rúbriques: «… Capitol XLIX. Com sent miquel declara lo misteri de la incarnacio per efi cacia de la dita oracio. Capitol L qui tanca lo libre el sotmet ala sancta ecclesia Romana. Deo gracias».
Foli VIII r buit.
Text:Foli Ir, al marge superior, en tinta negra i escriptura del s. XVIII-XIX, signatura antiga i títol del manuscrit: «B. 15. 14. (al man) Tractatus Hispanicus de Naturis Angelorum».
Bibliografia:James Montague Rhodes, The Western Manuscripts in the Library of Trinity College, Cambridge 1900-1904, vol. I, 477; Martí de Barcelona, Nous manuscrits de fra Francesc Eiximenis, dins «Estudis
Franciscans», XXXVI (1925), 450; Bohigas, 37; Martí, Eiximenis, 465; BOOCT (1984) cnum 681; BITECA (2004) manid 1479 cnum 681.