Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ENG

Sciència.cat DB ms1253 (05 / juny / 2020)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Procures: Llegats de llibres «extravagants» - Comptes de particulars: Capbreu de comptes de Bernat de Tarascó (1329-1336)

Publicació de la fitxa: 2012-07-19
Darrera modificació: 2012-07-30
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Fons:Procures: Llegats de llibres «extravagants»
Signatura:Comptes de particulars: Capbreu de comptes de Bernat de Tarascó (1329-1336)
Signatura alternativa:La signatura correspon a: Capítol de la Catedral, III (Procures), 3 (Llegats de llibres extravangants), C (Comptes de particulars, oficis, comerciants, industrials, companyies, etc.).

Relligadura

Original:
Datació:s. XIV segon quart
Estat:Només es conserven les cob. ant. i post., sense el llom. Actualment protegida per una sobrecoberta de paper.
Coberta
Matèria:Pergamí encartonat, reforçat amb tela, cordó de cànem i folis de paper.
Títols:«An aquest capbreu escriuré... compre...», a la part superior de la cob. ant. [malmès].
Altres:Anotació illegible a la cob. ant. Inicials en lletra textual a la cob. post.
Decoració de la coberta:A les cob. ant. i post., escut heràldic dels Tarascó. El de la cob. ant. més gran i amb l'heràldica visible; el de la cob. post. té l'interior esborrat. A la cob. ant. hi ha també dibuixos d'un arquer apuntant a un ocell, d'un cap i, potser, d'un gos.
Altres elements:A la part interior de les cobertes hi ha sengles folis de paper amb anotacions comptables disposades com les del llibre.

Història

Intervencions d'interès històric:Natalicis («An aquest libre són escrits tots los infants que yo En Bernat de Tarescó he aüts de la dona Na Frensesqua, muler mia, e el dia que nesqueren», ff. 98r i 97v), amb indicació de les dates de naixement i, si escau, defunció, els noms dels padrins, i en algun cas de la «corona» que els féu el bisbe amb carta segellada. Tot seguit (f. 98v), la llarga pregària en català que es destaca a la descripció interna.
Inclou comptes i esments de Bernat Cot, rector de l'hospital d'En Marcús (ff. 9r, 18v, etc.), Bernat Desroure, mercader de Barcelona (ff. 92v, 95r., etc.), i molts altres individus. També defuncions (f. 91r).
Compte de joies i robes de Francesca, «muler qui fo d'En Bernat de Taraschó», just abans d'un recordatori del dot percebut pel fill, Ramon de Tarascó, en ocasió del seu casament el 1343 (f. 94r).
Estat de conservació:Els plecs estan mig deslligats, manca un plec al principi, té folis solts, taques d'humitat, corrosió de la tinta als folis centrals i galeries d'insectes. Actualment protegit en una carpeta a manera de relligadura tancada amb una veta.
Procedència:Llibre major de comptes (compres, vendes, viatges, nòlits, préstecs, etc.) i altres anotacions familiars (natalicis, obres a la casa, manteniment de la vinya, etc.) de Bernat de Tarascó.
Entrà a l'ACB amb els béns del mercader i els seus fills, que devien testar a favor de la Pia Almoina de la Catedral de Barcelona, i els quals quedarien adscrits a la seva marmessoria, administrada pels canonges.
El mateix ACB conserva dos volums comptables més (manuals o memorials) de Jaume Tarascó, fill de Bernat, datats entre 1334 i 1348.
Persones relacionades:Bernat de Tarascó (fl. 1308 – 1336)
Bernat Desroure (fl. 1320 – 1326)

Bibliografia

Descripcions:Fàbrega i Grau - Baucells i Reig (1985-2005), Catàleg-inventari general de ..., vol. 2 (3b), p. ***
Varela i Rodríguez (1995), El control de los bienes: los ..., pp. 120-299 (desc. interna) i 564-584 (desc. externa)
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital parcial en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1329 - 1336 - expressa
Origen:Barcelona
Copista:Bernat de Tarascó (fl. 1308 – 1336)
Notes:Dates extremes dels comptes que conté.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:108 ff.
Notes:Foliació actual en aràbics, a llapis, de l'arxiu. Foliació original en romans, sovint tallada pel relligador (ff. XX-XCIIII = 1-58 actuals), que no és correlativa.
Dimensions
Alçada x base:360 x 255 mm
Composició material
Plecs
Número:7
Tipus:1+12, 1+16, 1+14, 1+20[-1], 1+16, 1+16, 1+18[-1]
Notes:Manca un plec al principi, probablement de 10 bifolis.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:Les rúbriques són a ratlla tirada.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Catalana
Decoració i jerarquització
Rúbriques:Rúbriques. Amb la mateixa tinta que el text, a vegades emmarcades.

Descripció interna

1. Anònim, Oració per a la remissió dels pecats (ACB Ext. Bn. Tarascó) – 98v
Íncipit:«Jesuchrist, fill de Déu viu, qui per la volentat del Pare e per obres del Sant Erspirit...»
Èxplicit:«... Déus sia ab nós e ab tots pecadors»
Observacions:Segueix i complementa els natalicis dels fills de Bernat de Tarascó. Copiada a ratlla tirada, ocupant tot l'espai del verso del foli.
2. Anònim, Recepta per fer piment (ACB Ext. Bn. Tarascó) – 107va
Íncipit:«A tothom qui vulla fer bon piment...»
Èxplicit:«... pertanyen a qui·ll vol fer bo»
Text:«A tothom qui vulla fer bon piment, que y meta axí com sa contén deval. A un corter de vi se pertany de fer que y meta sagons que u hohïrets devall. Primeramen[t], a .I. corter de vi una unsa de cayela — .Iª. onsa. Ítem, .Iª. onsa de bon gingebra — .Iª. onsa. Ítem, .I. quart de unsa de pebra. Ítem, .III. diners de clavells de girofle. Ítem, erspich — .III. diners. Ítem, nous d'exarch — .III. diners. Ítem, pebra lonch — .III. diners. Ítem, folli — .III. diners. Ítem, galangall — .III. diners. Ítem, de bona mell — .III. qarters. Totes aquestes coses sa pertanyen a qui·ll vol fer bo».
Observacions:Al costat (col. b), un «conta de la vinya de cavar d'enguany .M.CCC.XXXII., diluns, .XV. jorns aüts de fabrer».