Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms1271 (15 / maig / 2021)

Sant Petersburg [Sankt Peterburg] - Rossijskoj Nacional'noj Biblioteke (Biblioteca Nacional de Rússia) - Manuscrits: Firkovitch Heb. I - 338

Publicació de la fitxa: 2015-05-16
Darrera modificació: 2015-05-18
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Sant Petersburg [Sankt Peterburg]
Institució:Rossijskoj Nacional'noj Biblioteke (Biblioteca Nacional de Rússia)
Fons:Manuscrits: Firkovitch Heb. I
Signatura:338

Relligadura

Original:no
Datació:s. XIX
Estat:Malmesa, amb molts dels folis solts. No respecta l'ordre original del ms.

Història

Intervencions d'interès històric:Abundants anotacions marginals d'almenys onze usuaris, la majoria dels ss. XIV-XV, familiaritzats amb la pràctica mèdica i amb el català.
Estat de conservació:Taques d'humitat. Atacat pels insectes i els fongs. Manquen folis. Molts dels que hi ha estan solts i desordenats. Folis mutilats (ff. 14 i 31), però alguns d'ells abans de copiar el text (ff. 23 i 30).
Procedència:El ms. hauria estat dut a Orient per un jueu català, potser metge, arran de l'expulsió general dels jueus de 1492. Fou adquirit, potser l'any 1830 i a Jerusalem (o bé al Caire el 1863), per Abraham Firkovitch, que el retingué en la seva col·lecció personal, i a la seva mort ingressà (1875), per compra, a la Biblioteca Imperial de Rússia (actual BN de Rússia), a Sant Petersburg. Fou catalogat el 1909 i incorporat a la Primera col·lecció Firkovitch.
Persones relacionades:Abraham Firkovitch (1786 – 1874)

Bibliografia

Descripcions:Blasco Orellana (2006), Un Séfer refu'ot ...
Blasco Orellana (2006), Manuscrito hebraicocatalán de ...
Blasco Orellana (2006), "Fragmento de un manuscrito hebreo ..." (ed. del f. 12)
Blasco Orellana (2015), Recetario médico ..., pp. 9-86

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:L'ordre correcte dels folis del ms. devia ser: 1-4, 18-26, [llacuna], 27-28, [llacuna], 29-28, [llacuna], 7-11, 13-17, 5-6, [llacuna], i 39-43 (Blasco Orellana 2015: 13-18). Les numeracions dels folis i de les receptes introduïdes per sengles usuaris antics permetrien altres reordenacions (Blasco Orellana 2015: 18-22). El f. 12 pertany a un altre ms. mèdic en hebreu (Blasco Orellana 2006).

Unitat de composició A

Datació i origen

Colofó:Conté tres colofons: un entre la part oftalmològica i la relativa a les orelles (36r), un altre entre la relativa a les cames i la nota sobre els dies fasts i nefasts (39r), i un altre entre aquesta nota, un poema i la part relativa als cabells (39r); entre la nota i el poema hi ha una invocació (39r).
Datació:s. XIV-2 - estimada
Origen:NE de Catalunya
Copista:Anònim
Notes:Datació segons Magdalena 1999-2000 i Blasco Orellana 2015: 85, a partir de la paleografia i la matèria escriptòria ("por lo menos a la segunda mitad del siglo XIV"). Altres datacions: s. XV (BN d'Israel, Institut de Manuscrits Hebreus Microfilmats).

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Pergamí
Notes:El paper no té filigrana. Són de pergamí els ff. 1-2, 13-14, 29-30 i 37-38.
Foliació
Núm. total de folis:43 ff.
Notes:Foliació actual a llapis, introduïda el 1909 per la Biblioteca Imperial de Rússia (avui BN de Rússia), tal com en dóna fe una nota al f. 43v. El primer dels usuaris posteriors folià el ms. quan ja es trobava en estat fragmentari i, a diferència de l'estructura actual, presentava el material a capite ad calcem, amb micrografemes de l'escriptura quadràtica sefardita situats al centre del marge superior dels folis (ff. 1-22), seguint un criteri temàtic (Blasco Orellana 2015: 18-19, 21 i 26). A partir d'aquesta foliació, un segon usuari numerà algunes receptes (5-9 i 12-39) amb grans i elegants lletres quadràtiques sefardites (Blasco Orellana 2015: 20-21 i 26).
Sense folis de guarda.
Dimensions
Alçada x base:215 x 145 mm

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Caixa d'escriptura
Alçada x base:160 x 90 mm
Número de ratlles:24
Escriptura
Escriptura 1
Lloc al ms:major part del ms. i algunes anotacions marginals
Localització:NE de Catalunya
Datació:s. XIV-2
Especificacions:Escriptura sefardita dita semicursiva o cursiva (òlim rabínica). Copista professional.
Escriptura 2
Lloc al ms:ff. 26v-27r
Localització:NE de Catalunya
Datació:s. XIV-2
Especificacions:Escriptura sefardita dita semicursiva o cursiva (òlim rabínica). Més cursiva que la principal. Copista professional. Breus fragments.
Escriptura 3
Lloc al ms:f. 27r
Localització:NE de Catalunya
Datació:s. XIV-2
Especificacions:Escriptura sefardita dita semicursiva o cursiva (òlim rabínica). Més cursiva que la principal. Copista professional. Breus fragments.

Descripció interna

1. Anònim, Sefer refuʾot – ff. 1r-43v
Consistència:fragmentària
Preliminars:[Benediccions i pau] (f. 1r)
Íncipit:[<Pólvores i xarops>. — Pólvora profitosa per a tots els membres del cos. — Pren *regalèssia*, 2 *escaroles*, *pelitre*, *cost*, *gingebre*, *pinyons?*, *api*, magrana cremada, *polipodi*, *espicanard*...] (f. 1r)
Èxplicit:... [Remei bo, de boca d'un savi, per a la migranya i el que surt supurant de l'orella. — ... i salsa quallada i sement de poma del *paradís*, *girofle*, pebre, comí, *cinamom* i les herbes *borratges*, fenoll i *gosobert*] [...] (f. 43v)
Observacions:Text en hebreu amb nombrosos mots en català (aljamiats en hebreu), que solen correspondre al vocabulari tècnic. Traducció al català actual a partir de la castellana publicada per Blasco Orellana 2015. Els mots en català a l'original es marquen amb asteriscs.