Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1254 (25 / juliol / 2021)

Barcelona - Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona - Procures: Llegats de llibres «extravagants» - Comptes de particulars: Manual de comptes de Joan Gassull (1423-1457)

Publicació de la fitxa: 2012-07-31
Darrera modificació: 2012-08-03
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Arxiu Capitular de la Catedral de Barcelona
Fons:Procures: Llegats de llibres «extravagants»
Signatura:Comptes de particulars: Manual de comptes de Joan Gassull (1423-1457)
Signatura alternativa:La signatura correspon a: Capítol de la Catedral, III (Procures), 3 (Llegats de llibres extravangants), C (Comptes de particulars, oficis, comerciants, industrials, companyies, etc.).
Òlim S.III-A.69-P.3-10 (interior cob. post.)

Relligadura

Original:
Datació:s. XV
Estat:Bon estat.
Notes:La cob. post. és més ampla per poder fer de solapa, i els seus plecs interiors feien de bossa per a guardar papers solts.
Llom
Matèria:Pergamí, amb dos reforços de cuir marró.
Coberta
Matèria:Pergamí flexible
Títols:«Manual de l'any .M.CCCC.XXII., .XXIII. e .XXIV.», a la cob. post. escrit en gòtica textual en etapes diferents per la mateixa mà.
Altres:«IHS | Ihs», a la cob. ant. «Comptes de | Joan Gasull | 1423-1456», amb llapis, de l'arxiu.
Decoració de la coberta:Cosits de pell verda en forma de × a la cob. ant. i a la solapa.
Marca o segell de Joan Gassull (?) a la cob. post.
Altres elements:Un tancador de pell, trencat.

Història

Intervencions d'interès històric:Inclou comptes (generalment préstecs) de Pere Mir (1r), Antoni Guimerà, apotecari (37r), Andreu Pujol («Puyoll»), «mestre de mon fill» (67r, 1457), Antoni Ribes, apotecari de Vilafranca del Penedès (110v, 116v, 128v, 132v pàssim, 1454 etc.), Angelina Colunya (115v, 120v, 1454), etc.
«A 25 de juny 1455 fiu avinença ab mestre Bartomeu Gargallà, metge, que està aprés la taverna de Sent Martí, que li don tres florins, dich .XXXIII. ss., e que, ab la ajuda de Déu, que guaresque ma filla Angelina. Doní-li deu cruats, dich .XV. ss., a 26 del dit e lo restant aver com aje guarida la dita ma filla Angellina» (143v).
Entre els papers solts, breu inventari del llaüt de Pere Vilaür (núm. 59), al qual també fa referència algun altre d'aquests papers, amb vocabulari nàutic.
Estat de conservació:Bon estat. Primer i últim foli enfosquits pel fregadís i la humitat.
Procedència:Llibre de comptes (compres, vendes, préstecs, etc.) del mercader Joan Gassull.
Entrà a l'ACB amb els béns del mercader, que va testar a favor de l'Hospital de la Santa Creu i de l'obra de la Catedral de Barcelona, i els quals quedarien adscrits a la seva marmessoria, administrada pels responsables d'aquestes institucions.
Persones relacionades:Joan Gassull (fl. 1423 – 1476)
Bartomeu Gargallà (fl. 1455)
Antoni Guimerà (fl. 1426 – 1457)
Andreu Pujol (fl. 1457)
Antoni Ribes (fl. 1454 – 1457)
Angelina de Colunya (fl. 1445 – 1474)

Bibliografia

Descripcions:Fàbrega i Grau - Baucells i Reig (1985-2005), Catàleg-inventari general de ..., vol. 2 (3b), p. ***
Reproduccions fotogràfiques:Arxiu de Sciència.cat (repr. digital parcial en color).

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Els 74 papers solts (comptes, cartes, receptes, etc.) que hi havia interfoliats i a la bossa de la relligaura s'han recollit, convenientment numerats a llapis, en una carpeta de cartolina col·locada dins el mateix volum. També hi havia un trosset de tela de color verd que ha passat a la vitrina de l'exposició de l'ACB. Destaquem a la descripció interna els fragments que interessen aquí.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:1423 - 1457 - expressa
Origen:Barcelona
Copista:Joan Gassull (fl. 1423 – 1476)
Notes:Dates extremes dels comptes que conté.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Filigrana: carro.
Foliació
Núm. total de folis:149 ff.
Notes:Foliació antiga en aràbics (1-149).
Dimensions
Alçada x base:220 x 170 mm.

Impaginació

Disposició del text:columnes
Quantes columnes:2
Notes:«Deu» i «deig» a dues columnes. Rúbriques a ratlla tirada.
Ratllat:sí. A punta seca.
Escriptura
Escriptura 1
Tipologia:Gòtica cursiva
Localització:Catalana
Decoració i jerarquització
Rúbriques:Rúbriques. Amb la mateixa tinta que el text, a vegades emmarcades.

Descripció interna

1. Anònim, Recepta per al dolor i el poagre – fragm. núm. 29
Íncipit:«Sie pres .Iª. onza de ermodàtils polvoriçat...»
Èxplicit:«... ab sa ligadura en deçent»
Epíleg:«Açò és bo a dolor hoc per puagre que En Pontills, coredor, hopra en son puagre e ell à donada»
Text:«Ihesus. — Sie pres .Iª. onza de ermodàtils polvoriçat subtilment e .VI. diners <de safrà, canc.> pesans de safrà bo e novell polvoriçat e mesclat, e aprés sien presos .IIII. muyolls de ous freschs e sien-hi mesclades les pólvores desús dites, e aprés, ab holi rosat molt fi, sie'n fet a manera de engüent liquidi. E aprés sie'n pres .Iª. part d'aquell engüent ab un drap de ly e, calt, // sie posat desús l'accident ab sa ligadura en deçent. — Açò és bo a dolor hoch per puagre que En Pontills, coredor, hopra en son puagre e ell à donada».
Observacions:Copiada en un fragment de paper solt (7 × 5 cm) que havia estat doblegat. El text n'ocupa el recto i el verso.
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
2. Anònim, Oració amb finalitat desconeguda (ACB Extr. Joan Gassull) – fragm. núm. 51
Íncipit:«Diràs tres vegades santa Maria damichi dia ...»
Èxplicit:«... la Salve Regina e lo sam de Miserere mei»
Observacions:Copiada en un fragment de paper solt (15 × 3 cm) que havia estat doblegat. El text n'ocupa només el recto.
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
3. Anònim, Recepta de medicina (ACB Extr. Joan Gassull) – fragm. núm. 53
Text:«Recipe pullveris dia rodon abbatis, pullveris tria sandali, pulveris elechtuarii resumptivi, pullveris rosate novelle, ana drachmas .II. Mi[s]ceatur. Item, recipe carnium citoniorum cum zucari conditorum, uncias semis; conserve rosarum, uncias semis; conserve viole, conserve buglosse et nenuffaris, ana uncias <semis, canc.> semis. Mi[s]ceatur».
Observacions:Copiada en un fragment de paper solt (10 × 5 cm) que havia estat doblegat. El text n'ocupa només el recto.
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
4. Joan Comes, Albarà de medicaments I (ACB Extr. Joan Gassull) – fragm. núm. 69
Observacions:Copiat en un fragment de paper solt (20 × 15 cm) que havia estat doblegat. El text n'ocupa només el recto. Al verso: «Albarà de Comes, espeçier» i «Del senyor En Johan Gasull».
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).
5. Joan Comes, Albarà de medicaments II (ACB Extr. Joan Gassull) – fragm. núm. 70
Observacions:Copiat en un fragment de paper solt (25 × 15 cm) que havia estat doblegat. El text n'ocupa el recto i el verso. Al verso: «És del senyor En Johan Gasull».
Reproduccions:Arxiu de Sciència.cat (reprod. digital en color).