Sciència.cat DB

Benvinguts a Sciència.cat DB, la base de dades de la ciència i la tècnica en català a l'Edat Mitjana i el Renaixement.

Què és Sciència.cat DB | Catàleg d'obres | Sigles | Com citar
Id Sciència.cat DB 

Obres | Manuscrits | Impresos | Documents | Persones | Bibliografia | Vocabulari

CAT - ESP - ENG

Sciència.cat DB ms131 (04 / juliol / 2020)

Barcelona - Biblioteca de Catalunya - Manuscrits - 3547

Publicació de la fitxa: 2013-08-30
Darrera modificació: 2013-09-01
Bases de dades:Sciència.cat
Descripció
Autor:Lluís Cifuentes
Procedència:inspecció personal
Estat:completa

Descripció externa

Identificació

Estat:conservat
Ciutat:Barcelona
Institució:Biblioteca de Catalunya
Fons:Manuscrits
Signatura:3547
Signatura alternativa:20-VI
61 Var 3 (text 1)
61 Var 5 (texts 2-4)

Relligadura

Original:no
Datació:s. XX
Notes:De la BC

Història

Procedència:Biblioteca personal de Josep Rodrigo Pertegàs, en part adquirida per la BC a la seva neboda per mediació de Josep Sanchis Sivera. El ms. conté còpies de treball efectuades per ell de receptes de medicina dels ss. XIV-XVIII conservades en arxius i biblioteques de València. Cada ítem s'identifica amb una signatura escrita amb llapis que correspon al seu arxiu (i no als mss. originals, com s'interpretà a la BC). Vegeu el ms. Barcelona - BC - Manuscrits - 1151, la relligadura del qual duu el nom de «J. Rodrigo»; i el ms. Barcelona - BC - Manuscrits - 3548/1, on l'autor de la còpia signa amb les inicials «J. R. P.». Els mss. BC 1152 (Curia de Gobernación, Proceso de Gabriel García, València, 1464) i BC 1153 (Procés de l'Hospital de la Reina, València, 1427) contenen còpies de treball de la mateixa mà. No obstant això, el text 1 del present ms. consta que és una còpia efectuada per Abelardo Palanca Pons l'any 1922, d'un ms. de Madrid, segurament a instància de Rodrigo; i que una de les receptes del text 4 fou comunicada a Rodrigo per Salvador Carreres Zacarés.
Persones relacionades:Josep Rodrigo Pertegàs (1854 – 1930)
Abelardo Palanca Pons (1894 – 1964)
Salvador Carreres Zacarés (1882 – 1973)
Josep Sanchis Sivera (1867 – 1937)

Bibliografia

Descripcions:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 366
AA.DD. (inèdit), Inventari de manuscrits de la ..., vol. 2, p. 353
Catàleg online de la BC
Bibliografia contextual:Rodrigo Pertegàs (1929), "Boticas y boticarios: materiales ...", pp. 110 i 123n, afirma haver-ne efectuat les còpies molts anys enrere.

Unitats de composició

Quantes unitats de composició:1
Notes:Inclou una còpia parcial (text 2) del ms. València - BHUV - Manuscrits - 216.

Unitat de composició A

Datació i origen

Datació:s. XIX ex. - XX in. - estimada
Copista:Josep Rodrigo Pertegàs (1854 – 1930) [texts 2-4]
Abelardo Palanca Pons (1894 – 1964) [text 1, datat en el 1922]
Notes:Receptes originals dels ss. XIV-XVIII.

Qüestions materials

Matèria escriptòria
Material:Paper
Notes:Els folis són papers reaprofitats per una cara, de diverses mides (4º), i relligats tots junts molt recentment. Per l'altra cara contenen fragments d'instàncies ms. adreçades al president de la Diputació Provincial de València per diversos alcaldes (Xiva, Sagunt, Cotes, Belgida), i formularis i papers de carta timbrats en blanc de la comptabilitat de la mateixa Diputació i de l'Ajuntament de València, i encara d'altres de caire privat (Sociedad San Vicente de Paúl, Consejo Particular de Valencia; Centro de Cultura Valenciana). Els documents mss. i impresos de la Diputació i l'Ajuntament són de les darreres dècades del s. XIX, mentre que els privats semblen més recents.
Foliació
Núm. total de folis:127 ff.
Dimensions
Alçada x base:240 x 200 mm
Foli de referència:dimensions molt variables

Impaginació

Disposició del text:r. tirada
Decoració i jerarquització
Inicials:Caplletres marcades en vermell i blau, alternades, per indicar el color de les del ms. original, al text 2.
Rúbriques:Rúbriques. Rúbriques subratllades en vermell, per indicar el color de les del ms. original, al text 2.

Descripció interna

1. Anònim, Varias recetas del siglo XVI probablemente recogidas en Valencia, pues proceden de un antiguo M.S. valenciano – ff. 1r-10r
Observacions:És una «copia de D. Abelardo Palanca Pons, del Cuerpo de Archivos, año 1922», segurament per a ús de Josep Rodrigo, d'un conjunt de receptes de medicina en llatí del ms. Madrid, RAH, G-70, titulat Sucesos de Valencia desde el año 1589 hasta 1628, ff. 13-16.
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 3».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 260, núm. 250, sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC
2. Anònim, Recull de receptaris (RP, de BHUV 216) – ff. 13r-118r
Observacions:Còpia del ms. València - BHUV - Manuscrits - 216/1-3.
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 5».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 261, núm. 251, sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC
3. Anònim, Recetas encontradas en las guardas y hojas en blanco de varios libros ms. conservados en los archivos y bibliotecas de Valencia – ff. 119r-124r
Observacions:Còpia de receptes de medicina trobades als folis de guarda i en altres de deixats en blanc de protocols notarials i mss. dels ss. XIV-XV i XVII dels arxius Municipal (en llatí), del Regne (vegeu València, ARV) i de la Catedral de València (vegeu València, ACV).
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 5».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 262, núm. 252, sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC
4. Anònim, Recull de receptes de medicina – ff. 125r-127v
Observacions:Còpia de receptes de medicina en castellà i en català «del manuscrito Varios en 4º N. M. 468, Biblioteca Universitaria de Valencia, siglo XVIII», del «Llibre de Dionís Bunyet, Arch. Cofradía Virgen de los Desamparados» («noticia proporcionada por D. Salvador Carreres Zacarés»); i de l'«Arch. Parroquial de San Martín», «en el reverso de la portada del Libro Racional del año 1601».
Aquest plec porta la signatura antiga «61 Var 5».
Bibliografia:Escudero Mendo (1993), Manuscritos de la Biblioteca de ..., p. 263, núm. 253, sense identificar-ne la procedència.
Catàleg online de la BC