Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms121 (26 / setembre / 2021)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 490

Publicació de la fitxa: 2011-02-26
Darrera modificació: 2015-08-05
Bases de dades:Sciència.cat, Cançoners, Translat, Arnau
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:490

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Llom
Matèria:Pergamí. Teixell de pell vermella.
Títols:«VÀRIA. | NOTES | HISTORIQUES, ETC.» (en un teixell)
Coberta
Matèria:Cartró folrat de pergamí

Història

Intervencions d'interès històric:1 (f. 125v): «Cartes tallades qui són a la fi del present libre eren cartes qui no valien res e jo les he tallades perquè nagú no·n pugue suspitar».
Procedència:Segons Puig 1994, potser va pertànyer inicialment a una família de juristes.
Prové de la biblioteca iniciada per Pau Ignasi de Dalmases, els descendents del qual (Trinitat Fontcuberta i Dalmases) la cediren a la BC l'any 1916.
Persones relacionades:Pau Ignasi de Dalmases i Ros (1670 – 1718)

Bibliografia

Descripcions:AA.DD. (1914-1927 [=1932]), "[Manuscrits ingressats a la ...", 3 (1916), 35
AA.DD. (1959), Guía de la Biblioteca Central de ..., pp. 71-72
Bohigas i Balaguer (1968), Cincuenta años de la antigua ..., p. 138
AA.DD. (inèdit), Inventari de manuscrits de la ..., vol. 1, p. 61
Kristeller (1963-1997), Iter Italicum: A Finding List of ..., vol. 4, p. 487 (només el text 9)
Gorigos (1989), La flor de les històries ...
Puig i Oliver (1994), "Unes prediccions ..."
Alòs-Moner i de Dou (1911), "Profecies d'en Turmeda"
Bohigas i Balaguer (1915-1916), "Profecies de fra Anselm Turmeda"
Bohigas i Balaguer (1920-1922 [=1925]), "Profecies catalanes dels segles ...", pp. 26 i 38-47
Bohigas i Balaguer (1920-1922 [=1925]), "Un sumari del llibre de viatges d ...", pp. 377-379
Gili (1981), "Lucidari ..."
Requesens (1997), "Uns versos profètico-polítics ..."
Parramon i Blasco (1992), Repertori mètric de la poesia ..., p. 90, § 0.127 (100:10), p. 236, § 0.54 (La:1) i p. 237, § 182.3 (La:5) i 182.4 (Ma:1)
Duran - Requesens (1997), Profecia i poder al Renaixement ..., pp. 343-367
Duran (1998), Repertori de manuscrits catalans ..., pp. 196-198 (només els texts 6-23)
BITECA manid 1236: http:/​/​ucblibrary4.berkeley.edu:8088/​saxon/​SaxonSer ...
MCEM: http:/​/​mcem.iec.cat/​veure.asp?id_manuscrits=78
Omès al catàleg en línia de la BC [14-III-2010]
Bibliografia contextual:Alòs-Moner i de Dou (1916), "La Biblioteca Dalmases"

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Miscel·lània de textos majoritàriament jurídics, històrics i profètics escrits per diverses mans molt cursives del s. XV, tot plegat d'aspecte prou poc acurat. A part dels textos que interessen aquí, conté també els comptes de la marmessoria de Berenguer Bartomeu (m. 1416) (1, ff. 1r-5r); les Regule Cancellarie del papa Martí V (1368 – 1431) (1417-1431) i altres documents del mateix papa (2, ff. 6r-20v); uns documents del Concili de Basilea (1431-1499) (3, ff. 21r-22r); uns comentaris i un repertori de dret (4, ff. 27r-56r); unes Constituciones... edite in consilio celebrato Dertuse (5, ff. 57r-63v); una Profecia feta per fra Johan, de la orda de Cistell, en València, per als anys 1440-1445 (6, f. 64r); els Miracula beati Ber<na>dini per ordinem, datats en els anys 1445-1447 (7, ff. 65r-72v); un formulari jurídic amb el títol Forma dedicionis hereditatis cum benefficio inventarii (8, f. 73r); dues cartes sobre la guerra contra Gènova durant el regnat d'Alfons IV el Magnànim (1396 – 1458), la primera del comú de Gènova i la segona d'Alfons, signada per Antonio Beccadelli [Panormita] (1394 – 1471), datades en l'any 1456 (9, ff. 73v-74r); una versió abreujada del Libellus de ritibus diversarum nationum gentilium et paganorum, d'Odorico da Pordenone (c. 1286 – 1331) (10, ff. 75r-79v); un tractat anònim Pro descripcione habitabilis nostri, que comença «Primo, dico quod tota habitacionem nostram ponimus esse medietatis circuli...» (11, ff. 79v-80v); un tractat anònim De regnis Orientis, que comença «Orientis regna sunt miris...» (12, ff. 81r-84r); uns documents sobre els consellers de Barcelona, amb data de 1458 (14, f. 97r); dues profecies d'Anselm Turmeda (c. 1352/1355 – post 1423), en versos catalans, la primera datada l'any 1407 (15, ff. 98r-99v); altres profecies anònimes en català, també en vers, del regnat de Joan II el Sense Fe (1398 – 1479), adreçades a un «sènyer En Ricard» (16, f. 100r); una profecia anònima en llatí, atribuïda a Arnau de Vilanova (c. 1240 – 1311), i datada l'any 1367 (17, ff. 100v-101v); una profecia anònima en català sobre el regnat de Ferran I el d'Antequera (1380 – 1416), datada l'any 1415, amb el títol de Lucidari (18, f. 102rv); uns versos profètics extrets del pròleg de la Summula seu Breviloquium super Concordia Novi et Veteris Testamenti, en llatí (19, f. 102v); profecies anònimes en versos catalans sobre Ferran II el Catòlic (1452 – 1516), de vers 1472-1474 (20, f. 102v); i deprecacions sobre els salms, la Conjuratio tempestatis i l'Oratio sancte Brigide, per lliurar-se de les tempestes, en llatí (21, ff. 115r-116r).

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XV-2 - estimada
Origen:Barcelona
Notes:BITECA proposa datar-lo a partir de 1458 (cfr. text 14).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana en forma de mont de tres alçades, encerclat, i coronat per una llarga creu.
Foliació
Núm. total de folis:129 (II + 125 + II)
Núm. de guardes afegides:2 + 2
Notes:Guardes pertanyents a la relligadura actual.
Foliació antiga en xifres aràbigues, amb nombrosos salts, substituïda per una de moderna a llapis.
Els ff. 5v, 22v-26v, 64v, 74v, 97v, 103r-114v i 116v-122r són en blanc. El f. 124r està col·locat de cap per avall. Al final del volum hi ha restes de diversos folis tallats.
Dimensions
Alçada x base:290 x 220

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
columnes
Quantes columnes:2
Notes:Només el text 4 a dues columnes.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Humanística cursiva
Datació:s. XV-2
Especificacions:Diverses mans, molt cursives i descurades.
Escriptura 2
Datació:s. XVI
Especificacions:Diverses mans, que afegeixen textos al conjunt inicial.
Decoració i jerarquització
Inicials:Simples. Amb la mateixa tinta que el text.
Rúbriques:Rúbriques. Amb la mateixa tinta que el text.

Descripció interna

13. Haitó de Gorigos, Flor de les Històries, Traductor: Anònim – A – 84v-96v
17. Pseudo-Arnau de Vilanova, Opus magistri Arnaldi de Villanova – 100v-101v
22. Anònim, Receptes per al mal de pedra i pàssia còlica – A – 122v
Observacions:Dues receptes copiades per una mà de la segona meitat del s. XV.
Edicions:Bordas Casaprima - Martín Gallardo - Urbano Flores - Escudero Mendo (des. 1994), "Análisis del recetario contenido ..." (sense distingir-les del text 23, copiat per una altra mà)
23. Anònim, Receptari de Barcelona (BC 490) – A – 123r-125v
Observacions:Receptari copiat per una mà de la segona meitat del s. XV, que també copià altres parts del ms.
Edicions:Bordas Casaprima - Martín Gallardo - Urbano Flores - Escudero Mendo (des. 1994), "Análisis del recetario contenido ..." (sense distingir-les del text 22, copiat per una altra mà)