Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms128 (02 / juliol / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 1276

Publicació de la fitxa: 2006-08-08
Darrera modificació: 2012-06-26
Bases de dades:Sciència.cat
Translat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:1276
Signatura alternativa:11-II

Relligadura

Original:no
Datació:s. XVI in.
Coberta
Matèria:Pergamí reaprofitat
Altres elements:Sobre la coberta anterior es llegeixen les dates «1369-1417»

Història

Notes de possessors:En el f. 10v hi ha una nota, potser una fórmula, en castellà, però amb catalanismes, d'una mà de finals del s. XVI: «Este libro es de Juan Gil de Palomar. Quinquiere que se lo hale, búlbaselo y darle an buenas trobaduras las quales seran degecalamadas de tinta buena buena». En el f. 18 se'ns descobreix com a «vezino de la ciudad de Teruel». És la mateixa mà que en el f. 41, al final del vocabulari notarial, tot seguit de la lletra U/V,anotà: «xarave de mis cogones».
Persones relacionades:Antoni Miquel (fl. s. XV) (text 1) fou molt probablement l'autor del recull.

Bibliografia

Descripcions:AA.DD. "[Manuscrits ingressats a la ...", p. 50
AA.DD. (1959), Guía de la Biblioteca Central de ..., p. 101
Bohigas i Balaguer (1968), Cincuenta años de la antigua ..., p. 156
AA.DD. "Inventari de manuscrits ...", vol. 1, p. 145
BITECA (1989-<act.>), Bibliografia de textos antics ..., Manid 1098
Bibliografia contextual:Citat a Kristeller (1963-1997), Iter Italicum: A Finding List of ...l, vol. 4, p. 486 (només el text 6).
Galindo Romeo - Alcayde Vilar (1924), "El lexicon latino-valenciano del ..."
Colón - Soberanas (1991), Panorama de la lexicografia ..., pp. 14-16
Piccat (1988), "El vocabulari català del ms ..."
Polak (1993-1994), Medieval and Renaissance Letter ...,113-14.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Es tracta d'un formulari notarial de la cúria episcopal de València escrit per una mà de la primera meitat del s. XV. Conté una nota sobre el matrimoni de Antoni Miquel (fl. s. XV) i Sibil·la Colomines (1417) i els natalicis dels seus fills (1418-1423), de València (1, f. 1rv). Entre els padrins dels seus fills esmenta «mestre Barthomeu Martí, metge físich, habitant en València» (1421); amb tota probabilitat es refereix a Bartomeu Martí (c. 1382 – 1462). El recull també conté la còpia d'uns documents sobre el monestir d'ermitans de Sant Agustí de Benidorm, els originals dels quals són datats en l'any 1328 (2, ff. 2-8); el jurament dels notaris (4, f. 10); un formulari per a les visites pastorals de la diòcesi de València (5, ff. 19-20v); una Sumula artis scribendi (6, ff. 23-30v); un vocabulari notarial llatí-català (7, ff. 31-41); la Letra tramesa per sent Bernat a un cavaller sobre la cura e manera de governar profitosament la cosa familiar, ço és, la casa, de Bernat de Claravall [sant] (1090 – 1153), en català (8, ff. 44-47v); i un formulari d'actes i documents notarials pertanyents a la cúria del cardenal Jaume d' Aragó, bisbe de València (1369-1396) (9, ff. 11-16v -taula-, 20v-22v, 30v, 42v-43v i 47v-108v). Aquest formulari inclou (f. 103v) una provisió indatada a favor de la reconstrucció de l'hospital de Gandia, destruït arran de la guerra de Castella.

Unitat de composició A

Folis implicats:1 - 108

Datació i origen

Datació:s. XV-1 - estimada
Origen:[València]
Copista:Antoni Miquel (fl. s. XV)

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Foliació
Núm. total de folis:108
Notes:*** Foliació en romans (ff. I-LXXX) només en part del ms., a partir del f. 21 de la foliació seguida en aràbics afegida modernament amb tinta, la qual se salta els ff. 23-30.
Dimensions
Alçada x base:220 x 145

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Decoració i jerarquització
Dibuixos:Dibuixos. Els folis originalment deixats en blanc són omplerts també per assaigs de ploma, comptes, fórmules religioses i notarials, i recordatoris diversos.

Descripció interna

1. Bernat de Claravall [sant] (pseudo), Lletra tramesa per sant Bernat a un cavaller sobre la cura e manera de governar profitosament la cosa familiar ço és la casa, Traductor: Anònim – 44-47v
3. Anònim, Eixarms contra diverses malalties i altres objectius (BC 1276) – 9r
Rúbriques:(1) «Aquest és lo conjur tudesch»; (2) «Del po[...] de la ballota»; (3) «Del peix, e dels filats e de la aygua»; (4) «Del cavaller qui tramès un escuder a la taula de sa namorada per hescusa de pendre lo falcó qui serà posat a la torre»; (5) «Les taules del pi de menjar».
Observacions:Conjurs copiats en un foli que havia restat en blanc, al capdamunt del qual hom havia començat a copiar l’Epistola sobre la cura e manera de governar profitosament la cosa familiar, ço és, la casa, de Bernat de Claravall [sant] (1090 – 1153) (text 8).